franc zsko n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
FRANCÚZSKO

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

FRANCÚZSKO - PowerPoint PPT Presentation


  • 179 Views
  • Uploaded on

FRANCÚZSKO. ROZLOHA a POLOHA. -Rozloha: 547 026 km 2 -Západná Európa -2. najväčší štát (po Rusku) -Výhodná poloha v miernom pasme medzi Atlantikom, Severným a Stredozemným morom prispela k hospodárskemu a kultúrnemu rozvoju. ŠTÁTNE ZRIADENIE.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'FRANCÚZSKO' - orrin


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
rozloha a poloha
ROZLOHA a POLOHA

-Rozloha: 547 026 km2

-Západná Európa

-2. najväčší štát (po Rusku)

-Výhodná poloha v miernom pasme medzi Atlantikom, Severným a Stredozemným morom prispela k hospodárskemu a kultúrnemu rozvoju

t tne zriadenie
ŠTÁTNE ZRIADENIE

Na čele štátu je prezident volený obyvateľstvom na sedemročné funkčné obdobie. Zákonodarným orgánom je dvojkomorový parlament, ktorý sa skladá z Národného zhro­maždenia so 491 poslancami a zo senátu, ktorý má 305 členov. Vrcholným orgánom výkonnej moci je vláda, ktorej predsedu menuje prezident republiky.

s dla
Sídla

Stupeň urbanizácie: Takmer 80% ľudí žije v mestách

Hlavné mesto: Paríž - 10mil. Obyvateľov (1986; s predmestiami); táto parížska aglomerácia má výnimočné postavenie - Paríž je strediskom politického, kultúrneho a hospodárskeho života krajiny i sídlom medzinárodných organizácií. Historické jadro mesta vyrasteného okolo ostrovov na Seine obklopuje široký prstenec robotníckych štvrtí a ďalších predmestí.

Významné mestá:  Najväčším strediskom severu je strojárenské a textilné mesto Lille (1 mil. obyv.), podobne ako Lyon (1,1 mil.) na juhovýchode. Najvýznamnejšie prístavy Atlantického po­brežia sú Le Havre (250 tis.), Nantes (260 tis.), Rouen (370 tis.) a Bordeaux (560 tis.) . Dôležitou križovatkou na Rýne sa stal Strasbourg (340 tis.), hlavným prístavom pre Stredomorie a východnú oblasť je Marseille (970 tis.) - 2.najväčší prístav v Európe. Nice (350 tis.) je strediskom francúzskej riviéry a Toulouse (380 tis.) rozsiahlej oblasti pod Pyrenejami.

fyzicko geografick charakteristika
FYZICKO-GEOGRAFICKÁ CHARAKTERISTIKA

-členitosť: ostrovy: Korzika

zálivy: Lionský záliv

Lamanšský prieplav

moria: Stredozemné,

Ligúrske more

oceány: Atlantický oceán

podnebie
PODNEBIE

-SV a ZP množstvo zrážok s miernymi zimami

sneh vo vyšších polohách

-vnútrozemie suchšie pôdy

-plošiny drsnejšia klíma s daždivými zimami

-stredomorský juh suché až subtropické podnebie teplé leto amierna zima

vodstvo
VODSTVO

-priamy prístup k oceánu

-severné oblastiach vodné stavy s malým spádom

teda dobré plavebné podmienky

-v južných častiach v lete málo vody

-Rieky: Loiry (naj.),Garonna,Rhône a Marne

-Prieplavy: veľký hospodársky význam naj. Rýno a Rhônou, Rýnom a Marnou,Seinou a Loirou

priemysel
Priemysel

-výroba železa: Lotrinsko

-ocele: sever Francúzka

-elektrotechnický :Paríž

-strojársky: Lyon, Toulus, Marseille

-stavba lodi a lietadiel: Nantes,

-Vývoz: stroje, autá, lietadlá (Caravelle, Mystére), suroviny a polotovary (železo, rudy),textilné a chemické výrobky, poľnohospodárske produkty, víno a i.

doprava
Doprava

Doprava: Francúzsko má hustotu modernej železničnej siete s približne 40 tis. km tratí, z nich je viac ako 25% elektrifikovaných. Automobilová doprava má k dispozícii cez 130 tis. km ciest, z toho asi 7 tis. km diaľnic. Francúzsky autopark tvorí cez 22 mil. automobilov, z toho 20 mil. osob­ných. Značne rozvinutá vnútrozemská lodná doprava využíva na 9 tis. km vodných ciest. Námorné obchodné loďstvo disponuje plavidlami s celkovým výtlakom 10 mil. BRT. Cez 90% nákladov pre­pravovaných po mori prechádza prístavmi Marseille, Le Havre, Dunkerque, Nantes, Bordeaux a Rouen. Dĺžka pravidelných leteckých spojov francúzskej leteckej dopravnej spoločnosti Air France je asi 650 tis. km a robí ju tak jednou z najväčších na svete.                                                      

hist ria
História

Prvej svetovej vojny sa Francúzsko zúčastnilo ako jedna z hlavných dohodových mocností a v rokoch 1918-1920 sa aktívne podieľalo na imperialistickej intervencii proti mladej Sovietskej republike. V roku 1938 bolo iniciátorom mníchovskej dohody, ktorou vydalo spojenecké Československo napospas hitlerovskému Nemecku

  Dňa 3.9.1940 vypovedala francúzska vláda fašistickému Nemecku vojnu. Po porážke a kapitulácii francúzskej armády na jar 1940 okupovali 22.6.1940 nemecké vojská severnú časť Francúzska a na ostávajúcom území bol pod nacistickým dozorom zriadený tzv. francúzsky štát s kolaborantskou vládou vo Vichy. Dva roky potom nacisti obsadili i túto časť Francúzska.

  Za nemeckej fašistickej okupácie pôsobilo vo Francúzsku silné ľudové hnutie odporu, ktorého najorganizovanejšou zložkou boli komunisti.

  Po vyhnaní okupantov a skončení druhej svetovej vojny viedlo Francúzsko koloniálne vojny v Indočíne (1946-1954) a v Alžírsku (1954-1962), ktoré skončili francúzskym neúspechom a viedli k rozpadu francúzskej koloniálnej ríše.

v znamn udalosti
Významné udalosti

Francúzsko patrí k najsilnejším a najrozvinutejším kapitalistickými mocnostiam a hrá významnú úlohu v európskej i svetovej politike.

  Od roku 1949 je členským štátom NATO; v roku 1966 vystúpila z jeho vojenskej organizácie, ale zostala členom politickej organizácie NATO. Má vlastné jadrové zbrane. Je členom EÚ, Západoeurópskej únie a iných hospodárskych i politických zoskupení a organizácií.

  V sedemdesiatych rokoch sa francúzske vedenie zameralo na zvyšovanie aktivity zahraničných stykov, na uvoľňovanie medzinárodného napätia a na rozvíjanie celoeurópskej spolupráce. Pravi­cová vláda J.Chiracka (1986) však v tomto kurze nepokračuje.  

koniec
KONIEC

Réžia Romanko Melicher

Ďalej hrali

Môj mozog

Google

Atlas

Učebnica

Encyklopédia

Pre televíziu ZEMEPIS vyrobil ROMAN S.r.o.

ad