a kist rs gi cselekv si tervek feldolgoz s nak eredm nye a tov bbl p s lehets ges ir nyai n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
A Kistérségi Cselekvési Tervek feldolgozásának eredménye, a továbblépés lehetséges irányai PowerPoint Presentation
Download Presentation
A Kistérségi Cselekvési Tervek feldolgozásának eredménye, a továbblépés lehetséges irányai

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 30

A Kistérségi Cselekvési Tervek feldolgozásának eredménye, a továbblépés lehetséges irányai - PowerPoint PPT Presentation


 • 105 Views
 • Uploaded on

A Kistérségi Cselekvési Tervek feldolgozásának eredménye, a továbblépés lehetséges irányai. Dr. Orbán Péter KMR – régió-koordinátor 2007. szeptember 12. Az előadás szerkezete. Előzmények; Országos kitekintés; A KCST-k helyzete a Közép-magyarországi régióban; „Hogyan tovább KCST?”;.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'A Kistérségi Cselekvési Tervek feldolgozásának eredménye, a továbblépés lehetséges irányai' - orrick


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
a kist rs gi cselekv si tervek feldolgoz s nak eredm nye a tov bbl p s lehets ges ir nyai

A Kistérségi Cselekvési Tervek feldolgozásának eredménye, a továbblépés lehetséges irányai

Dr. Orbán Péter

KMR – régió-koordinátor

2007. szeptember 12.

az el ad s szerkezete
Az előadás szerkezete
 • Előzmények;
 • Országos kitekintés;
 • A KCST-k helyzete a Közép-magyarországi régióban;
 • „Hogyan tovább KCST?”;
el zm nyek
Előzmények
 • A miniszterelnök decemberi beszéde;
 • Bajnai Gordon – akkori fejlesztéspolitikai kormánybiztos – társulási elnököknek írt levele;
 • Szaló Péter, szakállamtitkár úr társulási elnököknek írt levele;
eredm ny
Eredmény…
 • 2007. június 20-ig a 168 kistérségből 160 db¹ Kistérségi Cselekvési Terv (KCST) érkezett az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztériumhoz (ÖTM).
 • Mindez 95%-os reprezentativitású.

1 – Vecsést is önálló kistérségként számítva

orsz gos kitekint s i
Országos kitekintés I.
 • A feldolgozás első tapasztalatai:
  • A KCST-k egységes módszertan és tematika nélkül készültek; kidolgozottságukban meglehetősen heterogén anyagok születtek;
  • 15 264 db projekt(ötlet) érkezett be;
  • A projektekről kapott adatok jelentős részben hiányosak, ami megnehezítette a feldolgozást;
  • A projektek több települést, vagy akár az egész kistérséget érintő hatásának bemutatása a jelen „módszertan” alapján nem lehetséges;
orsz gos kitekint s ii
Országos kitekintés II.
 • A projektlisták értékelésének összegzése:
  • A kistérségek által beadott projektek többsége az adott régió OP-jének forrásaira koncentrál;
  • Projektszám tekintetében az ÚMVP képviseli a legnagyobb súlyt (17%);
  • Forrásigény vonatkozásában a KEOP a legjelentősebb;
  • A nem besorolt, vagy nem illeszkedő projektek aránya a legmagasabb (18%);
orsz gos kitekint s iii
Országos kitekintés III.
 • Átlagos projektköltség
  • ÁROP-é a legalacsonyabb (ESZA), melyet az ÚMVP követ (kis költségvetésű fejlesztések);
  • A KÖZOP (ERFA) vezeti a listát – átlagos projektköltség 3,3 Mrd Ft;
  • Ezt a KEOP (ERFA) követi 1,2 Mrd Ft átlagos költséggel;
orsz gos kitekint s iv
Országos kitekintés IV.
 • Ütemezés
  • 2007-2008: 8817 db. projekt (58%);
  • 2009-2013: 837 db. projekt (5%);
  • Nincs ütemezve: 5610 db. projekt (37%);
orsz gos kitekint s v
Országos kitekintés V.
 • Regionális és ágazati megoszlás
 • Prioritásonkénti megoszlás
  • Nehezen adható kellő iránymutatás, tekintve a besorolás hiányosságait és pontatlanságát;
   • Véleményem szerint ezen megosztás nem releváns;
orsz gos kitekint s vi
Országos kitekintés VI.
 • A KCST-k szöveges munkarészeinek elemzése:
  • 120 kistérség (70%) adott le értékelhető stratégiai vázlatot;
  • 3 kategóriába sorolhatóak ezek:
   • Prioritások/célok/intézkedések lista-szerű felsorolása (20%);
   • Szövegesen kisfejtett rész plusz lista (28%);
   • Kifejtő, leíró stratégia (52%);
  • A legtöbb anyagból nem körvonalazódik egy markáns, az adott kistérségre jellemző koncepció!
a k z p magyarorsz gi r gi ii
A Közép-magyarországi régió II.
 • 2. célkitűzés;
 • Mono-found, multi-objective program;
  • ERFA,
  • Ágazati és regionális célkitűzések egy programon belül,
 • További érintett OP-k (5 db):
  • TÁMOP (ESZA);
  • ÁROP (ESZA);
  • EKOP (ERFA);
  • KEOP (KA);
  • KÖZOP (KA);
a k z p magyarorsz gi r gi iii
A Közép-magyarországi régió III.
 • A 15 264 db projektből 954 (6%) jut a Közép-magyarországi régióra (Pest megyére!!!);
 • Jelentősebb projektmértek:
  • KEOP – majdnem 15 Mrd Ft (KA);
  • KÖZOP (KA);
  • KMOP (ERFA);
a k z p magyarorsz gi r gi iv
A Közép-magyarországi régió IV.
 • A KMOP súlya az operatív programok között:
  • A legkevesebb projektötletet (!!!) beadott régió;
  • 494,5 Mrd Ft költségvetésével átlag feletti költségvetésű (ágazatok + régió, Budapest + Pest megye);
   • A KMR 7 éves kerete ~450 Mrd Ft
a k z p magyarorsz gi r gi v
A Közép-magyarországi régió V.
 • A KMOP költségvetése, forrásigénye
  • A KCST-kben szereplő projektek átlagos költségigénye 861,5 millió Ft/projekt
 • Ütemezés
  • 2007-2008: 465 db. projekt (49%) – 293,2 Mrd Ft;
  • 2009-2013: 19 db. projekt (2%) – 18 Mrd Ft;
  • Ütemezés nélkül: 470 db. projekt (49%)!!!;
a k z p magyarorsz gi r gi vi
A Közép-magyarországi régió VI.
 • Kistérségi különbségek:
a k z p magyarorsz gi r gi vii
A Közép-magyarországi régió VII.
 • Prioritási hangsúlyok, tématerületek:
  • A KMOP prioritásaihoz való illesztés a kistérségek többsége esetében hiányos, vagy nem megfelelő;
  • A KMOP projektjeinek több mint 50%-a nem került besorolásra;
  • Legjelentősebb érdeklődés a 4. prioritás iránt (humán infrastruktúra – iskola, egészségügy);
  • A KMOP esetében a nem illesztett projektek összértéke 305,5 Mrd Ft;
  • Jellemző a magas átlagos projektméret;
a k z p magyarorsz gi r gi viii
A Közép-magyarországi régió VIII.
 • Projektgazdák köre:
  • Elsöprő többségben vannak az önkormányzatok!!!
a kcst k sz t inek tfog tapasztalatai szrev telei i
A KCST készítőinek átfogó tapasztalatai, észrevételei I.
 • Rövid határidő;
 • Kommunikáció és visszajelzés hiánya;
 • Képzés, metorálás, konzultáció szükségessége;
 • Stratégia vagy végrehajtási dokumentum?
 • ÚMVP-hez való viszony meghatározása;
a kcst k sz t inek tfog tapasztalatai szrev telei ii
A KCST készítőinek átfogó tapasztalatai, észrevételei II.
 • A 3 szektor együttműködésének kihívásai;
 • A kistérségi munkaszervezetek és a hálózatok együttműködésének pozitív tapasztalatai;
 • Kellő megalapozottság a kistérségi dokumentumok szintjén;
 • Kihívások: költségek meghatározása, sorrendiség felállítása;
jogszab lyi defin ci
„Jogszabályi definíció”
 • Módosító javaslat:

1996. évi XXI. törvény 5. § o) pont: kistérségi cselekvési terv: az akciótervekhez, valamint a kistérségi területfejlesztési programhoz illeszkedő két, vagy több évre szóló, a kistérség fejlesztési projektjeit rögzítő részletes programozási és végrehajtási dokumentum.

slide22

Országos Területfejlesztési Koncepció

Országos Fejlesztéspolitikai Koncepció

Nemzeti Stratégiai Referenciakeret

ÚMVST

Egymást kiegészítő

Regionális Területfejlesztési Koncepciók

Ágazati Stratégiák

Kistérségi Területfejlesztési Koncepciók

Egymást kiegészítő

Ágazati Operatív Programok

Regionális Stratégiai Tervek

Egymást kiegészítő

ÚMVP

Kistérségi Stratégiai Tervek

Egymást kiegészítő

Regionális Operatív Programok

Ágazati Akciótervek

Egymást kiegészítő

Kistérségi Operatív Programok

Regionális Akciótervek

Kistérségi Cselekvési Tervek

LEADER program, HVT

Helyi vidékfejlesztési stratégia

Egymást kiegészítő

a kist rs gi cselekv si terv elhelyez se a tervek rendszer ben

Kistérségi stratégiai terv

Regionális operatív program

Kistérségi operatív program

Ágazati akcióterv

Regionális Akcióterv

Egymást kiegészítő

Kistérségi Cselekvési Terv

LEADER program;

HVT

Egymást kiegészítő

A kistérségi cselekvési terv elhelyezése a tervek rendszerében
a kcst szerepe a tervez sben
A KCST szerepe a tervezésben
 • Az akciótervek készítése során iránytűként szolgál(hat) a régió és az ágazatok számára a forrásallokációs tervezéshez.
 • Figyelemmel a meglévő kistérségi programokra és az adott időszakra szóló akciótervekre részletes útmutató lehet a térségek számára a rövid távú, összehangolt projektmegvalósításban.
a kcst szerkezeti elemei i
A KCST szerkezeti elemei I.
 • Illeszkedés a KMR-t érintő operatív programokhoz;
 • Illeszkedés az Akciótervekhez;
 • Illeszkedés a kistérségi programokhoz;
 • A projekt tartalmának rövid bemutatása;
 • A projektgazda bemutatása;
 • Végső kedvezményezett,
a kcst szerkezeti elemei ii
A KCST szerkezeti elemei II.
 • A projekt kedvezményezettje(i);
 • Milyen korábbi fejlesztés(ek)re épül;
 • Milyen fejlesztés(eke)t alapoz meg;
 • Milyen szinergikus hatása van a KCST többi projektjével;
 • A projekt pénzügyi háttere;
  • Önerő,
  • Támogatási igény,
  • Magántőke,
a kcst szerkezeti elemei iii
A KCST szerkezeti elemei III.
 • Társadalmi/gazdasági költség-haszon elemzés;
 • A megvalósulás eredménye;
 • A projekt megvalósítása elmaradásának költsége;
 • A kistérségi szervezetek véleménye/támogatása;
  • Társulás,
  • Civil, és vállalkozói szféra,
k rd sek melyek megv laszol sra v rnak
Kérdések, melyek megválaszolásra várnak
 • Mitől válik a kistérség szereplői számára legitimmé a KCST?
  • Ki készíti?
  • Ki fogadja el?
  • Ki ellenőrzi a végrehajtást?
 • Mi történik azokkal a fejlesztési elképzelésekkel, melyek nem jelennek meg a KCST-ben?
 • Mi történik azokkal, melyek megjelennek a KCST-ben?
 • Milyen lesz az összhang a KCST és a LEADER terv, valamint a helyi vidékfejlesztési terv között?
 • …?
munkacsoport a kcst tov bbfejleszt s re
Munkacsoport a KCST továbbfejlesztésére
 • 2007. július 31 – OKÉ: közös munkacsoport létrehozásának kezdeményezése;
 • 2007. szeptember 18 – a munkacsoport alakuló ülése;
k sz n m a figyelm ket

Köszönöm a figyelmüket!

Elérhetőségek:

mobil: +36-20/559-0383

e-mail: orbandr@gmail.com