bestemmingsplan pernis stad en milieubenadering n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Bestemmingsplan Pernis & Stad- en Milieubenadering PowerPoint Presentation
Download Presentation
Bestemmingsplan Pernis & Stad- en Milieubenadering

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12
oshin

Bestemmingsplan Pernis & Stad- en Milieubenadering - PowerPoint PPT Presentation

158 Views
Download Presentation
Bestemmingsplan Pernis & Stad- en Milieubenadering
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Bestemmingsplan Pernis & Stad- en Milieubenadering Pernis, duurzaam dorp aan de Maas

 2. Pernis – Inhoud presentatie • Doel van de avond • Procedure reageren op het: • Ontwerp bestemmingsplan • Ontwerp stap 3-besluit • Ontwerp hogere waarden besluit • Verdere procedure na terinzagelegging • Mogelijkheid om stukken te bekijken en vragen te stellen

 3. Pernis – Doel van de avond Bestemmingsplantraject Pernis & traject Stap 3 Besluit 2010 2011 juni juli aug sept okt nov dec jan feb maart april mei juni juli aug sept okt nov dec info avond info avond info avond info avond opstellen ontwerp BP zienswijzen opstellen def. BP beroep Informeren over: • Fase ter inzage legging ontwerpbesluiten in bestemmingsplanprocedure • Op welke manier kunt u reageren • Wat wordt er met uw reactie gedaan?

 4. Pernis- procedure reageren Waarop: • Ontwerpbestemmingsplan (Wet ruimtelijke ordening) • Hogere waarden besluit (Wet geluidhinder) • Ontwerp stap 3-besluit (Interimwet stad-en-milieubenadering) Wanneer: vanaf 8 april tot en met 19 mei

 5. Pernis – wat is het? Bestemmingsplan: • Maakt functies mogelijk in een gebied incl. regels over o.a. maximale bouwhoogtes, grootte (Kiymet) • Indien niet eens met de regels en de bestemming (functie) kunt u hierop reageren(iedereen) • www.rotterdam.nl wonen en leven  bestemmingsplannen  bestemmingsplannen in procedure  deelgemeente Pernis  Pernis ontwerp bestemmingsplan  directe link naar www.ruimtelijkeplannen.nl

 6. Pernis – wat is het? Hogere waarden besluit: • Geeft mogelijkheid tot nieuwbouw met een hogere geluidbelasting binnen de wettelijke grenzen (normen van de Wet geluidhinder), stelt hogere waarden vast • Kunnen alleen belanghebbenden op reageren

 7. Pernis – wat is het? Stap 3 –Besluit • De wettelijke norm van de Wet geluidhinder wordt overschreden. Geeft mogelijkheid tot nieuwbouw van woningen met een hogere geluidbelasting buiten de wettelijke grenzen. Stelt een vervangende norm vast met compenserende maatregelen om een goede leefomgevingkwaliteit te bereiken. • Kan iedereen op reageren

 8. Pernis- procedure reageren Hoe: Ontwerpbestemmingsplan en ontwerp stap 3-besluit: • schriftelijk, gericht aan de gemeenteraad, door tussenkomst van de directeur van de dS+V, RO/Bestemmingsplannen, Postbus 6699, 3002 AR Rotterdam. • Mondeling: op donderdag 19 mei 2011, na telefonische afspraak, op het deelgemeentekantoor van Pernis, Vroomstraat 14, Rotterdam. • Voor het maken van een afspraak kunt u op maandagmiddag of woensdagmiddag tussen 14.00 en 16.00 uur 010-489 4165 bellen.

 9. Pernis- procedure reageren Hoe: Ontwerpbesluit hogere waarden: • Schriftelijk: gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam, per adres DCMR Milieudienst Rijnmond, ten name van bureau Ruimtelijke Ontwikkeling, Postbus 843, 3100 AV Schiedam. • Mondeling: op donderdag 19 mei 2011 (op het deelgemeentekantoor Pernis), na telefonische afspraak met de heer C. den Hoedt, telefoonnummer 010-246 8337 van de DCMR Milieudienst Rijnmond.

 10. Pernis – verdere procedure na terinzagelegging Vaststellingsfase bestemmingsplan en stap 3-besluit • Zienswijzenrapportage (vanaf 20 mei a.s.) • Advies deelgemeenteraad, dan naar B&W • Indien zienswijzen, hoorzitting • Ter vaststelling aan gemeenteraad (inclusief beantwoording zienswijzen) aanbieden (na de zomer) • Na vaststelling provincie en vrom-inspectie 6 wkn om te reageren • 6 wkn na vaststelling bestemmingsplan en stap 3-besluit ter inzage (beroepstermijn) • Beroepstermijn van 6 weken voor belanghebbenden

 11. Pernis – verdere procedure na terinzagelegging Vaststellingsfase hogere waarden besluit • Zienswijzenrapportage • Vaststelling door B&W • Beroepstermijn van 6 weken • Onherroepelijk hogere waarden besluit

 12. Pernis – Mogelijkheid om stukken te bekijken en vragen te stellen Bestemmingsplantraject Pernis & traject Stap 3 Besluit 2010 2011 juni juli aug sept okt nov dec jan feb maart april mei juni juli aug sept okt nov dec info avond info avond info avond info avond opstellen ontwerp BP zienswijzen opstellen def. BP beroep • Gedurende beroepstermijn: laatste bewonersavond • Nu: mogelijkheid om stukken te bekijken en vragen te stellen