mo liwo ci rozwoju ma ych lotnisk n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Możliwości rozwoju małych lotnisk. PowerPoint Presentation
Download Presentation
Możliwości rozwoju małych lotnisk.

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 21
orlando-wolf

Możliwości rozwoju małych lotnisk. - PowerPoint PPT Presentation

75 Views
Download Presentation
Możliwości rozwoju małych lotnisk.
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Możliwości rozwoju małych lotnisk. Niepołomice, 24.01.2008 r.

 2. Lądowisko w każdej gminie! Czy to możliwe? Realne? A może to mrzonki? Aby odpowiedzieć na to pytanie należy sformułować kilka pytań pomocniczych. Oto one: • Jakie warunki należy spełnić, aby lądowisko powstało na terenie Gminy? • Do czego lądowisko ma służyć? • Jakie występują trudności związane z powstaniem lądowiska? • Jakie wystąpią korzyści z powstania lądowiska dla mieszkańców, regionu? • Czy wykorzystując teren lądowiska można przeprowadzać szkolenia? Jakiego rodzaju szkolenia?

 3. Jakie wystąpią korzyści z powstania lądowiska dla mieszkańców, regionu? Odpowiedź nasuwa się sama. Do atrakcyjnego miejsca ludzie przybywają tłumnie. Trzeba zapewnić im rozrywkę i atrakcje rekreacyjno sportowe. Jeśli są turyści to musi powstać zaplecze gastronomiczne, oraz baza noclegowa. Dzięki lotnisku do takich miejsc trafiają ludzie, którzy nigdy nie przyjechali by samochodem czy autobusem. Lotnictwo – zwłaszcza to obywatelskie, ultralekkie – przyciąga jak magnes. Każdy spróbować może latania, by choć przez chwilę – jak w piosence - „być blisko nieba”… Do obsługi i organizacji wypoczynku latającym turystom, ich rodzinom i nie tylko, potrzebni są inni ludzie. Tak więc powstaje proste przełożenie. Wzrastają obroty w sklepach, restauracjach, hotelach, gospodarstwach agroturystycznych. Wzrasta zatrudnienie.

 4. Jakie warunki należy spełnić, aby lądowisko powstało na terenie Gminy? Warunkiem podstawowym powstania lądowiska jest znalezienie odpowiedniego terenu. Teren musi być gładki nie pofałdowany, pozbawiony przeszkód terenowych w postaci drzewostanu , zakrzaczeń, infrastruktury. Pożądane minimalne wymiary lądowiska: A – motolotnie od 300 x 15 m B – samoloty ultralekkie od 400 x 20-30 m C – samoloty powyżej 500kg MTOW / masy startowej/ 600 x 50 m

 5. Przed nami 300 m pasa startowego

 6. Jakie warunki należy spełnić, aby lądowisko powstało na terenie Gminy?-c.d. • Warunki techniczne określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 lipca 2004 roku w sprawie wymagań dla lądowisk Dz.U. Nr 170 Poz. 1791. §.4. określa, że usytuowanie lądowiska powinno być takie aby: • dłuższy bok pasa startowego był zgodny z kierunkiem przeważających wiatrów; • pas startowy zapewniał wykonywanie startów i lądowań z obydwu kierunków; • starty i lądowania statków powietrznych powodowały jak najmniejszą uciążliwość dla środowiska; • w jego otoczeniu nie występowały przeszkody lotnicze. • Bardzo ważny zapis mówi o tym że: „długość pasa startowego na lądowiskach powinna być taka, aby statek powietrzny przy bezwietrznej pogodzie, po oderwaniu się na końcu pasa mógł przejść co najmniej 15 m nad szczytami istniejących obiektów stałych, tymczasowych, aż do osiągnięcia wysokości 100 m ponad wzniesieniem”

 7. Powierzchnia lądowiska powinna być pokryta trawą i zagęszczona przez wałowanie. Ze względów bezpieczeństwa przez pas startu nie powinny przebiegać ogólnie dostępne drogi. W pobliżu nie powinny znajdować się również linie energetyczne przesyłowe. Ładne lądowisko ale… Co ta wieża tu robi?

 8. Jakie warunki należy spełnić, aby lądowisko powstało na terenie Gminy?-c.d. Po znalezieniu i zakwalifikowaniu gruntów pod lądowisko należy sprawdzić czy jego użytkowanie nie będzie kolidowało z ruchem lotniczym kontrolowanym, tzn. czy nie znajduje się w przestrzeni kontrolowanej (CTR) lotniska komunikacyjnego lub TMA (rejon kontrolowany), co skutkuje znacznymi ograniczeniami w jego wykorzystaniu. Reasumując, musi znajdować się w przestrzeni niekontrolowanej (G). Po spełnieniu powyższych warunków, przy braku ograniczeń w ruchu lotniczym, należy sporządzić dokumentację i zgłosić lądowisko do ewidencji w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego.

 9. Jakie warunki należy spełnić, aby lądowisko powstało na terenie Gminy?-c.d. Oprócz sporządzenia Instrukcji Operacyjnej Lądowiska, niezbędne będzie sporządzenie Planu Ratowniczego Lądowiska, zatwierdzanego przez Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Po wpisaniu do Ewidencji lądowisko otrzymuje swój numer ewidencyjny. Jeżeli będziemy chcieli go intensywnie wykorzystywać należy rozważyć możliwość zgłoszenia przestrzeni wokół lądowiska jako Strefy Ruchu Lotniskowego (ATZ). Wiąże się to z wpisem do wydawnictwa AIP Polska, oraz co najważniejsze, zorganizowaniem i utrzymaniem służby informacji powietrznej (FIS) – koszty!

 10. Do czego lądowisko ma służyć? Lądowiska na ogół przeznaczone są do użytkowania rekreacyjnego i sportowego. Rzadziej do lokalnej komunikacji, gdyż wówczas wymagania formalne są znacznie wyższe. Motolotnie do niedawna były najpopularniejszym sprzętem ultralekkim.

 11. W czasach gdy motolotnia czy samolot ultralekki kosztują tyle co samochód osobowy, lawinowo zwiększa się ilość ich posiadaczy – pilotów turystycznych. W krajach ościennych – np. u południowych sąsiadów - nasycenie lotniskami jest tak duże, że z każdego miejsca do lokalnego lotniska / lądowiska / jest nie więcej jak 30 km. W Małopolsce mamy trzy zarejestrowane lotniska sportowe w odległości 80 – 100 km. To zdecydowanie za mało! Coraz częściej samoloty ultralekkie wypierają z lądowisk motolotnie…

 12. Ktoś kiedyś powiedział, że kilometr autostrady prowadzi do nikąd – kilometr lotniska otwiera okno na świat!!! Usytuowanie lądowiska w pobliżu miejsc rekreacji zwiększa jego walory powodując iż nie tylko piloci – użytkownicy - mają swoją frajdę, ale też ich rodziny i znajomi znajda coś dla siebie. Klasycznym przykładem jest lądowisko w Pińczowie, woj. Świętokrzyskie. Lądowisko położone jest w widłach zalewu - z kąpieliskiem MOSiR - oraz rzeki Nidy. Z doświadczenia wiemy, że rodzinne wizyty nie są tam przypadkowe. Kiedy tata lata rodzina zażywa kąpieli w rzece lub zalewie, jeździ konno, wędruje po okolicznych wzgórzach i lasach, Tak więc nie samo lądowisko stanowi o sukcesie. Należy zadbać by w bezpośrednim jego pobliżu znajdowały się różnorakie atrakcje rekreacyjne.

 13. Lądowisko w Pińczowie. Pas 700 x 30 m. Przykład klasycznego lądowiska rekreacyjnego.

 14. Jakie występują trudności związane z powstaniem lądowiska? W Małopolsce największą trudność stanowi znalezienie odpowiedniego terenu. Teren jest górzysty lub pagórkowaty. Nieliczne miejsca płaskie i równe wykorzystywane są do upraw rolnych. Kolejnym problemem jest typowo galicyjskie rozdrobnienie gospodarstw. Powoduje to konieczność wykupu działek od wielu właścicieli. W atrakcyjnych – z punktu widzenia powstania lądowiska – miejscach, właścicielami gruntów jest nie rzadko 15 i 20 właścicieli. Z cudem graniczy przekonanie do sprzedaży areału pod lądowisko. Jeśli to się uda, to ceny są tak zawrotne, że przedsięwzięcie od początku jest nierentowne. Przypominam, że mówimy o lądowisku mającym służyć rekreacji i sportom lotniczym, a nie komercyjnemu wykorzystaniu.

 15. I jak tu z czegoś takiego zrobić lądowisko? Szerokość poletek od 8 do 20 m. I jeszcze te druty!

 16. Czy wykorzystując teren lądowiska można przeprowadzać szkolenia? Jakiego rodzaju szkolenia? Ważnym jest by w poniedziałek, po wyjeździe weekendowych gości lotnisko nie pustoszało. Nie zamieniało się w łąkę po której hula wiatr. Co zrobić? Recepta jest prosta! Lotniskiem musi się ktoś opiekować. Kosić trawę,/ zadbać o infrastrukturę. Kto to zrobi najlepiej? Wydaje się, że najbardziej rozsądnym wyjściem jest ulokowanie na takim lądowisku szkoły lotniczej. Komu jak nie właścicielowi szkoły zależy na utrzymaniu lądowiska we wzorowej kondycji. Szkoła poprzez prowadzone szkolenia zapewni ruch na lądowisku również wówczas gdy nie będzie turystów. Szkoła wreszcie przyciągnie kolejnych adeptów lotnictwa. Bo lotnictwo to nieuleczalna choroba. Kto raz zaczął, ten będzie latał!! Zapyta ktoś, kogo szkolić ma taka szkoła? Odpowiedź na to muszą udzielić sobie właściciele lądowiska.

 17. Oczywiście najbardziej prestiżowa jest szkoła samolotowa. Niestety również najdroższa. Szkolenie samolotowe kosztuje od 20 do 25 tyś zł. Jest więc szkoleniem elitarnym. Z doświadczenia wiemy, że szkolenie takie jest rentowne w dużych ośrodkach, posiadających rozbudowaną infrastrukturę, samoloty, szybowce, instruktorów i mechaników. Tak więc z powyższych względów samoloty i szybowce zostawmy aeroklubom i zawodowym ośrodkom lotniczym. Pozostają nam samoloty ultralekkie, motolotnie, paralotnie ich zmotoryzowane wersje. I tu mamy pole do popisu. W Polsce mało jest szkół mikrolotowych i motolotniowych, a zapotrzebowanie na usługi szkoleniowe w tym zakresie – duże! Dzięki powyższym sprzętom dynamicznie w ostatnich latach rozwija się turystyka lotnicza. Turystyka dławiona do 2005 roku przez złe zapisy Ustawy Prawo Lotnicze. Najbardziej godne zainteresowania ze względu na masowość zjawiska jest niewątpliwie paralotniarstwo. To ono przyciąga do ośrodków szkolenia paralotniowego tysiące ludzi rocznie.

 18. Start paralotni z napędem

 19. Paralotniarstwo również, ze względu na niskie koszty szkolenia - nie przekraczające kilkuset złotych - jest najbardziej popularną ze wszystkich dyscyplin lotniczych. Jedynym ograniczeniem uprawiania paralotniarstwa nizinnego - wykorzystującego wyciągarki - jest potrzeba dysponowania pasem startowym długości od 600 do 1200 m. I tu – przynajmniej jeśli chodzi o małopolskie realia - wracamy do problemu pozyskania terenu pod lądowisko.Jedno jest pewne – lądowiska budować trzeba!!!

 20. Jeden z tysięcy…

 21. K O N I E C