digitaal kamperen voor de gentse basisscholen n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Digitaal kamperen voor de Gentse basisscholen PowerPoint Presentation
Download Presentation
Digitaal kamperen voor de Gentse basisscholen

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 38

Digitaal kamperen voor de Gentse basisscholen - PowerPoint PPT Presentation


 • 95 Views
 • Uploaded on

Digitaal kamperen voor de Gentse basisscholen. Jean Pierre Verhaeghe LOP Gent Basisonderwijs OVDS - 17 oktober 2009. Overzicht. Het inschrijvingsrecht in Vlaanderen De situatie in het Gentse basisonderwijs De Gentse aanmeldingsprocedure Bevindingen na 1 jaar experimenteren

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Digitaal kamperen voor de Gentse basisscholen' - orpah


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
digitaal kamperen voor de gentse basisscholen

Digitaal kamperen voor de Gentse basisscholen

Jean Pierre Verhaeghe

LOP Gent Basisonderwijs

OVDS - 17 oktober 2009

overzicht
Overzicht
 • Het inschrijvingsrecht in Vlaanderen
 • De situatie in het Gentse basisonderwijs
 • De Gentse aanmeldingsprocedure
 • Bevindingen na 1 jaar experimenteren
 • Op zoek naar goede rangordecriteria

… en goede rangordeprocedures

het inschrijvingsrecht
Het inschrijvingsrecht
 • (Quasi-) absoluut inschrijvingsrecht
 • Beperkte weigeringsgronden
 • Inschrijvingen: hoe & wanneer?
 • Voorrangsperiodes
het inschrijvingsrecht 1
Het inschrijvingsrecht (1)
 • (Quasi-) absoluut inschrijvingsrecht
  • Vrije schoolkeuze (school & VP)
  • Pedagogisch project & schoolreglement
  • Inschrijvingsvoorwaarden bij wet geregeld
 • Beperkte weigeringsgronden
  • Capaciteit
  • Draagkracht van de school (bij attest BuO)
  • Tuchtmaatregelen
het inschrijvingsrecht 2
Het inschrijvingsrecht (2)
 • Inschrijvingen: hoe & wanneer?
  • Voor 2010-2011 ten vroegste op 1 sept. 2009
   • Geen wachtlijsten
   • Afspraken binnen LOP over periode
  • Chronologisch: wie eerst komt, eerst maalt
  • Inschrijvingsregister: ook geweigerde lln.
   • Weigeringsattest
 • Voorrangsperiodes
  • “Broers & zussen” (verplicht)
  • GOK-leerlingen resp. niet-GOK-leerlingen (vrij)
aanmeldingsperiode
Aanmeldingsperiode
 • Mogelijkheid – voor 2 jaar (experimenteel)
 • Wijziging GOK-decreet dd. 25.06.’08
 • Voorwaarden
  • Rangordecriterium vooraf vastleggen
  • Geen nieuwe voorrangscategorieën
  • Geen leerlingen a priori uitsluiten
  • “Afstand” mogelijk criterium in BaO
  • Dubbele meerderheid in LOP
aanmeldingsperiode1
Aanmeldingsperiode
 • Mogelijkheid
 • Wijziging GOK-decreet dd. 25.06.’08
 • Doel (zie omzendbrief)
  • Wachtrijen vermijden
  • Rechtsonzekerheid over rangorde opheffen
  • Geen sprake van sociale mix

(regeerverklaring enigszins dubbelzinnig)

de gentse situatie bao

03-04

04-05

05-06

06-07

07-08

08-09

09-10

De Gentse situatie (BaO)

17/03/09

01/10/09

de gentse situatie bao1

17/03/09

01/10/09

03-04

04-05

05-06

06-07

07-08

08-09

09-10

De Gentse situatie (BaO)

Totaal aantal VP = 112

Totaal aantal VP met KO = 97

°2007

gentse aanmeldingsprocedure
Gentse aanmeldingsprocedure

B&Z

GOK / niet-GOK

regulier

informatie aan LOP

inschrijvingsperiode

gentse aanmeldingsprocedure1
Gentse aanmeldingsprocedure

B&Z

GOK / niet-GOK

regulier

05/01

18/01

02/03

15/03

01/12

aanmeldingsperiode

rangschikking

informatie aan CAR

inschrijvingsperiode

gentse aanmeldingsprocedure2
Gentse aanmeldingsprocedure

B&Z

GOK / niet-GOK

regulier

05/01

18/01

02/03

15/03

01/12

aanmeldingsperiode

rangschikking

informatie aan CAR

inschrijvingsperiode

bevestigingsperiode

gentse aanmeldingsprocedure3
Gentse aanmeldingsprocedure
 • Via website
  • Van thuis
  • Publieke internettoegang
  • School
  • Organisaties
 • Leerling kan voor verschillende scholen en vp tegelijk aangemeld worden
  • Voorkeurorde aanduiden
 • “Broers & zussen” tegelijk aanmelden
  • Zelfde school of niet
gentse aanmeldingsprocedure4
Gentse aanmeldingsprocedure

Criteria

 • Voorkeur ouders
 • Afstand thuis – school

Bij plaatsgebrek

 • Elektronische lottrekking

Bij ex-aequo

Verwerking geautomatiseerd (computer)

in Centraal aanmeldingsregister (CAR)

gentse aanmeldingsprocedure5
Gentse aanmeldingsprocedure

Na rangschikking

per leerling:

 • Max 1 toegangsticket

voor 1 school / vp

 • én 0, 1 of meer

weigeringen

  • enkel voor scholen/vp hoger in ouderlijke voorkeur
  •  inschrijving in inschrijvingsregister
  • geeft recht op vrijkomende plaats
 • Of automatische aanmelding voor volgende periode
gentse aanmeldingsprocedure16
Wat krijgen…

de ouders?

aanmeldingsbewijs

toegangsticket

attest (inschrijving, weigering)

mededelingen verder verloop

minder stress

de scholen?

inschrijvingsregister

attesten (inschrijving, weigering)

verklaringen van ouders op eer (GOK, BuO, keuze…)

minder administratie, meer tijd voor ouders

zichtbaarheid

Gentse aanmeldingsprocedure
bevindingen na 1 jaar
Bevindingen na 1 jaar
 • geen kampeertoestanden of wachtrijen
 • >850 (>kwart van) inschrijvingen via CAR
  • = gerealiseerde, bevestigde inschrijvingen
  • tel ook “broers & zussen”  helft alle inschr.
 • bij 84% van de scholen/vp (94 / 112)
  • alle onderwijsnetten, 1 tot 73 lln / vp
 • 83% van aanmeldingen  toegangsticket
  • 91% bij kleuters geboortejaar 2007
  • 95% bij °2007 als “broers & zussen” meegeteld w.
 • 90% van toegangsticketten  bevestigd
bevindingen na 1 jaar1
Bevindingen na 1 jaar

Op 1119 leerlingen tweede aanmeldingsperiode

bevindingen na 1 jaar2
Bevindingen na 1 jaar

In welke school komt het kind terecht?

Geen ticket

3e

Eerste keuze

2e

totaal: 1119 leerlingen

Op 1119 leerlingen tweede aanmeldingsperiode

bevindingen na 1 jaar3
Bevindingen na 1 jaar

Met broers & zussen erbij: 77% in eerste keuze

Geen ticket

3e

Eerste keuze

2e

totaal: 1119 leerlingen

Op 1119 leerlingen tweede aanmeldingsperiode

bevindingen na 1 jaar gok lln
Bevindingen na 1 jaar: GOK-lln.

Niet-GOK

NL GOK

GOK: 38,9%

TNN: 24,8%

TNN GOK

toegang

weigering

aangemeld

Op 1119 leerlingen tweede aanmeldingsperiode

bevindingen weigeringen
Bevindingen: weigeringen

autochtoon

alloch toon

05-06

06-07

07-08

08-09

09-10

Een leerling kan meer dan 1 weigering ontvangen

bevindingen na 1 jaar4
Bevindingen na 1 jaar
 • Aanmeldingsregeling versterkt positie van kansarme / allochtone leerlingen bij inschrijvingen
  • Weigeringen evenredig gespreid
  • Toegang tot CAR & website nog verbeteren
 • Afstandscriterium: segregatieversterkend?
  • Gegevens worden opgevraagd
  • Effect gemilderd / versterkt door broers & zussen
enkele knelpunten
Enkele knelpunten…
 • afstandsbepaling moeilijk uit te leggen
 • eigen personeel heeft nu minder kans om kinderen in te schrijven
 • vorming voor scholen (directies en secretariaten) en organisaties noodzakelijk
 • sterkere ‘concentratie’ van kansarme / allochtone leerlingen in sommige buurten?
 • aanmelding ≠ inschrijving
 • aanspreekpunt in piekmomenten
op zoek naar goede rangordecriteria
Op zoek naar goede rangordecriteria
 • Rangordening volgens
  • Schoolkeuze ouders
  • Afstand tot school
   • thuis / werk
  • Toeval (elektr. lot)
  • Chronologie
  • Aanhorigheid ouders
  • Duurtijd in…
   • campus, …
   • methodeschool, …
 • Toetsing aan
  • Juridisch kader
  • Sociaal rechtvaardig
  • Publiek verkoopbaar & politiek haalbaar
  • Technisch haalbaar
op zoek naar goede rangordeningsprocedure
Op zoek naar goede rangordeningsprocedure
 • Aantal keuzes mag kans op plaats in school van hoogste / hogere keuze niet beïnvloeden
 • Procedure mag ouders niet aanzetten tot gokken / nieuwe categorieën creëren
  • “maximalisatie van 1e keuze” ??
 • Procedure moet transparant zijn
  • Niet-hiërarchische combinaties van criteria?
   • B.v. voor 40% vlgs criterium A & voor 60% vlgs B
aanbevelingen voor het beleid
Aanbevelingen voor het beleid
 • Experimenteerperiode verlengen
 • Voorrangscategorie kinderen personeelsleden
 • Voorrang GOK/niet-GOK aanscherpen
  • % GOK voor kleuter- en lager onderwijs apart bepalen
  • Voorwaarde (%) voor niet-GOK voorrang lager zetten
  • …?
 • LOP’s bevoegd laten voor uitwerking aanmeldingsprocedure
  • Wel uitwisseling & aanscherpen inzichten bevorderen