slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Институт Либера

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

Институт Либера - PowerPoint PPT Presentation


 • 101 Views
 • Uploaded on

Институт Либера. Корпоративни обучения и тийм билдинг. Концепция.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Институт Либера' - oriole


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
Институт Либера

Корпоративни обучения и тийм билдинг

slide2
Концепция
 • Колаборацията от изкуствата музика, театър, танци и изобразително изкуство функционира в единна програма, която акцентира върху екипната работа, комуникацията и взаимното уважение чрез импровизация, ролеви игри и други методи. Програмата работи ефективно върху различни казуси и цели, съчетавайки един или повече от възможните модули.
slide3
Цели на програмата
 • Справяне със стреса
 • Разрешаване на конфликти
 • Управление на времето
 • Лидерство
 • Изграждане на подкрепа и доверие
 • Междуличностна комуникация, активно слушане, обратна връзка
 • Интеграция, синхрон и баланс
 • Баланс работа – личен живот
 • Лична и групова мотивация
 • За всеки отделен случай изработваме конкретна програма, включваща една или повече от набелязаните цели, в зависимост от нуждите на клиента.
slide4
Модули на програмата
 • Музика (барабани и др.ударни инструменти)
 • Театър
 • Танци
 • Изобразително изкуство
 • Ролеви игри
 • Тези модули могат да се комбинират по желание на клиента или по наша препоръка в зависимост от целта на обучението и спрямо големината на групата, мястото, времетраенето и определения бюджет.
slide5
Музика(ударни инструменти)
 • Качествата и ценностите, които осигуряват успешнo музикално събитие са подобни на тези на работния процес. Това включва: сътрудничество, активно слушане, гъвкавост, уважение към индивидуалните различия, взаимопомощ и ефективна комуникация.
 • Този модул предлага мисловни предизвикателства, асоциирани с композиране и аранжиране на музикални елементи, което от своя страна води до повишаване на индивидуалните способности за логическо мислене, взимане на решения и решаване на проблеми. Тъй като музиката е несловесна форма на комуникация, тя позволява хората да споделят идеи и концепции, които прехвърлят границите на езика, културата или традицията.
 • За този модул, както и за останалите не се изискват предварителни познания, талант или специални умения.
slide6
Театър
 • За да бъде актьор, човек трябва да е развил много силна способност да наблюдава другите, да анализира далновидно поведението, мисленето и жестовете им и да ги пресъздава в изкуството си. В живота непрекъснато ни се налага да бъдем актьори, без да упражняваме реално тази професия. Затова качества като наблюдателност, съобразителност, гъвкавост и умело партниране, са не само актьорски, а и жизнено необходими за всеки социален човек. Добрите комуникативни умения са основна предпоставка за успех на всяко професионално и житейско начинание.
 • Този модул поставя група от професионалисти в екстремно-игрова ситуация. Това е ситуация на оцеляване, чрез сетивна будност, артистични умения, креативност и съобразителност. Това е ефективен метод за постигане на реални резултати чрез забавление. Помага за преодоляване и намаляване на стреса в работата и конфликтите в колегиалните взаимоотношения. Учи на тактичност, разбиране към другите и дипломатично преследване на професионалните цели.
slide7
Танци
 • Танцуването е интерактивно по природа и се базира на двустранно протичаща комуникация. В невербалния комуникативен обмен – чрез сътрудничество и познание за това кога и как да водиш и съответно кога и как да следваш – се формира интерперсонална осъзнатост, която е в основата и на успешната групова динамика в работна среда; създават се предпоставки за резониращо и креативно взаимодействие и развитие на нови социални умения.
 • Танцът създава пряко усещане за свързаност с другите, която се развива  в позитивна среда и без стресиращо напрежение. Танцуването е един от най-добрите начини за изграждане чувството за общност и групова принадлежност.
 • Танцовият модул се провежда така, че да максимизира разбирането вътре в групата за това колко важен е всеки един от членовете й и как той чрез своята креативност, спонтанност, комуникативна активност въздейства на всеки друг.
slide8
Изобразително изкуство
 • Този модулпредставлява креативен и визуално-ориентиран подход, който включва в себе си невербалното и символично себеизразяване. Участниците получават възможност да обогатят своето познание за себе си и другите, да се справят със стреса, да повишат своите познавателни способности и да преживеят пълноценно удоволствие от творчеството.
 • Художествената дейност дава конкретен израз на съзнавани и несъзнавани качества и сама по себе си дава възможност за реализиране на тези качества в ситуация, различна от работното място, където хората нямат възможност да ги прояват или се притесняват да го направят.
 • Чрез различните художествени практики (рисуване, колаж, живопис, скулптура и т.н.) практикуващите имат възможност да преживяват и изразяват своите емоции, конфликти и да изразят себе си по по-нетрадиционен начин, както и да изследват вербално символиката и значението на техните изображения заедно с инструктора, като целта е да се създаде новаторски подход към професията и вземане на нестандартни решения.
slide9
Нашите инструктори
 • Професионалисти, получили образованието си в реномирани университети в чужбина
 • Опитни арт терапевти и психолози
 • С преподавателски опит от университети в САЩ, Канада и България
 • Специалисти с многостранен практически опит от Европа и САЩ
slide10
За Институт Либера
 • Институт за съвременно изкуство и терапия Либера e сдружение в обществена полза, основано през 2007 г., като създателите му са артистии психолози с интернационален опит. Основната им мотивация е да използват творческите си знания и умения - както за развитието на културата в страната, така и за терапевтичнии обучителни практики.
slide11
Кампания “Усмихни се – зарадвай някой друг!
 • Инициативата “Усмихни се - зарадвай някой друг!” е добър пример за успешно сътрудничество между бизнеса и неправителствения сектор в полза на деца със заболявания и деца, лишени от родителски грижи.
 • Идеята на кампанията е следната: за всеки тийм билдинг , обучение или друго събитие, което извършваме за наш клиент, правим и една безплатна терапевтична ритъм сесия за деца, която се предоставя на децата като благотворително събитие от името на фирмата клиент.
 • Инициативата ни е подкрепена от Shell, E.ON, Globul, AvtoUnion, Renault Nissan, AG Capital, Forton International, FPI, VMware и др.
 • В рамките на кампанията имаме проведени над 15 сесии за деца от аутистичния спектър, деца с онкологични заболявания и деца, лишени от родителски грижи от дома в с. Доганово.
slide13
Контакти
 • Институт за Съвременно Изкуство и Терапия ЛИБЕРА
 • София 1404
 • Ул. Рикардо Вакарини 5
 • Тел: 02 441 4804
 • GSM:+359 887 18 17 17
 • E-mail: sjekova@libera-institute.com
 • www.libera-institute.com
 • За повече информация, снимки и филмчета от обученията - www.corporatearts.wordpress.com
 • За повече информация за кампанията “Усмихни се – зарадвай някой друг!” – www.smilefaces.wordpress.com