j nustumi st brei holts l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Þjónustumiðstöð Breiðholts PowerPoint Presentation
Download Presentation
Þjónustumiðstöð Breiðholts

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 29

Þjónustumiðstöð Breiðholts - PowerPoint PPT Presentation


 • 353 Views
 • Uploaded on

Þjónustumiðstöð Breiðholts. Kynning fyrir starfshóp vegna endurskoðunar grunnskólalaga 24. maí 2006. Þjónustumiðstöðvar . Samþykkt í borgarstjórn í júní 2004 að stofna þjónustumiðstöðvar á árinu 2005 sem verði starfræktar á 6 svæðum í borginni. Þjónustumiðstöðvar - markmið.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Þjónustumiðstöð Breiðholts


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
j nustumi st brei holts

Þjónustumiðstöð Breiðholts

Kynning fyrir starfshóp

vegna endurskoðunar

grunnskólalaga

24. maí 2006

slide2

Þjónustumiðstöðvar

Samþykkt í borgarstjórn í júní 2004 að stofna þjónustumiðstöðvar á árinu 2005 sem verði starfræktar á 6 svæðum í borginni.

j nustumi st var markmi
Þjónustumiðstöðvar - markmið

Aðgengilegri þjónusta

Markvissari þjónusta með samþættingu

verkefna

Efling félagsauðs

slide5

Opnir fundir hverfisráða

Liðveislavið fatlaða

Upplýsingar um dagmömmur

Húsaleigubætur

Innritun á leikskóla

Félagsleg ráðgjöf

Félagsstarf

Sálfræðilegar greiningar

Ráðgjöf við bekkjarkennara

Heimaþjónusta

slide6

Borgarstjórn

Borgarráð

Borgarstjóri

Forsætisnefnd

Innri endurskoðun

Skrifstofa borgarstjórnar

Skrifstofa borgarstjóra

Menntasvið

Menningar- og

ferðamálasvið

Velferðarsvið

Íþrótta- og

tómstundasvið

Framkvæmdasvið

Skipulagssvið

Umhverfissvið

Stjórnsýslu- og

starfsmannasvið

Fjármálasvið

Þjónustu- og

rekstrarsvið

Menntamálaráð

Menningar- og

ferðamálaráð

Velferðarráð

Íþrótta- og

tómstundaráð

Framkvæmdaráð

Skipulagsráð

Umhverfisráð

Brotin lína: valdbraut fjölskipaðs stjórnvalds. Heil lína: embættisleg valdbraut

slide7

Þjónustusamningar

 • Með stofnun þjónustumiðstöðva er gert ráð fyrir að skilið verði á milli stefnumótunar og eftirlits annars vegar og veitingu þjónustu hins vegar.
 • Fagráð gera þjónustusamninga við þjónustumiðstöðvar um tiltekin verkefni. Þar kemur fram stefna borgarinnar í viðkomandi málaflokki og árangursmælikvarðar.
 • Verkefni hverrar þjónustumiðstöðvar er að byggja upp samþætta þjónustu út frá því heildarfjármagni sem veitt er til miðstöðvarinnar
j nustumi st brei holts8
Þjónustumiðstöð Breiðholts

Alls 163 starfsmenn

38 starfsmenn á skrifstofu í Álfabakka 12

Félagsráðgjafar

Sálfræðingar

Kennsluráðgjafar

Matsfulltrúar

Daggæsluráðgjafi

Þjónustufulltrúar

Íþrótta- og tómstundaráðgjafi

40 starfsmenn í félagslegri heimaþjónustu

70 starfsmenn í stuðningsþjónustu

8 starfsmenn í félagsstarfi

7 starfsmenn í Unglingasmiðjunni Tröð

samstarf vi l gregluna
Samstarf við lögregluna
 • Hringurinn
 • SLÖFF fundir
 • Nágrannavarsla
 • Forvarnir
 • Rýnihópur íbúa á hverfalöggæslu
snertifletir vi sk lana
Snertifletir við skólana

Samráð og nemendaverndarráð eru snertifletir ÞB við skólana í hverfinu. Teymi tengiliða;

 • félagsráðgjafi,
 • kennsluráðgjafi/leikskólaráðgjafi,
 • sálfræðingur og
 • sérkennsluráðgjafi

eru skólunum til ráðgjafar, ræða og taka á móti tilvísunum vegna hóp- og/eða einstaklingsmála.

Einu sinni í mánuði eru allir tengiliðir mættir á fund, annars skipta þeir fundum með sér.

slide13
Samráð …
 • … vegna hegðunarvera skóla í hverfinu.
 • … með deildarstjórum sérkennslu í hverfinu. Á að stuðla að aukinni samvinnu og samhæfingu í vinnubrögðum.
 • … vegna athvarfa í Fella- og Breiðholtsskóla.
 • … vegna nýbúamála
j nustubor
Fræðsla og kynning

Vegna ýmissa fatlana og raskana

Handleiðslu fyrir kennara, s.s. samskipti og viðtöl við foreldra

Gerð einstaklingsnámskráa

Skólanámskrár

Samráðs- og fræðslufundir fyrir skóla og foreldra

Stuðningur og ráðgjöf við almenna kennara í starfi vegna nemenda með sérkennsluþarfir

Samstarf og ráðgjöf við deildarstjóra sérkennslu og sérkennara

við gerð símenntunaráætlana skóla á sviði sérkennslu og nemenda með sérþarfir

Námskeið fyrir skóla

Skimanir í skólum

Fyrir 6 ára börn

Tilfinningalegir erfiðleikar

Félagshæfni

Námskeið fyrir

starfsmenn skóla og

forráðamenn

Þjónustuborð
lit pers nuverndar um uppl st sam ykki
Álit persónuverndar um upplýst samþykki
 • Persónuvernd telur að upplýst samþykki þurfi í mörgum tilvikum þegar aðgangur að upplýsingum, sem safnað er á einu sviði þjónustumiðstöðvar, er veittur starfsmanni á öðru sviði miðstöðvarinnar.
 • Mikilvægt að beita aðgangsstýringum og að uppflettingar séu rekjanlegar
slide18

Þekkingarstöðvar

 • Markmið með stofnun þekkingarstöðva:
  • er að viðhalda og þróa sérþekkingu í ákveðnu verkefni/málaflokki
 • Hlutverk þekkingarstöðvar er m.a. að:
  • vera frumkvöðull á sínu sviði, bæði í þróun nýbreytni og vinnulags
  • gegna ráðgjafarhlutverki
  • vera tengiliður við fagsvið vegna stefnumótunar
  • vera tengiliður við aðrar stofnanir og hagsmunahópa vegna síns sérsviðs
 • Hver þjónustumiðstöð ber ábyrgð á ákveðnu þekkingarverkefni, en allar miðstöðvarnar veita þjónustu á því sviði.
  • ÞB ber ábyrgð á fjölskylduráðgjöf með áherslu á fjölskyldur barna með hegðunar- og tilfinningalega örðugleika
pbs positive behavior support

PBSPositive Behavior Support

Stuðningur við jákvæða hegðun

kenningafr ilegur grunnur
Kenningafræðilegur grunnur
 • PBS íhlutum byggir á hagnýtri atferlisgreiningu sem hefur verið innpakkað á heildrænan jákvæðan hátt
 • Í breyttum umbúðum verður hagnýt atferlisgreining aðgengileg í hefðbundnu skólaumhverfi
 • Stuðst er við efni sem talið er henta hverjum skóla best
markmi pbs sk la
Markmið PBS í skóla
 • Auka félagsfærni og nám með því að skilgreina, kenna og styðja við æskilega hegðun
 • Draga úr óæskilegri hegðun með því að búa til skýrar og fyrirsjáanlegar reglur um afleiðingar óæskilegrar hegðunar
 • Samræma aðgerðir alls starfsfólks skólans
pmt parent management training
PMT (Parent management training)

… er úrræði sem varðar þjálfun í foreldrafærni. Við höfum aðila sem er í meðferðarnámi. Þar með erum við með úrræði sem í felst

 • Meðferð foreldra í uppeldi barns síns
 • Þjálfun annara fagaðila í sömu PMT færni - grunnþjálfun
 • Fræðslu til fagaðila og forráðamanna varðandi uppeldi og meðhöndlun barna
 • Fræðslu er tengist öðrum kerfum eins og PBS
art agression replacement training
ART (agression replacement training)

… felst í því að þjálfa hópa barna og/eða unglinga. Meðferðarform sem byggir á því að efla félagshæfni, tilfinningastjórnun og siðfræði einstaklinga. Við höfum 3-5 aðila sem geta beytt þessu tæki.

 sérhæft úrræði (3xviku í 12 vikur!!)

Tengist öðrum kerfum eins og PBS að því leiti að þjálfa má aðila innan skólanna til að halda slík námskeið => námskeið sem við héldum fyrir aðila innan skólanna.

Einnig má þetta vera úrræði innan ÞB fyrir einstaklinga sem úrræðið innan skólana nægir ekki til – þ.e. sérhæfðara

b art
“B – ART”

Úrræði í Hólabrekkuskóla; samstarfsverkefni skóla, ÞB, Miðbergs og Lögreglu. Átti að vera ART frá okkar hálfu. Úrræðið er fyrir 12 manna hóp barna sem sum hver voru orðin tengd lögreglu. Fyrst tók Miðberg hópinn í 4 skipti skiluðu til okkar sem tókum hópinn í 8 skipti. Sama og ART að því leiti að börnin eru þjálfuð í félagsfærni, tilfinningastjórnun og siðfræði.

Ekki eins intensíft og ART. Það var vegna þess að námskeið sem átti að vera frestaðist. EN við létum það ekki á okkur fá!!!!!

slide27
SOS

Námskeiðinu er ætlað að hjálpa foreldrum að bæta hegðun barna sinna og stuðla að félagslegri og tilfinningalegri aðlögun. Námskeið eru boðin foreldrum og starfsfólki skóla og haldin á ÞB. Námskeiðið er í eigu HÍ en við höfum 5 aðila sem geta kennt það í okkar hverfi. Ekki eins sérhæft og PMT og ART. Nú er tveimur námskeiðum lokið hjá okkur

Nánari lýsing á þessu námskeiði er á netinu. http://www2.hi.is/page/SOS%20namskeid

fyrirlestrar og n mskei s rh ft sem almennt
Fyrirlestrar og námskeið-sérhæft sem almennt-
 • Vegna hegðunarerfiðleika, tilfinningarerfiðleika, uppeldis og forvarna – fyrir starfsfólk/foreldra
  • 1,2,3 töfrar
  • Stig af stigi
  • SOS
  • PMT
  • PBS
  • ART
  • Færni til framtíðar
  • Alast upp aftur
  • Fjölskyldumeðferð/lausnamiðuð/hefðbundin
 • Vegna einstakra raskana – fyrir starfsfólk/foreldra
  • ADD/ADHD
  • ODD/CD,
  • Fælni/kvíði/OCD/flemturröskun
  • Einhverfuróf
slide29

S.O.S.

ART

PMT

S.O.S.

ART

PMT

Cool Kid

Stig af stigi

S.O.S.

PMT

1,2,3 magic

Stig af stigi