I uluslar arasi entelekt el sermayen n l lmes ve raporlanmasi sempozyumu
Download
1 / 21

- PowerPoint PPT Presentation


 • 258 Views
 • Uploaded on

I. ULUSLAR ARASI ENTELEKTÜEL SERMAYENİN ÖLÇÜLMESİ VE RAPORLANMASI SEMPOZYUMU . Entelektüel Sermayenin Ölçümü ve Raporlanması: IMKB Otelcilik Sektöründe İşlem Gören İşletmeler Üzerine Ampirik Bir Araştırma Arş. Gör. Burak KAYIHAN. ENTELEKTÜEL SERMAYE TANIMI VE UNSURLARI.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - osborn


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
I uluslar arasi entelekt el sermayen n l lmes ve raporlanmasi sempozyumu

I. ULUSLAR ARASI ENTELEKTÜEL SERMAYENİN ÖLÇÜLMESİ VE RAPORLANMASI SEMPOZYUMU

Entelektüel Sermayenin Ölçümü ve Raporlanması: IMKB Otelcilik Sektöründe İşlem Gören İşletmeler Üzerine Ampirik Bir Araştırma

Arş. Gör. Burak KAYIHAN


Entelekt el sermaye tanimi ve unsurlari
ENTELEKTÜEL SERMAYE TANIMI VE UNSURLARI RAPORLANMASI SEMPOZYUMU

 • Entelektüel sermaye; kâr'a dönüştürülebilen bilgi olup bu bilgi, işletmenin insan kaynaklarını, teknolojisini, süreçlerini, organizasyon yapılarını, müşterilerini ve onlarla olan ilişkilerini kapsamaktadır.

 • İnsan Sermayesi: İşletme çalışanlarının sahip olduğu bilgi birikimi, yaratıcılığı, problem çözme, girişimcilik ve liderlik yeteneklerini kapsar. İnsan sermayesinin ekonomik açıdan önemli bir özelliği tamamlayıcı bir işlevinin olmasıdır. İşletmeler insan sermayesine sahip olamayıp bir nevi onu kiralarlar bu nedenle insan sermayesini oluşturan unsurların (çalışana ait bilgi) işletme içinde kalacak şekilde bir sistemin oluşturulması önemlidir.


Entelekt el sermaye tanimi ve unsurlari1
ENTELEKTÜEL SERMAYE TANIMI VE UNSURLARI RAPORLANMASI SEMPOZYUMU

 • Yapısal Sermaye: İşletmenin sahip olduğu patentler, telif hakları ve ticari markalar gibi entelektüel mülkler; örgüt kültürü ile ilgili olarak kurum kültürü, imajı ve kimliği; AR-GE yetenekleri ile iletişim teknolojileri ve süreç kapasitesi gibi sahip olduğu alt yapıdır. Entelektüel sermayenin işletmece oluşturulabilen ve gerçekten işletmeye ait olan unsurudur.

 • Müşteri Sermayesi: İşletmenin satış yaptığı müşterilerle süregelen ilişkilerin değeri olarak tanımlanır. Müşteri sermayesi kavramı günümüzde işletmenin müşterileri, tedarikçileri, rakipleri ve ilişki içerisinde bulunduğu tüm dış unsurları kapsamaktadır. Dış unsurların temel alınması müşteri sermayesinin diğer sermaye türlerine göre önemli bir farkını oluşturur.


Entelekt el sermayen n l m y ntemler ve raporlanmasi
ENTELEKTÜEL SERMAYENİN ÖLÇÜM YÖNTEMLERİ VE RAPORLANMASI

 • Entelektüel sermayenin ölçüm yöntemleri işletme bazında ve unsur bazında olmak üzere iki şekilde yapılır. Bir işletmede bulunan entelektüel sermayeyi tüm unsurlar açısından bir bütün olarak ölçmek adına işletme bazında olan ölçüm yöntemleri daha çok kullanılmaktadır. Uygulamamızda da bu yöntemler aracılığıyla ölçüm yapılmıştır. Bu yöntemler;

 • Piyasa Değeri / Defter Değeri Oranı

 • Tobin’in Q Oranı ve

 • Hesaplanmış Maddi Olmayan Değer yöntemleridir.


Entelekt el sermayen n l m y ntemler ve raporlanmasi1
ENTELEKTÜEL SERMAYENİN ÖLÇÜM YÖNTEMLERİ VE RAPORLANMASI

 • Piyasa Değeri / Defter Değeri Oranı Yöntemi : İşletmenin borsada işlem gören hisse senetlerinin belli bir tarihteki piyasa fiyatının yine aynı tarihte işletmenin hisse senedi başına düşen özsermaye payına bölünmesiyle bulunur.

 • Kolay ve çabuk uygulanabilir olması yöntemin avantajı olarak sayılabilir.

 • Oldukça basit bir hesaplama yöntemi olduğu için mevcut durumun karmaşıklıklarını çok fazla yansıtamaması ve statik bir değerlendirme yapma imkanı vermesi yöntemin dezavantajlarıdır.


Entelekt el sermayen n l m y ntemler ve raporlanmasi2
ENTELEKTÜEL SERMAYENİN ÖLÇÜM YÖNTEMLERİ VE RAPORLANMASI

 • Tobin’in Q Oranı Yöntemi: Söz konusu oran, işletmenin piyasa değeri ile varlıkların yerine koyma maliyeti arasındaki ilişkiyi ortaya koyup ölçmektedir.

 • Bu yöntemde varlıkların yerine koyma maliyetini hesaplamak, net bir rakam ortaya koyamama ve işletmeden işletmeye değişebilecek hesaplama şekilleri gibi nedenlerden ötürü zordur.

 • Bu nedenle çeşitli araştırmacılar tarafından çeşitli hesaplama şekilleri ortaya konmuştur. Bu hesaplama şekillerinden en bilineni ve en çok kullanılanı uygulamamızda da kullanılan Lindenberg ve Ross tarafından ortaya koyulan yöntemdir.


Entelekt el sermayen n l m y ntemler ve raporlanmasi3
ENTELEKTÜEL SERMAYENİN ÖLÇÜM YÖNTEMLERİ VE RAPORLANMASI

PS + MVE + LTDEBT + STDEBT - ADJ

 • Tobin Q ( L&R) = ________________________________________

  TA – BKCAP +NETCAP

 • PS, işletmenin tercihli (öncelikli) hisse senetlerinin (preferred stock) likidite (tasfiye) değerini gösterir.

 • MVE, işletmenin yıl sonu hisse senedi fiyatının çıkarılmış hisse senedi adediyle çarpımını gösterir.

 • LTDEBT, işletmenin vade yapısına göre ayarlanmış uzun dönemli borçlarını gösterir.

 • STDEBT, işletmenin cari yükümlülüklerini (kısa vadeli borçlarını) gösterir.

 • ADJ, işletmenin net kısa süreli varlıklarını (kısa vadeli borçlar-dönen varlıklar) gösterir.

 • TA, işletmenin toplam varlıklarının defter değerini gösterir.

 • BKCAP, işletmenin özsermayesinin defter değerini gösterir.

 • NETCAP, işletmenin enflasyona göre düzeltilmiş özsermayesini gösterir.


Entelekt el sermayen n l m y ntemler ve raporlanmasi4
ENTELEKTÜEL SERMAYENİN ÖLÇÜM YÖNTEMLERİ VE RAPORLANMASI

 • Hesaplanmış Maddi Olmayan Değer Yöntemi : Bu yöntemin dayandığı temel varsayım, işletmedeki maddi varlıkların getiri fazlası hesaplanarak; bu rakamın maddi olmayan varlıkların değerlendirilmesinde kullanılmasıdır.

 • Bu yöntemin avantajları, bilgilerin finansal tablolar yardımıyla kolay elde edilmesi, dış etkilerden en çok arındırılarak uygulanması ve işletmeler arasındaki getiri karşılaştırmasını daha gerçekçi yapmasıdır.

 • Buna karşın, diğer yöntemlere göre daha karmaşık olması ve daha çok zaman alması eleştirilen ve olumsuz kabul edilen yönlerini oluşturmaktadır. Söz konusu yöntemde hesaplamalar işletmelerin son üç yıldaki mali tablolarında yer alan veriler kullanılarak yapılır. Yöntemin aşamaları şu şekildedir :Entelekt el sermayen n l m y ntemler ve raporlanmasi6
ENTELEKTÜEL SERMAYENİN ÖLÇÜM YÖNTEMLERİ VE RAPORLANMASI

 • Entelektüel sermaye ile ilgili diğer önemli bir konu da raporlanmasıdır. Küreselleşme, sermaye piyasalarının entegrasyonu, para ve ürünlerdeki hareketlilik, küresel rekabet, yeni baskın sanayi dallarının ortaya çıkması, bilgi teknolojilerindeki ve internet alanındaki gelişmeler; işletmelerin sahip olduğu mevcut bilgilerini ve entelektüel sermayelerini açıklama ve raporlama konusuna odaklanmasına neden olmuştur.

 • Entelektüel sermaye raporları, varlıkların daha açık bir şekilde tanınması, kaynak tahsisinin etkinliği ve firma yönetiminin geliştirilmesi açılarından fayda sağlarken İşletme açısından özellikle rekabet konusunda önemli ve hassas bilgilerin ortaya çıkması sakınca oluşturur.


Otel letmeler nde amp r k b r uygulama
OTEL İŞLETMELERİNDE AMPİRİK BİR UYGULAMA RAPORLANMASI

 • Uygulamanın konusu ve amacı : İMKB'de turizm sektöründe işlem gören otel işletmeleri üzerinden uygulama yapılarak entelektüel sermayenin önemi ve farkı ortaya konulacaktır. Bu uygulamanın amacı, son yıllarda yaygınlaşan entelektüel sermayenin işletmeler açısından ifade ettiği değeri ortaya koymak ve uygulamada işletmelerin entelektüel sermaye ölçümüne ilişkin temel ölçülerle örneklendirmektir.

 • Uygulamada Kullanılan Veriler : Uygulamada analiz için kullanılacak olan veriler İMKB ve KAP'ın resmi internet sitelerinden alınmıştır. Turizm sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin mali tabloları ve bağımsız denetim raporlarındaki veriler entelektüel sermaye ölçüm yöntemleri içerisinde kullanılmıştır.


Otel letmeler nde amp r k b r uygulama1
OTEL İŞLETMELERİNDE AMPİRİK BİR UYGULAMA RAPORLANMASI

 • Uygulamanın Kapsamı : Uygulamanın kapsamına alınan İMKB'de işlem gören otel işletmeleri aşağıdaki gibidir :

  - Altın Yunus Çeşme Turistik Tesisler A.Ş.

  - Favori Dinlenme Yerleri A.Ş

  - Marmaris Altınyunus Turistik Tesisler A.Ş.

  - Martı Otel İşletmeleri A.Ş.

  - Net Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş.

  - Petrokent Turizm A.Ş.

  - Tek-Art İnşaat Ticaret Turizm Sanayi ve Yatırımlar A.Ş.

  - Aktif büyüklükleri yeterli olmayan ve hisse senetleri yeni işleme başlamış otel işletmeleri kapsam dışındadır.


Otel letmeler nde amp r k b r uygulama2
OTEL İŞLETMELERİNDE AMPİRİK BİR UYGULAMA RAPORLANMASI

 • Uygulamanın Yöntemsel Modeli : Entelektüel sermaye ölçüm yöntemlerinden entelektüel sermayeyi işletme bazında ölçen Piyasa Değeri / Defter Değeri Oranı ,Tobin’in Q Oranı ve Hesaplanmış Maddi Olmayan Değer yöntemleri kullanılarak uygulama kapsamındaki otel işletmelerinde entelektüel sermayenin varlığı araştırılmıştır. Yöntemlerin özü, sahip olunan entelektüel sermaye değerini belirlemek için, piyasada yer alan hisse senetleri aracılığıyla işletmeye biçilen değerin işletmenin denetlenmiş finansal tablolarındaki değeri ile kıyaslanmasıdır.


Otel letmeler nde amp r k b r uygulama3
OTEL İŞLETMELERİNDE AMPİRİK BİR UYGULAMA RAPORLANMASI

 • Verilerin Analizi ve Yorumu

  - Piyasa Değeri / Defter Değeri Oranı Yöntemi :


Otel letmeler nde amp r k b r uygulama4
OTEL İŞLETMELERİNDE AMPİRİK BİR UYGULAMA RAPORLANMASI

- Tobin’in Q Oranı Yöntemi :


Otel letmeler nde amp r k b r uygulama5
OTEL İŞLETMELERİNDE AMPİRİK BİR UYGULAMA RAPORLANMASI

- Hesaplanmış Maddi Olmayan Değer Yöntemi :

 • Bu yöntemde hesaplamalar için gereken kalemlerden;

 • Sektörün maddi varlık karlılık oranı %1 olarak hesaplanmıştır. Bu karlılık oranının altında olan işletmelerin entelektüel sermaye tutarları hesaplanmamıştır.

 • Yöntemde yapılan hesaplamalarda kullanılmak için vergi oranı % 40 olarak alınmıştır.

 • AOSM hesaplamasında ise birbirinden farklı çeşitli hesaplama teknikleri ve bu teknikler için de birbirinden farklı veriler gereklidir. Uygulamamızda bu oran otelcilik sektörü için %10 olarak alınmıştır.


Otel letmeler nde amp r k b r uygulama6
OTEL İŞLETMELERİNDE AMPİRİK BİR UYGULAMA RAPORLANMASI

 • Entelektüel sermaye tutarı hesaplanamayan işletmelerde uygulama yapılan 2008, 2009 ve 2010 yıllarının ortalaması alındığında herhangi bir kar rakamı tespit edilemediği için söz konusu yöntem gereği sektör maddi varlık karlılık oranının altında kalmışlardır. Bu yönteme göre hesaplanan entelektüel sermaye tutarı, uygulama kapsamına alınan otel işletmelerinin sektördeki rakiplerine göre daha iyi performans gösterebilmek için maddi olmayan varlıklarından ne ölçüde yararlandığının bir göstergesidir.


Otel letmeler nde amp r k b r uygulama7
OTEL İŞLETMELERİNDE AMPİRİK BİR UYGULAMA RAPORLANMASI

 • Hesaplanan entelektüel sermaye tutarları işletmelerin ortalama net aktif toplamları ve ortalama defter değerleri ile ilişkilendirilerek sahip olunan entelektüel sermayenin işletme için ne anlam ifade ettiği ortaya konmuştur.


Otel letmeler nde amp r k b r uygulama8
OTEL İŞLETMELERİNDE AMPİRİK BİR UYGULAMA RAPORLANMASI

 • SONUÇ

 • Entelektüel sermaye soyut bir varlık olduğu için ölçümü zordur ve standart bir ölçüm modeli geliştirilememesi bu konu için önemli bir eksikliktir. Bu tip eksikliklere rağmen entelektüel sermayenin finansal tablolarda yer alması önemli bir zorunluluktur; çünkü işletmenin defter üzerinde gözükmeyen ancak piyasa koşullarında ona avantaj getiren gerçek değeri iç, dış ve diğer tüm paydaşlar tarafından bilinmiş olur.

 • Uygulamamızda yer verilen otel işletmeleri için yapılan entelektüel sermaye ölçüm yöntemleri ve çıkan sonuçlara göre otel işletmelerinin büyük çoğunluğunun entelektüel sermaye düzeyi olarak istenen durumda olmadıkları açıkça görülmektedir. Bu nedenle söz konusu işletmelerin turizm sektöründe söz sahibi olabilmek için;

 • Entelektüel sermaye düzeylerini geliştirmeyi öncelik haline getirmeleri lazımdır. Böylece bu işletmeler sektörlerinde pazar paylarını arttırarak piyasa değerlerini yükseltme ve daha çok kâr elde etme imkanına kavuşabileceklerdir.

 • Ayrıca bünyelerinde entelektüel sermaye oluşan işletmeler bunu sağlayan iç dinamiklerinin neler olduğunu araştırarak kendilerine daha fazla avantaj sağlayabilirler.


Otel letmeler nde amp r k b r uygulama9
OTEL İŞLETMELERİNDE AMPİRİK BİR UYGULAMA RAPORLANMASI

Avantaj sağlamak için de söz konusu otel işletmeleri;

 • Emek yoğun işlerin yapılarak hizmet veren otel işletmelerinde insan unsuru ön plandadır ve dolayısıyla işi bilen, bilgili personel gereksinimi nedeniyle de insan sermayesi unsuru bu tür işletmelerde ön plana çıkmaktadır. Bu nedenle uygulamamızda yer alan otel işletmeleri insan sermayesine yatırım yaparak daha çok bilgili personel çalıştırabilir ve bu kişilere olan yatırımlarını arttırabilirler.

 • Bununla birlikte çeşitli bilgisayar yazılımları ve programlara sahip olma dışında teknolojik yatırımlara, markalaşmaya ve müşterilerle olan ilişkilere önem verilip entelektüel sermayenin yapısal sermaye unsuru ile müşteri sermayesi unsuru da göz ardı edilmeden gereken yatırımlar yapılabilir.


I uluslar arasi entelekt el sermayen n l lmes ve raporlanmasi sempozyumu

TEŞEKKÜRLER RAPORLANMASI