slide1 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Startgroepen PowerPoint Presentation
Download Presentation
Startgroepen

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 7
orli

Startgroepen - PowerPoint PPT Presentation

164 Views
Download Presentation
Startgroepen
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Startgroepen

  2. Startgroep Belangrijkste vragen HBO-er en mbo-er Scholing jonge kind HBO-er dient te voldoen aan Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie Kosten 5e dagdeel

  3. Startgroep Wat houdt het in (1)? Doelgroep en niet-doelgroep kinderen Maximaal 16 kinderen per groep 12,5 uur Locatie:peuterspeelzaal/kinderopvang Schoolleider heeft de regie Werken naar een integrale visie, integraal team Centraal staat de inhoudelijke samenwerking Aandacht voor de ouderbetrokkenheid

  4. Startgroep Wat houdt het in (2)? Samenwerken, leren van elkaar!! Spelenderwijs leren VVE reeds geïmplementeerd Aansluiten bij SLO-doelen Opbrengstgericht Werken Inhoudelijk aanbod van startgroep tot en met groep 8

  5. Startgroep Wat is er tot nu toe gebeurd? Vergoeding 5e dagdeel Cursus jonge kind Beginnen met vormgeving startgroepen Benut elkaars expertise Website Gunning onderzoek

  6. Startgroep Na één jaar voortgangsrapportage (1): Hbo-er is aangenomen Scholing is gevolgd Stappen zetten met opbrengstgericht werken Aandacht voor doorlopende leerlijn Afstemming over regie en uitvoering Geen plan, maar check op voortgang Alles op orde voor 1 augustus

  7. Startgroep Na één jaar voortgangsrapportage (2): Voorgangsrapportage indienen voor 1 juni 2012 Stand van zaken blijkt daaruit + planning Bericht voor 1 juli Extra bijeenkomst in mei Cursus Opbrengstgericht werken SLO Werkbezoeken Onderzoek gaat van start