„A szakképzés koordinációjának lehetőségei a Dél-Dunántúli Régióban” - PowerPoint PPT Presentation

ostinmannual
a szakk pz s koordin ci j nak lehet s gei a d l dun nt li r gi ban n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
„A szakképzés koordinációjának lehetőségei a Dél-Dunántúli Régióban” PowerPoint Presentation
Download Presentation
„A szakképzés koordinációjának lehetőségei a Dél-Dunántúli Régióban”

play fullscreen
1 / 11
Download Presentation
„A szakképzés koordinációjának lehetőségei a Dél-Dunántúli Régióban”
157 Views
Download Presentation

„A szakképzés koordinációjának lehetőségei a Dél-Dunántúli Régióban”

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. „A szakképzés koordinációjának lehetőségei a Dél-Dunántúli Régióban” Egy konferencia „beharangozója”

 2. A szakképzés problémái • A munkaerő piaci kereslet és kínálat eltér • hiányszakmák • egyes szakmákban túlképzés, munkanélküliség. • A szakképzési iskolarendszer strukturális problémái • nem megfelelő tudásszint • egyes szakmákban tartós hiány • csökkenő létszámú szakmunkásképzés stb. • szétaprózódott intézményrendszer (párhuzamos képzések).

 3. A szakképzést érintő törvényi változások, a szakképzés fejlesztési irányai 1. • Fő cél: megfelelő szintű koordináció kikényszerítésével (fenntartói közös társulások létrehozása) a munkaerő- piaci szükségletek jobb kiszolgálása. • A szakmai vizsgáztatás komplex rendszerének a megteremtése. • A szakképzés koherens tartalmi szabályozása. • A pályakövetési rendszer bevezetésének törvényi szabályozása.

 4. A szakképzést érintő törvényi változások, a szakképzés fejlesztési irányai 2. • A szakképzésről szóló 1993.évi LXXVI. törv. módosítása (2.§: TISZK modellek). • A közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX. törv. módosítása (67.§ és a 89./b §: TISZK modellek). • A felnőttképzésről szóló 2001.évi CI. törvény módosítása. • A szakképzési hozzájárulásról szóló 2003.évi LXXXVI. törv. módosítása (13.§: RFKB-ék működése). • Számos rendelet (Legfontosabbak: 1/2006.OM rendelet az új OKJ-ről és a 21/2007. SZMM rendelet a szakmai vizsgakövetelményekről).

 5. A szakképzés szervezeti keretei a régióban • Új RFKB felállása • Új TISZK-ek a régióban (4 ) • Pannon Szakképzés Szervezési Társulás (Pécs, Baranya megye, Siklós, Bóly, Mohács) • Somogy megye • Tolna megye • FVM

 6. Országos és helyi elvárás is a szakképzés szétaprózottságának megszüntetése, az iskolarendszerű szakképzés regionális összehangolása. A fejlesztési forrásokhoz a jövőben csak közös stratégiai tervezéssel lehet hozzáférni. Az együttműködésen alapuló és térségileg koordinált szakképzés stabilabb és megalapozottabb beiskolázást jelent (párhuzamos képzések megszüntetése). A koordinációt az új RFKB-val együttműködve kell megvalósítani, de szükség van az RFKB döntéseket megelőző, egyeztetési szintű együttműködésre. Az új OKJ alapján kialakuló szakma-struktúrára történő átállás fejlesztő munkát igényel, amely jobb minőségben oldható meg a fenntartók és az intézmények közötti együttműködéssel. A szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása is jobban megoldható együttműködéssel. A szakképzés térségi koordinációjának indokai

 7. A koordinációs tevékenység tartalmi elemei(rövidtávú tervek) • A régióban létrejött TISZK-ek közötti rendszeres kapcsolattartás kialakítása. • Szakképzési konferenciák szervezése, a térségi szakképzést és foglalkoztatást összehangoló egyeztető fórumok megtartása. • Szakképzési koordinációs iroda felállítása. • A koordináció informatikai feltételrendszerének kialakítása (pl. honlap).

 8. A koordinációs tevékenység tartalmi elemei(középtávú tervek) • A TISZK-ek és intézményeik valós erőforrásainak a felmérése. • Régiós szakképzési igény és problématérkép felállítása. • Térségi pályázatfigyelési rendszer kialakítása.

 9. A koordinációs tevékenység tartalmi elemei(„hosszú távú” tervek) • Digitális pedagógus továbbképzési módszertani gyűjtemény létrehozása (a régió intézményeiben használt tananyagok továbbadásának támogatása „feladatbank” formájában). • A térség szakképzési modultérképének a kidolgozása. • Tananyag-fejlesztési tevékenység. • Területi szakképzési szaktanácsadási központ kialakítása. • A pályaorientációs rendszer térségi összehangolása. • Területi szakképzési szolgáltató központ létrehozása a szakképzésben érintett minden résztvevő számára. • Régiós szintű, egységes, elektronikus pályakövetési rendszer kialakítása. • A térség felnőttképzési rendszerének koordinálása.

 10. A szakképzési koordinációs iroda • Előzmények: • Dél-dunántúli agrár intézmények fejlesztésére koordinációs terv. • Nyertes OMAI támogatási pályázat. • A fejlesztési terv megvalósítására Konzorcium és Programiroda létrehozása. • Jogszabályi változások és újabb (OFA) pályázati támogatás új tartalmat ad az iroda működésének. • Az iroda jelenlegi feladatai: • A szakképzésben érintett felek közötti térségi szintű kommunikáció megszervezése. • Fejlesztési projektek, pályázatok figyelése. • Konferenciák, munkamegbeszélések szervezése tapasztalatcsere céljából. • Elérhetőség: • www.szfpi.baranya.hu

 11. Köszönöm a figyelmet!