az esza nonprofit kft helye a p ly zatkezel sben illetve a tiszk p ly zatok az mft ben n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Az ESZA Nonprofit Kft. helye a pályázatkezelésben, illetve a TISZK pályázatok az ÚMFT-ben PowerPoint Presentation
Download Presentation
Az ESZA Nonprofit Kft. helye a pályázatkezelésben, illetve a TISZK pályázatok az ÚMFT-ben

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

Az ESZA Nonprofit Kft. helye a pályázatkezelésben, illetve a TISZK pályázatok az ÚMFT-ben - PowerPoint PPT Presentation


 • 91 Views
 • Uploaded on

Az ESZA Nonprofit Kft. helye a pályázatkezelésben, illetve a TISZK pályázatok az ÚMFT-ben. A pályázatkezelőről - ESZA, WSA, STRAPI. Gyors és hatékony forráskijuttatás és felhasználás.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Az ESZA Nonprofit Kft. helye a pályázatkezelésben, illetve a TISZK pályázatok az ÚMFT-ben' - ornice


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
az esza nonprofit kft helye a p ly zatkezel sben illetve a tiszk p ly zatok az mft ben
Az ESZA Nonprofit Kft. helye a pályázatkezelésben, illetve a TISZK pályázatok az ÚMFT-ben
a p ly zatkezel r l esza wsa strapi
A pályázatkezelőről - ESZA, WSA, STRAPI

Gyors és hatékony

forráskijuttatás és felhasználás

 • Az EU pályázatkezelési portfólió összevonásának célja a gyors és hatékony forráskijuttatás, az ügyfélkiszolgálás egyszerűsítése és átláthatóbbá tétele
 • Az összevonás kivitelezésének tervezése 2010. októberben indult el
 • Első lépésben az WSA EU pályázatkezelési feladatainak átvételének és az ESZA hazai pályázatkezelési portfóliójának átadásának előkészítése történt meg
 • Az előkészítést 5 szakmai munkacsoport végezte
 • A STRAPI feladatainak átvétele 2010. december közepén indult el
 • A kijelölő rendelet 2010. december 31-én jelent meg
 • A portfólió változás 2011. január 1-el lépett életbe
 • Portfólió változás
  • ESZA által kezelt Nemzeti Civil Alapprogramhoz tartozó hazai pályázati portfólió átadása a korábbi OKMTI, most Wekerle Sándor Alapkezelőnek (WSA), valamint Gyermek és Ifjúsági Alapprogram pályázatainak átadása az NCSSZI részére
  • A WSA és a STRAPI által kezelt TÁMOP, TIOP, KMOP prioritások pályázati portfóliójának átvétele
  • A teljes TÁMOP és TIOP, valamint a kapcsolódó KMOP konstrukciók kezelése az ESZA-ban történik
 • A portfólió változás az ESZA összes működési területét érinti

Ügyfélszolgálat, kommunikáció

Gazdálkodás és jog

Pályázat kezelési folyamatok

Ellenőrzés, szabálytalanság kezelés

Panaszkezelés

Informatika, infrastruktúra

Szervezeti kultúra és humánerőforrás

slide5
Az ESZA pályázati portfóliója a feladatok átvételével darabszámban háromszorosára, értékben több mint duplájára növekedett
projektek z r s nak megval s t s nak aktu lis helyzete
Projektek zárásának, megvalósításának aktuális helyzete
 • 2007-2008-as kiírások: összesen 70 Kedvezményezett
 • TÁMOP 2.2.3-07/1: 12 projekt, 10 lezárt, 2 ellen szabálytalansági eljárás van folyamatban, 91.5 %-os forrásfelhasználás
 • TÁMOP 2.2.3-07/2: 31 projekt, 29 lezárt, 1 ellen szabálytalansági eljárás van folyamatban, 1 ZPEJ feldolgozás alatt, 96.2 %-os forrásfelhasználás
 • TIOP 3.1.1-08/1: 20 projekt, 9 lezárt, 1 szabálytalansági eljárás, 4 meghosszabbított projekt, amely még megvalósítás alatt van, a többi projekt zárása folyamatban, 94.6 %-os forrásfelhasználás
 • KMOP 4.1.1/A: 7 projekt, 5 lezárt, 1 zárása folyamatban, 1 még megvalósítás alatt, 89.2 %-os forrásfelhasználás
 • 2009-2010-es kiírások: összesen 36 Kedvezményezett
 • TÁMOP 2.2.3-09/1, TÁMOP 2.2.3.B-09/1, TIOP 3.1.1-09/1: projektmegvalósítások még nagyrészt folyamatban
 • TÁMOP 2.2.3.B-09/1: 4 szakmailag lezárt projekt, 1 záró jelentés került eddig benyújtásra, 2 projekt 1 éven túli meghosszabbításra került IH engedéllyel
z r elsz mol si csomag
Záró elszámolási csomag
 • Záráshoz információk: ESZA honlapon az „Pénzügyi elszámolás részletes szabályai” elnevezésű dokumentum
 • (http://www.esza.hu/dokumentumok/altalanos-penzugyi-utmutatok_520)
 • A záró csomag ellenőrzése három részből áll:
 • ZKK ellenőrzése
 • ZPEJ ellenőrzése
 • Záró helyszíni ellenőrzés
 • Amíg e három rész között egy is van, ami nem megfelelő, addig a
 • teljes csomag nem hagyható jóvá és a ZKK-ban igényelt összeg sem
 • fizethető ki.
z r elsz mol si csomag1
Záró elszámolási csomag
 • Szakmai és pénzügyi ág találkozása
 • Kedvezményezettnek egyszerre kell benyújtania a két dokumentumot a TSZ-ben meghatározott időpontig (3.3.3 pont) elektronikusan (=online számlakitöltőn keresztül generált formanyomtatványok) és papír alapon
 • Fontos: a projekt fizikai megvalósulását követő időszakban a Kedvezményezett részéről csak pénzügyi teljesítés történhet, tehát számla nem állítható ki és semmilyen teljesítés a szállítók részéről nem megengedett.
 • A ZKK+ZPEJ benyújtásáról a KSZ levélben tájékoztatja a Kedvezményezettet, a határidő lejárta előtt 15 naptári nappal
 • Záró elszámolás esetén nem érvényesül a jó-tételek továbbengedésének a szabálya!
 • A ZKK és ZPEJ hiánypótlás/korrekció/elfogadás/elutasítás egyszerre, egy levélben történik.
 • Kifizetés csak a ZPEJ elfogadását követően történhet meg!
z r elsz mol si csomag2
Záró elszámolási csomag
 • Fontos!
 • ZKK tartalmazzon minden elszámolható, a projekttel kapcsolatosan felmerült költséget, ami még nem került eddig elszámolásra benyújtásra
 • Elszámolhatósági feltételeknek megfelelően kerüljön összeállításra, tekintettel arra, hogy további elszámolás benyújtására nincs lehetőség.
 • SZM, VB: a projekt fizikai zárását követően semmilyen módosításra nem lesz lehetőség
 • A Támogatási Szerződésük kritikus részein (indikátorok, költségvetés) az esetlegesen szükséges módosításokat még a záró csomag benyújtása előtt végezzék el, a vonatkozó kérelmeket nyújtsák be felénk még a projekt fizikai zárásáig
 • A hatályos költségvetésnek meg nem felelő tételek (pl. sortúllépés esetén) véglegesen elutasításra fognak kerülni
 • Indikátorok nem teljesülésekor szabálytalansági eljárás indul, mely visszakövetelést eredményezhet.
 • Előleg elszámolása: A kedvezményezettnek a ZKK-ban kell legkésőbb elszámolni az előleggel.
z r helysz ni ellen rz s
Záró helyszíni ellenőrzés
 • A záró elszámolási csomag ellenőrzésének határidején belül záró helyszíni ellenőrzést folytat le a Kedvezményezetteknél a KSZ
 • A projekt megvalósulásának teljes körű dokumentum alapú ellenőrzése: pénzügyi, szakmai teljesítés, közbeszerzések, nyilvánosság, horizontális szempontok teljesülése:
 • A támogatási szerződésben rögzítettek teljesítésének ellenőrzése
 • A benyújtott PEJ-ekben leírtak ellenőrzése
 • A végrehajtás a jogszabályi előírásoknak megfelelő
 • Indikátorteljesítések:
 • A projekt során elért indikátorok teljesítésének igazoló dokumentumai (a dokumentum az indikátor fajtájától függ, de minden esetben egyértelműen, és objektíven mutatja a vállalt indikátor számszerű, dokumentált megvalósulását)
 • Teljesült és vállalt indikátor érték összehasonlítása:
 • 100%-90% rendben

90%-75% arányos kifizetés

75% alatt meghiúsult a projekt, támogató eláll a szerződéstől.

fenntart si k telezetts gek fenntart si jelent s
Fenntartási kötelezettségek, fenntartási jelentés
 • A ZKK/ZPEJ értesítő levélben tájékoztatjuk a kedvezményezettet fenntartási jelentés benyújtási kötelezettségéről, amelynek részletes szabályait a pályázati útmutató és a támogatási szerződés tartalmazza
 • Pályázati útmutató C10. pontja:
 • A támogatott beruházással létrehozott szolgáltatásokat az 1083/2006/EK rendelet szerint a projekt fizikai befejezését követően minimum 5 évig fenntartja es üzemelteti.
 • legalább 5 évig fenntartja es működteti a TISZK-et
 • A támogatás által megvalósított fejlesztés eredménye (beleértve kifejlesztett szolgáltatások es eszközbeszerzés) a fenntartási kötelezettség fennállása alatt a Támogató előzetes jóváhagyása nélkül nem idegeníthető el, nem terhelhető meg, nem adható bérbe.
 • A projekttel kapcsolatos minden dokumentumot 2020. december 31-ig meg kell őrizni, elkülönítetten kell tartani
 • Amennyiben az indikátoroknál hatásindikátort vállalt, akkor azokat az ott leírtak szerint teljesíteni kell (és jelenteni róla)
fenntart si k telezetts gek fenntart si jelent s1
Fenntartási kötelezettségek, fenntartási jelentés
 • A fenntartási időszak időtartama 5 év, melynek kezdete a projekt befejezését követő nap.
 • Jelentés tárgyát képező időszak kezdő dátuma első PFJ esetén: a projekt befejezését követő nap. A jelentés tárgyát képező időszak záró dátuma a kezdőnaptól számított 12 hónap utolsó napja lesz.
 • Projekt befejezése= TSZ 3.3.2 (esetenként eltérhet) pontja alapján „A Projekt akkor tekinthető befejezettnek, ha a Közreműködő Szervezet a Kedvezményezett zárójelentését elfogadta és az utolsó kifizetési kérelem alapján a támogatást átutalta.” Tehát a fenntartási időszak kezdete a ZPEJ+ZKK elfogadásának napját követő nap.
 • A fenntartási jelentést, a jelentés tárgyát képező időszak utolsó naptári napját követő 15 munkanapon belül kötelező benyújtani.
projektmegval s t s probl m i
Projektmegvalósítás problémái
 • Főbb problémák a projektmegvalósítás alatt:
 • Indikátor értelmezési és teljesítési problémák: az értelmezéseket az IH egységesen próbálta tisztázni az információs napokon, ahol lehetett, ott pedig szerződésmódosítással korrigáltuk az értéket, DE! a minimálisan elvárt célérték alá nem mehetett egy projekt sem
 • Horizontális szempontok módosítása: sok Kedvezményezett a projektirodára értelmezte a szempontokat, vagy a 2007-2008-as kiírások esetében pedig a pályázó Önkormányzatra, ezt szerződésmódosítással kellett kezelni, a TISZK intézményekre aktualizálni
 • Közbeszerzések esetleges sikertelensége, vagy elhúzódása a projekt időtartamának eltolódását okozta: projekthosszabbításokkal kezeltük, ahol az indokoltsága alátámasztott volt, ha túlnyúlt a pályázati útmutató által megszabott maximális projekthosszon, akkor az IH engedélyével
 • Tájékoztatás és nyilvánosság nem megfelelő teljesítése: EU-s logók hiánya, az arculati kézikönyv előírásainak be nem tartása
 • Nagyszámú szerződésmódosítás és változásbejelentés kezelése nehézkes, és néha elhúzódó egyeztetéseket eredményezett
e redm nyek sz mokban k pekben
Eredmények számokban, képekben
 • 66 TISZK támogatása a 2007-2012 közötti időszakban, országosan összesen 86 TISZK létezik
 • 309.859 tanulót érintettek a fejlesztések –közvetve, vagy közvetlenül (támogatott TISZK-ekössztanuló létszáma), ez a 2010-2011-i tanévre: 294.101 főre csökkent
 • Fenntartása a támogatással létrehozott szolgáltatásoknak és magának a TISZK intézményeknek a legkésőbb záró projekthez viszonyítva:
 • 2017. decembere
32 tiszk infrastruktur lis fejleszt se is megval sult tiop kmop tiop 3 1 1 09 1 fel j t s
32 TISZK infrastrukturális fejlesztése is megvalósult (TIOP, KMOP): TIOP-3.1.1-09/1, felújítás
k sz n m a figyelmet
Köszönöm a figyelmet!
 • Sok sikert a projekt zárásához!
 • Kovács Ágnes
 • Uniós Programvezető
 • ESZA Nonprofit Kft.