semin pro adatele o dotace mpsv odbor rodinn politiky n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Seminář pro žadatele o dotace MPSV – odbor rodinné politiky PowerPoint Presentation
Download Presentation
Seminář pro žadatele o dotace MPSV – odbor rodinné politiky

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

Seminář pro žadatele o dotace MPSV – odbor rodinné politiky - PowerPoint PPT Presentation


 • 96 Views
 • Uploaded on

Seminář pro žadatele o dotace MPSV – odbor rodinné politiky. 2007. Zdroje pro financování projektů. Hana Šilhánová, ředitelka NROS. Přehled zdrojů pro projekty NNO. Státní rozpočet (ministerstva,mezirezortní komise,úřady práce) Rozpočty krajů, měst, obcí Strukturální fondy 2007 - 2013

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Seminář pro žadatele o dotace MPSV – odbor rodinné politiky' - orrin


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
semin pro adatele o dotace mpsv odbor rodinn politiky

Seminář pro žadatele o dotace MPSV – odbor rodinné politiky

2007

Zdroje pro financování projektů

Hana Šilhánová, ředitelka NROS

p ehled zdroj pro projekty nno
Přehled zdrojů pro projekty NNO
 • Státní rozpočet (ministerstva,mezirezortní komise,úřady práce)
 • Rozpočty krajů, měst, obcí
 • Strukturální fondy 2007 - 2013
 • Fondy EHP/Norska
 • Nadace a nadační fondy
 • Firemní dárcovství
 • Veřejné sbírky
 • Příjmy z vlastní činnosti, služeb, poplatků
 • Dobrovolná práce
 • Jiné (loterie, benefice)
p edstaven nros
Představení NROS
 • Největší česká nadace – každý rok podpoří projekty NNO v hodnotě cca 130 – 150 mil Kč – veřejné i soukromé zdroje
 • Do roku 2007 bylo podpořeno přes 2000 projektů více než 1 mld. Kč

* Priority - cíle

- Rozvoj neziskového sektoru (budování kapacity,vzdělávání aj.)

- Lidská práva (romská integrace, boj proti diskriminaci)

- Děti a mládež (znevýhodněné děti, participace, dobrovolnictví)

* Zdroje z evropských fondů

Phare, Transition Facility, ESF – Globální granty

* Zdroje EHP/Norska

Blokový grant – Fond pro NNO

* Veřejná sbírka, firemní a soukromí dárci

Pomozte dětem!, klub-net, Make a Connection, VPOHO, vzdělávací středisko Vila Čerych

nros pomozte d tem
NROS – Pomozte dětem
 • Veřejná sbírka ve spolupráci s ČT od roku 1998
 • Rozděleno 85 mil. Kč – 716 projektů

Cíle programu - zvýšení kvality života dětí

- vytváření rovných příležitostí

- podpora práv dětí na život v rodině nebo náhradním

rodinném prostředí

 • 15-16 milionů Kč/ 100 projektů NNO ročně
 • Vyhlášení – polovina května (formuláře, podmínky, pravidla, návody, semináře)
 • Uzávěrka – konec června
 • Posuzování projektů červenec-září
 • Smlouvy a zahájení projektů - říjen
nros blokov grant z finan n ch mechanism ehp norska
NROS – Blokový grant z finančních mechanismů EHP/Norska
 • Celkem 9,3 milionů EUR k rozdělení ve třech výzvách
 • 1. výzva rozdělila mezi 76 projektů NNO letos 3,1 milionů EUR v oblastech:

- Posílení lidských práv a multikulturního prostředí

- Podpora dětí a mladistvých se specifickými problémy

- Ochrana životního prostředí

 • Příští výzva na konci 2007 - 4,5 milionů EUR k rozdělení celkem
 • Uzávěrka příjmu žádostí 1. čtvrtletí 2008
 • Projekty 12-18-24 měsíců v rozmezí 20.000 – 100.000 mil Euro
 • Zahájení projektů cca červen 2008
struktur ln fondy 2007 2013
Strukturální fondy 2007-2013
 • OPLZZ Lidské zdroje a zaměstnanost

(ESF – řídící orgán MPSV)

 • OPVK Vzdělávání a konkurenceschopnost (ESF – řídící orgán MŠMT)
 • OP Praha – Adaptabilita

(ESF- řídící orgán MHMP)

 • ROP - Regionální operační programy (ERDF – řídící orgány - kraje)
sf 2007 2013 op lzz
SF 2007-2013 – OP LZZ

Priorita 3: Sociální integrace a rovné příležitosti

Oblasti podpory:

3.1. Podpora sociální integrace a sociálních služeb(287 mil EUR

3.2 Sociální integrace vyloučených romských komunit (42 mil EUR)

3.3. Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce (74 mil EUR)

3.4 Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a sladění pracovního a rodinného života (64 mil EUR)

sf 2007 2013 op vk
SF 2007-2013 – OP VK

Priorita 1: Modernizace počátečního vzdělávání

Oblast podpory

1.2. Podpora rovných příležitostí žáků, včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Předpoklad: grantová schémata krajů, NNO působící v neformálním vzdělávání a volno časových aktivitách

nadace a nada n fondy
Celostátní

Nadace Divoké husy

Nadace Naše dítě

Nadace Terezy Maxové

Nadace VIA

Nadace O.Havlové –VDV

Regiony

Komunitní nadace Euroregionu Labe

Nadace Euronisa

Nadace pro radost – Brno

Nadace a nadační fondy
firmy firemn nadace a fondy
Firmy, firemní nadace a fondy
 • Nadace O2
 • Nadace Vodafone
 • Nadace Preciosa
 • Nadace ČEZ
 • Nadační fond J a T
 • Česká spořitelna a Nadace ČS
 • T-mobile
z sady a rizika kofinancov n
Zásady a rizika kofinancování
 • Stejný projekt nelze kofinancovat ze státních zdrojů (minist.,mezirezortní rady vlády, ÚP)
 • Stejné náklady nelze vykazovat více zdrojům!
 • Procentní podíl v Rozhodnutí o dotaci nutné dodržet, účetně evidované výdaje
 • Nutnost dodržovat smluvní pravidla ze všech zdrojů
 • Priority – zaměření programů – zvážit
 • Časové rozvržení, možná zdržení
hodn sp ch
Hodně úspěchů!

Informace:

www.donorsforum.cz

www.neziskovky.cz

www.nno.ecn.cz

www.vlada.cz

www.nros.cz

DĚKUJI VÁM

ZA POZORNOST

hana.silhanova@nros.cz