Koalicja utworzona na terenie powiatu d bickiego na rzecz pomocy dziecku krzywdzonemu 29 11 2001r
Download
1 / 23

- PowerPoint PPT Presentation


 • 89 Views
 • Uploaded on

Koalicja utworzona na terenie powiatu dębickiego na rzecz pomocy dziecku krzywdzonemu 29.11.2001r. Koalicja w skład której wchodzą instytucje działające na rzecz pomocy dziecku i rodzinie :. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, Policja – Wydział Prewencji, MOPS, PCPR, Kuratorzy sądowi,

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - oscar-cross


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Koalicja utworzona na terenie powiatu d bickiego na rzecz pomocy dziecku krzywdzonemu 29 11 2001r

Koalicjautworzona na terenie powiatu dębickiegona rzecz pomocy dziecku krzywdzonemu 29.11.2001r.


Koalicja w sk ad kt rej wchodz instytucje dzia aj ce na rzecz pomocy dziecku i rodzinie
Koalicja w skład której wchodzą instytucje działające na rzecz pomocy dziecku i rodzinie :

 • Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna,

 • Policja – Wydział Prewencji,

 • MOPS,

 • PCPR,

 • Kuratorzy sądowi,

 • Przedstawiciel pedagogów,

 • Przedstawiciel władz samorządowych,

 • Przedstawiciel Świetlicy Terapeutycznej „Promyki Nadziei”,

 • Ksiądz katecheta ( metodyk nauczania religii ),

 • Centrum Profilaktyki i Edukacji „Pomoc szkole i rodzinie”


Cele koalicji
Cele koalicji: na rzecz pomocy dziecku i rodzinie :

 • Uzyskanie informacji na temat oferty placówek i instytucji działających na terenie powiatu w zakresie różnych form pomocy dzieciom krzywdzonym

 • Działania mające na celu stopniową przebudowę świadomości społecznej (przemoc w rodzinie, krzywdzenie dziecka czynią spustoszenie w jego sferze emocjonalnej, społecznej oraz zdrowotnej )

 • Wprowadzanie efektywnych sposobów zapobiegania krzywdzeniu dzieci

 • Pomoc psychologiczna i doraźna interwencja dla dzieci krzywdzonych, ich opiekunów oraz służb społecznych zaangażowanych w pomoc rodzinie


Ocena zasob w w asnych ankieta cz onk w koalicji na rzecz zapobiegania krzywdzeniu dzieci
Ocena zasobów własnych na rzecz pomocy dziecku i rodzinie :( ankieta członków Koalicji na Rzecz Zapobiegania Krzywdzeniu Dzieci )

Instytucja która reprezentuję ..........................................................................................................

Stanowisko służbowe .....................................................................................................................

A: W jaki sposób, poprzez jakie działania instytucja jaka reprezentuję może włączyć się do

„Koalicji na Rzecz Zapobiegania Krzywdzeniu Dzieci” ?

1) ...............................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

2) ...............................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

3) ..............................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

4) ................................................................................................................................................................

. .........................................................................................................................................

Podkreśl tę możliwość, która wydaje Ci się na teraz najłatwiejsza do uruchomienia.

B: Co Ja jako osoba mogę wnieść do działań na rzecz zapobiegania i interwencji w przypadku

krzywdzenia dzieci ?

1) ...............................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

2) ...............................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

3) ..............................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................


Dzia ania koalicji
Działania Koalicji: na rzecz pomocy dziecku i rodzinie :

 • Opracowanie przez pracowników poradni programu profilaktycznego poświęconego problemowi przemocy

 • Zajęcia szkoleniowo – warsztatowe dla pedagogów szkolnych w zakresie diagnozy i interwencji w przypadkach krzywdzenia dzieci ( prowadzone przez pracowników poradni )

 • Przeszkolenie dzielnicowych „Jak skutecznie interweniować w przypadku przemocy w rodzinie”.

 • Realizowane są na bieżąco spotkania z Radą Pedagogiczną szkół w zakresie profilaktyki przemocy w rodzinie

 • Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla ofiar przemocy i służb społecznych zaangażowanych w pomoc rodzinie


Koalicja w sk ad kt rej wchodz instytucje dzia aj ce na rzecz pomocy dziecku i rodzinie

 • Przeszkolenie kuratorów sądowych w zakresie w/w problematyki

 • Kontynuowanie spotkań z Radą Pedagogiczną

 • Przeszkolenie kolejnej grupy pedagogów ( szkoły gminne )

 • Kontynuowanie pracy terapeutycznej z ofiarami przemocy w ramach prowadzonego punktu konsultacyjnego

 • Opracowanie broszury informacyjnej o prawnych możliwościach działania w przypadku przemocy

 • Zorganizowanie debaty dla radnych miejskich i powiatowych „Razem możemy im pomóc”

 • Przeprowadzenie spotkania o charakterze warsztatowo – edukacyjnym z sędziami i prokuratorami nt. „Dziecko jako świadek szczególnej troski”


Koalicja w sk ad kt rej wchodz instytucje dzia aj ce na rzecz pomocy dziecku i rodzinie

Zaproszenie problematyki

Przemoc jest straszna, przemoc to choroba.Okrutne czyny czasem nawet słowa.

Ogarnia wszystkich, winnych i bez winy.Nie szukajmy zemsty, szukajmy przyczyny.

Uczennica kl. VII

Koalicja Na Rzecz Pomocy Dziecku

Krzywdzonemu Powiatu Dębickiego

Serdecznie zaprasza na debatę „Razem możemy im pomóc” Pana ...........................która odbędzie się w dniu 22 maja 2003r. o godz. 1000w sali obrad Rady Powiatu Dębickiego w Dębicy ul. Strumskiego 1

Program debaty:

Cześć I

1000 Uroczyste otwarcie

1015 Wprowadzenie do problematyki krzywdzenia dzieci ( psycholog A. Wąsowska – Sobków )

1045 Wykład nt. „Przemoc fizyczna i wykorzystywanie seksualne” ( lek. med. J. Brzostek – ordynator oddziału dziecięcego ZOZ Dębica )

1115 Prezentacja wyników ankiety „Rozpoznawanie problemów i zagrożeń cywilizacyjnych na które narażony jest współczesny młody człowiek” ( M. Gargas – dyrektor PPP w Dębicy )

1200 Przerwa

Cześć II

1230 Prezentacja placówek zajmujących się pomocą dzieciom i rodzinie 1400 Dyskusja

1500 Zakończenie debaty


Koalicja w sk ad kt rej wchodz instytucje dzia aj ce na rzecz pomocy dziecku i rodzinie

Zaproszenie problematyki

Dzieci są wspaniałe – szczęśliwe, niewinne wolne. Mogą nam przypominać o tym, co jest najlepsze nas samych. Kiedy są wykorzystywane seksualnie, ich szczęście gaśnie, czasami nawet na całe życie.

 • Koalicja Na Rzecz Pomocy Dziecku Krzywdzonemu Powiatu Dębickiego

 • Serdecznie zaprasza na spotkanie „Dziecko jako świadek szczególnej troski” Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Dębicy

 • Pana ………………. która odbędzie się w dniu 24 marca 2004r. o godz. 1000w budynku Starostwa Powiatowego w Dębicy ul. Ogrodowa 4

 • Dyrektor

 • Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Dębicy

 • Program spotkania:

 • Wprowadzenie

 • Prezentacja propozycji ogólnopolskich rozwiązań dotyczących problematyki krzywdzenia dzieci ( psycholog A. Wąsowska – Sobków – Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Dębicy)

 • Wykorzystywanie seksualne dzieci ( pedagog H. Kmiecik – Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Dębicy)

 • Skala krzywdzenia dzieci w powiecie dębickim ( A.Rucka – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy)

 • Jak rozmawiać z dzieckiem – ofiarą krzywdzenia ( psycholog A. Wąsowska – Sobków psychoterapeuta A. Gil – Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Dębicy)

 • Dyskusja

 • Wnioski końcowe


Koalicja w sk ad kt rej wchodz instytucje dzia aj ce na rzecz pomocy dziecku i rodzinie

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Dębicy problematyki

39-200 Dębica ul. Strumskiego 1 tel./fax 0-14 670 24 60 e- mail: poradniappd@wp.pl

Oferta Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

w Dębicy

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Dębicy utworzyła punkt konsultacyjny dla ofiar przemocy w rodzinie prowadzony przez mgr Anetę Wąsowską – Sobków w godzinach pracy:

poniedziałek 1200-1630

wtorek 800-1230

środa 1000-1300

czwartek 1200-1530

piątek 800-1230

W miarę możliwości prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny celem umówieniu terminu spotkania.

W ramach punktu konsultacyjnego udzielane sąporady psychologiczne oraz prowadzona jest terapia wspierająca.

Istnieje też możliwość konsultacji i superwizji dla pracowników instytucji i służb pomagających rodzinie


Koalicja w sk ad kt rej wchodz instytucje dzia aj ce na rzecz pomocy dziecku i rodzinie

3 kwietnia 2002 roku odbyło się w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dębicy IV spotkanie Koalicji na Rzecz Przeciwdziałania Krzywdzenia Dzieci..Do udziału w pracach koalicji została zaproszona Przewodnicząca Wydziału Rodzinnego Sądu Rejonowego w Dębicy – sędzia Anna Szczepanek.Pani sędzia zapoznała koalicję z procedurą prawną postępowania w sytuacji przemocy domowej.Wiele kobiet – ofiar przemocy nie wie jak uruchomić postępowanie sądowe wobec sprawcy.Pomocą może służyć opracowanie pani sędzi Anny Szczepanek


Je eli jeste ofiar przemocy w rodzinie mo esz

Jeżeli jesteś Psychologiczno-Pedagogicznej w Dębicy IV spotkanie Koalicji na Rzecz Przeciwdziałania Krzywdzenia Dzieci..ofiarą przemocyw rodziniemożesz:


Koalicja w sk ad kt rej wchodz instytucje dzia aj ce na rzecz pomocy dziecku i rodzinie

1.Przesłać pismo do Prokuratury Rejonowej w Dębicy, Psychologiczno-Pedagogicznej w Dębicy IV spotkanie Koalicji na Rzecz Przeciwdziałania Krzywdzenia Dzieci..w którym domagasz się ścigania karnego sprawcy dopuszczającego się wobec Ciebielub Twoich małoletnich dzieciprzemocy fizycznej lub psychicznej.

W piśmie należy krótko opisać zdarzenia

z takimi faktami związane.

O ile to możliwe dołączyć do wniosku lub później w toku postępowania zaświadczenie lekarskie stwierdzające obrażenia fizyczne, podać adresy świadków.


2 zwr ci si do prokuratury rejonowej w d bicy o z o enie w twoim imieniu do s du pozwu o eksmisj
2.Zwrócić się do Prokuratury Rejonowej w Dębicy Psychologiczno-Pedagogicznej w Dębicy IV spotkanie Koalicji na Rzecz Przeciwdziałania Krzywdzenia Dzieci..o złożenie w Twoim imieniu do Sądupozwu o eksmisję.


Koalicja w sk ad kt rej wchodz instytucje dzia aj ce na rzecz pomocy dziecku i rodzinie

3. Psychologiczno-Pedagogicznej w Dębicy IV spotkanie Koalicji na Rzecz Przeciwdziałania Krzywdzenia Dzieci..Zgłosić na piśmie do Sadu Rejonowego w Dębicy,Wydział Rodzinny, sprawę używania przez drugiego z rodziców przemocy fizycznej lub psychicznej wobec małoletnich dzieci. Możesz to zrobić anonimowo we własnej lub cudzej sprawie. Pismo wolne jest od opłat sądowych.


Koalicja w sk ad kt rej wchodz instytucje dzia aj ce na rzecz pomocy dziecku i rodzinie

4. Złożyć w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie Psychologiczno-Pedagogicznej w Dębicy IV spotkanie Koalicji na Rzecz Przeciwdziałania Krzywdzenia Dzieci..w dwóch egzemplarzach pozew o separację lub rozwód.Składając taki pozew możesz jednocześnie wnioskować o eksmisję współmałżonka ze wspólnego lokalu.

Z uwagi na swoją sytuację zarobkową

możesz w pozwie prosić

o zwolnienie w całości lub części od kosztów sądowych.

Wtedy jednak należy opisać swoją sytuację materialną i dołączyć odpowiednie zaświadczenie.


Koalicja w sk ad kt rej wchodz instytucje dzia aj ce na rzecz pomocy dziecku i rodzinie

Sąd orzekając separację lub rozwód z urzędu Psychologiczno-Pedagogicznej w Dębicy IV spotkanie Koalicji na Rzecz Przeciwdziałania Krzywdzenia Dzieci..orzeka o alimentach dla małoletnich dzieci, a na wniosek strony o alimentach dla niej.Gdy Sąd nie orzeka o eksmisji strony, to z urzędu orzeka o sposobie korzystania przez strony ze wspólnego lokalu.Wyrok orzekający separację lub rozwód z mocy samego prawa znosi wspólność majątkową małżeńską stron. Jeżeli majątek stron nie jest znaczny, to ten sam Sąd może na wniosek strony jednocześnie dokonać podziału fizycznego tego majątku. W sprawach zbyt skomplikowanych Sąd rozwodowy lub orzekający separację odsyła strony aby wystąpiły z takim wnioskiem do Sądu Rejonowego właściwego dla położenia majątku.


Koalicja w sk ad kt rej wchodz instytucje dzia aj ce na rzecz pomocy dziecku i rodzinie

5.W przypadku gdy drugi z rodziców Psychologiczno-Pedagogicznej w Dębicy IV spotkanie Koalicji na Rzecz Przeciwdziałania Krzywdzenia Dzieci..nie łoży na utrzymanie dzieci możesz złożyć do Sądu Rejonowego w Dębicy w dwóch egzemplarzach pozew o alimenty, podając wysokość żądanych na każde z małoletnich dzieci kwot, wraz z krótkim pisemnym uzasadnieniem.Postępowanie takie dla strony wnoszącej pozew wolne jest od kosztów sądowych.


Koalicja w sk ad kt rej wchodz instytucje dzia aj ce na rzecz pomocy dziecku i rodzinie
Ewaluacja Psychologiczno-Pedagogicznej w Dębicy IV spotkanie Koalicji na Rzecz Przeciwdziałania Krzywdzenia Dzieci..Szkolenie dla kuratorów„Diagnoza i interwencja w przypadku krzywdzenia dzieci”uczestniczyło 15 osób

1.Czy podobała się

Pani/Panu form

prowadzenia zajęć ?

( oceń w skali 1- 6)

2. Czy tematyka poruszana

na zajęciach wydaje się

Pani/Panu ważna ?

( oceń w skali 1- 6)


Koalicja w sk ad kt rej wchodz instytucje dzia aj ce na rzecz pomocy dziecku i rodzinie

3. Jak ocenia Pan/Pani sposób Psychologiczno-Pedagogicznej w Dębicy IV spotkanie Koalicji na Rzecz Przeciwdziałania Krzywdzenia Dzieci..

prowadzenia zajęć ?

( oceń w skali 1- 6)

4. W jakim stopniu tematyka

poruszana na zajęciach

będzie Pani/Panu przydatna

w pracy zawodowej ?

( oceń w skali 1- 6)


Koalicja w sk ad kt rej wchodz instytucje dzia aj ce na rzecz pomocy dziecku i rodzinie

5. Jak ocenia Pan/Pani Psychologiczno-Pedagogicznej w Dębicy IV spotkanie Koalicji na Rzecz Przeciwdziałania Krzywdzenia Dzieci..

kompetencje

prowadzących ?

( oceń w skali 1- 6)

6. Ogólna ocena

szkolenia

( oceń w skali 1- 6)


Koalicja w sk ad kt rej wchodz instytucje dzia aj ce na rzecz pomocy dziecku i rodzinie
Ewaluacja Psychologiczno-Pedagogicznej w Dębicy IV spotkanie Koalicji na Rzecz Przeciwdziałania Krzywdzenia Dzieci..Szkolenie dla dzielnicowych „Jak skutecznie interweniować w przypadku przemocy domowej”uczestniczyło 22 osoby

1.Czy podobała się

Pani/Panu form

prowadzenia zajęć ?

( oceń w skali 1- 6)

2. Czy tematyka poruszana

na zajęciach wydaje się

Pani/Panu ważna ?

( oceń w skali 1- 6)


Koalicja w sk ad kt rej wchodz instytucje dzia aj ce na rzecz pomocy dziecku i rodzinie

3. Jak ocenia Pan/Pani sposób Psychologiczno-Pedagogicznej w Dębicy IV spotkanie Koalicji na Rzecz Przeciwdziałania Krzywdzenia Dzieci..

prowadzenia zajęć ?

( oceń w skali 1- 6)

4. W jakim stopniu tematyka

poruszana na zajęciach

będzie Pani/Panu przydatna

w pracy zawodowej ?

( oceń w skali 1- 6)


Koalicja w sk ad kt rej wchodz instytucje dzia aj ce na rzecz pomocy dziecku i rodzinie

5. Jak ocenia Pan/Pani Psychologiczno-Pedagogicznej w Dębicy IV spotkanie Koalicji na Rzecz Przeciwdziałania Krzywdzenia Dzieci..

kompetencje

prowadzących ?

( oceń w skali 1- 6)

6. Ogólna ocena

szkolenia

( oceń w skali 1- 6)