slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Przygotowali: Zespół Szkół nr 7 w Poznaniu Grupa 2 98/89_MF_G2 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Przygotowali: Zespół Szkół nr 7 w Poznaniu Grupa 2 98/89_MF_G2

play fullscreen
1 / 15
Download Presentation

Przygotowali: Zespół Szkół nr 7 w Poznaniu Grupa 2 98/89_MF_G2 - PowerPoint PPT Presentation

oro
131 Views
Download Presentation

Przygotowali: Zespół Szkół nr 7 w Poznaniu Grupa 2 98/89_MF_G2

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Przygotowali: Zespół Szkół nr 7 w Poznaniu Grupa 2 98/89_MF_G2 pod opieką Pani Moniki Klimczak

 2. wzór na obliczanie gęstości substancji gdzie: • d– gęstość substancji • m– masa substancji • V – objętość substancji

 3. Zbiornik na paliwo w traktorze mieści 85 kg oleju napędowego. Gęstość oleju wynosi 0.85 g/cm3. Ile wynosi pojemność tego zbiornika ? Dane: Szukane: Wzór: m=85 [kg] = 85000 [g] v= ? d= m/v, v=m/d d= 0,85 [g/cm3] Rozwiązanie: v=85000[g]/0,85[g/cm3] v=100000 [cm3] Odp.: Pojemność tego zbiornika wynosi 100000 [cm3].

 4. Wyznacz pojemność naczynia, jeśli do niego można nalać spirytus ( alkohol etylowy ) o maksymalnej masie 1,2 kg. Gęstość spirytusu wynosi 0,8 g/cm3 ( 800 kg/m3). Dane: Szukane: Wzory: m= 1,2 [kg] = 1200 [g] v=? d= m/v , v= m/d d= 0,8 [g/cm3] Rozwiązanie: v= 1200 [g] / 0,8 [g/cm3] =1500 [cm3] v= 1500 [cm3] Odp.: Pojemność naczynia wynosi 1500 cm3.

 5. Ile waży wodór wypełniający balon o objętości 150000 cm3 ? Gęstość wodoru wynosi 0,00009 g/cm3. Dane:Szukane:Wzory: v= 150000 [cm3]m=? d= m/v, m= d *v d= 0,00009 [g/cm3] Rozwiązanie: m = 150000*0,00009 [g/cm3 * cm3] m= 13,5 [g] Odp.: Wodór wypełniający balon waży 13,5[g].

 6. Do doświadczenia potrzebne są: dwie zlewki z podziałką oraz waga elektroniczna.

 7. Potrzebne są: olej, woda oraz gumka szkolna.

 8. Wzory: Masa Objętość Gęstość m= d *v v= m/d d= m/v a) Obliczamy masy: Zlewka: 138 [g] Woda 274-138=136 [g] Olej 273-138=135 [g] b) Obliczamy objętości: Woda: 150 [cm3] Olej: 130 [cm3] Gumka: 30 [cm3] c) Obliczamy gęstości: Woda: 0,90(6) [g/dm3] Olej: 0,9[g/cm3] Gumka: 2,1(3) [g/cm3]

 9. Najpierw przystępujemy do pomiarów. Na podstawie masy i objętości podanych substancji obliczymy ich gęstość. Poniżej znajduje się tabela, która przedstawia masy, objętości oraz obliczone przez nas gęstości substancji.

 10. Wrzucamy gumkę do zlewki z wodą i na podstawie pomiarów obliczymy jej gęstość. Całość przenosimy do zlewki z olejem. Obserwujemy zmiany.

 11. Zgodnie z naszymi oczekiwaniami gumka jest na dnie, a olej wypływa na powierzchnię wody.

 12. I zakończyliśmy doświadczenie. Okazało się ono zgodne z naszymi obliczeniami i założeniami.

 13. Zespół Szkół nr 7 w Poznaniu • Grupa 2 • 98/89_MF_G2 • Rok szkolny 2009/2010 • Kompetencje: matematyka i fizyka • Temat projektu: gęstość materii • pod opieką Pani Moniki Klimczak