de minimis t mogat s s kisv llalkoz sok beruh z si kedvezm nyei l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
De minimis támogatás és kisvállalkozások beruházási kedvezményei PowerPoint Presentation
Download Presentation
De minimis támogatás és kisvállalkozások beruházási kedvezményei

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 61

De minimis támogatás és kisvállalkozások beruházási kedvezményei - PowerPoint PPT Presentation


  • 427 Views
  • Uploaded on

De minimis támogatás és kisvállalkozások beruházási kedvezményei. Badak Béla okl. könyvvizsgáló E-mail: badak@konyveloipraktikum.hu 2006.03.30. Római Szerződés.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

De minimis támogatás és kisvállalkozások beruházási kedvezményei


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
de minimis t mogat s s kisv llalkoz sok beruh z si kedvezm nyei

De minimis támogatás és kisvállalkozások beruházási kedvezményei

Badak Béla okl. könyvvizsgáló

E-mail: badak@konyveloipraktikum.hu

2006.03.30.

r mai szerz d s
Római Szerződés

87. Cikk Ha e szerződés másként nem rendelkezik, a közös piaccal összeegyeztethetetlen a tagállamok által vagy állami forrásból bármilyen formában nyújtott olyan támogatás, amely bizonyos vállalkozásoknak vagy bizonyos áruk termelésének előnyben részesítése által torzítja a versenyt, vagy azzal fenyeget, amennyiben ez érinti a tagállamok közötti kereskedelmet.

de minimis t mogat s
De minimis támogatás

Fogalma

  • Európai Unió szerepe

- 69/2001/EK bizottsági rendelet

- 1860/2004/EK bizottsági rendelet

  • Magyar állam szerepe
de minimis t mogat sok ig nybe vev i
De minimis támogatások igénybe vevői

I. Vállalkozások különböző ágazatokban

Kik nem vehetik igénybe?

a.) Közlekedési ágazat

b.) exporttal kapcsolatos tevékenység támogatása esetén

c.) import áruk helyett hazai áruk használatától függő támogatás esetén

k zleked si gazat s a de minimis t mogat sok
Közlekedési ágazat és a de minimis támogatások

2004-ben az EU csatlakozásig:

- adóalap kedvezményt és

- adókedvezményt nem érvényesíthetett a szállítási tevékenységet végző adózó a nemzetközi szállítási tevékenységre használt tárgyi eszköz esetében.

k zleked si gazat s a de minimis t mogat sok6
Közlekedési ágazat és a de minimis támogatások

EU csatlakozás után a de minimis rendelet:

Tiltja a következő területeken a támogatás alkalmazását:

- Nemzetközi áru és személyszállítás

- Belföldi nem közúti áruszállítás

- Belföldi személyszállítás

k zleked si gazat s a de minimis t mogat sok7
Közlekedési ágazat és a de minimis támogatások

2005.01.01.-től:

Csak a nemzetközi áruszállítást végző adózó nem veheti igénybe a támogatást.

2005.05.10.-től:

A közlekedési ágazatban nem vehető igénybe támogatás.

( ART. 178§. 30. pont. )

de minimis t mogat sok m rt ke
De minimis támogatások mértéke

Támogatás mértéke: 100 000 Euro

( Jelenértéken )

Három ( egymást követő ) év alatt lehet igénybe venni.

Ez egy csúszó időtartam, 3x365 napot jelent.

de minimis t mogat sok a mez gazdas gban
De minimis támogatások a mezőgazdaságban
  • Egyértelmű tiltás, amelyet az EU 1860/2004 rendelete old fel.
  • Ebben kifejezetten a mezőgazdaság illetve a halászattal foglalkozó társaságok támogatási kérdésével foglalkozik.
  • Az ART 178§ 30. pontja nem tartalmazza az 1860/2004. rendeletre utalást.
agr r de minimis t mogat sok ig nybevev i
Agrár de minimis támogatások igénybevevői

II. Mezőgazdasági és halászati vállalkozások

Kik tartoznak ide?

  • A mezőgazdasági ágazat vállalkozásai: a mezőgazdasági termékek:

- előállitásával

- feldolgozásával

- forgalmazásával foglalkozó vállalkozások;

agr r de minimis t mogat sok ig nybevev i11
Agrár de minimis támogatások igénybevevői

2. A halászati ágazat vállalkozásai: a halászati termékek

- előállításával

  • feldolgozásával
  • forgalmazásával foglalkozó vállalkozások;
agr r de minimis t mogat sok
Agrár de minimis támogatások

Egyedileg már jelent meg agrár de minimis rendelet

pl. 4/2006. (I. 20.) FVM rendelet

az anyakecske tartás támogatásáról

Az 1860/2004 EK bizottsági rendeletre hivatkozva szabályozza az adható támogatás mértékét, amely ebben az esetben 1200 Ft/anyakecske és maximum 250 000 Ft lehet termelőnként.

de minimis t mogat s korl tai
De minimis támogatás korlátai

Mikor nem lehet a támogatás de minimis támogatás:

a) olyan támogatás esetén, amelynek összege a piacon forgalmazott termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre;

b) az import áruk helyett hazai áru használatától függő támogatás esetén;

de minimis t mogat s korl tai14
De minimis támogatás korlátai

c) az exporttal kapcsolatos tevékenységekhez nyújtott támogatások esetén:

- az exportált mennyiséggel,

- az értékesítési hálózatok kialakításával és működtetésével,

- az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokkal közvetlenül kapcsolatos támogatások esetén

de minimis t mogat s korl tai15
De minimis támogatás korlátai

További korlátozás:

- A mezőgazdasági ágazat

különböző vállalkozásainak ily módon juttatott kumulatív összeg nem haladhatja meg bármely hároméves időszakban az I. mellékletben tagállamonként (1860/2004/EK )meghatározott értéket. Ez Magyarország esetében 16 980 000 Euro. Ez az éves termelés 0,3 %-a.

de minimis t mogat s korl tai16
De minimis támogatás korlátai

- A halászati ágazat

különböző vállalkozásainak ily módon juttatott kumulatív összeg nem haladhatja meg bármely hároméves időszakban a II. mellékletben tagállamonként meghatározott értéket. Ez Magyarország esetében 144 180 Euro.

Mindkét ágazat esetén az adott állam feladata a korlátok betartása.

kumulat v sszegek a tag llamokban
Kumulatív összegek a tagállamokban:

Mezőgazdaság esetén:

DK 27 294 000

DE 133 470 000

EL 34 965 000

ES 106 755 000

FR 195 216 000

IE 17 637 000

IT 130 164 000

LU 789 000

NL 62 232 000

AT 17 253 000

PT 17 832 000

FI 11 928 000

kumulat v sszegek a tag llamokban18
Kumulatív összegek a tagállamokban:

SE 13 689 000

UK 72 357 000

CZ 9 696 000

EE 1 266 000

CY 1 871 100

LV 1 686 000

LT 3 543 000

HU 16 980 000

MT 474 000

PL 44 895 000

SI 3 018 000

SK 4 566 000

de minimis t mogat s m rt ke mez gazdas gban
De minimis támogatás mértéke mezőgazdaságban

Támogatás mértéke: 3 000 Euro

( Jelenértéken )

Három ( egymást követő ) év alatt lehet igénybe venni.

Várhatóak olyan rendeletek, amelyek lehetővé teszik mezőgazdasági ágazatban is olyan támogatások igénylését, amelyek agrár de minimis támogatásnak minősülnek.

de minimis t mogat sok fajt i
De minimis támogatások fajtái:

a.) Közvetlenül kapott támogatás

- Dátuma a támogatás

odaítélésének dátuma

- Árfolyam:

A támogatási kérelem benyújtásának napját megelőző hónap utolsó napján érvényes MNB deviza árfolyam szerint számolva.

k zvetlen l kapott t mogat sok fajt i
Közvetlenül kapott támogatások fajtái

1. Különböző jellegű bér és egyéb támogatások.

Ezekre jellemző. Hogy általában hosszabb ideig tartanak, és több részletben kerülnek kifizetésre.

Ebben az esetben jelenérték számítással kell a támogatás megadásának időpontjára kiszámítani a támogatás mértékét.

k zvetlen l kapott t mogat sok fajt i22
Közvetlenül kapott támogatások fajtái

2. Pályázatokon keresztül kapott támogatások.

A pályázat típusától függ milyen jellegű. ( egy összegben vagy több részletben kerül kifizetésre. )

Mindkét esetben lényeges az időpontok megfelelő dokumentálása. ( beadás, döntés )

p lda
Példa :

Pl. Egy vállalkozás pályakezdő munkanélkülit alkalmaz ,és pályázata után támogatásként megkapja az alkalmazott munkabérének 50 %-t 1 éven keresztül.( de minimis támogatásnak minősül )

A pályázat beadási ideje: 2005.08.02.

p lda24
Példa :

2005. 09.16. dátummal megkapja az értesítést a sikeres pályázatról.

Ebben az esetben a támogatás dátuma 2005.09.16.

Az MNB árfolyam: 2005.07.31.-én érvényes Euro árfolyam, amely ebben az esetben 244,99 Ft.

de minimis t mogat sok sszeg nek sz m t sa
De minimis támogatások összegének számítása:

Támogatás összege:

A több részletben kapott támogatásokat jelenérték számítással kell kiszámítani a támogatás időpontjára.

PV=Ön x 1/(1+r)n

de minimis t mogat sok sszeg nek sz m t sa26
De minimis támogatások összegének számítása:

ahol:

n az időszak száma (ez lehet év, vagy hónap)

ÖnAz n.-k időszakban kapott támogatás összege

r éves referencia kamatláb értéke ( ha hónap az időszak, akkor az éves kamatlábat osztani kell 12-vel. Ez az érték a PM honlapján megtalálható ilyen név alatt. Jelenlegi értéke 8,59 %)

p lda27
Példa :

Az előbbi példánál maradva: a vállalkozás a támogatást minden hónapban megkapja , amely havonta 50 000 Ft .

2005.07.31.-én az MNB Euro árfolyam 244,99 Ft.

p lda28
Példa :

572 990 = 50 000*(1/(1+(8,59%/12))1+

50 000*(1/(1+(8,59%/12))2 +

50 00*(1/(1+(8,59%/12))3+

.

50 000*(1/(1+(8,59%/12))12

572 990 Ft / 244,99 = 2338 Euro

de minimis t mogat sok fajt i29
De minimis támogatások fajtái:

b. Közvetett támogatások

(Csak a meg nem fizetett adó számít támogatásnak )

- Az adózó a bevallás benyújtásával szerzi meg a kedvezményt , ezért a bevallás benyújtásának napját kell a támogatás megszerzésének tekinteni.

de minimis t mogat sok fajt i30
De minimis támogatások fajtái:

- A meg nem fizetett adó összegét kell átszámolni euróra.

- Az átszámításhoz használandó árfolyam:

az adóév utolsó napján érvényes MNB Euro árfolyam

de minimis t mogat sok nyilv ntart sa
De minimis támogatások nyilvántartása:

A három egymást követő év, nem naptári évet és nem adóévet jelent.

Egy olyan folyamatosan csúszó nyilvántartást kell vezetni, amellyel követhetőek a kapott támogatások és igénybe vett kedvezmények.

de minimis t mogat sok nyilv ntart sa32
De minimis támogatások nyilvántartása:

A pontos nyilvántartás szerepe az igénybevételi határ elérésénél felértékelődik, mert segítségével lehet csúsztatni az igénybe veendő támogatásokat esetleges későbbi időpontra. Pl. bevallás későbbi beadása.

Minta egy csúszó nyilvántartásra:

de minimis t mogat snak min s l ad alap s ad kedvezm nyek
De minimis támogatásnak minősülő adóalap és adókedvezmények

2004. évtől:

1. K+F (kutatás+ fejlesztés) költségek háromszorosa levonható az adóalapból (max. 50 millió Ft)

2. Kis és közepes vállalkozások beruházási adóalap kedvezménye (max. 30 millió Ft.)

3. Kis és közepes vállalkozások adó kedvezménye a beruházási hitelek kamatai után. (2004.01.01. után megkötött szerződések esetén max. 6 millió Ft )

de minimis t mogat snak min s l ad alap s ad kedvezm nyek35
De minimis támogatásnak minősülő adóalap és adókedvezmények

2005. évtől:

1. Szabadalom, mintaoltalom adóalap kedvezménye

Szabadalom, használati és formatervezési mintaoltalom magyarországi megszerzésének és fenntartásának költségeire.

de minimis t mogat snak min s l ad alap s ad kedvezm nyek36
De minimis támogatásnak minősülő adóalap és adókedvezmények

2. Foglalkoztatási adóalap kedvezmény

Létszámnöveléssel arányos éves minimálbér összegével csökkentheti az adóalapot (max. 5 fő esetén) az-az adózó, amely az adóév első napján mikro vállalkozás, és az adóév végén nincs köztartozása.

de minimis t mogat snak min s l ad alap s ad kedvezm nyek37
De minimis támogatásnak minősülő adóalap és adókedvezmények

3. Kisvállalkozók 100 % ÉCS alkalmazási lehetősége területileg leghátrányosabb 48 kistérségben, új, tevékenységét közvetlenül szolgáló eszköz után

Adóév utolsó napján kis és középvállalkozás alkalmazhatja.

Választható, hogy de minimis, vagy kkv csoport mentesség kedvezményként veszi igénybe.

70 2001 es kkv csoportmentess gi rendelet
70/2001-es KKV csoportmentességi rendelet

- Legalább 5 éven keresztül üzemelteti az eszközt

- Az eszközhöz érvényesíthető összes támogatási intenzitás korlátja (a rendelet alapján) max.75%

- Legalább 25%-ban saját forrásból finanszíroz

- Közlekedési ágazatban működő adózó járműre nem érvényesítheti

de minimis t mogat snak min s l ad alap s ad kedvezm nyek39
De minimis támogatásnak minősülő adóalap és adókedvezmények

2006. évtől:

1. 10 % adókulcs alkalmazása a társasági adóban, max. 5 millió Ft adóalapig, 6 % lesz a de minimis támogatás mértéke.

Igénybevétel feltétele:

- Nem érvényesíthet társasági adókedvezményt

- Legalább 1 alkalmazottat kell foglalkoztatni

de minimis t mogat snak min s l ad alap s ad kedvezm nyek40
De minimis támogatásnak minősülő adóalap és adókedvezmények

A minimál bér 1,5-szerese után kell járulékot fizetni, kivéve:

ha az adózó székhelye a területfejlesztés által kedvezményezett helyen található .

Ebben az esetben csak a minimálbér éves összesített összege és az átlagos állományi létszám szorzata után vallott be nyugdíj és egészségbiztosítási járulékot.

de minimis t mogat snak min s l ad alap s ad kedvezm nyek41
De minimis támogatásnak minősülő adóalap és adókedvezmények

2. Növényfajta oltalom ( A 2005. évi szabadalom, mintaoltalom kedvezmény bővül vele )

Adóév utolsó napján kis és középvállalkozás alkalmazhatja.

( Mezőgazdasággal foglalkozó társaságok jelenleg nem alkalmazhatják )

de minimis t mogat snak min s l ad alap s ad kedvezm nyek42
De minimis támogatásnak minősülő adóalap és adókedvezmények

3 . Szoftverfejlesztés bérköltség adókedvezménye

Az adóév utolsó napján KKV-nak minősülő adózó a szoftverfejlesztőnek elszámolt bérköltség 15 százalékának megfelelő összegű adókedvezményt vehet igénybe az adóévben és az azt követő három adóévben egyenlő részletekben.

b rk lts g ad kedvezm nye
Bérköltség adókedvezménye

Ezen a címen már 2005. évtől lehet 10 % adókedvezményt igénybe venni, de az a kedvezmény nem számít de minimis támogatásnak.

Fontos: Ez olyan adókedvezmény, amelyet 4 év alatt később is igénybe lehet venni ( ha adó hiányában nem volt érvényesíthető ).

Feltételek: bizonyítani a fejlesztés tényét.

de minimis t mogat sok ig nybev tel nek kock zatai
De minimis támogatások igénybevételének kockázatai

Kockázatok:

Ahol elkülönül a gazdasági tevékenység és a számviteli szolgáltatás helye információhiány keletkezhet.

Okai: Nem kapja meg a pályázati dokumentációt, nem dokumentálták a beadás idejét, több hónap telik el a beadás és a döntés között.

A projekt már elindult, de a pályázatról még nincs döntés. Stb.

kis s k zepes v llalkoz sok beruh z si kedvezm nyei
Kis és közepes vállalkozások beruházási kedvezményei

Beruházási adóalap kedvezmény

Beruházási hitelek kamatkedvezménye

beruh z si ad alap kedvezm ny
Beruházási adóalap kedvezmény

A kis- és mikro- vállalkozások által az adott adóévben megvalósított , a kedvezményre jogosító beruházás értékével csökkenthető az adóalap, de ez nem lehet több mint a vállalkozás adóévi adózás előtti eredménye, és nem lehet több 30 millió Ft-nál.

Ennek meg nem fizetett adója de minimis támogatásnak minősül.

beruh z si ad alap kedvezm ny47
Beruházási adóalap kedvezmény

A három érték közül ( beruházás értéke, adózás előtti eredmény, 30 millió Ft ) mindig a legkisebb vonható le.

Abban az esetben ha a vállalkozás veszteséges, vagy adózás előtti eredménye 0, akkor a kedvezménnyel nem élhet.

beruh z si ad alap kedvezm ny48
Beruházási adóalap kedvezmény

Több éven keresztül lehet igénybe venni.

Nagyobb beruházás esetén – amely több éven keresztül tart – az adott évben beruházásra elszámolt értéket lehet kedvezményként figyelembe venni.

A kedvezmény igénybevétele független a beruházás finanszírozásától, tehát lehet saját erőből, hitelből és támogatásból megvalósítani.

beruh z si ad alap kedvezm ny49
Beruházási adóalap kedvezmény

Példa a korlátok alkalmazására:

Adózás e. eredmény Kedv. Jogosító Adóalap csökk. Ber. értéke tényleges összege

6 000 e Ft 9 000 e Ft 6 000 e Ft

12 000 e Ft 9 000 e Ft 9 000 e Ft

38 000 e Ft 45 000 e Ft 30 000 e Ft

az ad alap kedvezm ny mire vehet ig nybe
Az adóalap kedvezmény mire vehető igénybe?

1. Korábban még használatba nem vett ingatlan beszerzése

( kivéve üzemkörön kívüli ingatlan)

2. Korábban még használatba nem vett műszaki berendezések, gépek, járművek közé sorolandó tárgyi eszközök beszerzése

Fontos az eszköz megfelelő minősítése.

az ad alap kedvezm ny mire vehet ig nybe51
Az adóalap kedvezmény mire vehető igénybe?

3. Ingatlan bekerülési értékét növelő adóévi felújítás, bővítés, rendeltetésváltozás , átalakítás ( kivéve üzemkörön kívüli ingatlan )

4. Immateriális javak között korábban még használatba nem vett szellemi termék beszerzése

az ad alap kedvezm ny mire vehet ig nybe52
Az adóalap kedvezmény mire vehető igénybe?

A korábban még használatba nem vett kifejezés:

az eszköznek újnak kell lennie, azt a vállalkozáson kívül más vállalkozás, intézmény, magánszemély sem belföldön sem külföldön nem vette használatba, nem helyezte üzembe.

Nem felel meg a feltételeknek a földterület , telek.

az ad alap kedvezm ny szankci i
Az adóalap kedvezmény szankciói

A következő esetekben az adóalap csökkentés összegének kétszeresével kell növelni az adóalapot:

1. Ha az eszközt a kedvezmény igénybevételét követő negyedik adóév utolsó napjáig nem helyezi üzembe. ( kivéve elháríthatatlan okot )

az ad alap kedvezm ny szankci i54
Az adóalap kedvezmény szankciói

2. A beruházást az egyéb berendezések , között helyezi üzembe.

3. A beruházás alapján üzembe helyezett tárgyi eszközt üzemkörön kívüli ingatlanként is használja, vagy az egyéb berendezések, forgóeszközök közé sorolja át, kivéve ha az átsorolás elháríthatatlan külső ok miatti rongálódás következménye.

az ad alap kedvezm ny szankci i55
Az adóalap kedvezmény szankciói

A beruházást, szellemi terméket , vagy a beruházás alapján üzembe helyezett tárgyi eszközt az adóalap csökkentés adóévet követő negyedik adóév végéig elidegeníti:

  • természetbeni juttatásként átadja
  • értékesíti
  • apportálja
  • térítés nélkül átadja ( pl. végelszámolás során történő vagyonfelosztás során )
az ad alap kedvezm ny szankci i56
Az adóalap kedvezmény szankciói
  • A pénzügyi lízing keretében részletfizetéssel, halasztott fizetéssel átvett eszközt a feltételek teljesülésének meghiúsulása miatt visszaadja.

Minden más esetben bekövetkező elidegenítés vagy használatból történő kivonás ( pl. átalakulás keretében átadott eszköz, elháríthatatlan külső ok miatti megrongálódás miatti leselejtezés, stb. ) nem jár szankciókkal

beruh z si hitelek kamat kedvezm nye
Beruházási hitelek kamatkedvezménye

- A hitelszerződés (pénzügyi lízing is) megkötése adóévének utolsó napján kis- és középvállalkozásnak minősülő adózó a 2000. december 31-ét követően megkötött hitelszerződés alapján tárgyi eszköz beszerzéséhez, előállításához pénzügyi intézménytől igénybe vett, és kizárólag e célra felhasznált hitel (ideértve a felhasznált hitel visszafizetésére igazoltan felvett más hitel) kamata után adókedvezményt vehet igénybe.

beruh z si hitelek kamat kedvezm nye58
Beruházási hitelek kamatkedvezménye

- Az adókedvezmény az adóévben fizetett kamat 40 százaléka.

  • Az adózó az adókedvezményt abban az adóévben veheti igénybe, amelynek utolsó napján a tárgyi eszköz nyilvántartásában szerepel.
  • A hitel átkötése nem jár a kedvezmény hosszabbításával.
beruh z si hitelek kamat kedvezm nye59
Beruházási hitelek kamatkedvezménye

- Az igénybe vett adókedvezmény adóévenként nem haladhatja meg a 6 millió forintot.

- Az adózónak az igénybe vett adókedvezményt késedelmi pótlékkal növelten vissza kell fizetnie, ha

a) a hitelszerződés megkötésének évét követő négy éven belül a beruházást nem helyezi üzembe, kivéve, ha az üzembe helyezés elháríthatatlan külső ok miatti megrongálódás következtében maradt el,

b) a tárgyi eszközt üzembe helyezésének adóévében vagy az azt követő három évben elidegeníti.

de minimis t mogat sokkal kapcsolatos t eend k
De minimis támogatásokkal kapcsolatos teendők

Idejében beszerezni azokat a dokumentumokat, amelyek alapján a kapott támogatások besorolhatóak

Kialakítani a 3 éves csúszó nyilvántartást

- A kiegészítő mellékletben érdemes szerepeltetni az adott évi de minimis támogatásokat, így utólag könnyebb lesz követni azok alakulását.

- Figyelemmel kísérni minden évben a változásokat, mert mindig jött újabb támogatási forma.