succesfactoren voor samenwerking tussen artsen l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Succesfactoren voor samenwerking tussen artsen PowerPoint Presentation
Download Presentation
Succesfactoren voor samenwerking tussen artsen

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

Succesfactoren voor samenwerking tussen artsen - PowerPoint PPT Presentation


 • 198 Views
 • Uploaded on

Succesfactoren voor samenwerking tussen artsen. Paul De Hondt SERV / STV-Innovatie & Arbeid pdhondt@serv.be. www.fvib.be/samenwerken. Artsen en associatie: twee werelden?. Inhoud. Drempels en motieven Samenwerkingsmogelijkheden Voorbeelden Code voor duurzame samenwerking.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Succesfactoren voor samenwerking tussen artsen' - ossie


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
succesfactoren voor samenwerking tussen artsen

Succesfactoren voor samenwerking tussen artsen

Paul De Hondt

SERV / STV-Innovatie & Arbeid

pdhondt@serv.be

www.fvib.be/samenwerken

inhoud
VLAAMS ARTSENSYNDICAATInhoud
 • Drempels en motieven
 • Samenwerkingsmogelijkheden
 • Voorbeelden
 • Code voor duurzame samenwerking
drempels en motieven
Mentale drempels

Individualistisch beroep

Conflicten en mislukken

Vermenging beroep en privé

Praktische drempels

Tijdsdruk

Financiële rentabiliteit

Lacune aan informatie en kennis over het hoe

Klassieke motieven

Specialiseren

Steun van collega

Sparen van kosten

Nieuwe motieven

Strategische positie

Werkdruk

Overdracht van praktijk

Tijd voor zichzelf

VLAAMS ARTSENSYNDICAAT

Drempels en motieven
samenwerkingmogelijkheden

Verticale

samenwerking

Integrale samenwerking

Wel structureel delen van werk

Losse

samenwerking

Kostendelende

samenwerking

Niet structureel delen van werk

Niet delen van ondernemerschap

Wel delen van ondernemerschap

VLAAMS ARTSENSYNDICAAT

Samenwerkingmogelijkheden
 • Wil ik op een structurele manier samenwerken?
 • Wil ik samen ondernemen met collega’s?
slide7

VERTICAAL

KOSTENDELEND

INTEGRAAL

Contract van

aanneming

ZONDER RECHTSPERSOON : maatschap

RECHTSPERSOON AANSPRAKELIJK : vof / cvoa

BEPERKT AANSPRAKELIJK : bvba / cvba / nv

FVIB | KENNISCENTRUM SAMENWERKEN IN ASSOCIATIE

“Uitbesteden”

Kosten delen

Samen beroep

uitoefenen

ZELFSTANDIGE

SAMENWERKING

VENNOOTSCHAP

voorbeelden
VLAAMS ARTSENSYNDICAATVoorbeelden
 • Kostendelende samenwerking
 • Integrale samenwerking ziekenhuisartsen met private praktijk
 • Integrale samenwerking huisartsen
slide9

FVIB | KENNISCENTRUM SAMENWERKEN IN ASSOCIATIE

1. Kostendelende samenwerking

Drie artsen besluiten te associëren. Samen kopen en verbouwen ze een praktijkgebouw met gunstige ligging. Elke arts richt een eigen behandelkamer in. Ieder heeft hoofdzakelijk eigen patiënten en int eigen erelonen.

Structuur:

Eigendom van praktijkpand in ‘onverdeeldheid’ .

Maatschap als werkgever (2 personeelsleden voor onthaal en administratie) en voor gezamenlijke aankoop.

Managementtaken gelijk verdeeld onder de artsen.

Financiële afspraken:

> Eigen inkomsten, kosten maatschap aftrek in personenbelasting

> Personeelkosten en kosten algemene diensten volgens ‘werkrooster’

> Grondstoffen en materieel volgens verbruik

> Voorschotten voor werking maatschap

slide10

FVIB | KENNISCENTRUM SAMENWERKEN IN ASSOCIATIE

2. Integrale associatie van specialisten (ziekenhuis + privé)

5 Artsen van dienst X van een ziekenhuis werken ook in privé-praktijk volledig geïntegreerd samen. Zij verdelen patiënten volgens expertise en interesses.

Structuur:

CVBA (gelijke vennoten), aankoop aandelen aan ‘intrinsieke waarde’ (actuele waarde activa)

Gezamenlijke huur, investeringen en personeel voor private praktijk

Streven gelijke workload voor alle artsen (medisch/management)

Financiële afspraken:

Inkomen: ingroeiperiode van 3 jaar (nieuwe arts evolueert: 70-80-90-100)

Maximale verdeling van baten

Alle artsen zijn vennoot van CVBA als EBVBA (persoonlijke beroepskosten)

slide11

FVIB | KENNISCENTRUM SAMENWERKEN IN ASSOCIATIE

3. Integrale samenwerking van huisartsen

Huisarts A met 20 jaar ervaring trekt 2 jongere collega’s aan. Patiënten worden toegewezen volgens keuze en beschikbaarheid. Men heeft gezamenlijk personeel en doet samen overname, investeringen en aankoop.

Structuur:

Alle artsen worden vennoot van BVBA. Koop aandelen met goodwill (1 X erelonen). Betaling gespreid over meerdere jaren.

Jongeren eerst op proef als zelfstandige (20% ereloon voor kosten).

Huur praktijkgebouw van arts A (aan marktprijs)

Financiële afspraken:

> maandelijkse bezoldiging volgens ‘ongelijk werkrooster’ (incl. management)

> gelijke tegemoetkoming voor kosten (bijscholing, auto, …)

> verdeling van baten volgens prestaties (individuele erelonen)

code voor duurzame samenwerking
VLAAMS ARTSENSYNDICAATCode voor duurzame samenwerking
 • Visie en strategisch plan van de associatie
  • expliciteren van beroepswaarden en filosofie
  • ‘reisroute’ voor middellange termijn

cfr. ‘beleidsplan ziekenhuisdienst’

 • Competentieprofiel van de associé
  • concretiseren van wederzijdse verwachtingen over het professionele functioneren (klinisch, organisatorisch, sociaal)
  • gebruik bij selectie nieuwkomers, coaching, beoordeling

cfr. ‘IFMS’ Orde Medisch Specialisten Nederland

code voor duurzame samenwerking vervolg
VLAAMS ARTSENSYNDICAATCode voor duurzame samenwerking (vervolg)
 • Reglement van Interne Orde
  • kwantitatieve prestatienormen
  • systeem om kosten en inkomsten te delen
  • methode van waardebepaling aandelen
  • taak- en bevoegdheidsverdelingen, overleg
  • doemscenario’s (continuïteit van zorgen, opzegtermijnen, uittredings- en overdrachtsvoorwaarden, geschillenregeling, wat bij overlijden, langdurige ziekte, beroepsonbekwaamheid…)
 • Jaarvergadering
  • evaluatie en planning van alle facetten van de samenwerking
slide14
VLAAMS ARTSENSYNDICAAT

Paul De Hondt

SERV – STV-Innovatie & Arbeid

pdhondt@serv.be

02 20 90 162

FVIB | kenniscentrum samenwerken in associatie

Spastraat 8

1000 Brussel

02 238 05 44

fvib@unizo.be

www.fvib.be/samenwerken