d li kiler ve ab koordinasyon birimi n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Dış İlişkiler ve AB Koordinasyon Birimi

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

Dış İlişkiler ve AB Koordinasyon Birimi - PowerPoint PPT Presentation


 • 134 Views
 • Uploaded on

Kırıkkale Üniversitesi. BOLOGNA SÜRECİ. Dış İlişkiler ve AB Koordinasyon Birimi. Bologna Süreci. (2010 yılına kadar) bilgi temelli bir Avrupa ekonomisi için: öğrenci, öğretim elemanı ve idari kadro hareketliliği yüksek, ulusal eğitim alanları birbiri ile karşılaştırılabilir,

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Dış İlişkiler ve AB Koordinasyon Birimi' - orlando-summers


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
d li kiler ve ab koordinasyon birimi

Kırıkkale

Üniversitesi

BOLOGNA

SÜRECİ

Dış İlişkiler ve AB Koordinasyon Birimi

bologna s reci
Bologna Süreci

(2010 yılına kadar) bilgi temelli bir Avrupa ekonomisi için:

 • öğrenci, öğretim elemanı ve idari kadro hareketliliği yüksek,
 • ulusal eğitim alanları birbiri ile karşılaştırılabilir,
 • ulus ötesi eğitim boyutlarını dikkate alan,
 • eğitim ve araştırma etkinliklerini birbiri ile sıkı ilişkilendirmiş ve
 • tüm süreci iç ve dış paydaş katılımı ile sürekli denetleyen ve izleyen

Avrupa Yüksek Öğrenim Alanı oluşturmak

Yükseköğretim reformu

bologna s reci1
Bologna Süreci
 • Bologna Deklarasyonu, 1999 (29 ülke)
 • Prag Bildirgesi, 2001 (32 ülke, Türkiye’nin katılımı)
 • Berlin Bildirgesi, 2003
 • Bergen Bildirgesi, 2005
 • Londra Bildirgesi, 2007 (46 ülke)
 • Leuven, 2009
 • 11-12 Mart 2010 Budapeşte ve Viyana Bakanlar Konferansı (+1=47 ülke)

Tarihçe

bologna s reci3
Bologna Süreci

Eylem Başlıkları

 • Kolay anlaşılabilir ve karşılaştırılabilir bir akademik derece sistemi ve temel olarak 2/3 aşamalı yükseköğretim sistemi (Lisans, Master ve Doktora)
 • Ortak bir kredi sistemi (ECTS-AKTS)
 • Öğrenci/Öğretim üyesi Hareketliliği
 • Kalite güvencesi konusunda işbirliği
 • Yükseköğrenimde Avrupa boyutu
 • Yaşam boyu öğrenim
 • Öğrencilerin süreçlere katılımı
 • Avrupa Yükseköğretim Alanı (EHEA)’nın çekiciliğinin arttırılması
 • Avrupa Yükseköğretim Alanı (EHEA) ile Avrupa Araştırma Alanı (ERA) arasındaki sinerjinin oluşturulması
 • Bu çalışmaların 2010 yılına kadar tamamlanması ve EHEA ‘nın oluşturulması
bologna s reci4
Bologna Süreci
 • Bologna Sürecinde Üniversitelerden Beklenenler
 • Bologna sürecine uyum kararlılığı,
 • Bologna Sürecinin tanıtılması ve paydaşların sürece katılımının özendirilmesi,
 • Üniversite içinde bir Bologna Süreci birim/çalışma grubu kurulması ve bu gruba yönetsel destek verilmesi (Bologna Eşgüdüm Komisyonu),
 • Bu amaçlar doğrultusunda stratejik planlama yapılması,
 • Öğrenim Programlarının gözden geçirilmesi,
 • Sürekli kalite iyileştirme mekanizmalarının kurulması,
 • Bologna sürecine bütün programlar düzeyinde katılımın sağlanmasıdır.
bologna s reci5
Bologna Süreci
 • Türk Yükseköğretimi ile Bologna Süreci’nin Ortak Hedefleri
  • Uluslararası rekabette yer almak,
  • Öğrenci merkezli uygulamaları ve ders programlarını oluşturmak,
  • Mezunların istihdam edilebilirliğini arttırmak,
  • Derece ve diplomaların tanınırlığını arttırmak,
  • Yükseköğretimimizi yeterlilikler çerçevesinde yeniden yapılandırarak kalite ve şeffaflığı artırmak
  • Kalite güvencesi sisteminin uygulanmasını sağlamak,
  • Öğrencilerin, öğretim elemanlarının, mezunların dolaşımını/hareketliliğini özendirmek, kolaylaştırmak, kalitesini artırmak.
bologna s reci6
Bologna Süreci

Yükseköğretimimizde Yeniden Yapılanma Çalışmaları, BEK’lerin Kurulması

20.11.2008 tarihli YÖK Genel Kurul Kararı ile Yükseköğretim kurumlarının, Bologna Süreci esasları doğrultusunda yeniden yapılandırılması ve sürdürülebilir gelişmesini yönlendirmek üzere her yükseköğretim kurumunda bir “Bologna Eşgüdüm Komisyonu-BEK” oluşturulması istendi.

BEK’ler, Avrupa Yükseköğretim Alanı’nın yeniden yapılandırılması için yürütülen Bologna Süreci kapsamındaki Avrupa Kredi Transfer Sistemi-AKTS/ Diploma Eki-DE ve Tanınma, Kalite Güvencesi, Yeterlilikler, Öğrenim Çıktıları, Hareketlilik, Öğrenci Katılımı, Sosyal Boyut konularında yükseköğretim kurumlarında yapılacak olan çalışmaları yürütür.

bologna s reci7
Bologna Süreci

BEK’in görevleri şunlardır:

a. Bologna sürecinin faaliyet alanlarına giren ve YÖK tarafından çerçevesi belirlenmiş olan konularda kurumun “Yıllık Eylem Planı”nı hazırlamak, uygulamasını sağlamak; “Kurum Raporu”nu hazırlanacak yıllık ulusal rapora veri oluşturmak üzere, her yılın en geç Mayıs ayı sonuna kadar Yükseköğretim Kurulu’na göndermek.

b. Bologna Süreci’nin ana çalışma alanlarında iç ve dış paydaşlara ilgili mevzuat ve uygulama konularında sistematik olarak hizmet içi eğitim seminerlerinin düzenlenmesini sağlamak. Kurum ve birimlerin akademik kurullarında Bologna Süreci uygulamalarının yerleşmesi için gerekli önlemler almak.

c. Yapılan çalışmaları değerlendirip yeni dönem uygulamaları için strateji belirlemek.

d. Bologna Süreci’yle ilgili, Yükseköğretim Kurulu’nun, Avrupa Yükseköğretim Alanında faaliyet göstere kurum ve kuruluşların (EUA, ENQA, ESU, EURASHE gibi ) etkinliklerini izlemek, katılmak ve bu doğrultuda kurum içi hazırlıklara öncülük etmek.

bologna s reci8
Bologna Süreci
 • Önümüzdeki Süreç (Yapılması Gerekenler)
 • Yükseköğretim kurumlarımızdaki yeniden yapılanma çalışmalarına ağırlık verilmesi
  • Kurum içinde öğretim elemanlarına, personele ve öğrencilere bilgilendirmenin yapılması,
  • İstihdam edilebilirliği artırmak için iş dünyasıyla ve diğer paydaşlarla diyalogun artırılması,
  • AKTS çalışmalarının öğrenci iş yüküne dayalı olarak hesaplanması,
  • DE çalışmalarının tamamlanması,
  • Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi kapsamında öğrenme çıktılarını temel alarak ders programlarının ve müfredatın güncellenmesi,
  • İç ve Dış Kalite Süreci mekanizmalarının oluşturulması, çalıştırılması,
  • Yıllık eylem planının hazırlanması ve yapılanların Senato’ya sunularak kurumsallaştırılması gerekmektedir.
bologna s reci9
Bologna Süreci

Üniversitemizde Bologna Süreci Kapsamında Yapılan Çalışmalar

Üniversitemizde Bologna Süreci Çalışmaları 2004-2005 akademik yılında başladı,

Bologna Süreci Bilgilendirme Toplantıları düzenlendi,

Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) çalışmaları yapıldı,

Diploma Eki (DE) çalışmaları yapıldı,

Üniversitemizin İngilizce Bilgi Paketi hazırlandı,

İngilizce transkript ve öğrenci belgesi verilmeye başlandı,

2005 yılında ders içerikleri hazırlandı,

Erasmus Programı başlatıldı,

Yurtdışındaki üniversitelerle İkili Anlaşmalar yapıldı,

Yurtdışındaki anlaşmalı üniversite/firmalara öğrenci, akademik-idari personel hareketliliği (değişimi) başladı,

Yurtdışından öğrenci-akademik personel geldi,

Üniversitemizi tanıtıcı İngilizce web sitesi hazırlandı,

Yerinde Ziyaret Programı kapsamında YÖK Bologna Uzmanları üniversitemize davet edildi, Bologna Sürecinde yaptığımız çalışmalar incelendi, bilgilendirme toplantıları düzenlendi,

Sürekli Eğitim Merkezi açıldı (Hayat Boyu Öğrenme),

Bologna Eşgüdüm Komisyonu kuruldu.

bologna s reci10
Bologna Süreci
 • Üniversitemizde Yapılması Gereken Çalışmalar
  • Bologna Eşgüdüm Komisyon (BEK) üyelerinin Bologna Süreci konusunda bilgi sahibi olması,
  • Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi ve Türkiye Yükseköğretim Ulusal Yeterlilikler Çerçevesinin (TYYÇ) incelenmesi,
  • TYYÇ, İş Veren ve Mezun görüşü ile müfredat çalışmalarının başlatılması,
  • Aynı içerikli derslerin belirlenmesi, ders isim ve kodlarının ortak olması,
  • Program çıktıları, ders çıktıları, ders içeriklerinin hazırlanması (Türkçe-İngilizce), AKTS kredilerinin anket sonuçlarına göre belirlenmesi, bu çalışmaların web ortamında yapılıyor ve güncellenebiliyor olması,
  • Derslerin, içeriklerinin ve çıktılarının her yılın Haziran ayına kadar güncellenmesi ve senatonun onayından sonra kitapçık olarak ve Internet’te yayınlanması,
  • Üniversite web sitesinin İngilizce versiyonunun hazırlanması,
  • Diploma Eki’nin tüm akademik birim mezunlarına otomatik olarak verilmesi,
  • Bologna Süreci Yıllık Eylem Planı hazırlanması,
  • Kalite Güvencesi ve Akreditasyon çalışmaların hız verilmesi,
  • Bologna Süreci internet sayfasının oluşturulması,
 • gerekmektedir.
bologna s reci11

Özet olarak Bologna Süreci

Bologna Süreci

Kalite

Güvencesi

Eğitim Planı Tasarlama

Öğrenme Çıktıları

Öğrenci iş yükü

Yeterlilikler

Çerçevesi

Tanınma

Öğrenme çıktıları

Öğrenci iş yükü

Derecelerin

karşılaştırılabilirliği

(I, II, III)

Öğrenim dönemleri

Transfer ve Biriktirme için AKTS(ECTS)

bologna s reci12
Bologna Süreci

Yeterlilik: Geçerliliği kabul edilen bir öğretim programının başarıyla tamamlanması sonucu o program için öngörülen öğrenme çıktılarının (kazanımlarının) kazanıldığını onaylayan ve yetkili bir otorite tarafından basılı olarak verilen derece, diploma veya sertifika türü belgedir.

Öğrenme Çıktıları (kazanımları): Bir öğrenme sürecinin tamamlanmasınınardından öğrenenin neleri bileceğinin, neleri yapabileceğinin ve nelere yetkin olacağının ifade edilmesidir.

Yeterlilikler Çerçevesi: Yeterlilikleri, öğrenme çıktılarına göre sınıflandıran ve organize eden yapıdır.

bologna s reci13
Bologna Süreci

Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi: Ulusal düzeyde yükseköğretim yeterlilikleri arasındaki ilişkiyi açıklayan, ulusal ve uluslararası paydaşlarca tanınan ve ilişkilendirilebilen, yeterliklerin belirli bir düzen içerisinde yapılandırıldığı bir sistemdir.

Bu sistem aracılığla, yükseköğretimde tüm yeterlilikler ve diğer öğrenme kazanımları açıklanabilir ve tutarlı bir şekilde birbiri ile ilişkilendirilebilir.

Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi: Ulusal Yeterlilikler Çerçevelerinin ilgi tutulabileceği ve bu sayede farklı ülkelerin yeterliliklerinin de birbirleriyle ilişkilendirilebileceği şemsiye (üst) çerçevedir.

bologna s reci14
Bologna Süreci
 • Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi:
 • Uluslararası alanda o ülkenin yüksek öğretim sisteminin
  • şeffaflığı
  • tanınması
  • öğrenenler ve mezunlarının hareketliliği
  • ve
  • yükseköğretim kurumlarının uluslararası
  • çekiciliğini artırmak
bologna s reci15
Bologna Süreci

Bologna Süreci ile ilgili internet siteleri:

 • YÖK Bologna Süreci internet sitesi: http://bologna.yok.gov.tr/
 • 66 Soruda Bologna Süreci Uygulamaları:

http://bologna.yyu.edu.tr/2010/BEK.WEB.YYU/66%20SORUDA%20BOLOGNA%20SÜRECİ.PDF

 • Sakarya Üniversitesi, Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi

http://www.ebs.sakarya.edu.tr/?page=fak&lang=tr

 • Karadeniz Teknik Üniversite, Bilgi Paketi

http://obs.ktu.edu.tr/

 • Kocaeli Üniversitesi, Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite Süreci

http://ogr.kocaeli.edu.tr/koubs/bologna/index.cfm

http://bologna.kocaeli.edu.tr/

d li kiler ve ab koordinasyon birimi1

Kırıkkale

Üniversitesi

TEŞEKKÜRLER

Dış İlişkiler ve AB Koordinasyon Birimi