urinavledninger n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Urinavledninger PowerPoint Presentation
Download Presentation
Urinavledninger

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 36

Urinavledninger - PowerPoint PPT Presentation


 • 237 Views
 • Uploaded on

Urinavledninger. Rasmus Nilsson Oslo Universitetssykehus Radiumhospitalet. Cystectomi Gjøres ved:. Muskelinfiltrativ ca. vesicae Ved sjeldne nevrologiske sykdommer Invalidiserende interstitiell cystitt / Bladder pain syndrome Annen cancersykdom som affiserer urinblæren.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Urinavledninger' - orsen


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
urinavledninger

Urinavledninger

Rasmus Nilsson

Oslo Universitetssykehus Radiumhospitalet

cystectomi gj res ved
CystectomiGjøres ved:
 • Muskelinfiltrativ ca. vesicae
 • Ved sjeldne nevrologiske sykdommer
 • Invalidiserende interstitiell cystitt / Bladder pain syndrome
 • Annen cancersykdom som affiserer urinblæren
cystectomi operasjonsteknikk
CystectomiOperasjonsteknikk
 • Fjerne urinblære med omgivende fettvev
 • Fjerne lymfeknuter langs de store karene i bekkenet
 • Urinavledning
cystectomi hva fjernes
CystectomiHva fjernes?
 • Hos menn: urinblære og prostata
 • Hos kvinner: urinblære , livmor , ovarier tuber og vaginaltopp
 • Varierende grad av lymfeknuter i bekkenet
urinavledning ulike typer
Urinavledning – ulike typer
 • Ileumavledning (Bricker)
 • Kontinent blærereservoir( Kock, Viking Monson)
 • Orthotopt blærereservoir( Studer)
ileumavledning
Ileumavledning
 • Bricker
 • Vanligst i Norge
 • Anses som sikker – lite komlikasjoner
 • Hos eldre, dårlig nyrefunksjon, tidligere strålebehandling, kvinner?
kontinent reservoir
Kontinent reservoir
 • Flere typer: Koch´s reservoir, Viking Månsson, Indiana pouch
 • Må lage en ventil for kontinens
 • Ulike tarmsegment: ileum, coecum, sigma
 • Pasienten tømmer seg med kateter
orthotopt bl resubstitutt ulike begreper
Orthotopt blæresubstituttUlike begreper
 • Neobladder
 • Ileumblære
 • Studerblære
bl resubstitutt diskusjonstemaer
BlæresubstituttDiskusjonstemaer
 • Blæresubstitutt ved metastatisk sykdom?
 • Blæresubstitutt ved redusert nyrefunksjon?
 • Blæresubstitutt ved høy alder?
 • Blæresubstitutt ved stor komorbiditet`?
studer bricker hvem skal tilbys hva
Studer? Bricker?Hvem skal tilbys hva?
 • Pasient 1: 60 år. Hjertesvikt gr 3 og diabetes. T3, N+
 • Pasient 2: 72, litt glemsk, frisk ellers,T2a,N0
bl resubsitutt egne erfaringer
Blæresubsitutt Egne erfaringer
 • Gode funksjonelle resultater
 • Noen bruker RIK og fungerer bra.
 • Ingen metabolske forstyrrelser.
 • Ingen kjent alvorlig affeksjon av nyrefunksjon.
postoperativ oppf lging
Postoperativ oppfølging
 • Fjerne stenter etter 8 – 10 dg.
 • Fjerne foleykateter etter 3u.
 • Opplæring i RIK
 • Kontroll poliklinikk etter 4u. blodprøver.
radiologi postoperativ oppf lging av orthotope bl resubstitutter
Radiologi – Postoperativ oppfølging av orthotope blæresubstitutter
 • CT – urografi 8 – 10 dg. etter operasjon etter at J – stenter er fjernet. Kontroll av øvre urinveier og ureteranastomosene til tarmsegment.(samme for Bricker)
 • Cystografi 3 u etter operasjon. Kontroll av blæresubstituttet og anastomose til urethra.
videre oppf lging samme for bricker og studer
Videre oppfølgingSamme for Bricker og Studer
 • Metabolske forstyrrelser
 • Obstruksjon i øvre urinveier CT – urografi evt diureserenografi
 • Overfladisk recidiv i øvre urinveier –CT – urografi og cytologi
 • Overfladisk recidiv i urethra – cystoskopi – cytologi
 • Metastaser – CT -undersøkelser
radiologi oppf lging samme for bricker og studer
Radiologi – oppfølging Samme for Bricker og Studer
 • Kontroll 3 mnd postoperativt deretter halvårlig CT – urografi.
 • Kontroll av øvre urinveier – overfladisk recidiv?
 • Vurdering av strikturutvikling mellom ureteres og tarm.
 • Bekkenrecidiv / metastaser? Ca. 50 % dør innen 5 år.
robotkirurgi
Robotkirurgi
 • Siden 2004 i Norge – først på DNR
 • Radikal prostatektomi
 • Nyrekirurgi, cystektomi
 • Gynekologi – Gastrokirurgi
 • Kikkhullsoperasjon med instrument koblet til robot
fordeler robot
Fordeler robot
 • Kortere liggetid
 • Mindre blødning
 • Mindre smerter
 • Onkologiske resultater?
 • Funksjonelle resultater?
 • Kostnader?