slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
The Organisation for Economic Co-operation and Development PowerPoint Presentation
Download Presentation
The Organisation for Economic Co-operation and Development

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

The Organisation for Economic Co-operation and Development - PowerPoint PPT Presentation


 • 90 Views
 • Uploaded on

The Organisation for Economic Co-operation and Development. Co je OECD?. Koordinuje ekonomickou a sociální spolupráci členských zemí, prosazuje liberalizaci mezinárodního obchodu.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'The Organisation for Economic Co-operation and Development' - ossie


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

Co je OECD?

 • Koordinuje ekonomickou a sociální spolupráci členských zemí, prosazuje liberalizaci mezinárodního obchodu.
 • Cílem OECD je napomáhat k dalšímu ekonomickému rozvoji, potlačení nezaměstnanosti, stabilizaci a rozvoji mezinárodních finančních trhů.
 • Zpracovává a poskytuje komparativní data, analýzy a předpovědi k podpoře všestranné spolupráce
slide3
OECD
 • Neposkytuje finanční pomoc.
 • Disponuje však výzkumným potenciálem a informacemi.
 • Za spolupráce s OECD byla připravena a zavedena v ČR velká

daňová reforma (vč. DPH) v r. 1993.

 • Velmi významné jsou mezinárodní statistické publikace OECD.
 • Každoročně vydává ekonomickou analýzu a hodnocení hospodářských výsledků jednotlivých zemí.
vznik oecd
Vznik OECD
 • OECD vznikla z Organizace pro evropskou hospodářskou spolupráci ustanovené v roce 1948 pro správu Marshallova plánu. 30 členů
 • Více než 70 rozvojových a tranzitivních ekonomik jsou zapojeny do spolupráce s OECD
a global outreach
A global outreach

OECD Member Countries

Countries/Economies Engaged in Working Relationships with the OECD

lensk zem oecd
Členské země OECD

Belgie, Dánsko, Francie, Irsko, Island,Itálie, Kanada,Lucembursko, Německo, Nizozemí,Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řesko, USA, VB, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Turecko – zakládající,

Japonsko - 1964, Fisko – 1968, Austrálie - 1971, Nový Zéland - 1973, Mexiko - 1994, ČR - 1995, Korea, Maďarsko, Polsko - 1996, Slovensko - 2000.

posl n m oecd je
Posláním OECD je

Podpořit politiky směřující:

 • k dosažení udržitelného ekonomického růstu a zaměstnanosti a zvyšující životní úroveň členských zemí při zajištění finanční stability a přispívající k rozvoji světové ekonomiky,
 • k přispění růstu světového obchodu na multilaterálním a nediskriminačním základě.

(Article 1 of the OECD Smlouvy)

kdo d oecd
Kdo řídí OECD?

Rady ministrů

zahraničních věcí, financí,hospodářství a EK, rozhodují na základě konsenzu. Schází se 1 x za rok. Každý týden schází Rada stálých zástupců členských zemí.

Výbory

Sekretariát

Discussion and implementation

Analýzy a návrhy

Organizované podle specifických otázek

Roční rozpočet: 188 mil. euro

Funded by member countries

oecd secretariat
OECD Secretariat
 • Pracuje ve dvou oficiálních jazycích: English and French.
 • Nejsou kvóty pro národní zástupce.

2300 zaměstnanců na ústředí v Paris

oecd s way of working
OECD’s wayof working

Data Collection

Analysis

Discussion

Decisions

Implementation

prognózy,

dohled

st l mise r p i oecd
Stálá mise ČR při OECD

je pověřena zastupováním a hájením zájmů ČR v OECD a ostatních mezinárodních vládních organizacích se sídlem ve Francii, jichž je ČR členem. Jedná se např. o následující organizace:

 • Evropskou konferenci ministrů dopravy
 • Mezinárodní úřad pro výstavnictví
 • Mezinárodní úřad pro míry a váhy
 • Mezinárodní úřad pro révu a víno
 • Mezinárodní úřad pro nákazy zvířat
spolupr ce s vl dami
Spolupráce s vládami
 • Sdílení informací ve všech oblastech ve kterých OECD působí.
 • Programy spolupráce mezi zeměmi a regiony.
 • Pomoc vládám a občanům všech zemí využít přínosů z mezinárodního obchodu a investic.
oecd pro spole nost
OECD pro společnost
 • Posílení vazeb s občanskou společností v oblastech životního prostředí, obchodu a sociální politiky.
 • Zpracovaní informací dostupných pro veřejnost na www.oecd.orga OECD publikací. Public comment is welcome.
soci ln soudr nosnot
Pomoc při zajištění rovného přístupu ke vzdělání pro všechny.

Podpora efektivního zdravotního systému přístupného pro všechny.

Boj se sociální exkluzí a nezaměstnaností.

Přemostění mezi světem bohatých a chudých.

Sociální soudržnosnot
slide15

Some OECD achievements

 • DAC Guidelines for Poverty Reduction
 • OECD Model Tax Convention
 • OECD Anti-Bribery Convention
 • OECD Principles of Corporate Governance
 • OECD Guidelines for Multinational Enterprises
 • Export Credit Arrangement
 • OECD Guidelines for Conflict Prevention
 • OECD Chemicals Test Acceptance Agreement
 • OECD Chemical Hazard Classification System
 • OECD GM Crop Identification System