kompasset lav terskel h y kompetanse 4 sm forebyggingsklinikker n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
KOMPASSET Lav terskel, høy kompetanse 4 små forebyggingsklinikker

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 30

KOMPASSET Lav terskel, høy kompetanse 4 små forebyggingsklinikker - PowerPoint PPT Presentation


 • 96 Views
 • Uploaded on

KOMPASSET Lav terskel, høy kompetanse 4 små forebyggingsklinikker. Terapi og rådgivning til unge som har foreldre med alkoholproblemer. Unge i risiko. Hvor mange barn er det?. Ulike anslag 160 000- 230 000 (Gjelsvik 2004)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'KOMPASSET Lav terskel, høy kompetanse 4 små forebyggingsklinikker' - osric


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kompasset lav terskel h y kompetanse 4 sm forebyggingsklinikker
KOMPASSET

Lav terskel, høy kompetanse

4 små forebyggingsklinikker

Terapi og rådgivning til unge som har foreldre med alkoholproblemer

unge i risiko hvor mange barn er det
Unge i risiko. Hvor mange barn er det?
 • Ulike anslag
  • 160 000- 230 000 (Gjelsvik 2004)
  • Folkehelseinst., 2011; 8.3% av barn og unge i Norge vokser opp med et så alv. alkoholprobl at det går ut over barna
   • + høy forekomst av fam m/narkotikaprobl, vanedannende medikamenter etc.
 • Rusmisbruk ikke et individuelt problem
bakgrunn
Bakgrunn
 • NRK`s TV-auksjon 2008 tildelt Blå Kors
  • Øremerket; Forebygging, behandling og oppfølging av enkeltpersoner og familier som sliter med alkohol- og narkotikamisbruk
 • ett av prosjektene
slide4

Utviklet i Danmark 1997

  • 11 ulike avdelinger
   • + online chat rådgivning
  • Faglig bistand til etablering av tilbudet i Norge
msk med alkoholproblemer s ker ikke hjelp
Msk med alkoholproblemer søker ikke hjelp
 • De fleste med alkoholprobl benekter problemet og/eller er ikke motivert for behandling
  • Er ikke i behandlingsapparatet
   • Under 5% i behandling
   • v/Kompasset: 77% av foreldrene har ikke vært i rusbehandling, erkjenner ikke sitt rusprobl.
    • Barna blir ikke plukket opp av tilbud som gis til pårørende innenfor rusbehandlingsinstitusjoner
prosjektperiode kompasset norge
Prosjektperiode KOMPASSET Norge
 • Per nå avd i Bergen (2009), Sandnes (2010), Trondheim (2011) og Oslo (2011)
 • Drift ut 2013
 • Målsetning fast tilbud. Finansiering?
   • Om midler; 3 -årig forskningsprosjekt; Fokus på fullføringsproblematikk og brudd på negativ sosial arv
    • KORFOR (Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning i Helse Vest)
rammeverk
Rammeverk
  • Tidlig intervensjon, bygge bro mellom forebygging og behandling
 • Aldersgruppe: 14-35 år
  • Målgruppe sårbar i kritiske overgangsfaser
 • Lavterskel
 • Den unge definerer selv hva som er problematisk rusbruk hos foreldre
rammeverk1
Rammeverk

Klientens eget sted. Ikke geografisk tilknyttet rusinstitusjon

Individuell tilrettelegging

Heterogen gruppe

Tilbud så lenge det har nytteverdi

Gratis!

Eksklusjonskriterier

spm i hver sak; Hvilken instans er den rette til å ivareta denne klienten best mulig?

vi tilbyr
Vi tilbyr:

Individualterapi og rådgivning

Gruppeterapi

Familiesamtaler

Undervisning

Temakvelder

Nettside

www.kompasset.org

Sentral del av konseptet; Ramme forfellesskap ml. unge med samme erfaringsbakgrunn

Opplevelse av å ikke være alene

hvem og hvor
Hvem og hvor?
 • Ansatte; Midler til 2 fulltidsstillinger per avdeling, psykologer og psykologspesialist
 • KOMPASSET Bergen;
  • Lokaler i Sydneskleiven 22, 5010 Bergen
  • Åpningstider ca 0830-16 man-fre. Gruppetilbud på ettermiddagstid
m lsetning
Målsetning
 • Selektiv forebygging av ung uførhet og brudd på negativ sosial arv
 • Hjelp til et tilfredsstillende selvstendig liv
slide12

Forskning viser at familiemedlemmer kan være minst like belastet av misbruket, både psykisk og fysisk, som misbrukeren selv

  • Lindgaard, H. (2008): Afhængighed og relationer - De pårørendes perspektiv, Aarhus Universitet: Center for Rusmiddelforskning
  • 50% av barna klarer seg bra
den skjulte epidemien krenkede barn blir syke voksne
Den skjulte epidemien: Krenkede barn blir syke voksne!
 • Felitti, ACE Study.
  • N= 17000
  • Traumer i barndom og sykelighet blant voksne
  • Res: Vond og vanskelig erfaring i barndom og ungd.tid forekommer mye oftere enn det som vanligvis er kjent.
   • Erf. vevd sammen i komplekse mønstre og er sterkt knyttet sammen til sykdom i voksenlivet (linære sammenhenger)
tale og tie
Å tale og tie
 • Immunforsvaret påvirkes av krenkelser
  • Destruktivt for et msk å gå alene med sine vonde erfaringer
  • Om riktig hjelp, kan sykdomsutvikling forhindres!
  • Samfunnsøkonomisk gevinst!
langvarig belastning hos barna
Langvarig belastning hos barna
 • Gj.snitt 12-14 leveår (i perioden 0-18 år) med alkoholmisbruk i fam.
 • 70% utsatt for fysisk og/eller psykisk vold
 • 16% har vært utsatt for seksuelle krenkelser
 • 25% opplevd vold mellom foreldrene
 • 42% redd for at foreldrene skulle dø av misbruket
  • svært mange har opplevd selvmordstrusler fra foreldre
 • 32% selv hatt tanker el planer om suicid
 • 73% relasjonelle vansker ift venner og kjærester

(Tall fra årsrapport 2011)

fullf ringsproblemer i skole og arb liv
Fullføringsproblemer i skole og arb. liv
 • 46% fullføringsproblemer

(Tall fra årsrapport 2011)

de unges ensomhet og forlatthet
De unges ensomhet og forlatthet
 • 37% snakket ikke med noen om hvordan de har hatt det i oppveksten
  • Lojalitet og skam
 • 30% snakket med den edru forelderen
  • Medavhengig, selv utslitt, dobbelt svik
 • 22% snakket med sine søsken
  • Ført til mer utholdenhet, ikke forandring
 • 14% snakket med noen i slekten
  • Få sier det hjalp el førte til forandring. Slekten håper ting går over
 • 4% snakket med en lærer
  • Gjerne viderehenvist rådgiver el helsesøster
 • Generelt: ”Snakket med” har ikke medført at voksne har grepet inn. Tabuisering, bagatellisering, skam og benekting hemmer evne til å se og motet til å handle

(Tall fra årsrapport 2011)

tidligere erf med hjelpeapp
Tidligere erf med hjelpeapp
 • 40% har snakket med en offentlig hjelper
  • Blandede erf, spes. ift 2.linjetjenesten
   • Fokus på symptomlindring
   • Lite vekt på oppvekstbetingelser (langvarig omsorgssvikt)
hva slags virkelighet lever vi i
Hva slags virkelighet lever vi i?
 • Hoveddelen av barn som vokser opp med

foreldre som misbruker alkohol må leve med det

 • Benektelse og taushet både hos barn og voksne
 • Barn lever iskjult nød 
 • Langvarig belastning og isolasjon
p virkning av barn
Påvirkning av barn
 • Medfødte alkoholskader (FAS/FAE)
 • Fordoblet risiko;
  • Psykiske lidelser
  • Utsatthet for vold eller seksuelle overgrep
  • Tidlig død, sykdom
  • Egne rusproblemer (opptil x 10)
 • Skadelig familiesamhandling
  • Uforutsigbarhet, benektelse, isolasjon, manglende sosial støtte, begrenset rom for emosjonelle uttrykk
hvordan kommer dette til syne
Hvordan kommer dette til syne?
 • Angst og depresjoner
 • Spiseforstyrrelser
 • Selvskading
 • Atferdsforstyrrelser
 • Aggresjon og hyperaktivitet
 • Muskel- og skjelettplager
 • Hodepine, magesmerter
 • Søvnvansker
 • Osv.
p skolen
Faglige og/eller sosiale problemer

Hyppige skoleskifter

Nedsatte skoleprestasjoner

OBS! IFT ELEVER MED UHELDIG ”OVERTILPASNING

de flinke tause elevene

På skolen
utvikling
Utvikling
 • Feilslått og for tidlig modningsprosess
 • Overdreven omsorgsfunksjon/parentifisering
 • Utv. av sosiale ferdigheter kan forstyrres
  • Engstelig tilknytning
   • F. eks overdreven eller manglende intimitet
oppsummert hva er risikoen p lang sikt
Oppsummert; Hva er risikoen på lang sikt?
 • Økt risiko;
  • Emosjonelle, kognitive, sosiale,relasjonelle problemer og/eller psykiatriske problemer + rusproblemer + somatisk sykdom + sosial marginalisering
fullf ringsproblematikk og risiko for ung uf rhet
Fullføringsproblematikk og risiko for ung uførhet
 • ”Et liv jeg ikke valgte”. Om unge uføre i fire fylker
  • FoU rapport nr. 9/2009
  • Risiko for ung ufør når oppveksten har vært belastende
besparelser
Besparelser
 • Etter oppfølging i KOMPASSET er flere på et spor som ikke fører til ung uførhet og utenforskap
  • 30 stk
  • Pessimistisk perspektiv; 1/3 av disse får til livet i fellesskapet
  • Svært beskjeden og omtrentlig beregning av kostnadene m/ ung uførhet/utenforskap 100-500.000 pr år. Gjennomsnitt på ca 200.000 (1 G + supplerende sosialhjelp) for 10 personer i alderen 17-25 år = 2 mill i året i et livsløp frem til alderspensjon – altså 80-90 mill spart i mulige fremtidige utgifter (på ett år).
  • + Manglende skatteinngang
  • + Bruk av helsetjenester ift psyke og soma +++
besparelser forts
Besparelser forts.
 • Hvor mye må dette multipliseres med når negativ sosial arv brytes – og barn av de som i dag er barn av får gode oppvekstvilkår?
 • 5,4 milliarder pr årskull hvis 10% flere fullfører videregående skole (Torberg Falck, NTNU)
interesse for saken
Interesse for saken;
 • Dette er et samfunnsproblem!
 • Samfunnsmessig tendens til å benekte og bagatellisere konsekvensene av alkoholmisbruk for barn/unge; lignende mekanismer som i misbruksfamilien!
hvilken type behandling er foretrekke fra et familie og samfunnsmessig perspektiv
Hvilken type behandling er å foretrekke fra et familie – og samfunnsmessig perspektiv?
 • Hva er behandling av misbruk?
  • Å redusere eller stoppe misbruket?
  • Å redusere graden av rusrelaterte lidelser?
   • Mulighetene for forandring hos de unge er langt større enn for deres misbrukende foreldre