mgr lenka ger ov katedra finan n ho pr va a finan n v dy pf uk n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Mgr. Lenka Geržová katedra finančního práva a finanční vědy PF UK PowerPoint Presentation
Download Presentation
Mgr. Lenka Geržová katedra finančního práva a finanční vědy PF UK

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 28

Mgr. Lenka Geržová katedra finančního práva a finanční vědy PF UK - PowerPoint PPT Presentation


 • 105 Views
 • Uploaded on

Rozpočtová odpovědnost. Mgr. Lenka Geržová katedra finančního práva a finanční vědy PF UK. 22. d ubna 2013. Osnova. Rozpočtová odpovědnost Fiskální úmluva Rozpočtová ústava Rozdíly mezi evropskou a národní úpravou. Rozpočtová odpovědnost Mgr. Lenka Geržová. 2.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Mgr. Lenka Geržová katedra finančního práva a finanční vědy PF UK' - orson-clemons


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
mgr lenka ger ov katedra finan n ho pr va a finan n v dy pf uk

Rozpočtová odpovědnost

Mgr. Lenka Geržová

katedra finančního práva a finanční vědy PF UK

22. dubna 2013

slide2

Osnova

 • Rozpočtová odpovědnost
 • Fiskální úmluva
 • Rozpočtová ústava
 • Rozdíly mezi evropskou a národní úpravou

Rozpočtová odpovědnost

Mgr. Lenka Geržová

2

slide3

1. Rozpočtová odpovědnost

 • Rozpočtová kázeň
  • použití finančních prostředků v souladu se zákonem
  • zákon o rozpočtových pravidlech
 • Rozpočtová odpovědnost
  • odpovědná rozpočtová politika
  • makroekonomický a mikroekonomický pohled
  • Evropská úroveň – Fiskální úmluva
  • Národní úroveň – Rozpočtová ústava

Rozpočtová odpovědnost

Mgr. Lenka Geržová

3

2 fisk ln mluva
2. Fiskální úmluva
 • Smlouva o stabilitě, koordinaci a řízení v hospodářské a měnové unii
 • Platnost 1. ledna 2013
 • Obsah úmluvy:
  • Účel a obsah působnosti
  • Soulad s právem EU a vztah k němu
  • Rozpočtový pakt
  • Koordinace hospodářských politik a konvergence
  • Správa eurozóny

Rozpočtová odpovědnost

Mgr. Lenka Geržová

2 fisk ln mluva1
2. Fiskální úmluva
 • Účel a obsah působnosti
  • Účel
   • zpřísnit rozpočtovou kázeň, posílit rozpočtovou disciplínu a zvýšit koordinaci hospodářských politik členských států Unie
   • jádro smlouvy – zlaté rozpočtové pravidlo
  • Působnost
   • Státy eurozóny
   • Ostatní státy

Rozpočtová odpovědnost

Mgr. Lenka Geržová

2 fisk ln mluva2
2. Fiskální úmluva
 • Soulad s právem EU a vztah k němu
  • mezinárodní smlouva
  • uzavřena mimo rámec unijního práva
  • jednotlivá ustanovení smlouvy mohou být vykládána a aplikována pouze v souladu s právem EU (čl. II Fiskální úmluvy)
  • problematické okruhy
    • pravomoci Komise a Rady
    • ukládání sankcí SDEU
    • přijímání sekundární legislativy

Rozpočtová odpovědnost

Mgr. Lenka Geržová

2 fisk ln mluva3
2. Fiskální úmluva
 • Rozpočtový pakt
 • Pravidla schodku veřejného rozpočtu
  • veřejné rozpočty smluvních stran musí být vyrovnané nebo přebytkové (tzv. zlaté pravidlo)
  • pravidlo se považuje za dodržené i v případě, že roční schodek veřejných rozpočtů je nižší než 0,5 % HDP
  • musí odpovídat střednědobému cíli stanovenému pro jednotlivou zemi Komisí
  • možnost odchýlení v případě výjimečných okolností

Rozpočtová odpovědnost

Mgr. Lenka Geržová

2 fisk ln mluva4
2. Fiskální úmluva
 • Rozpočtový pakt
 • Postup v případě pochybení
  • automatické aktivování mechanismů nápravy
  • upraveny v národní legislativě

Rozpočtová odpovědnost

Mgr. Lenka Geržová

2 fisk ln mluva5
2. Fiskální úmluva
 • Rozpočtový pakt
 • Zavedení pravidel do národní legislativy
  • povinná implementace
   • pravidel o vyrovnaných rozpočtech a postupů k jejich vynucování
   • automatického mechanismu nápravy
  • implementační lhůta jeden rok od vstupu v platnost
  • formou závazných a trvalých předpisů, zejm. na úrovni ústavního práva

Rozpočtová odpovědnost

Mgr. Lenka Geržová

2 fisk ln mluva6
2. Fiskální úmluva
 • Rozpočtový pakt
 • Pravidlo průběžného snižování schodku veřejných rozpočtů
  • povinnost snižovat poměr veřejného dluhu průměrným tempem 1/20 ročně, pokud poměr veřejného dluhu k HDP v tržních cenách překročí 60 %
  • program rozpočtového a hospodářského partnerství

Rozpočtová odpovědnost

Mgr. Lenka Geržová

2 fisk ln mluva7
2. Fiskální úmluva
 • Rozpočtový pakt
 • Vynutitelnost pravidel
  • přezkum dodržování pravidel stanovených ve smlouvě a národní legislativě
  • rozhodčí řízení před soudním dvorem EU (čl. 273 SFEU)
  • žalobní legitimaci má členský stát
  • zpráva Komise o plnění povinností jiného členského státu
  • uložení povinností v rozsudku SDEU, závaznost

Rozpočtová odpovědnost

Mgr. Lenka Geržová

2 fisk ln mluva8
2. Fiskální úmluva
 • Rozpočtový pakt
 • Vynutitelnost pravidel
  • přezkum plnění povinností uložených v rozsudku SDEU
  • obdobný postup jako v případě žaloby na porušení povinnosti ze smlouvy
  • finanční sankce
   • paušální částka
   • penále až do výše 0,1 % HDP

Rozpočtová odpovědnost

Mgr. Lenka Geržová

2 fisk ln mluva9
2. Fiskální úmluva
  • Rozpočtový pakt
 • povinnost informovat Komisi a Radu o plánu vydat veřejné dluhopisy
 • společné hlasování v Radě ohledně návrhů předložených Komisí

Rozpočtová odpovědnost

Mgr. Lenka Geržová

3 rozpo tov stava
3. Rozpočtová ústava
 • Návrh ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti
  • sněmovní tiskč. 821
  • v současnosti ve druhém čtení v PSP
 • Návrh zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti
  • momentálně ve vnějším připomínkovém řízení
  • předložení vládě do konce dubna

Rozpočtová odpovědnost

Mgr. Lenka Geržová

3 rozpo tov stava1
3. Rozpočtová ústava
 • Základní princip: stát a územní samosprávné celky dbají o zdravé a udržitelné veřejné finance
  • pojmy vyplývající z práva EU
  • dlouhodobě udržitelný stav veřejných financí je stav veřejných rozpočtů nevykazující nadměrný schodek
  • pravidla fungující na úrovni:
   • sektoru veřejných institucí (pravidlo dluhové brzdy)
   • dílčích segmentů (zásada rozpočtové odpovědnosti pro územní samosprávné celky)

Rozpočtová odpovědnost

Mgr. Lenka Geržová

3 rozpo tov stava2
3. Rozpočtová ústava
 • Úroveň sektoru veřejných institucí
  • sektor veřejných institucí
  • pojem veřejné instituce

Rozpočtová odpovědnost

Mgr. Lenka Geržová

3 rozpo tov stava3
3. Rozpočtová ústava
 • Úroveň sektoru veřejných institucí
  • pravidlo dluhové brzdy
   • vláda a Parlament vykonávají svou činnost tak, aby výše veřejného dluhu nepřekročila hodnotu 60 % hrubého domácího produktu
  • výše zadlužení

Rozpočtová odpovědnost

Mgr. Lenka Geržová

3 rozpo tov stava4
3. Rozpočtová ústava
 • Úroveň sektoru veřejných institucí
  • 5 dluhových pásem – kumulace a stupňování pravidel
 • výše veřejného dluhu je menší než 40 % HDP
 • 40-45 % HDP
 • 45-48 % HDP
 • 48-50 % HDP
 • 50 % a více
  • výjimky z postupu

Rozpočtová odpovědnost

Mgr. Lenka Geržová

3 rozpo tov stava5
3. Rozpočtová ústava
 • Úroveň sektoru veřejných institucí
  • 40-45 % HDP
 • vláda sněmovně předloží zdůvodnění zvýšení dluhu a představí přijatá opatření a návrhy opatření na následující rok
 • rozsah opatření je konzultován s Národní rozpočtovou radou
 • dochází k omezení poskytování nových státních záruk
 • vláda předloží sněmovně návrh zákona o státním rozpočtu a návrhy rozpočtů státních fondů na následující rok v souladu s přijatými opatřeními

Rozpočtová odpovědnost

Mgr. Lenka Geržová

3 rozpo tov stava6
3. Rozpočtová ústava
 • Úroveň sektoru veřejných institucí
  • 45-48 % HDP
 • postupuje se postupem výše
 • vláda rozhodne o snížení výdajů schváleného rozpočtu na daný rok za podmínek stanovených zákonem
 • platová základna pro výpočet platů představitelů veřejné moci se sníží v následujícím roce o 20 %
 • zastaví se růst prostředků na odměnu za práci v sektoru veřejných institucí

Rozpočtová odpovědnost

Mgr. Lenka Geržová

3 rozpo tov stava7
3. Rozpočtová ústava
 • Úroveň sektoru veřejných institucí
  • 48-50 % HDP
 • postupuje se postupy výše
 • vláda předloží Poslanecké sněmovně
  • návrh vyrovnaného nebo přebytkového státního rozpočtu a rozpočtů státních fondů
  • pokud již byly předloženy bez naplnění této podmínky, vláda takové návrhy vezme zpět a neprodleně předloží návrhy nové,
  • návrhy vyrovnaných rozpočtů zdravotních pojišťoven
 • územní samosprávný celek schválí svůj rozpočet na následující rok pouze jako vyrovnaný nebo přebytkový

Rozpočtová odpovědnost

Mgr. Lenka Geržová

3 rozpo tov stava8
3. Rozpočtová ústava
 • Úroveň sektoru veřejných institucí
  • 50 % HDP a více
 • postupuje se postupy výše
 • vláda neprodleně požádá Poslaneckou sněmovnu o vyslovení důvěry
 • vysloví-li Poslanecká sněmovna vládě důvěru, postupuje se po dobu dvanácti měsíců ode dne vyslovení důvěry vládě postupem výše

Rozpočtová odpovědnost

Mgr. Lenka Geržová

3 rozpo tov stava9
3. Rozpočtová ústava
 • Úroveň sektoru územně samosprávných celků
  • územní samosprávný celek hospodaří tak, aby celková výše jeho dluhu nepřekročila 60 % průměru jeho skutečných celkových příjmů za poslední čtyři roky

Rozpočtová odpovědnost

Mgr. Lenka Geržová

3 rozpo tov stava10
3. Rozpočtová ústava
 • Úroveň sektoru územně samosprávných celků
  • při překročení zákonného hranice je ÚSC povinen snížit své roční zadlužení
  • pokud jej nesníží, Ministerstvo financí rozhodne o pozastavení převodu výnosu daně z přidané hodnoty a daně z příjmů, které jsou mu určeny, ve výši porušení povinnosti

Rozpočtová odpovědnost

Mgr. Lenka Geržová

3 rozpo tov stava11
3. Rozpočtová ústava
 • Národní rozpočtová rada
  • nezávislý orgán, který působí v oblasti fiskální a rozpočtové politiky
  • monitoruje a hodnotí plnění zákonných povinností
   • zjišťuje výši zadlužení
   • hodnotí plnění fiskálních pravidel – vypracovává zprávu pro Poslaneckou sněmovnu
   • hodnotí výsledky hospodaření státu
   • vypracovává stanoviska k legislativním návrhům

Rozpočtová odpovědnost

Mgr. Lenka Geržová

3 rozpo tov stava12
3. Rozpočtová ústava
 • Národní rozpočtová rada
  • řídícím orgánem je kolegium (5 členů)
  • nezávislá instituce
   • členové kolegia voleni Poslaneckou sněmovnou s tím, že navrhováním kandidátů je pověřena Vláda, Senát, bankovní rada ČNB, ministr financí a Asociací krajů
   • neslučitelnost funkcí člena kolegia
   • zvolení maximálně dvakrát
   • nesmí vyžadovat ani přijímat pokyny
  • kancelář rady zajišťující její provoz

Rozpočtová odpovědnost

Mgr. Lenka Geržová

4 rozd ly mezi evropskou a n rodn pravou
4. Rozdíly mezi evropskou a národní úpravou
 • absence harmonizace postupů v rámci rozpočtové a hospodářské politiky se státy EU
 • Fiskální úmluva neupravuje dluhové kritérium ale pouze kritérium rozpočtového schodku
 • v návrhu Rozpočtové Ústavy důslednější fiskální numerická pravidla:
  • pravidlo dluhové brzdy má 5 fází a jasnými postupy v jednotlivých fázích
 • absence pravomocí Komise
  • sledovat v rámci programu rozpočtového a hospodářského partnerství ekonomickou situaci v ČR
  • pravomoc sledovat provádění „ročních rozpočtových plánů“ (tj. státního rozpočtu)
 • absence ukládání povinností a sankcí SDEU

Rozpočtová odpovědnost

Mgr. Lenka Geržová

d kuji za pozornost
Děkuji za pozornost !

Mgr. Lenka Geržová

doktorand na katedře finančního práva a finanční vědy PF UKnám. Curieových 7116 40 Praha 1email: lenka.gerzova@gmail.com

28