slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
www.missingpeople.se PowerPoint Presentation
Download Presentation
www.missingpeople.se

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 7

www.missingpeople.se - PowerPoint PPT Presentation


  • 85 Views
  • Uploaded on

www.missingpeople.se. Förändringar gentemot budget . Genomgång av årets resultat 2013

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

www.missingpeople.se


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

Förändringar gentemot budget

Genomgång av årets resultat 2013

Den budget som presenterades vid det extra årsmötet i oktober 2013 gällde för årets sista tertial. Budgeten redovisade ett positivt resultat om 20 tkr, långt ifrån det verkliga resultatet som hamnade på -155 tkr.

Nedan anges de främsta orsakerna: - Försenat sponsringsavtal med vår sms-leverantör. Detta gjorde att MPS tvingades att ta en extra sms-kostnad på 85 000 kr.- Stora förändringar i redovisningsarbetet.Detta medförde dubbla tjänster och fördyrade redovisningskostnader med drygt 50 000 kr fram till årsskiftet. − Avräkningskonto En fordran på ett avräkningskonto visade sig bestå i en ej redovisad annonskostnad på Google motsvarande 16 000 kr

www.missingpeople.se

slide3

Förändringar gentemot budget

Genomgång av årets resultat 2013

Det faktum att vi under 2013 bokfört enligt kontantmetoden och dessutom inte använt oss av reskontror har gjort det svårt att få en bra uppföljning månad för månad. (Kontantmetoden innebär att kostnader och intäkter bokförs då pengar betalas in/ut, istället för fakturadatum – dvs att det blir en eftersläpning i redovisningen. Beslut om ändring av detta fattades redan under hösten 2013, men genomfördes först i samband med en total omläggning av bokföringsprogram och rutiner vid årsskiftet varför det inte fått genomslag under 2013.

Av utfallet per den 31 december kan man också utläsa att föreningen haft ganska stora intäkter såväl som kostnader som ej budgeterats för. Dessa intäkter och kostnader avser främst intäkter härrörande från avtal som ingåtts av MP Lea, och som MP Lea har erhållit provision för. Nettot för föreningen har varit blygsamt.

www.missingpeople.se

slide4

Åtgärder mot bakgrund av 2013 avstämning och uppföljning

Följande åtgärder har vidtagits och gäller fr o m årsskiftet 2013/2014

  • vi har lagt om från kontantmetoden till faktureringsmetoden
  • vi arbetar nu med reskontror
  • vi fakturerar i samma system som bokföringen sker
  • hela styrelsen har nu åtkomst till redovisningen genom Företagsplatsen.se
  • vi har fått sponsrat ett leverantörsfakturasystem med attestfunktioner som är kopplat direkt till redovisningen
  • lägger upp samtliga LA som resultatenheter i redovisingen (ej slutfört mars 2014)

www.missingpeople.se

budget 2014
Budget 2014

www.missingpeople.se

verksamhetsplan 2014
Verksamhetsplan 2014

Omsättningen ökar under 2014 vilket främst består i fler betalande medlemmar samt en högre minimiersättning från vårt telemarketingbolag. I budgeten har styrelsen beräknat en högre kostnad för milersättningar, samt lagt med dagarvoden om 20 000 kr/mån. Resultatet balanserar upp det befintliga underskottet redan under årets två första månader.

Under 2014 kommer styrelsens fokus att ligga på att strukturera upp organisationen och förtydliga riktlinjer, policys, etc. Att kvalitetssäkra såväl det administrativa arbetet som det operativa, att få fler personer invol-verade i arbetsgrupperna och på så vis sprida arbetsbelastningen på fler personer samtidigt som vi får in mer kompetens i grupperna. Vi vill också anställa en verksamhetschef, som får ansvar för den operativa verksam-heten, så att styrelsen skall kunna fokusera på det strategiska arbetet, tillsammans med en uppdelning av landet på fler regioner, med en regionansvarig för varje del kommer också att innebära en

avlastning för styrelsen.

www.missingpeople.se

verksamhetsplan 20141
Verksamhetsplan 2014

Genomgång av föreningens register och förbättring av dessa har redan påbörjats, och det arbetet kommer att fortsätta under året. Vi har också tillsatt en hundansvarig och hoppas kunna arbeta fram en plan för kvalitetssäkring av våra hundekipage under året.

www.missingpeople.se