A támogatott döntéshozatal
Download
1 / 12

Powerpoint Templates - PowerPoint PPT Presentation


 • 68 Views
 • Uploaded on

A támogatott döntéshozatal Támogató Szolgálatok V. Országos Szakmai Konferenciája 2010 . december 10. dr. Danó Réka. Powerpoint Templates. SZTEREOTÍPIÁK a fogyatékossággal élő személyekkel kapcsolatban. Tehetetlenek Sajnálatra méltóak Nem tudnak önmagukról gondoskodni

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Powerpoint Templates' - oro


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Powerpoint templates

A támogatott döntéshozatalTámogató Szolgálatok V. Országos Szakmai Konferenciája2010. december 10. dr. Danó Réka

Powerpoint Templates


Sztereot pi k a fogyat koss ggal l szem lyekkel kapcsolatban
SZTEREOTÍPIÁK a fogyatékossággal élő személyekkel kapcsolatban

 • Tehetetlenek

 • Sajnálatra méltóak

 • Nem tudnak önmagukról gondoskodni

 • Nem képesek tanulni

 • Nem tudnak dolgozni

 • Az értelmi fogyatékossággal élők naivak, nem tudnak önállóan döntéseket hozni


Paradigmav lt s a fogyat koss ggal l szem lyekkel kapcsolatban
Paradigmaváltás a Fogyatékossággal élő személyekkel Kapcsolatban

 • A cselekvőképességre vonatkozó szabályok az elmúlt húsz évben jelentősen átalakultak a világ több országában

 • Cselekvőképesség=társadalmi részvétel biztosítása

 • Magánjogi megközelítés > alapjogi megközelítés

 • Cselekvőképtelenség – korlátozott cselekvőképesség – cselekvőképesség (támogatott döntéshozatal)


A fogyat koss g emberi jogi megk zel t se
A fogyatékosság emberi jogi megközelítése Kapcsolatban

A Fogyatékossággal Élő Személyek Jogairól szóló ENSZ Egyezményben a paradigmaváltás egyetemes igénnyel jelenik meg:

 • A fogyatékosság az emberi sokszínűség része

 • A fogyatékossággal élő emberek ugyanúgy jogok birtokosai, mint bárki más

 • A fogyatékosság nem az egyénben rejlő probléma, hanem a környezettel való kölcsönhatásban meglévő akadályok (fizikai, információs, attitűdbeli) eredménye – fogyatékosság társadalmi modellje


Az ensz egyezm ny 12 cikke a t rv ny el tti egyenl s g
Az ENSZ Egyezmény 12. cikke, KapcsolatbanA törvény előtti egyenlőség

1. A részes államok újólag megerősítik, hogy a fogyatékossággal élő személyeknek joguk van ahhoz, hogy a törvény előtt mindenhol személyként ismerjék el őket.

2. A részes államok elismerik, hogy a fogyatékossággal élő személyeket az élet minden területén másokkal azonos alapon megilleti a jog-, illetőleg cselekvőképesség.

3. A részes államok meghozzák a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a fogyatékossággal élő személyek cselekvőképességének gyakorlásához esetlegesen szükséges segítség hozzáférhetővé váljon.


12 cikk
12. cikk Kapcsolatban

 • 4. A részes államok biztosítják, hogy a cselekvőképesség gyakorlására vonatkozó valamennyi intézkedés, a nemzetközi emberi joggal összhangban, megfelelő és hatékony biztosítékokat tartalmaz a visszaélések megelőzésére. Az ilyen biztosítékok garantálják, hogy a cselekvőképesség gyakorlására vonatkozó intézkedések tiszteletben tartják a személy jogait, akaratát és választásait, összeférhetetlenségtől és indokolatlan befolyástól mentesek, arányosak és a személy körülményeire szabottak, a lehető legrövidebb időre vonatkoznak, továbbá hogy a hatáskörrel rendelkező,független és pártatlan hatóság vagy igazságügyi szerv rendszeresen felülvizsgálja azokat. A biztosítékok azzal arányosak, amilyen mértékben az adott intézkedések érintik a személy jogait és érdekeit.

 • 5. E cikk rendelkezéseire figyelemmel a részes államok minden megfelelő és hatékony intézkedést megtesznek a fogyatékossággal élő személyek egyenlő jogának biztosítására a tulajdonhoz való joghoz és az örökléshez való joghoz, saját pénzügyeik ellenőrzéséhez, továbbá bankkölcsönhöz, jelzáloghoz és más pénzügyi hitelhez való egyenlő hozzáféréshez, illetve biztosítják, hogy a fogyatékossággal élő személyeket önkényesen ne foszthassák meg vagyonuktól.


Mit jelent a 12 cikk
MIT Jelent a 12. cikk? Kapcsolatban

 • A fogyatékossággal élő személyek, nem fogyatékos társaikkal egyenlően cselekvőképesek

 • A Konvenció biztosítja a cselekvőképesség gyakorlásához szükséges segítséget, elismeri hogy cselekvőképes az is, aki segítséggel tesz jognyilatkozatot

 • Garanciák biztosítása a cselekvőképesség gyakorlására vonatkozó intézkedések során


Mit jelent a t mogatott d nt shozatal
Mit jelent a támogatott döntéshozatal? Kapcsolatban

 • Szűkebb értelemben: jognyilatkozatot eredményező döntések

 • Tágabb értelemben: viszonyrendszer, működésmód a fogyatékossággal élő emberek lehető legteljesebb autonómiájának, önrendelkezésének biztosítása érdekében


A d nt shozatal folyamata
A döntéshozatal folyamata Kapcsolatban

 • A döntéshozatal egyetlen esetben sem egy elszigetelt folyamat – érvényesül a társadalmi környezet hatása

 • A (bonyolultabb) döntéseinkhez általában segítséget veszünk igénybe

 • Döntéseinknek minden esetben érzelmi motívuma is van


Az rtelmi fogyat koss ggal l speci lis helyzete
Az értelmi fogyatékossággal élő speciális helyzete Kapcsolatban

 • Valamennyi döntéshozatalában akadályozott személynek segítséget tud nyújtani a támogatott döntéshozatal

  Az értelmi fogyatékossággal élő személyek:

 • Évtizedek óta fennálló jogfosztott helyzet

 • Társadalomban létező akadályok, sztereotípiák

 • A döntési tapasztalat hiánya


A t mogatott d nt shozatal bevezet s hez sz ks ges l p sek
A támogatott Kapcsolatbandöntéshozatal Bevezetéséhez szükséges lépések

 • Átfogó jogszabályi reform

  - Gondnoksági szabályok felülvizsgálata

  - Garanciák a támogatással való visszaélés ellen (súlyos fogyatékossággal élő személyek)

  - A kommunikáció sajátos módjainak elismerése

 • Intézményrendszer biztosítása

 • Önérvényesítők, szülők, szakemberek képzése


K sz n m a figyelm ket
Köszönöm a Kapcsolatbanfigyelmüket!

dr. Danó Réka

Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége

1093 Budapest, Lónyay u. 17. I/1.

Tel.: 1/411-1356

E-mail: dano.reka@efoesz.hu