SİYASAL SÜREÇ ve KAMUSAL SEÇİM - PowerPoint PPT Presentation

osma
s yasal s re ve kamusal se m n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
SİYASAL SÜREÇ ve KAMUSAL SEÇİM PowerPoint Presentation
Download Presentation
SİYASAL SÜREÇ ve KAMUSAL SEÇİM

play fullscreen
1 / 18
Download Presentation
Presentation Description
295 Views
Download Presentation

SİYASAL SÜREÇ ve KAMUSAL SEÇİM

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. SİYASAL SÜREÇ ve KAMUSAL SEÇİM

 2. PİYASAFİYAT MEKANİZMASI KAMUSAL HİZMETLER SİYASAL SÜREÇ

 3. SİYASAL SÜREÇ; Devletlerin siyasi örgütlenme yapılarına göre farklı unsurlardan oluşan karmaşık nitelikte bir kavramdır.

 4. DEMOKRASİ BİÇİMLERİ • Doğrudan Demokrasi • Temsili Demokrasi • Yarı Doğrudan Demokrasi

 5. YARI DOĞRUDAN DEMOKRASİ 1-REFERAMDUM 2-HALKIN KANUN TEKLİFİ (HALK TEŞEBBÜSÜ) 3-HALK VETOSU


 6. DEMOKRATİK SİSTEMLERDE SİYASAL SÜRECİN UNSURLARI • Seçmenler • Siyasal Partiler • Bürokrasi • Çıkar ve Baskı Grupları

 7. 1.SEÇMENLER • Oy kullanarak katılırlar. • Çoğunlukla çıkar ilişkisi vardır. • Seçmen tercihinin rasyonel olması doğru bilgilendirilmesine bağlıdır.

 8. 2.SİYASAL PARTİLER • Karar alma mekanizmasında etkili rol oynayan unsurdur. • Halk ile iktidar arasında köprü vazifesi görür. • İktidar partisi,karar alma yetkisine sahiptir.

 9. 3.BÜROKRASİ • Siyasal iktidarın aldığı kararların bizzat uygulayıcısıdır. • Siyasal partilerden farklı olarak uzman kadrolara sahiptir. • Seçmenler ihtiyaçlarını derecesini belirlerken bürokratlar detayları belirler.

 10. BÜROKRASİNİN OLUMSUZ YANLARI • Toplumda önemli güç eşitsizlikleri ya da dengesizlikleri meydana getirebilir. • Bürokratik gücün artması siyasi gelişimleri tehlikeye sokabilir. • Bürokrasi, siyasi egemenliğini artırmak isteyen siyasi kişilerin aleti olabilir.

 11. BÜROKRASİNİN OLUMLU YÖNLERİ • Bürokrasi, demokratik bir toplumda siyasi yolsuzluk ve bozulmayı azaltır. • Kurum kararları, standartlar dahilinde alındığından kanun önünde eşitlik sağlanır. • Demokratik işlemlere bekçilik görevi yapar.

 12. 4.Çıkar ve Baskı Grupları • Etkin organize olmuş gruplardır. • Ortak amaçlar uğruna güç birliği sağlayarak birlikte hareket ederler. • Temel amaçları rant sağlamaktır. • Çıkar grupları ‘’kanun simsarları’’ vasıtasıyla siyasal partileri etkilemeye çalışarak baskı grubu haline gelebilirler.

 13. Aşağıdakilerden hangisi kamusal mal ve hizmetlerin doğrudan üretimini üstlenen unsurlardan biridir? • Politikacılar • Bürokratlar • Çıkar grupları • Siyasal partiler • Seçmenler

 14. Aşağıdakilerden hangisi kamusal seçiş teorisinin inceleme alanına girmez? • İnşa edilecek bir barajla ilgili yatırım kararı • Hangi büyüklükte baraj kurulacağı • İnşa edilecek bir köprünün kuruluş yerinin nerede olacağı • Ne büyüklükte ordu besleneceği • Ne kadar otomobil üretileceği

 15. Aşağıdakilerden hangisi politik süreci belirleyen faktörlerden biri değildir? • Politikacılar • Çıkar grupları • Seçmenler • Baskı grupları • Esnaf

 16. Aşağıdakilerden hangisi yarı doğrudan demokrasilerde kamusal mallar konusunda toplum tercihlerini ortaya koymak için yararlanılan tekniklerden değildir? • Referandum • Halk teşebbüsü • Halk vetosu • Halk ataması • Oylama

 17. Kaynaklar • C.Can Aktan ve Dilek Dileyici ; Kamu Ekonomisinde Karar Alma ve Oylama Yöntemleri • C.Can Aktan ve Dilek Dileyici ; T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını • M.KamilMutluer - Erdoğan Öner - Ahmet Kesik ; Teoride ve Uygulamada Kamu Maliyesi • Hülya Kirmanoğlu ; Kamu Ekonomisi Analizi

 18. Hazırlayanlar ; • Aslı ÖZDEMİR • Yusuf AKGÜL