Download
sensor samen sterker in nask techniek vita de unieke ervaring in mens en natuur n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Sensor Samen sterker in NaSk-techniek & Vita De unieke ervaring in mens en natuur PowerPoint Presentation
Download Presentation
Sensor Samen sterker in NaSk-techniek & Vita De unieke ervaring in mens en natuur

Sensor Samen sterker in NaSk-techniek & Vita De unieke ervaring in mens en natuur

211 Views Download Presentation
Download Presentation

Sensor Samen sterker in NaSk-techniek & Vita De unieke ervaring in mens en natuur

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. SensorSamen sterker in NaSk-techniek&Vita De unieke ervaring in mens en natuur

 2. Agenda • Beter in beta • Sensor • Vita • Geluiden uit het veld • Persoonlijke service

 3. Beter in Bèta met Malmberg

 4. SensorSamen sterk in NaSk en techniek

 5. Basis van Sensor • 'Alles' uit Nova, leerjaar 1 en 2 en soms 3 • 'Alles' uit Kijk op Techniek • Waar nodig vanuit de contexten extra natuurkunde en scheikunde onderwerpen

 6. Pakketsamenstelling Sensor • Twee leerjaren, drie edities: • vmbo-kgt (2006) • havo/vwo (2006) • vmbo-b(k)/lwoo (2007) • Leerlingenmateriaal • Vmbo-kgt en havo/vwo: per jaar 2 handboeken en 2 werkboeken • Vmbo-b(k)/lwoo: per jaar 3 leerwerkboeken • methodesite • Docentenmateriaal • toetsen • docentenhandleiding, incl. antwoorden

 7. . Waarom ? • Drie soorten lokalen: • Gewone klaslokalen • Vaklokalen • Technieklokaal • U kunt samen met uw collega’s en de • roostermaker de lokalen zo optimaal mogelijk inzetten.

 8. Opbouw methodesite Sensor • Computeropdrachten • Studiehulp • Test jezelf • Kennisspel • Internetopdracht • Vaardigheden • Begrippen

 9. Hoofdstuktitels Sensor 1A Technisch ontdekken De mountainbike De achtbaan De duikboot De verwarmingsinstallatie 1B De geluidsinstallatie De fietsverlichting De koelkast De fabriek Water 2A Transportmiddelen Systemen Naar Mars Zenden en ontvangen Het weer 2B Een cd maken Foto’s maken De LCD-tv Een auto ongeluk Het ziekenhuis

 10. Handboek • ieder hoofdstuk draait om één herkenbare context • aansprekende intro

 11. In elk hoofdstuk • als het kan, van alle ‘moedervakken’ iets • de ‘moedervakken’ zijn niet herkenbaar gemaakt

 12. Elke paragraaf • begint met een inleiding, een vraag • heeft vier (kgt) of vijf (HV) subparagrafen waarvan de laatste 'extra'

 13. In elke paragraaf • verwijzingen naar het werkboek • samenvattende zinnen • extra stof voor de betere leerling

 14. Keuzestof • laatste paragraaf • voor de snelle, geïnteresseerde leerling • gaat dieper in op een aspect van de context, • of legt verband met andere concrete situaties die raken aan de context

 15. aansprekende foto's

 16. Opzet handboek Sensor hoofdstuk paragraaf subparagraaf samenvatting keuzestof

 17. Werkboek • Dezelfde thema's als in het handboek • In de werkplaatsIn de klasIn het lab

 18. In de werkplaats • vmbo: twee werkstukken • HV: één werkstuk en twee eigen onderzoeken • inleiding: aansluiting met het thema of met de theorie • deelopdrachten • samenwerken • zelfstandig werken

 19. In de werkplaats: • het KOMPA$-model • K ijken • O plossen • M aken • P roberen • A anpassen • $ ale

 20. In de werkplaats • Het KOMPA$-model

 21. In het lab • Minstens vier proeven, afhankelijk van het thema en de leerstof • inleiding: aansluiting met het thema of met de theorie • 'kookboekpractica' • zelfstandig (samen-) werken • vragen begeleiden de leerling • begeleiding bij de conclusie

 22. Werkboek HV: • onderzoeksvraag • meer zelf bedenken • open onderzoek

 23. Vita De unieke ervaring in mens en natuur

 24. VITA 16 Modules VITA 3 niveaus: • vmbo-bk • vmbo-kgt • havo/vwo Per module: • handboek • werkboek • antwoordenboek • ePack Studiebelasting: 1 module = 28 lesuren 16 x 28 = 448 lesuren (2 jaar) 7 lesuren per week

 25. VERZORGING BIOLOGIE NATUUR- TECHNIEK SCHEIKUNDE Concept Volledige vakintegratie:

 26. Concept Indeling in thema’s Leerling-gerichte contexten Afgeronde gehelen, als losse projecten te gebruiken

 27. Samenvatting / D- toets VERWONDERING INSTAPTOETS EINDTOETS BS 1 BS 2 BS 3 BS 4 BS 5 BS 6 BS 7 BS 8 BS 1 BS 2 BS 4 BS 6 BS 7 BS 8 Concept Individuele leerroutes Individuele invulling

 28. Concept • Zelfwerkzaamheid • Kennis is belangrijk • HV: leren onderzoeken • VMBO: beroepen

 29. De ePack - leerling • Per module: • Instaptoets & digitale planner • Interactieve computerlessen (75% ter vervanging boek) • Keuzekaarten • Vaardigheden • Samenvatting & diagnostische toets • Studiehulp

 30. Instaptoets

 31. Digitale planner

 32. De ePack - docent • Per module: • Leerlingenmateriaal • Eindtoets • Docentenhandleiding • Op termijn: • Digitale planner, Presentatie tool, ELO

 33. Samenvattend • De enige M&N methode met volledige integratie van de 4 vakken • Concept werkt  getest op 150 scholen • Activerende didactiek • Keuzekaarten = onderzoeken en presenteren • Een uitgebreid ePack • Zelfde kwaliteit als BvJ, VvJ en Nova

 34. Geluiden uit het veld Komt mijn vak voldoende aan bod? • Kernbegrippen-matrix als basis • Alle vakken zijn vertegenwoordigd binnen auteursteam Ben ik voldoende competent om een ander vak te geven? • Docentenhandleiding met uitgebreide instructies • Begeleiding door Malmberg bij de implementatie Hoe kan ik Vita/Sensor inzetten in mijn schoolsituatie? • Flexibel product • Begeleiding door Malmberg bij de implementatie

 35. Persoonlijke service • Een innovatieregeling: gunstig overstappen naar een ander scenario • Een implementatietraining: ondersteuning bij overstap naar combivak

 36. Overstapregeling • Wat? • scholen krijgen bij overstap naar combi- of leergebiedmethode 15% van de aanschafwaarde terug. • Informatie bij de stand • Voor wie? • voor scholen die in 2007/2008 starten met een mixed media onderbouwmethode van Malmberg • overstap naar combi of leergebied vóór 2009 • Waarom? • geleidelijke overgang naar scenario 2/3 • doorgroeien naar scenario3/4 (M&N)

 37. Implementatietraining Sensor/ Vita • ondersteuning bij voorbereiden en uitvoeren van combivak • ondersteuning bij organisatie, taakverdeling, rooster en didactische werkvormen • leren werken met álle onderdelen van de methode • voor de zomervakantie: • have dag inventarisatie en voorbereiding (maatwerk) • hele dag training met alle betrokken docenten • najaar: terugkomdag met alle docenten • professionele trainers • gratis gebruikersexemplaren en docentenmateriaal • kosten afhankelijk van afname aantal delen • informatie: Mirjam van Etten; voorlichting.vo@malmberg.nl

 38. Voor meer informatie • Onze stand • Methodewijzers en beoordelingsmateriaal • Onze voorlichters • Vita Workshop Digitaal lesgeven • www.malmberg.nl