slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
ЕЛЕКТРОНЕН УЧЕБНИК ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ за шес ти клас

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 10

ЕЛЕКТРОНЕН УЧЕБНИК ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ за шес ти клас - PowerPoint PPT Presentation


 • 134 Views
 • Uploaded on

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНОЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ “2007 - 2013 г. “Инвестира във вашето бъдеще”. Урок № 32. начало. план на урока. ЕЛЕКТРОНЕН УЧЕБНИК ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ за шес ти клас

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ЕЛЕКТРОНЕН УЧЕБНИК ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ за шес ти клас' - osanna


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНОЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА

ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ “2007 - 2013 г.

“Инвестира във вашето бъдеще”

Урок

№ 32

начало

план на

урока

ЕЛЕКТРОНЕН УЧЕБНИК

ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ

за шести клас

Виртуален свят за ученици със специални образователни потребности

1

2

3

4

6

изобра-

жения

въпроси

и задачи

речник

СОП

Филм

“Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма

„Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз“.

слайд 1

“Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз“.

slide2

Европейски социален фонд “Инвестира във вашето бъдеще” Оперативна програма развитие на човешките ресурси 2007-2013 г.

Раздел трети:

Българската държавност до средата на XIX век

Урок

№ 32

Войни за национално обединение (1912-1918)

начало

план на

урока

1

2

1.Създаване на Балканския съюз

2.Първа балканска война 1912-1913 г.

3.Втора балканска война 1913 г.

4.Участие на България в Първата световна война

3

4

изобра-

жения

въпроси

и задачи

речник

СОП

Речник:

Лондонски мирен договор, Букурещки мирен договор, Цариградски мирен договор, Ньойски мирен договор, Национална катастрофа, репарации.

Филм

слайд 2

“Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз“.

slide3

Европейски социален фонд “Инвестира във вашето бъдеще” Оперативна програма развитие на човешките ресурси 2007-2013 г.

1.Създаване на Балканския съюз

Урок

№ 32

 • A.Балканите в началото на второто
 • десетилетие на XX в.
 • България е вече независима държава със стабилно развиваща се икономика
 • и с добре въоръжена модерна армия.
 • Въпреки това, тя не е готова да воюва сама срещу все още силнатаОсманска
 • империя и Фердинанд и правителството се ориентират към изграждане на
 • Балкански съюз.
 • Сърбия и Гърция се стремят да освободят своите сънародници и проявяват
 • заинтересованост, а Русия подкрепя идеята за Балкански съюз.

начало

план на

урока

1

2

3

 • Б.Изграждане на Балканския съюз
 • България сключва договор със Сърбия през февруари 1912 г., който
 • предвижда след успешна война с империята Македония да бъде разделена
 • между двете държави, а спорните въпроси между тях да се решат според
 • преценката на руския император.
 • През пролетта на 1912 г. е сключен договор с Гърция, а малко по-късно към
 • така оформения съюз се присъединява и Черна гора.

4

Балкански съюз

изобра-

жения

 • В.Грешки на българската дипломация при изграждането
 • на Балканския съюз
 • При сключването на договор със Сърбия България допуска да се говори за
 • дележ на Македония.
 • В договора с Гърция не са уточнени териториите, които ще преминат към
 • едната или другата страна след успешна война с Турция.
 • Освен това България приема да участва във войната с по-многочислена
 • войска.

въпроси

и задачи

речник

СОП

Филм

слайд 3

“Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз“.

slide4

Европейски социален фонд “Инвестира във вашето бъдеще” Оперативна програма развитие на човешките ресурси 2007-2013 г.

2.Първа балканска война 1912-1913 г.

“На нож” худ. Ярослав Вешин

Урок

№ 32

 • A.Успехите на българската армия
 • България свиква под бойните си знамена близо 600 хил. души и на
 • 5 октомври 1912 г. Балканския съюз обявява война на Османската
 • империя.
 • По предварителна договореност българите воюват в тракийския
 • военен театър, където са съсредоточени най-много турски войски
 • Включват се стотици доброволци и четите на ВМОРО формирали
 • Македоно-Oдринско опълчение.
 • Изходът от войната е решен на 13 март 1913 г., когато българската
 • армия превзема смятаната за непревземаема Одринска крепост.

начало

план на

урока

1

2

3

 • Б.Пълен разгром на Турция
 • Успехи имат и сръбските войски, които се придвижват към Западна
 • Македония и гръцките настъпващи към Южна Македония, а малки
 • военни части на Черна гора заемат Нови пазар и Косово.
 • Напълно разгромена на 17 май 1913 г.Турция е принудена да подпише
 • в Лондон мирен договор, с който отстъпва на балканските съюзници
 • всички земи на запад от линията Енос на Бяло море и Мидия на Черно
 • море, а на албанците е признато правото насамостоятелна държава.

4

изобра-

жения

въпроси

и задачи

Модерната техника в българската армия – самолет и оръдие

 • В.Остри противоречия между бившите съюзници
 • ГлавназаслугазаразгроманаимпериятаимаБългария, ноСърбия и
 • Гърция не желаят да отстъпят българските земи в Македония, които
 • са окупирали и се споразумяват за общи действия срещу България.
 • В спора се намесват великите сили, с което противоречията между
 • бившите съюзници още по-вече се изострят и довеждат до втора война,
 • наречена Междусъюзническа, в която се намесват Румъния и Турция.

речник

СОП

Филм

слайд 4

“Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз“.

slide5

Европейски социален фонд “Инвестира във вашето бъдеще” Оперативна програма развитие на човешките ресурси 2007-2013 г.

3.Втора балканска война 1913 г.

Урок

№ 32

 • A.Към междусъюзническа война
 • Докато Българската армия води тежки сраже-
 • ния с турците, сръбските и гръцките войски
 • заемат по-голямата част от Македония и под-
 • лагат македонските българи на преследване.
 • Дипломацията на Русия не успява, а герман-
 • ски и австро-унгарски дипломати подтикват
 • балканските страни към война помежду си.

начало

план на

урока

1

2

 • Б.Всички срещу България
 • Управляващите в България не съумяват да
 • оценят, че териториалните придобивки от
 • Балканската война, са на границата на възможното и всеки опит да се постигне повече, особено с помо-
 • щта на силови действия, изправя България пред международна изолация.
 • Съдбовно цар Фердинанд, издава заповед на 16 юни 1913 г., българските войски да нападнат гръцките и
 • сръбските части в Македония, но скоро във войната се намесват Румъния и Турция.
 • България е изправена пред крах и е принудена да иска мир, който е подписан в Букурещ на 28 юли 1913 г.

3

4

Карта на България от 1913 г. – Втората балканска война

изобра-

жения

 • В.Първа национална катастрофа
 • Букурещкият мир дава на Сърбия и Гърция по-голямата част от Македония, където живеят и около един
 • милион българи, Румъния окупира и получава Южна Добруджа, а с Турция през септември 1913 г. в
 • Цариград е подписан мирен договор и империята си връща Източна Тракия.
 • От Първата балканска война България запазва само част от Източна Македония (Пиринския край) и
 • Западна Тракия, през която преминава нейният излаз към открито южно море.
 • Последиците от Междусъюзническата война са изключително тежки за българската национална кауза.
 • В населените с българи земи вече на територията на съседните държави, започва унищожаването на
 • българските институции и към България прииждат нови 250 хиляди бежанци.

въпроси

и задачи

речник

СОП

Филм

слайд 5

“Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз“.

slide6

Европейски социален фонд “Инвестира във вашето бъдеще” Оперативна програма развитие на човешките ресурси 2007-2013 г.

4.Участие на България в Първата световна война

Урок

№ 32

 • A.Европейската война прераства в световна
 • В началото на войната правителството обявява неутралитет, но стремежа за пълно
 • национално обединение предопределя включването във войната.
 • В Антантата влизат Англия, Франция и Русия, а към Централните сили са Германия,
 • Австро-Унгария и Италия и отначало войната започва като европейска, но с намесата
 • на САЩ, Япония и Китай става световна.

начало

план на

урока

1

 • Б.Причини за присъединяването към Централните сили
 • На страната на Антантата воюват Гърция, Сърбия и Румъния, а към тях България
 • има най-големи претенции.
 • Предложението на Централните сили, България да си върне заграбените земи предо-
 • пределя решението на Фердинанд и правителството за присъединяване към Централните сили.

2

Плакат

3

4

 • В.България отново победена
 • През 1915 г. България влиза във война със Сърбия,
 • а 1916 г. и с Румъния.
 • Българската войска е посрещната в Македония и
 • Добруджа от местното население като освободителка.
 • Първата световна война обаче е спечелена от
 • Антантата и България се оказва отново победена.

изобра-

жения

въпроси

и задачи

 • Г.Втора национална катастрофа
 • Победителките налагат на България жесток и неспра-
 • ведлив мирен договор подписан в парижкото предгра-
 • дие Ньой през 1919 г.
 • България е лишена от армия и е задължена да изплаща
 • непосилни репарации, а от страната са откъснати нови
 • територии.

речник

СОП

Филм

слайд 6

“Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз“.

slide7

Европейски социален фонд “Инвестира във вашето бъдеще” Оперативна програма развитие на човешките ресурси 2007-2013 г.

Урок

№ 32

начало

план на

урока

1

2

3

4

Цар Фердинанд тъпче пленените

турски бойни знамена в Свиленград

Първа балканска война 1912-1913 г.

изобра-

жения

въпроси

и задачи

речник

СОП

Филм

слайд 7

“На нож” худ. Ярослав Вешин

Българската армия се подготвя за Балканската война

Плакат

“Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз“.

slide8

Европейски социален фонд “Инвестира във вашето бъдеще” Оперативна програма развитие на човешките ресурси 2007-2013 г.

Речник:

Лондонски мирен договор–

Букурещки мирен договор–

Ньойски мирен договор–

Цариградски мирен договор–

Национална катастрофа–

Репарации–

след Първата балканска война Напълно разгромена на 17 май 1913 г.Турция е принудена да подпише в Лондон мирен договор, с който отстъпва на балканските съюзници всички земи на запад от линията Енос на Бяло море и Мидия на Черно море, а на албанците е признато правото на самостоятелна държава..

Урок

№ 32

начало

в Междъсъщзничееската войнаБългария е изправена пред крах и е принудена да иска мир, който е подписан в Букурещ на 28 юли 1913 г.

план на

урока

1

победителките в Първата световна война налагат на България жесток и несправедлив мирен договор подписан в парижкото предградие Ньой през 1919 г.

2

3

мирен договор от 16 септември 1913 г. между Царство България и Османската империя, уреждащ границата в Тракия след намесата на Османската империя в Междусъюзническата война. България губи Одринско, но задържа излаза на Егейско море между Марица и Места.

4

сборно понятие за изключително неблагоприятните последици от мирните договори след Втората балканска и Първата световна война, които разкъсват България на няколко части.

изобра-

жения

вид обезщетение, което се дължи от нападащата, но изгубила войната държава.

Тя се определя от държавата/ите победител/и с оглед да компенсира материалните щети,

нанесени и/им по време на войната. Терминът се използва за първи път на Парижката мирна

конференция след края на Първата световна война, когато на победените държави са наложени

задължения за репарации.

въпроси

и задачи

речник

СОП

Филм

слайд 8

“Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз“.

slide9

Европейски социален фонд “Инвестира във вашето бъдеще” Оперативна програма развитие на човешките ресурси 2007-2013 г.

Това вече го знаем

 • България сключва договор със Сърбия през февруари 1912 г., а през пролетта на 1912 г. е сключен договор с Гърция, а малко по-късно към така оформения съюз се присъединява и Черна гора.
 • При сключването на договор със Сърбия България допуска да се говори за дележ на Македония, а в дого-вора с Гърция не са уточнени териториите, освен това България приема да участва във войната с по-много-числена войска и България свиква под бойните си знамена близо 600 хил. души.
 • На 5 октомври 1912 г. Балканския съюз обявява война на Османската империя, като по предварителна договореност българите воюват в тракийския военен театър, където са съсредоточени най-много турски войски, включват се стотици доброволци и четите на ВМОРО формирали Македоно-одринско опълчение.
 • На 13 март 1913 г.българската армия превзема Одринска крепост, успехи имат и сръбите в Западна Маке-дония и гръците в Южна Македония, а малки военни части на Черна гора заемат Нови пазар и Косово.
 • Напълно разгромена на 17 май 1913 г.Турция е принудена да подпише в Лондон мирен договор, с който отстъпва на балканските съюзници всички земи на запад от линията Енос на Бяло море и Мидия на Черно море, а на албанците е признато правото на самостоятелна държава.
 • Главна заслуга за разгрома на империята има България, но Сърбия и Гърция не желаят да отстъпят българските земи в Македония, които са окупирали и се споразумяват за общи действия срещу България, а в спора се намесват великите сили, с което противоречията между бившите съюзници още се изострят.
 • Сръбските и гръцките войски заемат по-голямата част от Македония и подлагат българите на преследване.
 • Дипломацията на Русия не успява, а германски и австро-унгарски дипломати подтикват балканските страни към война помежду си.
 • Управляващите в България не съумяват да оценят, че териториалните придобивки от Балканската война, и съдбовно цар Фердинанд, издава заповед на 16 юни 1913 г., българските войски да нападнат гръцките и сръбските части в Македония, но скоро във войната се намесват Румъния и Турция и България е изправена пред крах и е принудена да поиска мир, който е подписан в Букурещ на 28 юли 1913 г.
 • Избухва Първата световна война и през 1915 г. България влиза във война със Сърбия, а 1916 г. и с Румъния и българската войска е посрещната в Македония и Добруджа от местното население като освободителка, но Първата световна война е спечелена от Антантата и България се оказва отново победена.
 • Победителките налагат на България жесток и несправедлив мирен договор подписан в парижкото предградие Ньой през 1919 г. и България е лишена от армия и е задължена да изплаща непосилни репарации, а от страната са откъснати нови територии.

Урок

№ 32

начало

план на

урока

1

2

3

4

изобра-

жения

въпроси

и задачи

речник

СОП

Филм

слайд 9

“Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз“.

slide10

Европейски социален фонд “Инвестира във вашето бъдеще” Оперативна програма развитие на човешките ресурси 2007-2013 г.

Урок

№ 32

Филм 9.39 мин. - Балканската война 1912-1913 част 1

Филм 4.53 мин. - Балканската война 1912-1913 част 2

Балканската война /1912-1913/

Филмотека

начало

Филм 0.53 мин. - Падането на Одрин – 1913 г.

план на

урока

Филм 5.22 мин. - 1913 г. Атаката на Одринската крепост

Филм 5.17 мин. - Превземането на Одринската крепост

1

Филм 4.01 мин. - 1913 г. Краят на Балканската война. Лондонски мирен договор

2

3

Филм 4.29 мин. - 17 юни 1913 г. Започва Междусъюзническата Война

Филм 15.14 мин. - 1913 - Междусъюзническа война - 1 част

Междусъюзническата война 1913 г.

4

Филм 13.56 мин. - 1913 - Междусъюзническа война - 2 част

Филм 21.17 мин. - 1913 г. Междусъюзническата война

Филм 4.41 мин. - 1913 г. Българското крушение в Междусъюзническата война. Първа нац. катастрофа

Филм 2.47 мин. - 28 юли 1913 г. България подписва Букурещкия мирен договор

изобра-

жения

Филм 7.55 мин. - 1915 г., Българското лято''

въпроси

и задачи

Първата световна война /1914-1918/

Филм 9.19 мин. - Първата Световна Война / 1914-1918 / -1 / 3част

речник

Филм 7.24 мин. - Първата Световна Война / 1914-1918/ -2 / 3част

СОП

Филм 9.18 мин. - Първата Световна Война / 1914-1918 / -3 /3 част

Филм

Филм 4.43 мин. - 1915 г. България влиза в Първата световна война.

Филм 5.11 мин. - Ньойски договор 1919 г.

слайд 10

К р а й

“Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз“.