Lastuamisnesteen tehtäviä ovat: - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Lastuamisnesteen tehtäviä ovat: PowerPoint Presentation
Download Presentation
Lastuamisnesteen tehtäviä ovat:

play fullscreen
1 / 5
Lastuamisnesteen tehtäviä ovat:
103 Views
Download Presentation
orpah
Download Presentation

Lastuamisnesteen tehtäviä ovat:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Avaa -> Diaesitys -> Alusta Napsuttele hiiren vasemmalla painikkeella tai nuolinäppäimellä (nuoli alas) PowerPoint-esitys alusta loppuun. Nuolinäppäimellä (nuoli ylös) pääset taaksepäin vaihe vaiheelta. Kun haluat lopettaa esityksen paina Esc-nappia. LASTUAMISNESTE Lastuamisnesteen tehtäviä ovat: Jos lastuamisnestettä käytetään, sitä on käytettävä runsaasti ja kohdistettava se jatkuvana virtana lastuamiskohtaan. LASTUAMISNESTE Kitkan pienentäminen lastun ja terän välissä eli voitelu, terän ja leikkaavan särmän jäähdyttäminen sekä Nykyaikaisissa työstökeskuksissa lastuamisneste voidaan johtaa terän sisältä työstökohtaan. lastujen kuljettaminen pois työstö-kohdasta.

  2. LASTUAMISNESTE-EMULSION valmistaminen Lastuamisneste-emulsiot ovat veden ja emulsionestetii-visteen seoksia. Tiivisteen pitoisuus valmiissa lastuamis-nesteessä on yleensä 5%- 10%. Emulsioneste-tiiviste Vesi Valmis lastu-amisneste

  3. Käytä aina suojakäsineitä öljyjen ja muiden nesteiden käsittelyssä. Suojaa myös muut ihon osat ja silmät nesteroiskeilta. Suojaa itsesi! Kun käsittelet erilaisia nes-teitä (pesuaineita, liuotti-mia, öljyjä, lastuamis- tai hiomanesteitä yms.) nou-data ympäristön suojelu-määräyksiä.

  4. Lastuamisneste kiertää Lastuamisneste likaantuu ja sen bakteeripitoisuus kasvaa. Säiliö on koneen jalustassa. Bakteeripitoinen lastuamisneste silmään päästessään aiheuttaa pahaa jälkeä!

  5. Se tapahtuu seuraavilla toimenpiteillä: • säiliö puhdistamisella • suodattimien vaihtamisella • lastuamisnesteen vaihtamisella On tärkeä asia huolehtia koneen käyttöohjeen mukaisesti lastuamisnesteen puhtaudesta.