samarbeidsavtale mellom plan og bygningsetaten og bydelene
Download
Skip this Video
Download Presentation
Samarbeidsavtale mellom Plan- og bygningsetaten og bydelene

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 9

Samarbeidsavtale mellom Plan- og bygningsetaten og bydelene - PowerPoint PPT Presentation


 • 92 Views
 • Uploaded on

Samarbeidsavtale mellom Plan- og bygningsetaten og bydelene. 29.02.2012. Revisjon av eksisterende avtale. Nåværende avtale 14 05 1996. Bakgrunnen for arbeidet med revisjonen Ny Pbl. Frister for saksbehandling i loven Ny prosess i plansaker. 2. Samarbeidsavtale med bydelene. Generelt

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Samarbeidsavtale mellom Plan- og bygningsetaten og bydelene' - orinda


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
revisjon av eksisterende avtale
Revisjon av eksisterende avtale
 • Nåværende avtale 14 05 1996.
 • Bakgrunnen for arbeidet med revisjonen
   • Ny Pbl.
   • Frister for saksbehandling i loven
   • Ny prosess i plansaker

2

samarbeidsavtale med bydelene
Samarbeidsavtale med bydelene
 • Generelt
 • Bydelene i Oslo får gjennom denne samarbeidsavtalen rettigheter og plikter som høringsinstans i plansaker og i nærmere angitte byggesaker.
 • Utgangspunktet:
 • Bydelene skal få adgang til å uttale seg og påvirke utfallet av saker i sitt nærmiljø ut fra bydelenes lokalkunnskap og etter plan- og bygningslovens intensjon om samarbeid og medvirkning. ( jfr. Pbl. 5-1 og de prinsippene som følger av dette )

3

ny samarbeidsavtale med bydelene
Ny samarbeidsavtale med bydelene

Avtalen :

Fellesbestemmelser

Plansaker

Byggesaker

4

ny samarbeidsavtale med bydelene1
Ny samarbeidsavtale med bydelene

I plansaker er bydelene involvert i tre faser:

 • Planinitiativ mottatt (Innsendte planinitiativ sendes til bydel fra Pbe.)
 • Varsling av oppstart (§12-8) (fra tiltakshaver)
 • Offentlig ettersyn (§12-9) ( Pbe)

Bydelen kan gi kommentarer på alle disse tidsp.

 • Innspill til planprogram (saker som har vesentlige virkninger for miljø og samfunn)

5

ny samarbeidsavtale med bydelene2
Ny samarbeidsavtale med bydelene

Plansaker:

Planinitiativ til Pbe

 • Samrådsfunksjonen (avtale med andre etater)
 • Anmodning om innspill (e-mail til bydelene fra Pbe)
 • Saken behandles i Planforum

Alt dette skjer før oppstart varsles

6

samarbeidsavtale med bydelene1
Samarbeidsavtale med bydelene

”Oversendelse” av plansaker til bydelene:

Pbe sender over:

 • Planer som etaten står som ansvarlig for varsling av: (Egne planer: Kommuneplan , Kommune delplaner, områdereguleringer, detaljreguleringer.)
 • Alle saker til offentlig ettersyn (privat og egne planer)
 • (uttalelsesfrist 6 uker)
 • Planinitiativ (12 dager)

7

samarbeidsavtale med bydelene2
Samarbeidsavtale med bydelene

Byggesaker:

 • Saker om søknad (pbl 20-1) som antas å ha særlig interesse for bydelen
   • Større avvik fra plan og bygningsloven og vedtatte arealplaner
   • Oppføring av offentlige bygninger og andre bygninger med særskilt allmennyttig formål(skole, helseinstitusjoner, barnehage, idrettsanlegg)
   • Ny avtale angir bare saker som skal oversendes
   • 4 ukers frist fra oversendelse

8

samarbeidsavtale med bydelene3
Samarbeidsavtale med bydelene

Regler om frister

 • Ved lovbestemte frister kan ikke forlengelse gis
 • Ved internt fastsatte frister kan forlengelse heller ikke påregnes.

9

ad