pokus ng pandiwa n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Pokus ng Pandiwa PowerPoint Presentation
Download Presentation
Pokus ng Pandiwa

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

Pokus ng Pandiwa - PowerPoint PPT Presentation


 • 6636 Views
 • Uploaded on

Pokus ng Pandiwa. Kahulugan. Ito ang tawag sa relasyon ng pandiwa sa simuno o paksa ng pangungusap. Pokus ng Pandiwa. Tagaganap Layon Ganapan Tagatanggap Gamit Sanhi Direksyonal R esiprokal. Pokus sa Tagaganap ( aktor ).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Pokus ng Pandiwa' - orson-clemons


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kahulugan
Kahulugan

Ito angtawagsarelasyonngpandiwasasimuno o paksangpangungusap.

pokus ng pandiwa1
PokusngPandiwa
 • Tagaganap
 • Layon
 • Ganapan
 • Tagatanggap
 • Gamit
 • Sanhi
 • Direksyonal
 • Resiprokal
pokus sa tagaganap aktor
PokussaTagaganap (aktor)
 • angpaksangpangungusapanggumaganapngkilos na isinasaadngpandiwa

Halimbawa:

Lumikasangmganasalantangbagyo.

iba pang halimbawa
Iba pang halimbawa
 • Namitas ng mangga sa kanilang puno si Rudy.
 • Umawit ng Lupang Hinirang ang Sunis.
pokus sa layon gol
PokussaLayon (gol)
 • anglayon o objectangpaksangpangungusap

Halimbawa:

Ginagawaniyaangkanyangtakdang-aralin.

iba pang halimbawa1
Iba pang halimbawa
 • Ido-donate koangakingipon.
 • InilabasnaangbagongIphone.
pokus sa tagatanggap benepaktib
PokussaTagatanggap (benepaktib)
 • tumutuon sa tao o bagay na nakikinabang sa resulta ng kilos na isinasaad ng pandiwa

Halimbawa:

Ipaglalabakoangakingnanay.

iba pang halimbawa2
Iba pang halimbawa
 • Ipaglulutoniyangkarekareangmgapanauhin.
 • Ipaghahandakong party angakingkaibigan.
pokus sa kagamitan instrumental
Pokussakagamitan (instrumental)
 • ang bagay na ginamit o naging kagamitan sa pagganap ng kilos

Halimbawa

Ipansusulatkoangbolpennabigaysa akin.

iba pang halimbawa3
Iba pang halimbawa
 • Ipambibilikongdamitangsweldoko.
pokus sa sanhi
Pokussasanhi
 • angsanhi o kadahilananngkilosangpaksa

Halimbawa

Ikauunladngbayanangkasipaganngmamamayan.

iba pang halimbawa4
Iba pang halimbawa
 • Ipinagkasakitniyaanglabisnapag-inomngsoftdrinks.
pokus sa r esiprokal
PokussaResiprokal
 • Angpokus ay tagaganap pa rinngunit may kahulugangresiprokalangpandiwasapagkatang kilos ay ginaganapnangtugunanngmgatagaganap. Samakatwid, lagingdalawangindibidwal o dalawangpangkatangpokusngpandiwa.
halimbawa
Halimbawa
 • NagsulatansiFlorante at Laura.
 • Nagtulunganangmgamagkakapitbahay.
pokus sa ganapan lokatib
PokussaGanapan (lokatib)
 • angpaksa ngpangungusap ay anglugarnapinaggaganapan o pinangyayarihanngkilos

Halimbawa

Pinaglanguyankoangbatisnamalapitsaamin.

iba pang halimbawa5
Iba pang halimbawa
 • Pinintahanniyaangpader.
pokus sa direksyunal
PokussaDireksyunal
 • pinagtutuunanngpandiwaang direksiyon o tinutungongkilos

Halimbawa

Pupuntahannatinangbagyo.

sanggunian
Sanggunian
 • http://www.germanlipa.de/text/aganan.htm
 • MakabagongBalarilang Filipino ni Alfonso Santiago at Norma tiangco