podsumowanie projektu mobilni na europejskim rynku pracy n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Podsumowanie projektu „Mobilni Na Europejskim Rynku Pracy” PowerPoint Presentation
Download Presentation
Podsumowanie projektu „Mobilni Na Europejskim Rynku Pracy”

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 36
orson-gilliam

Podsumowanie projektu „Mobilni Na Europejskim Rynku Pracy” - PowerPoint PPT Presentation

95 Views
Download Presentation
Podsumowanie projektu „Mobilni Na Europejskim Rynku Pracy”
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Podsumowanie projektu „Mobilni Na Europejskim Rynku Pracy” Ostróda, 21 grudnia 2009 r.

 2. „ Za wszelkie treści rozpowszechniane w ramach projektu odpowiada wyłącznie Promotor. Narodowa Agencja oraz Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za sposób wykorzystania informacji, publikacji i materiałów powstałych w związku z realizacją projektu”.

 3. Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach Programu „Uczenie się Przez Całe Życie”. Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w niej zawartość merytoryczną.

 4. O projekcie Projekt jest szóstym realizowanym przez Powiat Ostródzki w ramach Programu Leonardo da Vinci. Na jego organizację Promotor otrzymał kwotę dofinansowania w wysokości 67 818 euro.

 5. PROMOTOR PROJEKTU Powiat Ostródzki z siedzibą w Ostródzie Koordynator Projektu: DOROTA SZCZUROWSKA

 6. PARTNER PO STRONIEBRYTYJSKIEJ EuroPartnership Agency Ltd

 7. Firma EuroPartnership Agency Ltd była odpowiedzialna za: - wyselekcjonowanie miejsc stażu - zapewnienie zakwaterowania, wyżywienia - zapewnienie lokalnego transportu dla uczestników - zapewnienie prawidłowego przebiegu praktyk - organizację zajęć kulturowych i rekreacyjnych - we współpracy z promotorem za monitoring stażu i bieżące zarządzanie - zapewnienie opieki i pomocy uczniom w miejscu odbywania praktyki - wydanie certyfikatów potwierdzających odbycie praktyki

 8. Grupa uczestników z dyrektorką Europartnership Agency Ltd Małgorzatą Kuklińską

 9. Szkoły biorące udział w projekcie: Zespół Szkół Zawodowych im. Sandora Petöfi i Zespół Szkół Rolniczych im. Wincenta Witosa w Ostródzie

 10. CZAS TRWANIA STAŻU Cztery tygodnie tj: 26 października – 22 listopada 2009 roku

 11. UCZESTNICY PROJEKTU

 12. UCZESTNICY PROJEKTU 10 uczniów kształcących się w zawodzie kucharz i technik organizacji usług gastronomicznych z drugich i trzecich klas.

 13. Opiekun • Pani Dorota Bogusławska – nauczyciel z Zespołu Szkół Zawodowych im. S. Petöfi w Ostródzie

 14. Cele projektu • Skonfrontowanie wiedzy teoretycznej z praktyką • Poznanie wymogów Europejskiego Rynku Pracy • Wzbogacenie umiejętności w zakresie posługiwania się językiem angielskim • Zwiększenie mobilności i pewności siebie uczestników projektu • Nawiązanie znajomości w wielokulturowym środowisku

 15. Korzyści z udziału w projekcie Jako korzyści wynikające z projektu uczestnicy wskazują w raportach m.i.n.: • udoskonalenie umiejętności językowych • zdobycie doświadczenia zawodowego • poznanie brytyjskiej kultury i zwyczajów • nabranie pewności siebie • uzyskanie referencji pomocnych przy poszukiwaniu pracy w przyszłości • nawiązanie nowych znajomości

 16. Korzyści z udziału w projekcie Ponadto uczestnicy projektu otrzymają dokument EUROPASS – MOBILNOŚĆ, który jest dokumentem europejskim oficjalnie poświadczającym szczegółowe informacje dotyczące umiejętności i kompetencji zdobytych przez jego posiadacza podczas okresu spędzonego w innym kraju europejskim w celach edukacyjnych.

 17. PRZYGOTOWANIA DO WYJAZDU Przygotowanie uczniów do stażu przebiegało na trzech płaszczyznach: Językowej Pedagogicznej Kulturowej

 18. PRZYGOTOWANIE JĘZYKOWE Przed wyjazdem uczniowie uczestniczyli w 30 godzinnym kursie języka angielskiego, który obejmował naukę porozumiewania się w codziennych sytuacjach oraz naukę słownictwa branżowego. Zajęcia przeprowadził native speaker Pan Nicolas E.T. Weatherill – dyrektor szkoły językowej „4 Languages” w Ostródzie.

 19. PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE Przygotowanie miało na celu: • integrację grupy, • utrwalenie zdolności rozwiązywania konfliktów, • radzenie sobie ze stresem • przezwyciężenie trudności wywołanych rozłąką z rodziną i bliskimi Zajęcia przeprowadziła Pani pedagog Maria Kropidłowska

 20. PRZYGOTOWANIEKULTUROWE Zostało przeprowadzone w dwóch fazach: • Krajowejmające na celu zapoznanie uczestników z kulturą Wielkiej Brytanii panującymi tam zwyczajami, stylem życia Brytyjczyków zarówno w środowisku pracy jak i prywatnym. Zajęcia te przeprowadził Pan Nicolas E.T. Weatherill ze szkoły językowej „4 Languages” w Ostródzie. • Zagranicznejprzeprowadzone przez partnera projektu – „WelcomeMeeting” Podczas tego spotkania uczniowie zostali zapoznani z topografią miasta, otrzymali mapę miasta Plymouth z zaznaczonym miejscem zamieszkania i miejscem stażu, a także informacją na temat połączeń autobusowych. Ponadto w ramach przygotowania kulturowego angielski partner oprowadził uczniów po mieście.

 21. PRZYGOTOWANIEKULTUROWE U PARTNERA

 22. 25 października 2009 r. – wyjazd na staż

 23. Pierwszy dzień stażu Uczniowie przez 4 tygodnie odbywali praktyki w brytyjskich hotelach i restauracjach. Praktyki odbywały się od poniedziałku do piątku.

 24. Uczniowie podczas praktyk

 25. „Nie samą pracą człowiek żyje…” … odwiedzanie ciekawych miejsc, zarówno w dzień, jak i w nocy 

 26. „Nie samą pracą człowiek żyje…” Na kręglach

 27. „Nie samą pracą człowiek żyje…” … i w kasynie

 28. „Nie samą pracą człowiek żyje…” Sobotnie popołudnie na meczu piłki nożnej.

 29. „Nie samą pracą człowiek żyje…” Niedzielne popołudnie na lodowisku.

 30. A w weekendy ... Wycieczka do Londynu

 31. LONDYN

 32. LONDYN

 33. LONDYN – rejs statkiem po Tamizie

 34. Londyn

 35. 22 listopada 2009 r. – wylot z lotniska Luton do Warszawy, powrót do Polski. „Wszędzie dobrze ale w domu najlepiej”

 36. Dziękuję za uwagę Dorota Bogusławska