a szakk pz s koordin ci j nak lehet s gei a d l dun nt li r gi ban n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
„A szakképzés koordinációjának lehetőségei a Dél-Dunántúli Régióban” PowerPoint Presentation
Download Presentation
„A szakképzés koordinációjának lehetőségei a Dél-Dunántúli Régióban”

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 11

„A szakképzés koordinációjának lehetőségei a Dél-Dunántúli Régióban” - PowerPoint PPT Presentation


 • 157 Views
 • Uploaded on

„A szakképzés koordinációjának lehetőségei a Dél-Dunántúli Régióban”. Egy konferencia „beharangozója”. A szakképzés problémái. A munkaerő piaci kereslet és kínálat eltér hiányszakmák egyes szakmákban túlképzés, munkanélküliség. A szakképzési iskolarendszer strukturális problémái

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '„A szakképzés koordinációjának lehetőségei a Dél-Dunántúli Régióban”' - ostinmannual


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
a szakk pz s koordin ci j nak lehet s gei a d l dun nt li r gi ban

„A szakképzés koordinációjának lehetőségei a Dél-Dunántúli Régióban”

Egy konferencia „beharangozója”

a szakk pz s probl m i
A szakképzés problémái
 • A munkaerő piaci kereslet és kínálat eltér
  • hiányszakmák
  • egyes szakmákban túlképzés, munkanélküliség.
 • A szakképzési iskolarendszer strukturális problémái
  • nem megfelelő tudásszint
  • egyes szakmákban tartós hiány
  • csökkenő létszámú szakmunkásképzés stb.
  • szétaprózódott intézményrendszer (párhuzamos képzések).
a szakk pz st rint t rv nyi v ltoz sok a szakk pz s fejleszt si ir nyai 1
A szakképzést érintő törvényi változások, a szakképzés fejlesztési irányai 1.
 • Fő cél: megfelelő szintű koordináció kikényszerítésével (fenntartói közös társulások létrehozása) a munkaerő- piaci szükségletek jobb kiszolgálása.
 • A szakmai vizsgáztatás komplex rendszerének a megteremtése.
 • A szakképzés koherens tartalmi szabályozása.
 • A pályakövetési rendszer bevezetésének törvényi szabályozása.
a szakk pz st rint t rv nyi v ltoz sok a szakk pz s fejleszt si ir nyai 2
A szakképzést érintő törvényi változások, a szakképzés fejlesztési irányai 2.
 • A szakképzésről szóló 1993.évi LXXVI. törv. módosítása (2.§: TISZK modellek).
 • A közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX. törv. módosítása (67.§ és a 89./b §: TISZK modellek).
 • A felnőttképzésről szóló 2001.évi CI. törvény módosítása.
 • A szakképzési hozzájárulásról szóló 2003.évi LXXXVI. törv. módosítása (13.§: RFKB-ék működése).
 • Számos rendelet (Legfontosabbak: 1/2006.OM rendelet az új OKJ-ről és a 21/2007. SZMM rendelet a szakmai vizsgakövetelményekről).
a szakk pz s szervezeti keretei a r gi ban
A szakképzés szervezeti keretei a régióban
 • Új RFKB felállása
 • Új TISZK-ek a régióban (4 )
    • Pannon Szakképzés Szervezési Társulás (Pécs, Baranya megye, Siklós, Bóly, Mohács)
    • Somogy megye
    • Tolna megye
    • FVM
a szakk pz s t rs gi koordin ci j nak indokai
Országos és helyi elvárás is a szakképzés szétaprózottságának megszüntetése, az iskolarendszerű szakképzés regionális összehangolása.

A fejlesztési forrásokhoz a jövőben csak közös stratégiai tervezéssel lehet hozzáférni.

Az együttműködésen alapuló és térségileg koordinált szakképzés stabilabb és megalapozottabb beiskolázást jelent (párhuzamos képzések megszüntetése).

A koordinációt az új RFKB-val együttműködve kell megvalósítani, de szükség van az RFKB döntéseket megelőző, egyeztetési szintű együttműködésre.

Az új OKJ alapján kialakuló szakma-struktúrára történő átállás fejlesztő munkát igényel, amely jobb minőségben oldható meg a fenntartók és az intézmények közötti együttműködéssel.

A szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása is jobban megoldható együttműködéssel.

A szakképzés térségi koordinációjának indokai
a koordin ci s tev kenys g tartalmi elemei r vidt v tervek
A koordinációs tevékenység tartalmi elemei(rövidtávú tervek)
 • A régióban létrejött TISZK-ek közötti rendszeres kapcsolattartás kialakítása.
 • Szakképzési konferenciák szervezése, a térségi szakképzést és foglalkoztatást összehangoló egyeztető fórumok megtartása.
 • Szakképzési koordinációs iroda felállítása.
 • A koordináció informatikai feltételrendszerének kialakítása (pl. honlap).
a koordin ci s tev kenys g tartalmi elemei k z pt v tervek
A koordinációs tevékenység tartalmi elemei(középtávú tervek)
 • A TISZK-ek és intézményeik valós erőforrásainak a felmérése.
 • Régiós szakképzési igény és problématérkép felállítása.
 • Térségi pályázatfigyelési rendszer kialakítása.
a koordin ci s tev kenys g tartalmi elemei hossz t v tervek
A koordinációs tevékenység tartalmi elemei(„hosszú távú” tervek)
 • Digitális pedagógus továbbképzési módszertani gyűjtemény létrehozása (a régió intézményeiben használt tananyagok továbbadásának támogatása „feladatbank” formájában).
 • A térség szakképzési modultérképének a kidolgozása.
 • Tananyag-fejlesztési tevékenység.
 • Területi szakképzési szaktanácsadási központ kialakítása.
 • A pályaorientációs rendszer térségi összehangolása.
 • Területi szakképzési szolgáltató központ létrehozása a szakképzésben érintett minden résztvevő számára.
 • Régiós szintű, egységes, elektronikus pályakövetési rendszer kialakítása.
 • A térség felnőttképzési rendszerének koordinálása.
a szakk pz si koordin ci s iroda
A szakképzési koordinációs iroda
 • Előzmények:
 • Dél-dunántúli agrár intézmények fejlesztésére koordinációs terv.
 • Nyertes OMAI támogatási pályázat.
 • A fejlesztési terv megvalósítására Konzorcium és Programiroda létrehozása.
 • Jogszabályi változások és újabb (OFA) pályázati támogatás új tartalmat ad az iroda működésének.
 • Az iroda jelenlegi feladatai:
 • A szakképzésben érintett felek közötti térségi szintű kommunikáció megszervezése.
 • Fejlesztési projektek, pályázatok figyelése.
 • Konferenciák, munkamegbeszélések szervezése tapasztalatcsere céljából.
 • Elérhetőség:
 • www.szfpi.baranya.hu