alles over salderen en subsidies wido van heemstra agentschap nl
Download
Skip this Video
Download Presentation
Alles over salderen en subsidies Wido van Heemstra Agentschap NL

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 29

Alles over salderen en subsidies Wido van Heemstra Agentschap NL - PowerPoint PPT Presentation


  • 81 Views
  • Uploaded on

Alles over salderen en subsidies Wido van Heemstra Agentschap NL. Congres Solar Solutions Expo Haarlemmermeer. Overzicht te behandelen onderwerpen.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Alles over salderen en subsidies Wido van Heemstra Agentschap NL' - orsen


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
alles over salderen en subsidies wido van heemstra agentschap nl

Alles over salderen en subsidiesWido van HeemstraAgentschap NL

Congres Solar Solutions

Expo Haarlemmermeer

overzicht te behandelen onderwerpen
Overzicht te behandelen onderwerpen

Salderen:-wat houdt het in, welke tariefcomponenten-welke wetgeving relevant-verhouding leveringskosten/energiebelasting-3 cases achter de meter-3 cases voor de meter

Subsidies-waar terecht voor overzichtfocus op: -subsidieregeling zonnepanelen -SDE+ zon-pv en zon-th

salderen achter de meter wat houdt het in
Salderen achter de meter, wat houdt het in:

Alleen mogelijk voor kleinverbruikers (max. 3 x 80 ampere)

Leveringskosten: de onttrokken elektriciteit te verminderen met de ingevoede elektriciteit (max. 5000 kWh) 1). Voor het meerdere biedt de leverancier een redelijke vergoeding.Elektriciteitswet 1998, art. 31c

Energiebelasting: berekenen van energiebelasting over het positieve saldo van de via de aansluiting geleverde elektriciteit minus de via de aansluiting ingevoede elektriciteit. Wet belastingen op milieugrondslag, art. 50.2

1) In behandeling bij de Tweede Kamer ligt het voorstel om dit maximum voor duurzame energie te laten vervallen.

case 2 vve pv installatie op gemeenschappelijke aansluiting
Case 2: VvE, pv-installatie op gemeenschappelijke aansluiting

M.b.t. het verbruik via deze aansluiting geldt case 1

Het verbruik van de bewoners (via andere aansluitingen) is niet te salderen.

Alle meerproductie gaat dus tegen een redelijke vergoeding van de leveringskosten.

De VvE kan deze inkomsten wel administratief doorberekenen aan de leden.

Case 6 zou als experiment nog een exploitatievoordeel kunnen bieden

case 3 vve met zonnestroomverdeler1
Case 3: VvE met zonnestroomverdeler

Totale productie van pv-installatie wordt verdeeld over de woningen

Op elk moment wordt aan één woning geleverd, achter de meter

Voor ieders deel van de productie, die via de eigen woning wordt ingevoed geldt case 1

Meerkosten in verband met extra kabels en verdeler.

case 4 collectief invoeding voor de meter
Case 4: Collectief, invoeding voor de meter

Verrekening leveringsprijs: administratief mogelijk, doordat collectief een productie-installatie beheert, die inkomsten genereert.

Vergoeding ingevoede elektriciteit: € 0,05 - 0,07/kWh

Indien SDE+subsidie: ophoging naar basisbedrag, bijv. € 0,09/kWh.

Verrekening energiebelasting: niet mogelijk

Aankondiging in regeerakkoord 2012: kortingsregeling

Ook aanvraag als experiment (case 6) mogelijk

kortingsregeling in regeerakkoord 2012
Kortingsregeling in regeerakkoord 2012

Het kleinschalig, duurzaam opwekken van (zonne-)energie waarvoor geen rijkssubsidie wordt ontvangen, wordt fiscaal gestimuleerd door invoering van een verlaagd tarief in de eerste schijf van de energiebelasting op elektriciteit die afkomstig is van coöperaties van particuliere kleinverbruikers, aan deze verbruikers geleverd wordt en in hun nabijheid is opgewekt. Deze wordt lastenneutraal gefinancierd door een generieke verhoging van het reguliere tarief in de eerste schijf van de energiebelasting. (pag. 9)

Deze toezegging met de elementen:

Coöperatie van particuliere kleinverbruikers

Kleinschalig

Duurzame energie

Nabijheid

Geen stapeling rijkssubsidie

-> verlaagd tarief eerste schijf energiebelasting

wordt nu uitgewerkt in een regeling.

hoofdlijn
Hoofdlijn

Consumenten investeren via een coöperatie in een duurzame energie-installatie.

Indien de installatie voldoet aan nader te bepalen criteria dan krijgt de consument voor de stroom die wordt opgewekt door zijn eigen installatie en die hij (virtueel) zelf verbruikt een lager tarief in de eerste schijf van de energiebelasting.

Streven implementatie 1 januari 2014 (Belastingplan 2014)

Energiebedrijven, belastingdienst hebben ruim de tijd nodig om dit te implementeren.

-> tijdsdruk

Gezamenlijk project getrokken door FIN en EZ. BZK en I&M betrokken via klankbordgroep.

Planning: Q2 ingeslagen richting voorleggen aan betrokken bewindspersonen.

case 5 een gesloten distributiesysteem gds
Case 5 een gesloten distributiesysteem GDS

Een net binnen een afgebakende locatie (industrieel, commercieel)

Max. 500 afnemers

Alleen voor niet-huishoudelijke afnemers

Aanwijzen eigen netbeheerder mogelijk

Nog veel discussie hierover gaande

Mogelijkheden voor saldering en exploitatie pv worden onderzocht door Agentschap NL, voor de zomer resultaat verwacht.

case 6 experimenteermogelijkheid e g wet
Case 6 Experimenteermogelijkheid E-/G-wet

Sinds juli 2012 experimenteermogelijkheid in de E- en G-wet

Doel: meer duurzame energie mogelijk te maken

Wat: geeft ontheffing van onderdelen van de wet

Regeling wordt nu uitgewerkt

Impact op saldering: -kan exploitatie kosten van collectieve opwekking/eigen levering verlagen -geen invloed op energiebelasting

Geldt alleen voor gehonoreerde experimenten

Streven: regeling per 1-1-2014 van kracht

2 subsidies1
2. Subsidies

Voor een overzicht van alle energiesubsidiemogelijkheden:

Woningen: http://www.energiesubsidiewijzer.nl/subsidies en leningen van rijk, provincies of gemeenten

Ondernemers: http://www.antwoordvoorbedrijven.nl/subsidies/energie-milieu

Utiliteit:http://www.agentschapnl.nl/programmas-regelingen/fiscale-regelingen-subsidies-energie-gebouwde-omgeving

R&D in de topsector Energie:http://www.top-sectoren.nl/energie

focus op
Focus op:

Subsidieregeling zonnepanelen

SDE+-zon-pv-zon-th

slide18
Subsidieregeling zonnepanelenhttp://www.agentschapnl.nl/programmas-regelingen/subsidieregeling-zonnepanelen

Budget voor 2012 + 2013: € 50.882.000,-

Nu nog beschikbaar: ongeveer € 20.000.000,-

Inmiddels ruim 50.000 aanvragen toegewezen

Regeling sluit 28 december 2013, 17.00 uur

Op is op

Aanvragen via eloket: http://www.agentschapnl.nl/organisatie/eloket

subsidieregeling zonnepanelen voor wie
Subsidieregeling zonnepanelen, voor wie?

Particulieren

Niet voor ondernemers

Niet voor VvE’s (vereniging van eigenaren)

subsidieregeling zonnepanelen wat wordt gesubsidieerd
Subsidieregeling zonnepanelen, wat wordt gesubsidieerd?

A. Voor 0,601 t/m 3,5 kWpiek: 15% van de daadwerkelijke kosten

B. Daarboven: 3,5 kWpiek/installatiegrootte maal bedrag bij A.

In beide gevallen maximaal € 650,-

Subsidiabele kosten: -modules -omvormer -montageframe -niet: arbeid- en verbouwingskosten

subsidieregeling zonnepanelen eisen
Subsidieregeling zonnepanelen, eisen

Plaatsing in Nederland

Maximaal 1 aanvraag per adres

Aankoopverplichting op/na 2 juli 2012 aangegaan

Geen ontbindende voorwaarde behalve afwijzen subsidieaanvraag

Binnen 6 maanden na beschikking de installatie geplaatst

Grootte pv-installatie minimaal 0,601 kWpiek

Geen stapeling met andere subsidies van gemeenten, provincies of Rijksoverheid

Invoeding op een kleinverbruikersaansluiting (max. 3 x 80 ampere)

subsidieregeling zonnepanelen de procedure
Subsidieregeling zonnepanelen, de procedure

Indienen aanvraag via eloket

Beschikking op uw aanvraag

Uitkeren subsidiebedrag als voorschot (binnen 1 week na beschikking)

Plaatsing van de installatie (binnen 6 maanden na beschikking)

Ambtshalve vaststelling subsidie, eventueel stelt Agentschap NL nog vragen (binnen 9 maanden na beschikking)

sde regeling
SDE+ regeling

Open van 4 april 2013 tot 19 december 2013

Verdeeld over 6 aanvraagperioden (fases)

Oplopend basisbedrag in elke volgende fase

Elke produktiecategorie een maximum basisbedrag -zon-pv €0,148 -zonthermisch € 33,30/GJ

Totaalbudget 2013 € 3 miljard

Extra eisen zon-pv: -installatieminimaal 15 kWpiek -aansluiting > 3 x 80 ampere (grootverbruiker)

Extra eis zonthermisch:

Apertuuroppervlak minimaal 100 m2

berekening sde vergoeding
Berekening SDE+ vergoeding

SDE+ vergoeding = A (tot Amax) x [B (tot Bmax) – C]

Waarbij:

A = werkelijke productie per jaar

Amax = Vmax x nom. vermogen

Vmax = maximale aantal vollasturen

(zon-pv: 1000 zonthermie: 700)

B = basisbedrag fase van indiening

Bmax = maximale basisbedrag techniek

(zon-pv: € 0,148/kWh, zonthermie: € 33,300/GJ

C = correctiebedrag, opbrengst van (grijze) energie

een rekenvoorbeeld
Een rekenvoorbeeld

Pv-installatie van 25 kWpiek

Produktie jaar(x) 25. 100 kWh

Correctiebedrag € 0,055/kWh

Ingediend in fase 3: B = € 0,090/kWh

Bmax(pv) = € 0,148/kWh

Vergoeding jaar (x) = 25.000 x (0,090 – 0,055) = € 875,-

Max. looptijd voor zon-pv en zonthermie: 15 jaar

B blijft constant gedurende de looptijd van elke beschikking, C wordt per jaar vooraf ingeschat en definitief vastgesteld na afloop. Op grond hiervan verrekening met de voorschotbedragen.

toekenning aanvragen nabij budgetoverschrijding
Toekenning aanvragen nabij budgetoverschrijding

Totaalbudget voor 2013 € 3.000.000.000,-

Stel op dag (x) wordt budget overschreden.

Voor alle aanvragen op dag (x) (tot 17.00 uur) toedeling:

Op volgorde van basisbedrag, d.w.z de aanvragen die al Bmax bereikt hebben gaan voor, zolang er nog budget is.

Binnen de groep met een gelijk basisbedrag, waarvoor restbudget ontoereikend is: loting

ad