gedrag in organisaties hoofdstuk xiii n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Gedrag in organisaties Hoofdstuk XIII

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 39

Gedrag in organisaties Hoofdstuk XIII - PowerPoint PPT Presentation


 • 104 Views
 • Uploaded on

Gedrag in organisaties Hoofdstuk XIII. Guido Valkeneers. Doelstellingen I . Na de studie van dit hoofdstuk

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Gedrag in organisaties Hoofdstuk XIII' - orinda


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
gedrag in organisaties hoofdstuk xiii
Gedrag in organisatiesHoofdstuk XIII

Guido Valkeneers

Gedrag in organisaties. De basis

doelstellingen i
Doelstellingen I

Na de studie van dit hoofdstuk

Ben je in staat om:de drie connotaties van HRM te geveneen onderscheid te maken tussen de Michigan en Harvard opvatting over HRM;de operationele taken van HRM aan te geven;een bespreking te geven van de instrumenten die gebruikt worden in het kader van selectie;het verschil aan te geven tussen werving en selectie.

Gedrag in organisaties. De basis

doelstellingen ii
Doelstellingen II

Na de studie van dit hoofdstuk

ben je in staat om:de waarde en het gebruik aan te geven van diverse selectie instrumenten;het verschil aan te geven tussen evaluatie en functioneringsgesprek; toelichting te geven bij een 360 graden feedback;enkele richtlijnen te formuleren met betrekking tot het management van de persoonlijke loopbaan;aan te geven wat outplacement betekent en hoe het vorm gegeven kan worden.

Gedrag in organisaties. De basis

hoofdstuk xiii hrm
Hoofdstuk XIII HRM
 • Wat is HRM?
 • Instroom van medewerkers
 • Evaluatie van de prestaties
 • Vorming training en opleiding
 • Uitstroom van medewerkers

Gedrag in organisaties. De basis

13 1 wat is hrm
13.1 Wat is HRM?
 • Is een benadering van het personeelsbeleid, waarbij competitief voordeel gehaald dient te worden door sterk betrokken en bekwame medewerkers op een strategische wijze in te zetten en hierbij gebruik maakt van een geïntegreerd scala van technieken (Vloeberghs, 2009).

Gedrag in organisaties. De basis

13 1 wat is hrm1
13.1 Wat is HRM?
 • Mensen worden beschouwd als een belangrijk onderdeel van de activa van de onderneming. ‘Humancapital’
 • Strategieën en praktijken m.b.t. personeel moeten aansluiten bij organisatiestrategie en één consistente boodschap uitdrukken.
 • Is een aspect van het management

Gedrag in organisaties. De basis

13 1 eerste uitspraak
13.1 Eerste uitspraak
 • ‘Menselijk kapitaal’. Mensen beschikken over vaardigheden/kennis/ervaring.Vergelijking met andere activa van de onderneming- waardeverminderingen- waardevermeerderingen- verplaatsing van activa
 • Maar…

Gedrag in organisaties. De basis

13 1 tweede uitspraak
13.1 Tweede uitspraak
 • De HRM praktijken vormen één geheel en zijn afgestemd op de ondernemingsstrategieMichigan-model legt de klemtoon op de onderlinge afstemming van de operationele taken van het HRM.De afhankelijke variabele is de prestatie van de medewerkers

Gedrag in organisaties. De basis

13 1 tweede uitspraak1
13.1 Tweede uitspraak

Gedrag in organisaties. De basis

13 1 tweede uitspraak2
13.1 Tweede uitspraak
 • Louter operationele taken, geen aandacht voor organisatorische en zeker de ruimere omgeving komt niet in beeld.Participatie van medewerkers? Taak- en organisatieontwerp? Communicatie?

Gedrag in organisaties. De basis

13 1 derde uitspraak
13.1 Derde uitspraak
 • HRM is een vorm van management“het omvat alle managementbeslissingen die een invloed hebben op de relatie tussen de organisatie en haar medewerkers”Harvard-groep formuleert een generalistisch perspectief op HRM

Gedrag in organisaties. De basis

13 1 derde uitspraak1
13.1 Derde uitspraak
 • Taken van HRM volgens Harvard groep:- invloedsverdeling tussen belangengroepen (mgt en medewerkers)- vorm geven aan instroom, doorstroom en uitstroom van personeel- ontwikkelen van beloningssystemen (remuneratiebeleid)- ontwerpen van werksystemen

Gedrag in organisaties. De basis

13 2 instroom van medewerkers
13.2 Instroom van medewerkers

Gedrag in organisaties. De basis

13 2 instroom van medewerkers1
13.2 Instroom van medewerkers
 • Hoe ontstaat een vacature? Uitbreiding? Vervanging?
 • Functieanalyse Verantwoordelijkheden Bevoegdheden
 • Welke zijn de benodigde competenties? (verzameling van vaardigheden, kennis, attitudes, motivaties….)…. CompetentieprofielVoorbeeld filiaalleider kledingszaak.

Gedrag in organisaties. De basis

13 2 instroom van medewerkers2
13.2 Instroom van medewerkers
 • WervingWat is het wervingsproces?

Welke doelgroep? Hoe gaan we deze bereiken?

- eerder passief (via de website)- meer actieve vorm: doelgericht mensen verzoeken te solliciteren. Voorbeeld filiaalleider kledingzaak

Gedrag in organisaties. De basis

13 2 instroom van medewerkers3
13.2 Instroom van medewerkers
 • Vacature beschrijving- voorstelling van het bedrijf- taakomschrijving- gewenste competenties- aanbod- hoe solliciteren?
 • Fashion.forYou

Gedrag in organisaties. De basis

13 2 instroom van medewerkers4
13.2 Instroom van medewerkers

Gedrag in organisaties. De basis

13 2 instroom van medewerkers5
13.2 Instroom van medewerkers
 • Sollicitatieprocedure- voorselectie- sollicitatiegesprek - vormen? - risico’s?- tests, vragenlijsten, assessment Welke?- de beslissing Hoe komt deze tot stand?

Gedrag in organisaties. De basis

13 2 instroom van medewerkers6
13.2 Instroom van medewerkers
 • Voorselectie - informatie van CV en motivatiebrief; - eventueel telefonisch contact- harde criteria zijn van tel

Gedrag in organisaties. De basis

13 2 instroom van medewerkers7
13.2 Instroom van medewerkers
 • Sollicitatiegesprek:Meest gebruikte instrument; Legt een groot gewicht in de schaal;Vaak enige instrument- past de persoon in de cultuur van de organisatie? - soorten gesprek?

Gedrag in organisaties. De basis

13 2 instroom van medewerkers8
13.2 Instroom van medewerkers

Gedrag in organisaties. De basis

13 2 instroom van medewerkers9
13.2 Instroom van medewerkers
 • Sollicitatiegesprek- vormen: gestructureerd niet gestructureerd. - problemen: Halo effectSimilar to me effect Stereotypen Contrast effectPrimacy effect

Gedrag in organisaties. De basis

13 2 instroom van medewerkers10
13.2 Instroom van medewerkers
 • Schriftelijke/ computergestuurde testsIntelligentie: DAT HRM Testserie van Drenth ….PersoonlijkheidNeo-PI-R ….Speciale vaardigheden TAI

Gedrag in organisaties. De basis

13 2 instroom van medewerkers11
13.2 Instroom van medewerkers
 • Simulatieopdrachten:Work sample test (eenvoudige werkzaamheden)Assessment center (selectie van managers)Beiden: grote mate van face validity voordeel dat medewerkers van het bedrijf actief kunnen participeren

Gedrag in organisaties. De basis

13 2 instroom van medewerkers12
13.2 Instroom van medewerkers
 • Selectiemethoden Intelligentie (g-factor) Persoonlijkheid gestructureerd interview … tabel 13.1
 • Validiteit predictieve gelijktijdige
 • Relatief hoogste correlaties met g-factor. Big Five beperkte correlaties met prestaties

Gedrag in organisaties. De basis

13 2 instroom van medewerkers13
13.2 Instroom van medewerkers
 • Onthaal van nieuwe medewerkers uitvoerige uitleg formeel/informeel zwemmen of verdrinken? Socialisatie
     • Het Eiland

Gedrag in organisaties. De basis

13 3 evaluatie van de prestaties
13.3 Evaluatie van de prestaties
 • Functioneringsgesprek
 • Het beoordelingsgesprekTijdshorizon?

Wie is de actor?

Richting?

Vorm?

Wie is sturend?

Eindproduct?

Verslag

Gedrag in organisaties. De basis

13 3 evaluatie van de prestaties1
13.3 Evaluatie van de prestaties
 • Functioneringsgesprek:heeft betrekking op heden en toekomst

gezamenlijke evaluatie van leidinggevende en medewerker

tweerichtingsverkeer

eerder informeel/formeel

functioneren wordt in dialoog aan de orde gesteld

de mening van de leidinggevende en de medewerker worden schriftelijk vastgelegd

kan bewaard in personeelsdossier.

Gedrag in organisaties. De basis

13 3 evaluatie van de prestatie
13.3 Evaluatie van de prestatie
 • Beoordelingsgesprek:terugblik

oordeel van de leidinggevende over de prestaties van de medewerker

eenrichtingsverkeer

formeel

beoordeling gebeurt in afwezigheid van de medewerker; enkel resultaat wordt besproken

mening van de leidinggevende wordt schriftelijk vastgelegd

naar personeelsdossier.

Gedrag in organisaties. De basis

13 3 evaluatie van de prestatie1
13.3 Evaluatie van de prestatie
 • Wat evalueren? Persoon? Activiteiten?
 • Wie zal evalueren? Alternatief: 360 graden feedback

Gedrag in organisaties. De basis

13 4 vorming training en opleiding
13.4 Vorming, Training en Opleiding
 • Methoden formele versus informele trainingon-the-job versus off-the-job
 • LoopbaanontwikkelingVroeger: job voor het leven;Nu: continue veranderingen vereisen flexibiliteit. Welke competenties zijn in de toekomst vereist? Meer platte organisaties: minder promotiemogelijkheden.

Gedrag in organisaties. De basis

13 4 vorming training opleiding
13.4 Vorming, training, opleiding
 • LoopbaanontwikkelingVerantwoordelijkheid van de werkgever:- duidelijke toekomstige ontwikkelingen aangeven;- kansen voor groei creëren door ondersteunen van permanente vorming - financiële hulp bieden- werknemers in werktijd opleiding laten volgen.

Gedrag in organisaties. De basis

13 4 vorming training en opleiding1
13.4 Vorming, training en opleiding
 • LoopbaanontwikkelingVerantwoordelijkheden van de werknemer ken je zelf werk met je reputatie bouw netwerken uit blijf up-to-date generalist/specialist documenteer je successen houdt alle opties open

Gedrag in organisaties. De basis

13 5 uitstroom van medewerkers
13.5 Uitstroom van medewerkers
 • Pensionering … Leeftijdsbewust personeelsbeleid?
 • Vrijwillig vertrek / retentiebeleid
 • Ontslag

collectief ontslag (reorganisatie) rol van de OR individueel ontslag België versus Nederland outplacement procedure

Gedrag in organisaties. De basis

13 5 uitstroom van medewerkers1
13.5 Uitstroom van medewerkers
 • Ouplacement begeleiding

hulp bij schrijven van motivatiebrief en cv oefenen in sollicitatiegesprek verkennen van nieuwe mogelijkheden zelfvertrouwen opbouwen opbouwen van netwerken en vooral … het ontslag een plaats geven.

Gedrag in organisaties. De basis

hoofdstuk xiii
Hoofdstuk XIII

Gedrag in organisaties. De basis

hoofdstuk xiii hrm1
Hoofdstuk XIII HRM

Gedrag in organisaties. De basis

gedrag in organisaties hoofdstuk xiii1
Gedrag in organisatiesHoofdstuk XIII

Guido Valkeneers

Gedrag in organisaties. De basis