bergen mannskor n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Bergen Mannskor PowerPoint Presentation
Download Presentation
Bergen Mannskor

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 44

Bergen Mannskor - PowerPoint PPT Presentation


 • 106 Views
 • Uploaded on

Bergen Mannskor. Med ny dirigent i vakre Øystese august 2006. Form å lsparagraf. Korets overordnede m å l er å skape interesse for mannskorsang av h ø y kvalitet og å arbeide for musikalsk utvikling i et sosialt godt milj ø. HANDLINGSPLAN Perioden 2008 - 2011. Text.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Bergen Mannskor


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Presentation Transcript
  1. Bergen Mannskor

  2. Med ny dirigent i vakre Øystese august 2006

  3. Formålsparagraf • Korets overordnede mål er å skape interesse for mannskorsang av høy kvalitet og å arbeide for musikalsk utvikling i et sosialt godt miljø

  4. HANDLINGSPLAN Perioden 2008 - 2011

  5. Text Dette mål søkes nådd gjennom: • god administrativ ledelse • kort - og langsiktig planlegging • god økonomisk styring • skolering av sangere og dirigent(er) • konserter • PR-virksomhet • kontakt med Norges Korforbund Hordaland • kontakt med andre kor/musikkorg/kulturetaten

  6. 4 Hovedområder • Organisasjonen • Økonomi • Sosialt fellesskap • Det musikkfaglige

  7. 4 Hovedområder • Organisasjonen • Økonomi • Sosialt fellesskap • Musikalsk

  8. Organisasjonen • Styret 2007 • Formann:Thor Stabell Muri • Nestformann: Harry Odland • Kasserer: Finn Iversen • Sekretær: Harald Ulvøy • Styremedlem: Magnus Spilde

  9. Organisasjonen • Musikkutvalg • Nils Petter Morvik • Tore Halland • Gisle Vabø • Johny Mahlstrøm • Styrets representant • Dirigent

  10. Organisasjonen • Stemmeledere • Norvald Morvik • Inge Helgesen • Bjørn Borgen • Rune Øvrebotten

  11. Organisasjonen • Rekrutteringskomite: • Arne Petter Iversen • Svein-Ove Bach

  12. Organisasjonen • Arrangementskomite: • Terje Ottesen • Alf Moss • Audun Sjøstrand • Åge Kibsgård

  13. Organisasjonen • Noter: Eilif Andersen • VO: Per Steinum • Uniformer/utstyr: Alf Moss

  14. Organisasjonen • Valgkomite : Norvald Morvik(2007) Bjørn Borgen • Revisorer : Inge Helgesen(2007) Eilif Andersen

  15. Organisasjonen • 10 års jubileumskomiteen 2008 • Inge Helgesen • Arne Petter Iversen • Kjell Skajaa

  16. 4 Hovedområder • Organisasjonen • Økonomi • Sosialt fellesskap • Musikalsk

  17. Økonomi • §2 c: “God økonomisk kontroll” • Dette søkes sikret gjennom • kontingent • tilskuddsordninger • konserter • opptredener med honorar • sponsorer • vinlotteri

  18. Økonomi • Vi prøver å øke medlemsmassen i venneforeningen. • Eget bilettsalg er viktig. Vi har tro på at når gnisten nå er kommet tilbake så vil også eget bilettsalg øke.

  19. Okonomi • Vi prøver å bli bedre på å søke offentlige støtteordninger og tilskudd fra banker, bedrifter etc. • Vi prøver å få flere firmaer på sponsorlisten. Ønsker egen gruppe til å jobbe med sponsing.

  20. Markedsføring • Vi må bli bedre kjent. • Vi bør stille på sangerstevner i Hordaland for å få omtale lokalt • Beste og billigste markedsføring er å være ute og bli sett/hørt der noe skjer. • 17.mai, torgdag, nattåpent, gebursdager, firmafester, kjøpe-sentre etc • Mindre grupper av sangere gir større kontaktflate fordi vi viser oss oftere.

  21. Markedsføring • Lage ”skryte/verveside” i konsert-progammene våre. • Bruke websiden aktivt.

  22. 4 Hovedområder • Organisasjonen • Økonomi • Sosialt fellesskap • Musikalsk

  23. Det sosiale miljø… • Informere godt,enten via epost, eller brev. • Allmannamøte 1 ganger pr halvår eller ved behov • “Medarbeidersamtaler” Stemmeledere får utvidet ansvar for å lodde stemningen i gruppen, og melde tilbake til styret. • Bergen Mannskor skal ha et godt omdøme, godt aktivitetsnivå og repertoar og gode sosiale forhold. • Fadderrordning

  24. Fadderordning • Alle nye sangere skal ha fadder (6 mnd) • Fadderne skal sørge for at nye sangere føler seg hjemme i koret, og hjelpe til med notemateriell etc. • Fadderne skal spesielt ta seg av de nye i pausene og i forbindelse med opptredener og reiser. (Sosial integrering) • Rekrutteringskomiteen utnevner faddere. • Det er viktig med god kommunikasjon mellom fadderne og rekrutteringskomiteen i fadderperioden.

  25. Det sosiale miljø… • Festlige lag…. • Årsfest 1. lørdag i november • Fest / blåtur høst/vinter • Sesongavslutnings-sammenkomst • “Når noe skjer I byn” samles vi til hygge, sang og morro, og driver samtidig markedsføring og rekruttering

  26. Det sosiale miljø… • Ved dødsfall blant medlemmene, eller deres nærmeste familie….. • Hovedregel: • Planlagte konserter gjennomføres, men man foretar en markering før konserten.

  27. Hva er dine plikter i koret? • Arbeid aktivt for å nå korets målsettning. • Prioriter koret når du planlegger din fritid. • Møt frem, presis, alltid! • Still forberedt. Øv hjemme. • Møteplikt på seminarer. ( 1 seminar = 12 øvinger) • Vær positiv til tillitsverv

  28. Hva er dine plikter i koret? • Bidra aktivt til personlig utvikling (faglig og organisatorisk) • Medvirk til god disiplin på øvingene. • Bidra positivt til et godt miljø i koret • Støtte opp om handlingsplanen og styrets arbeid

  29. Hva er dine plikter i koret? • Fravær øker tiden for innlæring av nyte sanger. • Fravær går ut over de som stiller, som må terpe ting de kan. • Fravær koster koret penger

  30. Ved stort fravær….. • Vi har hatt i snitt 7 – 8 medlemmer som har mer enn 25% fravær de siste sesonger. • Vi mister tilskudd ved under 75% fremmøte. (ca. 500 kr pr medlem) • Når vi når 50 medlemmer kan de som har størst fravær bli bedt om å gi plass til nye, mer aktive medlemmer.

  31. 4 Hovedområder • Organisasjonen • Økonomi • Sosialt • Musikkfaglig

  32. Musikkfaglig ledelse • Dirigent Belinda Lerøy • Annsatt fra 0108-2006 • Kontrakt til sommerferie 2009.

  33. Musikkfaglig: Ledelse • Visedirigent: Gisle Vabø • faglig utvikling (dirigentkurs NKH) • Økonomisk kompensasjon (p.t. kr. 1.200,- pr. år) • Repetitør / instuktør (etter behov)

  34. Musikkfaglig: Ledelse • Dirigenten sammen med musikkutvalg/styret setter opp planer for sesongen(e). • Langtidsplaner skisserer hovedtrekk for de neste 3 år. Hvilke store prosjekter skal vi begynne på. • Korttidsplaner for den kommende sesong. Nytt stoff må vere klart i god tid før det skal brukes

  35. Musikkfaglig: Heving av kvalitet • Stemmeprøve: • utføres etter vedtektene, ved første fremmøte, eller slik dirigent ønsker. • dirigenten vurderer flytting på stemmene etter behov • Vi må bli tryggere, må kunne synge i små grupper. Helt ned til en pr stemme. • Øvingskasetter / CD / Webside: • Dette er gode hjelpemidler som vi må ta mer I bruk

  36. Musikkfaglig: Rekruttering • Strategi • ideell størrelse: 50 sangere • Aldersgruppe nye sangere: 35 - 50 år • Praktisere opptaksreglene (se vedtektene) • Rekrutteringskomite 4 pers. • Vi prioriterer 1.tenor, de andre stemmene er for tiden bra oppfylt. • Positivt signal at vi har venteliste

  37. Hvordan rekrutere….. • Potensielle medlemmer må oppsøkes – koret må ut til folket for å få folk inn i koret. – Kjøpesentrene er den nye møteplassen. Vi må være der! Mange har lyst til å begynne i kor, men tør ikke. Dørstokkmila • Vi må få frem hvorfor folk skal velge Bergen Mannskor. Topp kvalitet. Et kor som fornyer seg. Et kor å satse på for fremtiden. • Vi må ta spesielt godt vare på de nye. Prøvetid uten kontingent i 3 mnd. Fadderordning for de nye.

  38. Hvordan rekrutere….. • Viktig at alle nye føler seg hjemme. Rekrutteringskomiteen utpeker faddere. • Arbeide med media – spesielt Åsane Tidende og Bergens Tidende. • Rekruteringsfest?

  39. Hvordan rekrutere… • Bruk aktivt vår nye brosjyre • Nytt repertoar med moderne sanger(?) • Delvis sponse nye klær og reisevirksomhet, • Planlegge utenlandsturer i god tid (økonomisk)

  40. Musikkfaglig: Seminarer • Seminarer: • minst 1 seminarer hvert semester (møteplikt). • Dirigent og musikkutvalg legger årsplaner for repertoar og innhold på seminarene. • seminaravgift inkludert i kontingent med kr 100,- per seminar • Sangpedagog: • styret i samråd med dirigent avgjør bruken av SP.

  41. Kjøreplan vårsesong 2008 • Januar • Nyttårskonsert 13. Januar • CD innspillig 26 og 27/1 • April • Jubileumskonsert Domkirken 13/4 • CD innspilling resten 19/4 • Jubileumstur til Skottland / Færøyane 26/4 til 4/5. • Mai • Synge i Domkirken 17.mai morgenmesse kl 0900 • Juni • Mannskorfestivalen I Bergen 11/6 – 13/6 • Syng for oss 12/6 – 13/6

  42. Kjøreplan høstsong 2007 • August • Tall Ship Race 9 – 12 aug • Vi starter øving mandag 18/8 • Seminar 30 og 31 aug. • September • Oktober • Kulturfestivalen 19/10 • Seminar jul + festprogram 25 og 26 okt. • November • Jubileumsfest Haakonshallen / SAShotellet 1/11 • Desember • Julekonserter • Domkirken? Austevoll? Åsane Gamle/Nye?

  43. 2009 Konkurranser? Festivaler? Grieg Internationale Korfestival Sangerstevner ? Turer? Konserter?

  44. 2010 Alle må gjerne komme med forslag til program langt frem i tid. Når man hører om noe som skal skje, så meld det inn til styret slik at det kan legges inn i langtidsplanen.