Att välja till gymnasieskolan - PowerPoint PPT Presentation

att v lja till gymnasieskolan n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Att välja till gymnasieskolan PowerPoint Presentation
Download Presentation
Att välja till gymnasieskolan

play fullscreen
1 / 11
Att välja till gymnasieskolan
133 Views
Download Presentation
orli
Download Presentation

Att välja till gymnasieskolan

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Att välja till gymnasieskolan ………är en process som pågår……

 2. Studie och yrkesorientering – hela skolans ansvar • Integreras i olika ämnen • Yrkesutövare kommer till skolan • Studiebesök på arbetsplatser • PRAO • Besök på gymnasiemässan • Studiebesök på gymnasieskolor • SYV informerar • Vägledning

 3. Varför P R A O? • Får ta del av arbetslivets villkor och krav • Får erfarenheter från två olika yrkesområden • Får träffa andra vuxna förebilder • Får upptäcka nya saker om sig själv • Får se hur skolkunskaperna kan användas • Får se om egna funderingar stämmer med verkligheten

 4. PRAO:n • Sker under 2 veckor på vårterminen i åk 8 – v.8-9 - 2011 • Ytterligare två veckor på höstterminen i åk 9 – datum inte fastställt ännu • Eleverna är försäkrade genom skolans försäkring • Matbidrag (20 kr/närvarodag) kan sökas efter PRAO:n • Busskort kan man få om man har minst 4 km hemifrån till arbetsplatsen

 5. Hur får man en praktikplats? • Praktikplatsen.se • Eleven får ett lösenord till platsbanken • Eleven väljer 5 platser utan inbördes rangordning • 1 månad innan PRAO-start lottas platserna ut till eleverna • Sista dag att lägga in sina platser är fredagen den 14 januari 2011 • Egen praktikplats • Kontrollera att platsen är ledig • Helst ligger i regionen – vi vill hälsa på våra elever • Blankett finns hos Anki – målsman och handledare ska skriva under blanketten – lämnas in till Anki senast fredagen den 14 januari 2011

 6. Ny gymnasieskola ht-2011 • Det kommer att finnas18 nationella program • Yrkesprogram och högskoleförberedande program • Det kommer att bli större skillnad mellan yrkesprogram och högskoleförberedande program • Yrkesexamen och högskoleförberedande examen införs • Ny betygsskala från A-F införs • Historia blir nytt obligatoriskt ämne • Arbetslivet får större inflytande på yrkesprogrammen • Det blir högre behörighetskrav till gymnasieskolan • Entreprenörskap ska genomsyra utbildningen

 7. Högre behörighetskrav till gymnasieskolan • Till yrkesprogram kommer att krävas= G i svenska ,matematik ,engelska + ytterligare 5 ämnen för att vara behörig • Till högskoleförberedande program kommer att krävas= G i svenska matematik , engelska + ytterligare 9 ämnen • Till samhällsprogrammet, humanistiska och ekonomiska programmet ska SO-ämnena ingå i de 9 ämnena • Till naturvetenskapsprogrammet och teknikprogrammet ska NO-ämnena ingå i de 9 ämnena • URVAL • Hos oss på Ekdala har man 16-18 betyg beroende på om man har ett eller två moderna språk. • De 16 bästa betygen räknas när man söker till gymnasieskolan • G = 10 p VG = 15 p MVG = 20 p

 8. Om vi blickar lite längre fram… • Universitet och högskola ligger lite längre fram men det kan vara bra att redan nu tänka på: • Att behålla sitt moderna språk då det kan ge extra meritpoäng när man så småningom söker till universitet och högskola.

 9. Redan nu kan man……. • Besöka gymnasiemässan – den har öppet • 19/10 kl.8.30-20.00 • 20/10 kl.8.30-20.00 • 21/10 kl.8.30-18.00 • Svenska mässans lokaler i Göteborg • Öppet-hus på gymnasieskolorna i regionen – gå in på www.grkom.se/gymnasiedagarna

 10. Meritpoäng • Meritpoäng för moderna språk – steg 3 ger 0,5 p , steg 4 ytterligare 0,5 p Om steg 3 krävs för behörighet ger steg 4 1,0 p max 1,0 p • Meritpoäng för ytterligare moderna språk kan man få om man fått 1,0 poäng enl.punkt 1.Då får man 0,5 p för steg 5 eller 0,5 för steg 2 max 0,5 p • Meritpoäng engelska – engelska B ger 0,5 p –engelska C ger 0,5 p Max 1,0 p • Meritpoäng matematik – En nivå över 0,5 p , två nivåer över 1,0 p max 1,0 p • Meritpoäng för områdeskurs max 1,0 p • Mer information om meritpoäng www.hsv.se

 11. SYV • Hör gärna av er om ni undrar över något: • jag finns på skolan varje dag 7.00-15.30 • tel 724 61 87 mail anki.husberg@harryda.se