stappen in een mst behandeling en ervaringen tot nu toe l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
stappen in een MST behandeling en ervaringen tot nu toe PowerPoint Presentation
Download Presentation
stappen in een MST behandeling en ervaringen tot nu toe

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 34

stappen in een MST behandeling en ervaringen tot nu toe - PowerPoint PPT Presentation


 • 322 Views
 • Uploaded on

stappen in een MST behandeling en ervaringen tot nu toe. presentatie vzw Sporen 15 april 2005 Leuven Sander van Arum orthopedagoog/psychotherapeut hoofd jeugd De Waag. mijn organisatie. Flevoland. Leiden. Haarlem. Rijnmond. forensische setting ?. klant is altijd: dader

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'stappen in een MST behandeling en ervaringen tot nu toe' - ostinmannual


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
stappen in een mst behandeling en ervaringen tot nu toe

stappen in een MST behandeling en ervaringen tot nu toe

presentatie vzw Sporen 15 april 2005 Leuven

Sander van Arum

orthopedagoog/psychotherapeut

hoofd jeugd De Waag

mijn organisatie
mijn organisatie

Flevoland

Leiden

Haarlem

Rijnmond

S van Arum De Waag

forensische setting
forensische setting ?
 • klant is altijd:
  • dader
  • maatschappij/staat der nederlanden
   • slachtoffer
 • doel altijd verlichting lijden/bevorderen ontwikkeling en recidivepreventie

S van Arum De Waag

justiti le kaders mst
justitiële kaders MST
 • civielrechterlijk
  • bij machtiging uithuisplaatsing in gesloten setting
 • strafrechterlijk
  • schorsing voorl. hechtenis
  • bijz.voorwaarde voorwaardelijke jeugddetentie/voorwaardelijke PIJ

S van Arum De Waag

wie wat waar hoe mst team
wie/wat/waar/hoe MST team
 • 4 fulltime hoogopgeleide professionals
 • 0,5 supervisor
 • 0,25 jeugdpsychiater
 • interviewer
 • 4 à 6 cliëntsystemen per behandelaar
 • hoge contactfrequentie 3 à 5 per week
 • behandeling op locatie (gezin, school, wijk)
 • 24 uur per dag bereikbaar bij crisis
 • behandelduur 3 à 5 maanden

MULTISYSTEMIC THERAPY De Waag

slide6

aanmeldings

klacht

wens sleutelfiguren

overkoepelende doelen

engageren & afstemmen sleutelfiguren

wat is de

MST fit

evalueer

testhypothese

beoordeling mate succes en belemmeringen interventie

tussendoelen

prioriteer

meet

doe

interventies bedenken

interventies uitvoeren

MULTISYSTEMIC THERAPY De Waag

( Henggeler 1998)

slide7

aanmeldings

klachten

wens sleutelfiguren

overkoepelende doelen

engageren & afstemmen sleutelfiguren

wat is de

MST fit

evalueer

testhypothese

beoordeling mate succes en belemmeringen interventie

tussendoelen

prioriteer

meet

doe

interventies bedenken

interventies uitvoeren

MULTISYSTEMIC THERAPY De Waag

( Henggeler 1998)

aanmeldingsklachten
aanmeldingsklachten
 • beknopt, specifiek, in termen van gedrag beschreven
  • frequentie
  • intensiteit
  • duur
 • dragen bij aan formuleren doelen en criteria voor afsluiting

MULTISYSTEMIC THERAPY De Waag

slide9

aanmeldings

klacht

wens sleutelfiguren

overkoepelende doelen

engageren&afstemmensleutelfiguren

wat is de

MST fit

evalueer

testhypothese

beoordeling mate succes en belemmeringen interventie

tussendoelen

prioriteer

meet

doe

interventies bedenken

interventies uitvoeren

MULTISYSTEMIC THERAPY De Waag

( Henggeler 1998)

engageren en afstemmen sleutelfiguren
engageren en afstemmen sleutelfiguren
 • bereidheidwilligheid aan het proces deel te nemen en overeenstemming over de doelen van behandeling
  • ouders
  • adolescent
 • van meet af aan pro-actief op zoek naar sterke kanten op elk niveau
 • voortdurend proces gedurende de behandeling

MULTISYSTEMIC THERAPY De Waag

slide11

aanmeldings

klachten

wens sleutelfiguren

overkoepelende doelen

engageren & afstemmen sleutelfiguren

wat is de

MST fit

evalueer

testhypothese

beoordeling mate succes en belemmeringen interventie

tussendoelen

prioriteer

meet

doe

interventies bedenken

interventies uitvoeren

MULTISYSTEMIC THERAPY De Waag

( Henggeler 1998)

door gezin en andere sleutelfiguren gewenste resultaten
door gezin (en andere sleutelfiguren) gewenste resultaten
 • allesleutelfiguren worden in kaart gebracht
 • gewenste resultaten worden genoteerd

in de eigen woorden van betrokkenen

MULTISYSTEMIC THERAPY De Waag

slide13

aanmeldings

klacht

wens sleutelfiguren

overkoepelende doelen

engageren & afstemmen sleutelfiguren

wat is de

MST fit

evalueer

testhypothese

beoordeling mate succes en belemmeringen interventie

tussendoelen

prioriteer

meet

doe

interventies bedenken

interventies uitvoeren

MULTISYSTEMIC THERAPY De Waag

( Henggeler 1998)

overkoepelende doelen
overkoepelende doelen
 • maken verbinding met aanmeldingsklacht
 • bereiken het door gezin en sleutelfiguren gewenste resultaat
 • geven richting aan de behandeling
 • geven criteria voor afsluiting

MULTISYSTEMIC THERAPY De Waag

slide15

aanmeldings

klacht

wens sleutelfiguren

overkoepelende doelen

engageren & afstemmen sleutelfiguren

wat is de

MST fit

evalueer

testhypothese

beoordeling mate succes en belemmeringen interventie

tussendoelen

prioriteer

meet

doe

interventies bedenken

interventies uitvoeren

MULTISYSTEMIC THERAPY De Waag

( Henggeler 1998)

het concept fit
het concept “ FIT ”
 • helpt het gedrag te begrijpen - hoe past het gedrag in de omgeving -
 • welke factoren houden gedrag in stand en welk bewijs hebben we daarvoor
 • ontwikkel hypotheses over welke factoren het belangrijkst zijn
  • ouders het meest gemotiveerd voor zijn

MULTISYSTEMIC THERAPY De Waag

hoe past het gedrag in de omgeving
hoe past het gedrag in de omgeving

geen prosociale vrienden/woont in slechte buurt/zit veel bij foute hangplek

M x stiefvader hebben relatieproblemen/pers. problematiek

lage zelfwaardering

stress in gezin stiefvader ziek thuis

frustratie /vindt dat hij meer zou kunnen bereiken in het leven

leeft in fantasie wereld

agressie op straat

ervaart geen negatieve of positieve consequenties van gedrag

ouders weinig steunsystemen schaamte/zien buurt als verloederd

gebrek aan ouderlijk toezicht

cannabismisbruik

Driftig temperament

veel gepest op lagere school/ beinvloedbaar leeftijdgenoten

verveling/geen focus op de toekomst

ADHD

leerprobleem

MULTISYSTEMIC THERAPY De Waag

slide18

aanmeldings

klacht

wens sleutelfiguren

overkoepelende doelen

engageren & afstemmen sleutelfiguren

wat is de

MST fit

evalueer

testhypothese

beoordeling mate succes en belemmeringen interventie

tussendoelen

prioriteer

meet

doe

interventies bedenken

interventies uitvoeren

MULTISYSTEMIC THERAPY De Waag

( Henggeler 1998)

tussendoelen
tussendoelen
 • dragen bij aan het steeds dichterbij brengen van de overkoepelende doelen
 • zijn gericht op de meest directe en krachtige beïnvloeders van gedrag
 • volgen de prioritering van de hypothesen over de bijdrage van de fit factors aan de aanmeldingsklachten
 • haalbaar binnen dagen of weken

MULTISYSTEMIC THERAPY De Waag

slide20

aanmeldings

klacht

wens sleutelfiguren

overkoepelende doelen

engageren & afstemmen sleutelfiguren

wat is de

MST fit

evalueer

testhypothese

beoordeling mate succes en belemmeringen interventie

tussendoelen

prioriteer

meet

doe

interventies bedenken

interventies uitvoeren

MULTISYSTEMIC THERAPY De Waag

( Henggeler 1998)

ontwikkeling van interventies hoe tot verandering te komen
ontwikkeling van interventies- hoe tot verandering te komen -
 • conform de 9 MST principes
 • gericht op factoren die gedrag het meest direct en krachtig aansturen
 • interventies in volgorde van belangrijkheid
 • uitvoering zo mogelijk tegelijkertijd of achtereenvolgend
 • effectmeting vooraf bepalen
  • hoe weet ik dat het gelukt is

MULTISYSTEMIC THERAPY De Waag

9 uitgangspunten mst
9 uitgangspunten MST
 • hoe is gedrag verbonden met omgeving ?
 • positief en gericht op sterke punten
 • versterken verantwoordelijkheid
 • hier en nu actiegericht en goed gedefinieerd
 • gericht op gedragsreeksen
 • passend bij ontwikkelingsniveau
 • voortdurende inspanning
 • evaluatie en aansprakelijkheid
 • generalisatie

Henggeler

1998

MULTISYSTEMIC THERAPY De Waag

slide23

aanmeldings

klacht

wens sleutelfiguren

overkoepelende doelen

engageren & afstemmen sleutelfiguren

wat is de

MST fit

evalueer

testhypothese

beoordeling mate succes en belemmeringen interventie

tussendoelen

prioriteer

meet

doe

interventies bedenken

interventies uitvoeren

MULTISYSTEMIC THERAPY De Waag

( Henggeler 1998)

interventies uitvoeren
interventies uitvoeren
 • zijn gebaseerd op sterke kanten van gezin
 • maken gebruik van empirisch - gevalideerde methoden
 • therapeutische vaardigheden worden aangewend
 • testen hypotheses over verband fit factors en het te veranderen gedrag
 • metingen worden verzameld

MULTISYSTEMIC THERAPY De Waag

slide25

aanmeldings

klacht

wens sleutelfiguren

overkoepelende doelen

engageren & afstemmen sleutelfiguren

wat is de

MST fit

evalueer

testhypothese

beoordeling mate succes en belemmeringen interventie

tussendoelen

prioriteer

meet

doe

interventies bedenken

interventies uitvoeren

MULTISYSTEMIC THERAPY De Waag

( Henggeler 1998)

beoordeling van de mate van succes en de belemmeringen bij de interventie
beoordeling van de mate van succes en de belemmeringen bij de interventie
 • is gericht op de uitgevoerde interventies
 • steunt of ontkracht de hypotheses
 • vooruitgang is succesvol afgemaakt tussendoel
 • belemmeringen zijn specifieke factoren die het behalen van tussendoelen in de weg staan

MULTISYSTEMIC THERAPY De Waag

slide27

aanmeldings

klacht

wens sleutelfiguren

overkoepelende doelen

engageren & afstemmen sleutelfiguren

VERBETERDE

MST FIT

evalueer

testhypothese

beoordeling mate succes en belemmeringen interventie

tussendoelen

prioriteer

meet

doe

interventies bedenken

interventies uitvoeren

MULTISYSTEMIC THERAPY De Waag

( Henggeler 1998)

kwaliteitsbewaking leidend principe treatment adherence
kwaliteitsbewakingleidend principe ‘treatment adherence’
 • therapeuten hoog aanvangsniveau
 • opleiding ‘on the job’
  • aanvang & driemaandelijks
 • therapeuten fulltime met MST bezig
 • handboek
 • wekelijks supervisie & evaluatie behandelstappen
 • wekelijks consultatie over supervisie en therapie
 • therapist adherence measure (elke mnd)
 • supervisor adherence measure (elke twee mnd)
 • opnemen en scoren supervisie (elke mnd)
 • persoonlijk ontwikkelingsplan therapeut/supervisor
 • evaluatie met stakeholders (elke 6 maanden)

MULTISYSTEMIC THERAPY De Waag

wat hadden de therapeuten van te voren willen weten
wat hadden de therapeuten van te voren willen weten
 • moeilijk
  • wekelijks rapportage tbv supervisie en consultatie
   • kost veel tijd
   • in het engels
   • moet af zijn elke woensdagochtend
 • helpend
  • door deze rapportage elke week een zeer goede evaluatie van de behandeling

MULTISYSTEMIC THERAPY De Waag

wat hadden de therapeuten van te voren willen weten 2
wat hadden de therapeuten van te voren willen weten (2)
 • vooraf opzien tegen hoge kwaliteitseisen van MST
  • door de degelijke ondersteuning, door inbedding in organisatie en in het veld--- zeer bevorderlijk voor ontwikkeling als beroepsbeoefenaar
 • vooraf erg zenuwachtig over de 24 uurs bereikbaarheid -------- valt erg mee !
 • klus moet in 5 maanden af
  • steunend door helder kader
  • geeft veel stress

MULTISYSTEMIC THERAPY De Waag

mijn ervaringen tot nu toe
mijn ervaringen tot nu toe
 • moeilijk voor therapeuten om niet ‘de betere ouder’ te worden en toch directief te zijn
 • door de veelheid van problemen moeilijk voor therapeuten om eerst te denken dan te doen
 • leren werken met het model vereist forse cognitieve inspanning
 • model brengt sterke en zwakke kanten van therapeuten en supervisoren snel aan het licht
 • veiligheidsplanning belangrijk

S van Arum De Waag

slide32
maar……………………….
 • ik ben nog tevredener over MST dan ik verwachtte
 • het model is zeer steunend voor therapeuten en supervisor bij het werken met jeugd met anisociaal gedrag en hun complexe gezinnen die verwaarloosd werden door de Nederlandse GGZ

MULTISYSTEMIC THERAPY De Waag

dit was het
dit was het

inlichtingen

sarum@dewaag-utrecht.nl

dank u

MULTISYSTEMIC THERAPY De Waag

uitsluitingscriteria
uitsluitingscriteria
 • niet minstens een (1) belangrijke ander
 • verslaving primair (zeldzaam)
 • zedendelict zonder ander antisociaal gedrag
 • crisisinterventie bij actief:
  • suicidaal
  • levensbedreigend
  • psychotisch gedrag
   • bij stabilisatie wel MST
 • IQ < 70
  • “Ouders < 90”

MULTISYSTEMIC THERAPY De Waag