Příkaz k úhradě - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Příkaz k úhradě PowerPoint Presentation
Download Presentation
Příkaz k úhradě

play fullscreen
1 / 11
Příkaz k úhradě
246 Views
Download Presentation
oriole
Download Presentation

Příkaz k úhradě

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Příkaz k úhradě

  2. Příkaz k úhradě • Příkaz může majitel zadat přímo v bance prostřednictvím formuláře nebo přes internetbanking, telebanking • Majitel účtu dá bance příkaz, aby provedla platbu z jeho účtu na jiný účet • Účet příjemce může být u téže banky nebo u kterékoli jiné banky

  3. Jednorázový příkaz • Pokud budeme platit pouze jednu platbu bez pravidelného opakování (obědy ve školní jídelně, nedoplatek za plyn…), použijeme jednorázový příkaz k úhradě

  4. Jednorázový příkaz - internetbanking • Při platbě přes internetbanking vyplní majitel účtu jednoduchý formulář a postupuje podle pokynů • Většinou je nutné potvrdit platbu přes mobilní telefon vepsáním autorizačního kódu

  5. Hromadný příkaz • Pokud chceme zadat více plateb, nemusíme je zadávat jednotlivě, ale vyplníme formulář pro hromadnou platbu

  6. Trvalý příkaz • chceme-li, aby se platba pravidelně opakovala (např.každý měsíc), zadáme příkaz k trvalé platbě • Např.při spoření, platby záloh plynu či elektřiny, pojištění…

  7. Vyplnění formuláře • Zadáme datum splatnosti – kdy chceme, aby byl příkaz uhrazen • Zpráva pro mne – pro lepší orientaci ve výpisu si můžeme zapsat účel platby • Zpráva pro příjemce – chceme-li příjemci upřesnit platbu • z jakého účtu – zadání čísla účtu majitele • Na jaký účet – číslo účtu příjemce platby • Částka – kolik Kč chceme poslat • Variabilní symbol – pokud není přímo uveden u faktury, píšeme např.své rodné číslo

  8. Procvičení: (odpověz na otázky) • Jmenuj, jaké druhy příkazů k úhradě znáš? • Co si vysvětluješ pod pojmem perioda platby? • K čemu slouží hromadný příkaz k platbě? • Bankovní poplatek za příkaz k úhradě přes internetbanking bude levnější nebo dražší, než u přepážky? • Zjisti na internetu kódy jednotlivých bank. (http://www.banky.cz/kody-bank)

  9. Použité zdroje • http://www.btpraha.cz/img/sn1.jpg • http://www.btpraha.cz/img/sn2.jpg • http://www.btpraha.cz/img/sn5.jpg • http://www.papirnictvi.euweb.cz/Tiskopisy_opt/hromadny_prikaz_20x21_s.jpg Učebnice: Finanční gramotnost pro druhý stupeň základní školy, Fortuna, Praha 2011 ISBN 978-80-7373-089-5

  10. Šablona č.: VI/2 – Inovace a zkvalitnění výuky směřijící k rozvoji finanční gramotnosti Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Předmět: Občanská výchova Ročník: 8.ročník ZŠ praktické Autor: Mgr. Monika Nováková Škola: Základní škola, Městec Králové, Náměstí Republiky 303 Datum: březen 2013