slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
FRAKTAL PowerPoint Presentation
Download Presentation
FRAKTAL

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 31

FRAKTAL - PowerPoint PPT Presentation


 • 194 Views
 • Uploaded on

FRAKTAL. PROCEDURA++. Oprogramowanie do obsługi procedury uproszczonej w wywozie i przywozie. . FRAKTAL STUDIO ++.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'FRAKTAL' - ossie


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

FRAKTAL

PROCEDURA++

 • Oprogramowanie do obsługi procedury uproszczonej
 • w wywozie i przywozie.
slide2

FRAKTAL STUDIO ++

FRAKTAL Procedura++ to nowoczesne oprogramowanie należące do rodziny programów FRAKTAL STUDIO++. Wraz z programami SAD++, Faktury ++, Rejestr ++, ECS ++, NCTS++, Intrastat++ tworzy pakiet rozwiązań programistycznych do obsługi odpraw i międzynarodowego obrotu towarowego w ramach FRAKTAL STUDIO.

Program Procedura ++jest przeznaczony dla podmiotów odprawiających towary w procedurze uproszczonej w wywozie i przywozie. Program Procedura++ wymaga do prawidłowego działania współpracy z SAD++.

slide3

Technologia wykonania

Program FRAKTAL Procedura++ jest aplikacją 32-bitową pracującą w środowisku Windows pod kontrolą systemu operacyjnego Windows Vista/XP/2000/NT/Millennium/98/95.

Program przechowuje wszelkie dane w bazie danych Microsoft SQL Server 2000 lub w wersji Desktop Engine tego serwera. Dla systemu operacyjnego Windows Vista program przechowuje dane w bazie danych Microsoft SQL Server 2005 lub w jego darmowej wersji Express Edition.

Program zabezpieczony jest kluczem sprzętowym.

zadania programu procedura
Zadania programuProcedura ++
 • zarządzanie posiadanymi pozwoleniami na stosowanie procedury uproszczonej
 • obsługa powiadomień w formacie XML i wydruku (komunikat PWD)
 • wysyłka powiadomień do systemu CELINA-OPUS
 • pobieranie informacji z systemu CELINA-OPUS
 • prowadzenie rejestru procedury uproszczonej z zastosowaniem technik elektronicznego przetwarzania informacji z możliwością wydruku
 • kontrola statusów powiadomień (wysłany, potwierdzony, do rewizji)
menu programu
Menu programu

Górne

Boczne

menu boczne wsp lne
Menu boczne wspólne

KARTOTEKI

 • Kontrahenci
 • Kursy walut
 • Taryfa celna

ADMINISTRACJA

 • Użytkownicy
 • Parametry
 • Wzorce SADów
 • Numerator SADów
 • Ustawienia wydruku SAD
 • Import danych
menu boczne modu u procedura
Menu boczne modułu Procedura++

PROCEDURA UPROSZCZONA

 • Powiadomienia
 • Rejestr PU
 • Serie powiadomień
 • Serie rejestru PU
 • Pozwolenia
menu g rne elementy sta e
Menu górne – elementy stałe

Menu górne w programie rozwija się po kliknięciu na dany element.

menu g rne elementy kontekstowe
Menu górne – elementy kontekstowe

Elementy kontekstowe menu górnego są powiązane logicznie z działaniami podejmowanymi przez użytkownika programu.

Wybrane opcje menu górnego w trakcie pracy użytkownika w:

Zakładce Kartoteki

Zakładce Zlecenia

Zakładce Fakturowanie

Zakładce Procedura uproszczona

Zakładce Dokumenty SAD

Zakładce Administracja

konfiguracja programu
Konfiguracja programu

Przed rozpoczęciem pracy w programie należy wprowadzić do programu dane dotyczące pozwoleń na stosowanie procedury.

Nowe pozwolenie wprowadzamy wciskając przycisk „Dodaj”.

W oknie Pozwolenie wprowadzamy następujące dane: numer pozwolenia, symbol podmiotu, datę udzielenia pozwolenia, dane urzędów celnych, rodzaj procedury, okres ważności, numer i datę ważności zabezpieczenia

oraz - na oddzielnej zakładce - listę towarów objętych pozwoleniem.

konfiguracja programu1
Konfiguracja programu

Przed rozpoczęciem pracy w programie należyzdefiniować serie powiadomień. Seria powiadomień definiowana jest w kartotece serii powiadomień.

Nową serię zakładamy wciskając przycisk „Dodaj”.

W oknie Seria powiadomień definiujemy nazwę serii, numer pozwolenia (z kartoteki pozwoleń), adres e-mail podmiotu, identyfikator UC, typ miejsca i kod miejsca oraz miejsce wystawienia. Za pomocą numeratora definiowana jest także numeracja w serii.

konfiguracja programu2
Konfiguracja programu

Sposób numerowania kolejnych powiadomień w serii definiowany jest w Numeratorze powiadomień.

 • Cykl numeracji może być:
  • ciągły
  • roczny
  • kwartalny
  • miesięczny

Użytkownik definiuje także czas obowiązywania numeratora i format numeru.

konfiguracja programu3
Konfiguracja programu

Przed rozpoczęciem pracy w programie należyzdefiniować serierejestru procedury uproszczonej. Serie rejestru dodawane są w Kartotece serii rejestru PU.

Nową serię zakładamy wciskając przycisk „Dodaj”.

W oknie Seria rejestru definiujemy typ serii i nazwę. Za pomocą numeratora definiowana jest także numeracja w serii.

konfiguracja programu4
Konfiguracja programu

Sposób numerowania kolejnych pozycji rejestru w danej serii definiowany jest w Numeratorze serii rejestru.

 • Cykl numeracji może być:
  • ciągły
  • roczny
  • kwartalny
  • miesięczny

Użytkownik definiuje także czas obowiązywania numeratora i format numeru.

tworzenie powiadomienia
Tworzenie powiadomienia

Nowe powiadomienie (a zarazem SAD uzupełniający) tworzone jest w module SAD++ na zakładce dokumenty SAD.

Nowy dokument SAD jest tworzony po wciśnięciu przycisku „Dodaj”.

Nowy dokument SAD można utworzyć:

 • od podstaw - nowy, czysty formularz
 • na podstawie zdefiniowanego

wcześniej wzorca

 • na podstawie istniejącego już

dokumentu

tworzenie powiadomienia1
Tworzenie powiadomienia

Dla SAD-u, który ma być podstawą utworzenia powiadomienia i SAD-em uzupełniającym, w polu Deklaracja 1B, należy wybrać symbol Z.

Tylko w takim przypadku na podstawie dokumentu SAD zostanie wygenerowane powiadomienie (w przywozie) oraz pozycje rejestru procedury uproszczonej (przywóz i wywóz).

W trakcie obsługi sprawy SAD uzupełniający zostanie automatycznie uzupełniony potrzebnymi danymi.

tworzenie powiadomienia2
Tworzenie powiadomienia

Po uzupełnieniu danych dokumentu SAD uzupełniającego należy dokument zapisać i zatwierdzić za pomocą przycisku ZATWIERDŹ.

Program w tym momencie zatwierdzi i nada numer dokumentowi SAD oraz wygeneruje powiadomienie i pozycje rejestru procedury.

tworzenie powiadomienia3
Tworzenie powiadomienia

Wygenerowane powiadomienie jest dostępne w kartotece powiadomień w module Procedura++ (zakładka Procedura Uproszczona).

Wszelkie zmiany powiadomienia i pozycji rejestru wprowadzane są poprzez zmiany dokumentu SAD uzupełniającego.

tworzenie pozycji rejestru
Tworzenie pozycji rejestru

W momencie generowania powiadomienia jednocześnie tworzone są pozycje rejestru procedury uproszczonej.

Pozycje te są widoczne w kartotece rejestru procedury uproszczonej.

Pozycje nie są dostępne do edycji – zmiany wprowadzane są na dokumencie SAD.

tworzenie powiadomienia4
Tworzenie powiadomienia
 • Statusy powiadomień:
  • w przygotowaniu
  • zatwierdzone
  • wysłane
  • w trakcie kontroli celnej
  • potwierdzone
  • odrzucone
  • anulowane

Statusy służą do kontroli stanu obsługi zlecenia. W programie dostępne jest także wygodne filtrowanie powiadomień według statusów.

Statusy odzwierciedlają kolejność działań związanych z obsługą sprawy.

zatwierdzenie powiadomienia
Zatwierdzenie powiadomienia

Zatwierdzone powiadomienia otrzymuje kolejny numer własny zgodnie z definicją serii powiadomień

Zatwierdzone powiadomienie nie może być skasowane.

Powiadomienie po zatwierdzeniu może być wysłane do systemu CELINA – OPUS.

wysy ka powiadomienia
Wysyłka powiadomienia

Powiadomienie jest wysyłane w formacie XML do systemu Celina – OPUS za pomocą opcji „Wyślij do systemu OPUS”.

wysy ka powiadomienia1
Wysyłka powiadomienia

W przypadku wysyłki powiadomienia bezpośrednio

z programu, program automatycznie zapisuje dane wysyłki powiadomienia.

W przypadku wysyłki powiadomienia w inny sposób należy oznaczyć powiadomienie jako wysłane i podać konieczne dane.

obs uga powiadomienia
Obsługa powiadomienia

Status wysłanego do systemu CELINA może być sprawdzony bezpośrednio z programu. Program automatycznie zmienia status powiadomienia w kartotece powiadomień na zgodny z informacja z systemu CELINA -OPUS.

Stan powiadomienia w systemie OPUS sprawdzany jest za pomocą opcji Sprawdź stan w systemie OPUS.

 • Możliwe zdarzenia:
  • potwierdzenie przyjęcia
  • odrzucenie powiadomienia
  • zatrzymanie towaru do kontroli celnej
obs uga powiadomienia1
Obsługa powiadomienia

Statusy mogą być także zmieniane poprzez wybór polecenia z menu.

W takim przypadku należy ręcznie uzupełnić wymagane dane.

potwierdzenie powiadomienia
Potwierdzenie powiadomienia
 • W momencie wprowadzenia do programu informacji o potwierdzeniu powiadomienia przez Urząd Celny:
 • status powiadomienia zmienia się na „Potwierdzone”
 • pozycje rejestru są zatwierdzane, towary otrzymują kolejne numery w rejestrze procedury zgodnie z definicją serii pozycji rejestru
 • dokument SAD jest uzupełniany o numery pozycji rejestru i daty wpisu - na liście dokumentów powstaje dokument kategorii "Y" o kodzie "CLE" zawierający numer i datę wpisu danej pozycji dokumentu SAD do rejestru procedury uproszczonej.
sad uzupe niaj cy
SAD uzupełniający

SAD uzupełniony automatycznie danymi z rejestru procedury stanowi właściwy dokument SAD uzupełniający i może już zostać wysłany do systemu.

Wydruk i wysyłka dokumentów SAD uzupełniających odbywa się w sposób identyczny, jak wydruk i wysyłka do systemu CELINA innych dokumentów SAD. Więcej informacji na temat obsługi dokumentów SAD znajduje się w prezentacji programu FRAKTAL SAD++.

dzi kujemy za z ainteresowanie oprogramowaniem fraktal studio modu procedura
Dziękujemy za zainteresowanie oprogramowaniem Fraktal Studiomoduł Procedura ++

Niniejsza prezentacja jest przeglądem

głównych funkcji programu.

W przypadku pytań prosimy o kontakt .

Chętnie udzielimy wszelkich informacji na temat oprogramowania.

slide31

Studio Oprogramowania FRAKTAL

ul. Konstruktorska 4

02-673 Warszawa

Tel. (22) 339 02 06

Fax. (22) 339 02 07

biuro@fraktal.com.pl

www.fraktal.com.pl