1 / 14

A Dunához kapcsolódó lehetőségek Budapest közlekedésfejlesztésében

Dunai hivatásforgalmi vízi közlekedés kialakítása Budapesten nyitórendezvény   2011. december 8. A Dunához kapcsolódó lehetőségek Budapest közlekedésfejlesztésében. Somodi László stratégiai, fejlesztési és beruházási igazgató Budapesti Közlekedési Központ.

orlando
Download Presentation

A Dunához kapcsolódó lehetőségek Budapest közlekedésfejlesztésében

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Dunai hivatásforgalmi vízi közlekedés kialakítása Budapesten nyitórendezvény   2011. december 8. A Dunához kapcsolódó lehetőségek Budapest közlekedésfejlesztésében Somodi László stratégiai, fejlesztési és beruházási igazgató Budapesti Közlekedési Központ

 2. A Duna Európa TEN-T VII. folyosója • Az Európai Unió közlekedési hálózatának(TEN-T) VII. sz. közlekedési folyosója a Duna. • 1992-ben a 170 km hosszú Duna-Majna-Rajna (DMR) csatornával összekötötték a Majnával és a Rajnával, ezzel Európa leghosszabb (3300 km) belvízi víziút rendszere jött létre.

 3. A Duna – a Főváros kihasználatlan lehetősége

 4. A jelenlegi Duna • Partjain nagyon vegyes tulajdon- és használati viszonyok uralkodnak. • Az észak-déli autóforgalom eluralja a partokat. • Ezért nincs humanizált vízparti környezet. • A vizén jórészt csak turisztikai célú hajóforgalom zajlik.

 5. Jelenleg mindössze 6.000 utas a napi forgalom

 6. A rendezés főbb elvei (I.) • A Duna, mint közlekedési pálya, legyen a közösségi tulajdon része, és a közfinanszírozás területe • A dunai hajózás, mint közlekedési szolgáltatás, lehet a vállalkozói partnerség színtere is

 7. A rendezés főbb elvei (II.) • Ki kell aknázni a vízparti attrakciók lehetőségeit (kulturális, szórakoztató, turisztikai, vendéglátó létesítmények) • Meg kell találni a Dunán horgonyzó szállodahajók és a főváros kölcsönösen előnyös együttműködését

 8. Fejlesztési és hasznosítási ötletpályázat • Dunánk Partjai Budapesten – a Főváros és a Budapesti Építész Kamara szervezésében meghirdetett ötletpályázat – eredményei 2013-ra (város-, és gazdaságfejlesztési hatások feltárása, a társadalmi és gazdaságfejlesztési igényekből következő városszerkezeti és városépítészeti alapvetések megfogalmazása, műszaki, árvízvédelmi, folyamszabályozási, hajózási kérdések felvetése) • Ehhez kapcsolódik a BKK a rakpartok átfogó hasznosítási terveivel (az első munkaanyag 2011 végére készül el)

 9. Folyó, ill. előkészítés alatti fejlesztések Jelenlegi cél: a szolgáltatás fejlesztése (a most induló projekt révén) • BKV vonaljárat indítása EU támogatással felújított hajóállomásokkal • A hajóállomások környezetének utaskapcsolati és közlekedésbiztonsági fejlesztése Későbbi cél: a hajópark megújítása • Aktuális agglomerációs kezdeményezés gyorsjáratú, kis merülésű katamarán hajók EU-támogatott beszerzésére

 10. Illeszkedés a közösségi közlekedési rendszerhez • Akadálymentes parti utaskapcsolatok kialakítása • A meglévő Budapest bérlet elfogadásának igénye (egyeztetés alatt): • kedvezményes kiegészítő jegy vagy bérlet lehetősége a hajóra • a BB elfogadása a hajón (kompenzáció igény!) • Továbblépés: elővárosi hajós kapcsolatok (döntéshozó, finanszírozó partner: NFM)

 11. A vonzáskörzet szigetei – az elővárosi forgalomban vízi úton is kiszolgálható igények

 12. Fejlesztési területek a Duna mentén – utasforgalmat keltő fejlesztések

 13. Elbe-City-Jet Hamburg Twin City LinerBécs - Pozsony Orosz gyorskatamarán (terv)

 14. Köszönöm a figyelmet! Somodi László Stratégiai, fejlesztési és beruházási igazgató Budapesti Közlekedési Központ laszlo.somodi@bkk.hu

More Related