simbolika boja n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Simbolika boja PowerPoint Presentation
Download Presentation
Simbolika boja

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 29

Simbolika boja - PowerPoint PPT Presentation


 • 212 Views
 • Uploaded on

Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität Graz 515.509 Sprachwissenschaftliches Seminar BKS (Ivo Andrić: „Na Drini ćuprija“ -- Poetik, Stilistik und Linguistik) (SS 2011/12) Branko Tošović. Simbolika boja. u romanu „Na Drini ćuprija” (Ive Andrića). Tešić Jelena. Sadr žaj.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Simbolika boja


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
simbolika boja

Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität Graz

515.509 Sprachwissenschaftliches Seminar BKS (Ivo Andrić: „Na Drini ćuprija“ -- Poetik, Stilistik und Linguistik) (SS 2011/12)

Branko Tošović

Simbolika boja

u romanu „Na Drini ćuprija” (Ive Andrića)

Tešić Jelena

sadr aj
Sadržaj
 • Teoretski dio
  • Šta su boje
  • Spektar vidljivog svjetla
  • Koliko boja vidimo
sadr aj1
Sadržaj
 • Boje u romanu
  • Bijela boja
  • Crna boja
  • Zelena boja
  • Crvena boja
  • Žuta boja
  • Ostale boje
ta su boje
Šta su boje?
 • Psihofizikalni fenomen
 • 3 atributa:
  • ton boje
  • zasićenost
  • svjetlina
 • 2 osnovne skupine
  • kromatske
  • akromatske boje
slide5

Slika 1

Spektar boja

Slika 2

Kromatske boje

Slika 3

Akromatske boje

Slika 4

Svjetlina boje

Slika 5

Zasićenost boje

spektar vidljivog svjetla
Spektar vidljivog svjetla
 • Svjetlost (elektromagnetsko zračenje)
 • „Svijetlo“ – bijelo svijetlo
  • nije homogeno
 • Boja

- absorbacija i reflektiranje valnih dužina

Slika 6

Slika 7

koliko boja vidimo
Koliko boja vidimo?
 • Čovjek razlikuje oko 200 tonova boje.
 • 200 miliona boja (ako uključimo svjetlinu i zasićenost)
 • Osnovne (primarne boje)
  • aditivna sinteza boja
  • suptraktivna sinteza boja

Slika 8

Slika 9

boje u romanu
Boje u romanu
 • Bijela boja (bela boja)
boje u romanu bijela
Boje u romanu(bijela)

„To je bila njihova kasaba u koju je sad trebalo sići i nastaviti život. A između tako poplavljenih obala, nad vodom koja se šumno valjala, još uvek mutna i bujna, stajao je most, beo i nepromenjen, na suncu” („Na Drini ćuprija“: 75).

boje u romanu bijela1
Boje u romanu(bijela)

„Od osmog stuba dalje most se opet nastavljao i išao do druge obale, gladak, pravilan, beo, kakav je bio juče i oduvek“ („Na Drini ćuprija“: 278).

boje u romanu bijela2
Boje u romanu(bijela)

„Ona je žena u četrdesetim godinama, osam godinastarija od njega. Visoka i plava, već malo uvela, ali savršeno bele iružičaste kože, velikih, sjajnih modrih očiju, ona liči izgledom idržanjem na one portrete kraljica koji očaravaju mlade devojke“(„Na Drini ćuprija“: 223).

boje u romanu1
Boje u romanu
 • Crna boja
boje u romanu crna boja
Boje u romanu(crna boja)

„Naprotiv, sa godinama i sa starošću javljalo se svečešće: uvek ista crna pruga koja mine grudima i preseče ih naročitim,dobropoznatim bolom iz detinjstva, koji se jasno razlikuju od svihmuka i bolova što ih je docnije život donosio. Sklopljenih očiju vezir bitada čekao da crno sečivo prođe i bol umine.

[Slijedi nastavak]

slide14
U jednom od takvihtrenutaka, on je došao na misao da bi se oslobodio te nelagodnosti kadbi zbrisao onu skelu na dalekoj Drini, kod koje se beda i svakanezgoda kupe i talože bez prestanka[…] tako zauvek i sigurno vezao Bosnu sa Istokom, mestosvoga porekla sa mestima svoga života“ („Na Drini ćuprija“: 29).
boje u romanu crna boja1
Boje u romanu(crna boja)

„Leš je ležao u mekom, mokrom pesku. Talasi su ga zapljuskivali i svremena na vreme potpuno prelivali mutnom vodom. Nova feredža odcrne čoje, koju voda nije uspela da svučeposuvratila se i prebacilapreko glave: tako je, pomešana sa dugom i gustom kosom, sačinjavalaasebnu crnu masu pored belog i bujnog devojčinog tela sa kog jebujica potrgala i svukla tanke svadbene haljine“

(„Na Drini ćuprija“: 223).

boje u romanu crna boja2
Boje u romanu(crna boja)

„Tako je vikao Karamanlija, pred sakupljenim svetom. Krut, u crnom, pohabanom mintanu, šireći ruke i pokazujući kako će »dobri« stajati, izgledao je ceo kao visok, crn i tanak krst sa čalmom na vrhu“ („Na Drini ćuprija“: 108).

boje u romanu2
Boje u romanu
 • Zelena boja
boje u romanu zelena boja
Boje u romanu(zelena boja)

„Na tom mestu gde Drina izbija celom težinom svoje vodene mase, zelene i zapenjene, iz prividno zatvorenog sklopa crnih i strmih planina, stoji veliki, skladno srezani most od kamena, sa jedanaest lukova širokog raspona“ („Na Drini ćuprija“: S 17).

boja u romanu zelena boja
Boja u romanu(zelena boja)

„Sakupljeni ljudi našli su se pred krupnimčovekom, nezdravo crvenog lica i zelenih očiju, u bogatoj carigradskojnošnji, sa kratkom riđombradom i brkovima čudno uzvijenim namađarski način.[…] Sve se to vršilo pod Abidaginim nadzorom i pod njegovim zelenimdugim štapom koji je u pesmu ušao“ („Na Drini ćuprija“: S 30 – 31).

boja u romanu zelena boja1
Boja u romanu(zelena boja)

„Uski prostor tabuta se brzo ispuni toplinom njegovog tela i hodža oseti onu slast samoće, mira i zaborava koja od tesnog, mračnog i prašnog sobička stvara nepregledne rajske vrtove sa zelenim obalama i nevidljivim vodama blagog šuma“ („Na Drini ćuprija“: 276).

boje u romanu3
Boje u romanu
 • Crvena boja
boje u romanu crvena boja
Boje u romanu(crvena boja)

„Te noći je naglo i nezapamćeno nadošao Rzav i, crven od blata, zajazio i zaptio Drinu na ušću. Tako su se obe reke sklopile nad kasabom“

(„Na Drini ćuprija“: 276).

boje u romanu crvena boja1
Boje u romanu(crvena boja)

„Stari gazda Mihailo, njegova baba i snaha, služe ove neobične goste kao na slavi. Naročito je starac neumoran. Gologlav je, što je neobično, jer on inače nikada ne skida svoj crveni fes, gusta seda kosa pada mu oko ušiju i na čelo, a srebrni jaki brkovi, pri dnu žuti od duvana, okružuju usta kao stalan osmejak“

(„Na Drini ćuprija“: S 265).

boje u romanu4
Boje u romanu
 • Žuta boja
boje u romanu uta boja
Boje u romanu(žuta boja)

“To je biodebeo i mrk Anadolac žutih,mutnih očiju i crnačkih usana u masnom ipodbulom licu zemljane boje, koje jeuvek izgledalo da se smešiosmejkom gojaznih, dobroćudnih ljudi”

(„Na Drini ćuprija“: S 284).

ostale boje u romanu
Ostale boje u romanu
 • Plava boja
 • Zlatna boja
 • Živa boja
 • Masna boja
 • Posna boja
 • Višnjeva boja
obja njenje za diagram
Objašnjenje za diagram
 • hum. : čovjek i atributi koji su vezani za njega
 • hum. (oči): odnosi se na oči (koje su jedan od atributa čovjeka ali ovde posebno tretirane)
 • arhitekt.: arhitektura, građevine
 • arhitekt. (most): odnosi se na most preko Drine (posebno tretiran)
 • moda: odjeća, odjelo, cipele, kape itd.
 • predmet: svi predmeti (napr. štap, papir itd.)
 • priroda: priroda i pojave prirode
 • svetlo: svetlost, sjaj, vatra (prirodna pojava ali posebno tretirano)
 • fraz.: fraze, frazeologija ili metafore
izvor slika
Izvor slika
 • Slika 1: http://hr.wikipedia.org/wiki/Svjetlost
 • Slike 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9: http://racunala.ttf.unizg.hr/files/Boja_i_atributi_boje.pdf
literatura
Literatura
 • Andrić, Ivo (1988): Na Drini ćuprija. Sarajevo: Svjetlost.
 • http://racunala.ttf.unizg.hr/files/Boja_i_atributi_boje.pdf
 • http://hr.wikipedia.org/wiki/Svjetlost
 • http://irtel.uni-mannheim.de/lehre/seminararbeiten/w96/Farbe/seminar.htm#Wieviele