Gyakorlati képzés a FER Tűzoltóságnál - PowerPoint PPT Presentation

gyakorlati k pz s a fer t zolt s gn l n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Gyakorlati képzés a FER Tűzoltóságnál PowerPoint Presentation
Download Presentation
Gyakorlati képzés a FER Tűzoltóságnál

play fullscreen
1 / 39
Gyakorlati képzés a FER Tűzoltóságnál
128 Views
Download Presentation
osman
Download Presentation

Gyakorlati képzés a FER Tűzoltóságnál

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Gyakorlati képzés a FER Tűzoltóságnál Firefigters’ practical training at FER Fire Department Paule Ervin FER Tűzoltóság

 2. A gyakorlati képzés tipusaiThe type of practical trainings Begyakorló gyakorlatok Complex drills Tűzoltási gyakorlatok Fire extinguishings Szerkezelői gyakorlatok Drills with equipments Tűzoltó gyakorlópálya Fire drill range

 3. Begyakorló gyakorlatokComplex drills25/ év/ csoport25/ year/ shift

 4. Tűzoltási gyakorlatok Fire extiguishings 15/ év/ csoport 15/ year/ shift

 5. Kistartály tűzoltásSmall tank fire

 6. Tartálytűzoltási gyakorlat Tankfire extinguishing

 7. Kőrgyűrűtűz oltásRimseal fire extinguishing

 8. Szerkezelő gyakorlatokDrills with equipments40/ év/ csoport40/ year/ shift

 9. Fáklya Flare

 10. Vízkárelhárítási gyakorlat...Prevention of water damages...

 11. Tűzoltó gyakorlópályaFire drill range

 12. Gyakorlatok tűzzel Drills with fire Szivattyú / pump Kismedence Small pool Tűzfolyosó Burning corridor Nagymedence és a torony The big pool and the column

 13. Szivattyútűz...Pump fire....

 14. Gázpalack mentése tűzbőlSaving gas cartridge out of fire

 15. Tűzfolyosó...Burning corridor...

 16. Vasúti vagon oltása....Tank wagon extinguishing...

 17. Vasúti vagon lékekkel...Tank wagon with leakages...

 18. Gázpalacktűz oltása...Gas cylinder extinguishing..

 19. A konténer labirintus...The container labyrinth...

 20. Szimulátorház....The fire house....

 21. Kapcsolószekrény tűz...Electric switchboard cabinet fire.. Főkapcsoló / Main switch

 22. Kábelrendező tűz...Cable bunch fire...

 23. Ajtó, kicsapó lánggal...Hot backdraft door...

 24. FlashOver

 25. Gázpalack tűz...Gas bottle fire...

 26. Lépcsőtűz ....Burning stairs...

 27. Tálca és gázvezeték peremtűz...Flatburner and gas pipe flange fire...

 28. Gázfáklya oltása....Gas flare extinguishing..

 29. Végül néhány humoros kép.... Finally some humorous pictures...

 30. A fáradt.... The tired...

 31. Az álmos....The sleepy....

 32. A bátor... The brave...

 33. A nem túl bátor...The not too brave...

 34. A tűzoltás után...After the fire extinguishing...

 35. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket Thank you for your kind attention