zeki g rg ame reh ve den ba m h n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
MEŞCERE TİPLERİNİN AYRILMASI ESASLARI (ENVANTER KARNELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ)

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 36

MEŞCERE TİPLERİNİN AYRILMASI ESASLARI (ENVANTER KARNELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ) - PowerPoint PPT Presentation


  • 217 Views
  • Uploaded on

Zeki GÖRGÜ Ame . Reh .ve Den. Başmüh. MEŞCERE TİPLERİNİN AYRILMASI ESASLARI (ENVANTER KARNELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ). Meşcere :

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'MEŞCERE TİPLERİNİN AYRILMASI ESASLARI (ENVANTER KARNELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ)' - orlando-park


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
zeki g rg ame reh ve den ba m h
Zeki GÖRGÜ Ame. Reh.ve Den.Başmüh.MEŞCERE TİPLERİNİN AYRILMASI ESASLARI(ENVANTER KARNELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ)
slide2

Meşcere:

Yaş, ağaç türü kombinasyonu, büyüme ya da kuruluş şekli, bunların hepsi veya bir kısmı ile çevresinden ayrılan orman parçasıdır.

slide3

A- Aynı Yaşlı Koru Ormanlarında Meşcere

Tiplerinin Ayrılması;

Meşcere tipi ayırma esasları;

1- Ağaç türleri ve karışım bakımından,

2- Meşcere gelişme çağları bakımından,

3- Kapalılık bakımından,

4- Hasılat sınıfları bakımından.

slide4

Ağaç türleri ve karışım bakımından;

1- Saf meşcereler

2- Karışık meşcereler

Meşcere gelişme çağları bakımından;

1-Gençlik ve Sıklık

2- Sırıklık ve Direklik

3- İnce Ağaçlık

4- Orta Ağaçlık

5-Kalın Ağaçlık

Gerektiği hallerde bu çağlar birleştirilebilir, çoğaltılabilir.

slide5

Kapalılık bakımından;

1- 0 Boşluklu kapalı

2- 1 Gevşek kapalı

3-2 Orta kapalı

4- 3 Kapalı ve tam kapalı

5- 4 Sıkışık veya girift kapalı

6- 5 Dikine kapalı

Amenajman Yönünden;

1- %11-40 kapalılıktaki meşcereler (1) kapalı,

2- %41-70 kapalılıktaki meşcereler (2) kapalı,

3-%71’den fazla kapalılıktaki meşcereler (3)

kapalı olarak mütalaa edilir.

slide6

B- Değişikyaşlı(Seçme - Devamlı) Koru Ormanlarında Kuruluş Tiplerinin Ayrılması;

1- Yaşlanmış bir seçme ormanı (A)

2- Genç bir seçme ormanı (B)

3- Orta yaşta bir seçme ormanı (C)

4- Aktüel seçme ormanı (D)

slide7

Meşcere Tipleri Ayrımında Karşılaşılan

Kombinasyolar

1- Bir meşceredeküçük boşluğa rastlamış örnek envanter karnesinin değerlendirilmesi,

2- Bir meşceredeküme halinde değişik ağaç türlerine rastlamış örnek envanter karnesinin değerlendirilmesi,

3- Bir meşceredeyaşlı genarasyondan kalan fertlerin bulunduğu alana rastlamış örnek envanter karnesinin değerlendirilmesi,

4- Bir meşcerededeğişik ağaç türlerinin 1-2 adet bulunduğu alana rastlamış örnek envanter karnesinin değerlendirilmesi,

5- Bakı aynı,ancak rakımdan kaynaklı değişik ağaç türlerinin bulunduğu yamaç veyahavzalardameşcere tiplerinin ayrılması,

6- Karışık meşcerelerde( münferit, küme, grup vs.) tip ayırımı,

7- Tek çağ (b-c-d) yada iki çağlı(bc-cd) tiplerin ayrılması,

8- Seçme ve Devamlı Ormanlarda envanter karnelerine göre kuruluş tiplerinin (bölme ve bölmeciklerin) ayrılması,

9- Bu ve buna benzer değişik kombinasyonlar.

slide8

Ana meşcere:

Çk, ÇkÇs, ÇkKn vs. olabilir.

Ormanımızda, bu tür boşluklar bulunmadığından boşluktaki örnek alan, değerlendirme dışı bırakılmalıdır.

slide11

Ormanımızda bu tür boşluklar bulunduğundan boşluktaki örnek alan değerlendirmeye konu edilmelidir.

slide12

Ana meşcere;

Saf veya karışık olabilir.

Küçük grup bu türlerden farklı türdür. (Ör. Kv olsun.)

Ormanımızda Kv bulunan başka alanlar bulunmadığından, örnek alan

meşcereyi temsil etmemektedir.

Örnekalan bu nedenle değerlendirme dışı bırakılmalıdır.

slide13

Ormanımızda Kv bulunan başka alanlar bulunduğundan meşcereyi temsil etmekte, bu nedenle örnek alan değerlendirmeye konu edilmelidir.

slide14

Ana meşcere;

Knb, Knbc olabilir.

Ormanımızda eski generasyondan kalma yaşlı ve azman

karakterinde fertler bulunmamaktadır, sadece bir örnek alanda bir iki adet

yaşlı fert ölçülmüştür.

Genel meşceremizi temsil etmeyeceği için bu örnek

alan değerlendirme dışı bırakılmalıdır.

slide17

Ormanımızda eski generasyondan kalma yaşlı ve azman karakterinde fertler

bulunmaktadır.

Sadece bir örnek alanda bir iki adet yaşlı fert ölçülmüştür.

Genel meşceremize uygun olduğu için, bu örnek alan değerlendirmeye konu

edilmelidir.

slide19

Ana meşcerede;

Sadece bir örnek alanda değişik türde iki ağaç ölçülmüştür ve bu tür ağaçlar

başka hiçbir yerde yoktur.

Bu karne de iki ağaç silinebilir veya ana ağaç türüne dahil edilebilir.

slide20

Bu meşcere aynı tür ve kapalılıktadır.

Alandaki ilk 4 örnek alanda (c) çağı, diğerlerinde (b) çağı hakimdir.

Buna göre genel alan için meşcere rumuzu (bc) veya (c) şeklinde olabilir.

Ancak…

slide21

Alandaki ilk 4 örnek alanda (c) çağı hakim ve I. bölmede, diğer örnek

alanlarda ise (b) çağı hakim ve II. bölmede yer almaktadır.

Bu durumda I. Böl. Meş. Rumuzu (c), II. Böl. Meş.

Rumuzu (b-bc) olmalıdır.

slide22

Bölme içerisinde yer alan orman parçası aynı çağda (c) ve kapalılıktadır.

Kuzey ve yüksek rakımlarda Çk (3 ör. alan) , güney ve alçak rakımlarda Çz

(4 ör. al.) türleri yer almaktadır.

Buna göre meşcere tipi rumuzu ne olmalıdır?

ÇzÇkc mı, yoksa Çzc ve Çkc mi?

Tabiki,her iki ağaç türünü ayrı ayrı değerlendirmeliyiz.

slide23

Değişikyaşlı (Dev. Or.) bir ormanda aynı bölmede farklı iki kuruluş tipi olduğu zaman

mutlaka ayrı bölmecik olarak ayrılmalıdır.

I. bölmecikteki 7 örnek alandan ikinci örnek alan 1000 m2 büyüklüğünde Çkd2

meşceresine isabet etmiştir.

Ana meşcerenin kuruluş tipi KnBdir. Buna göre bölmecikte Çk ve Kn türlerine ait

servetlerin dağılımı Çk lehine fazla olacaktır. Gerçekte Çk 1000 m2 alana sahip olmasına

rağmen, bölmecik servetinde 4,5 ha.lık alana karşılık servet gözükecektir.

Çk için ne yapılabilir?

Çk alanına orantılı olarak servete katılımı sağlanmalıdır.

slide24

Karışıkmeşcerelerde örnek

alanların yeri, meşcere tipi rumuzu

ve adet - hacim ilişkisi.

Örnek alanlar, sadece bir türe

rastlayabilir, diğer tür veya türlerin

de servet değerleri için ilave örnek

alan, yada ek ölçmeler yapılmalıdır.

Meşcere tipi rumuzu ise, hakim tür

esas alınarak (adet itibariyle)

isimlendirilmelidir, ancak yetişme

muhiti koşullarına göre de türler

yer değiştirebilir (13 No.Tb.not

iliştirmek koşuluyla).

slide27

Ana meşcere:

Yaşlı, kalın çaplı KnÇkde, kapalılık (3)tür.

Örnek alan büyüklüğü ve meşcere tipi rumuzu ne olmalıdır?

Kapalılık her ne kadar (3) olsa da gövde sayısı da önemli olup, örnek alan

büyüklüğü 600-800 m2 ve rumuzuda (1 veya 2) şeklinde olabilir.

slide28

Meşcere Tipleri Arasındaki İlişki:

1.Şekil: Adet olarak b1<b2<b3, hacim b3>b2>b1 şeklinde olmalıdır.

2.Şekil: Adet olarak bc1<bc2<bc3, hacim bc3>bc2>bc1 şeklinde olmalıdır.

3.Şekil: Adet olarak c1<c2<c3, hacim c3>c2>c1 şeklinde olmalıdır.

slide29

Meşcere Tipi Rumuzunda Tek veya Çift Çağ Kullanımı;

( b) çağı; 8 - 19,9 cm. çaplardaki fertlerin teşkil ettiği, arada (c) çağında fertlerinde münferit olarak bulunduğu meşcereyi,

(bc) çağı; 8 - 35,9 cm. çaplardaki fertlerin teşkil ettiği,ancak (b) çağındaki fertlerin ağırlıkta olduğu meşcereyi,

(c) çağı; 20 - 35,9 cm. çaplardaki fertlerin teşkil ettiği, arada (b) çağında fertlerinde münferit olarak bulunduğu meşcereyi, ifade etmek için kullanılmaktadır.

Böylece meşcereler daha homojen olarak ifade edilebilmektedir.

slide33

Ana meşcere genç Çk veya Kn’dir. Meşceremizde münferit yaşlı (kalın çaplı, azman

karekterde) fertler bulunmaktadır.

I. Bl. Çkd / b,bc; Üstte münferit yaşlı, altta ise ana meşcereyi teşkil eden

Çkb, Çkbcmeşceresi olan meşcereyi,

I. Bl. Knd/b,bc; Üstte münferit yaşlı, altta ise ana meşcereyi teşkil eden

Knb, Knbcmeşceresi olan meşcereyi,

II.Bl. ise Çkb, Çkbc veya Knb, Knbcmeşcerelerinden ibarettir.

Yaşlı (kalın çaplı, azman karekterde) fertlerin bulunduğu meşcerelerle,

bulunmayan meşcereler mutlaka ayrılmalıdır.

slide35

D - İyi Bir Meşcere Haritası Yapabilmek İçin Olması Gereken Şartlar;

1- Kaliteli hava fotoğrafı ve yorumu,

2- Uzmanı tarafından hazırlanantaslak meşcere haritası,

3- Çok iyi arazi istikşafı,

4- Yetişmiş taksatör.

slide36

BİTTİ

SİZLERE, HAYATINIZ BOYUNCA SAĞLIK, MUTLULUK DİLEKLERİMLE, SEVGİ VE SAYGILAR SUNUYORUM.

Z.GÖRGÜ

ad