Στατιστική διαγνωστικών δοκιμασιών
Download
1 / 20

Στατιστική διαγνωστικών δοκιμασιών - PowerPoint PPT Presentation


 • 117 Views
 • Uploaded on

Στατιστική διαγνωστικών δοκιμασιών. Καμπύλη ROC. Διαγνωστικός έλεγχος. Οι ιατρικοί διαγνωστικοί έλεγχοι έχουν τρεις στόχους: Να δώσουν αξιόπιστες πληροφορίες για την κατάσταση ενός ασθενούς Να επηρεάσουν το πλάνο αντιμετώπισης της ασθένειας.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Στατιστική διαγνωστικών δοκιμασιών' - orsen


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Στατιστική διαγνωστικών δοκιμασιών

Καμπύλη ROC


Διαγνωστικός έλεγχος δοκιμασιών

 • Οι ιατρικοί διαγνωστικοί έλεγχοι έχουν τρεις στόχους:

  • Να δώσουν αξιόπιστες πληροφορίες για την κατάσταση ενός ασθενούς

  • Να επηρεάσουν το πλάνο αντιμετώπισης της ασθένειας.

  • Να γίνει κατανοητός ο μηχανισμός της ασθένειας και η φυσική της ιστορία μέσα από την έρευνα.

 • Ένας έλεγχος μπορεί να εξυπηρετήσει αυτούς τους στόχους μόνο όταν ερμηνεύεται σωστά από τον ιατρό.

 • Αυτό γίνεται μέσα από την αξιολόγηση της διαγνωστικής ακρίβειας του ελέγχου – δηλ. της ικανότητας του ελέγχου να διαχωρίζει μεταξύ των καταστάσεων ασθένειας (ασθενής-υγιής).


Διαγνωστικός έλεγχος δοκιμασιών

 • Αποτελέσματα δοκιμασίας (εργαστηριακές εξετάσεις)

  • Ποσοτικά (π.χ.PSA, χοληστερίνη)

  • Διατακτικά (π.χ.σταδιοποίηση καρκίνου Ι-V)

  • Διχότομα (αρνητικά/θετικά, π.χ. CRP )

 • Νόσος ενδιαφέροντος (Αλήθεια)

  • Διχότομη (παρούσα/απούσα)Μέτρα διαγνωστικής ακρίβειας δοκιμασιών

 • Θετική προγνωστική αξία: Για άτομο με θετικό αποτέλεσμα ποια η πιθανότητα να είναι ασθενής;

 • PPV=TP/TP+FP

 • Αρνητική προγνωστική αξία: Για άτομο με αρνητικό

 • αποτέλεσμα ποια η πιθανότητα να είναι υγιής;

 • NPV = TN/FΝ+TN


Παράδειγμα δοκιμασιών

PPV=TP/TP+FP = 14/22 = 0.6464%

Επιπολασμός Prev = 15/114 = 13%

NPV = TN/FΝ+TN = 91/92 = 0.9999%

 • Bibbo N. et al. Acta Cytol 1988


Παράδειγμα δοκιμασιών

Χωρίς ψηλαφιτές μάζες

 • Prev = 13%

 • Sens = 93%

 • Spec = 92%

 • PPV = 64%

 • NPV = 99%

  Με ψηλαφιτές μάζες

 • Prev = 38%

 • Sens = 93%

 • Spec = 92%

 • PPV = 88%

 • NPV = 96%


Ppv npv
Μειονεκτήματα δοκιμασιώνPPV & NPV

 • Επηρεάζονται από τον επιπολασμό της νόσου

 • Δεν μπορούν να εφαρμοστούν ή να γενικευτούν σε άλλους κλινικούς πληθυσμούς με διαφορετικά κριτήρια εισαγωγής

 • Δεν μπορούν να συγκριθούν μεταξύ διαφορετικών διαγνωστικών δοκιμασιών


Μέτρα διαγνωστικής ακρίβειας δοκιμασιών

 • Ευαισθησία : Η πιθανότητα ορθής διάγνωσης νόσου

 • Sens = TP/TP+FN

 • Ειδικότητα: Η πιθανότητα ορθής διάγνωσης απουσίας νόσου

 • Spec = ΤΝ/FP+TN


Παράδειγμα δοκιμασιών

Sens = TP/TP+FN = 14/15 = 0.93 93%

Spec = ΤΝ/FP+TN = 91/99 = 0.92 92%

 • Bibbo N. et al. Acta Cytol 1988 (Book: Medical Epidemiology)


Sens spec
Πλεονεκτήματα δοκιμασιώνSens & Spec

 • Δεν επηρεάζονται από τον επιπολασμό της νόσου

 • Εφαρμόζονται σε διαφορετικούς κλινικούς πληθυσμούς

 • Μπορούν να συγκριθούν μεταξύ μελετών με διαφορετικά κριτήρια εισόδου

 • Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη σύγκριση της διαγνωστικής ακρίβειας μεταξύ διαφορετικών δοκιμασιών


όριο Α δοκιμασιών

όριο Β

όριο Γ

φυσιολογικοί

ασθενείς

Παράμετρος 

αύξηση ευαισθησίας

ελάττωση ειδικότητας

ελάττωση ευαισθησίας

αύξηση ειδικότητας


όριο δοκιμασιών

φυσιολογικοί

ασθενείς

Παράμετρος 

ειδικότητα: 100%

ευαισθησία:100%


Λόγοι πιθανοφανειών ( δοκιμασιώνLR)

 • Λόγος πιθανοφανειών για ένα θετικό αποτέλεσμα δοκιμασίας LR+

  LR+=Sens/(1-Spec) (0, ∞)

  LR+=1 καμία διαγνωστική αξία

  ΘέλουμεLR+ > 1(όσο μεγαλύτερος τόσο καλύτερα)

 • Λόγος πιθανοφανειών για ένα αρνητικό αποτέλεσμα δοκιμασίας LR-

  LR-= (1-Sens)/Spec (0, ∞)

  LR-=1 καμία διαγνωστική αξία

  ΘέλουμεLR- < 1 (όσο μικρότερος τόσο καλύτερα)


A δοκιμασιώνποτελέσματα I

 • Ευαισθησία= TP=0,82

 • 1-ευαισθησία= FN=0,18

 • Eιδικότητα= TN=0,77

 • 1-ειδικότητα= FP=0,23

 • LR=TP/TN= 0,82/(1-0,77)=3,56


Διαστήματα εμπιστοσύνης αναλογιών ευαισθησίας και ειδικότητας

 • SE √p(1-p)/n

 • Width SE*1,96

 • Eρμηνεία;

  • 70,6%- 93,4% των ασθενών με κάταγμα θα έχουν θετική ακτινογραφία

  • 69%-85% των ασθενών χωρίς κάταγμα θα έχουν αρνητική ακτινογραφία

  • 6,6%-29% των ασθενών με κάταγμα θα έχουν αρνητική ακτινογραφία

  • 15%-31% των ασθενών χωρίς κάταγμα θα έχουν θετική ακτινογραφία


Καμπύλη αναλογιών ευαισθησίας και ειδικότηταςROC

 • Εύρεση ιδανικού διαχωριστικού ορίου

 • Χρήσιμη για τη σύγκριση μεταξύ δύο ή περισσότερων δοκιμασιών

 • Υπολογίζεται η επιφάνεια κάτω από την καμπύλη ΑUC

 • 0.5 <AUC < 1.0

 • AUC=0.5 καμία διαγνωστική αξία (διακεκομμένη γραμμή)


Αποτελέσματα ΙΙ αναλογιών ευαισθησίας και ειδικότητας


Αποτελέσματα ΙΙ αναλογιών ευαισθησίας και ειδικότητας


ad