e me toplum sa li i merkez n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
EŞME TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 37

EŞME TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ - PowerPoint PPT Presentation


 • 206 Views
 • Uploaded on

EŞME TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ. BULAŞICI OLMAYAN HASTALIKLAR ŞUBESİ. Tarihte:. MÖ:624-546 Yıllarında şimdiki Aydın/söke ye bağlı Balat köyü yakınlarındaki milet de yaşamış olan THALES demiştir ki:”herşeyin özü SU dur.”. Tarihte:.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'EŞME TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ' - orinda


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
e me toplum sa li i merkez

EŞME TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ

BULAŞICI OLMAYAN HASTALIKLAR ŞUBESİ

tarihte
Tarihte:

MÖ:624-546 Yıllarında şimdiki Aydın/söke ye bağlı Balat köyü yakınlarındaki milet de yaşamış olan

THALES demiştir ki:”herşeyin özü SU dur.”

tarihte1
Tarihte:

“Biz bu dünyayı babalarımızdan miras almadık,çocuklarımızdan ödünç aldık”

“Suyu öldürürseniz yaşamıda öldürürsünüz.Kendinizinkinide tabi.”

Kızıldereli Atasözleri..

slide4
Su, hayatın varlığı ve devamlılığı için vazgeçilmez bir kaynaktır.
 • İnsanların en önemli haklarından biri de sağlıklı içme ve kullanma suyuna sahip olmaları hakkıdır.
 • Yeryüzündeki tüm hastalıkların yarısı su ile bulaşmaktadır.
 • Su ile bulaşan hastalıklar hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde halk sağlığı problemidir.
suyla b ula an e nfeksiyonlar n s kl
Suyla Bulaşan Enfeksiyonların sıklığı;
 • Suyun dezenfeksiyonu ve arıtılması,
 • Atıkhijyenin sağlanması,
 • Altyapı hizmetlerinin gelişmesi ve iyileştirilmesi,
 • Özellikleilkokuldan itibaren kişilere verilecek sağlık eğitimi ile ilişkilidir.
d nyada her y l
Dünyada her yıl;
 • Dünya nüfusunun ~%20’si güvenilir olmayan içme suyu kullanmakta,
 • 200 milyon insan kirli sulardan kaynaklanan hastalıklara yakalanmakta,
 • 2 milyon insan bu nedenle ölmekte ,
 • Ve her 8 saniyede 1 bebek hayatını kaybetmektedir.
d nyada her y l1
Dünyada her yıl;
 • Gelişmekte olan ülkelerde;
  • Atık suların ancak %5’inin arıtılabilmesi,
  • Endüstriyel ve evsel atıkların çevreye, akarsulara ve yer altı sularına denetimsiz bir şekilde verilmesi de ayrı bir sorundur.
d nyada her y l2
Dünyada her yıl;
 • Sularla bulaşan enfeksiyöz ishaller, dünyadaki tüm ölüm nedenleri içinde 2. sırada yer almaktadır.
 • Sadece ABD’deki ishalli hastaların yıllık tıbbi bakım ve iş gücü kayıplarının maliyeti 6 milyar $’ı bulmaktadır.
slide9

TARIMDA

KULLANILAN

GÜBRE

VE

ZEHİRLER

FABRİKA ATIKLARI

LAĞIMLARIN

SULARA

KARIŞMASI

SULARA

BIRAKILAN

PETROL

HAYVANSAL

VE EVSEL

ATIKLAR

su i le bula an hastal klar n ba nda
Su ile bulaşan hastalıkların başında
 • Tifo,
 • Basilli dizanteri(şigellozis),
 • Amipli dizanteri (Entemoeba histoliytica),
 • Akut sulu ve kanlı ishaller,
 • Kolera
 • Hepatit A gibi hastalıklar gelmektedir.
slide17
TİFO

Etkeni: Bakteriler

Bulaşma yolu: Ağız yoluyla kirli (kontamine) su ve gıdaların alınması sonucu bulaşır.

slide18
Belirtileri:
 • Baş ağrısı
 • İştahsızlık, kusma, ishal ya da kabızlık
 • Su kaybı (dehidratasyon)
 • Yüksek ateş (40 dereceye kadar)
 • Kol ve bacak ağrısı
 • Dalgınlık
 • Ayrıca karın ve göğüs cildinde döküntüler görülebilir
kolera
KOLERA

Etkeni: Bakteri

Bulaşma yolu: genellikle kirli (kontamine) su ve gıdaların ağız yolu ile alınması sonucu bulaşır.

slide20
Belirtileri:
 • Şiddetli ishal ve kusma
 • Hızla gelişen sıvı elektrolit kaybı
 • Hafif ishalden hastayı şoka sokacak kadar ağır tablolara neden olabilir

Önemi:

 • Hastalık, daha çok yaz ve sonbahar mevsiminde ve her yaşta görülür.
 • Salgınlar yapar
 • Ölümlere neden olabilir. Tedavi hekim gözetmeninde hastanede yapılmalıdır.
v ral hepat t a
VİRAL HEPATİT A

Etkeni: Virüs (Hepatit A Virüsü)

Bulaş yolu: Kontamine su ve gıdalarla bulaşır.

slide22
Belirtileri:
 • İştahsızlık, halsizlik, bulantı, kusma
 • Koyu renkli idrar çıkarma
 • Göz aklarında ve deride sararma

Önemi:

 • Hepatit A virüsünün, karaciğerde hastalık yapması ile ortaya çıkar.
 • Özellikle okul, kreş ve askeri birlikler gibi toplu yaşam alanlarında salgınlara neden olabilir
 • Erişkinlerde karaciğer yetmezliğine neden olabilir
 • Aşısı vardır ancak Sağlık Bakanlığı aşı takviminde yer almamaktadır. Hekime danışılarak yaptırılabilir
slide23

Basilli Dizanteri

 • Sebep: Shigellagrububakteriler
 • BulaşmaYolu: Su vebesinler
 • Belirtiler:
  • Başağrısı,
  • Bulantı-kusma,
  • Hızla 38°C veüstüneyükselenateş,
  • Karınağrısıilebirlikteishalinbaşlaması.
 • Tedavi: Hastanınkaybettiğisıvınınağızyoluylayadadamardangeriverilmesivesebepolanmikroorganizmayaetkiliantibiyotikverilmesidir.

28

shal n olu nedenler
İSHALİN OLUŞ NEDENLERİ

İshalin en önemli ve en sık nedeni mikroplardır.

Mikroplar temiz olmayan yiyecek ve içeceklerle taşınır ve ağız yoluyla bağırsağa ulaşır.

Kirli eller, mikropların önemli bir taşıyıcısıdır.

Dışkı ile kirlenmiş sebze, meyve ve diğer yiyecekler, içme ve kullanma suları, eller, tırnak içleri en önemli bulaşma yollarıdır.

su ile b u l a an hastal klar bula ma yollar dikkate al narak d rt ana grupta de erlendirilebilir
Su ile bulaşan hastalıklar, bulaşma yolları dikkate alınarak dört ana grupta değerlendirilebilir:
 • Suyun biyolojik yönden niteliğinin kötü olmasına bağlı hastalıklar
 • Su yetersizliğinden veya su bulunmayışından kaynaklanan hastalıklar
 • Suyun kimyasal yönden niteliğinin kötü olmasına bağlı durumla
 • Su ile bağlantılı vektörlerle bulaşan hastalıklar
1 suyun biyolojik y nden niteli inin k t olmas na ba l hastal klar
1. Suyun biyolojik yönden niteliğinin kötü olmasına bağlı hastalıklar
 • Özellikle ılıman ve sıcak iklimlerde insan ve hayvan dışkısı ile kirlenen suda mikroorganizmalar rahatlıkla taşınır.
 • Aynı su şebekesinden çok kişinin yararlanması ve bakteriyi alması nedeniyle patlama tarzında salgınlar çıkar.
 • Korunma yöntemi suyun niteliğinin iyileştirilmesidir.
2 su yetersizli i ve k t ki isel hijyene ba l hastal klar
2. Su yetersizliği ve kötü kişisel hijyene bağlı hastalıklar
 • Suyu yetersiz olan yerlerde kişisel hijyenin sürdürülmesi güçleşir.
 • Vücudun, yiyeceklerin, mutfak kaplarının ve giysilerin yıkanamaması nedeniyle hastalıkların bulaşma ihtimali artar.
3 suyun kimyasal y nden niteli inin k t olmas na ba l durumlar
3. Suyun kimyasal yönden niteliğinin kötü olmasına bağlı durumlar
 • Zehirlenme: Arsenik, demir, bakır, mangan, nitrat vb.
4 su ile ba lant l vekt rlerle bula an hastal klar
4.Su ile bağlantılı vektörlerle bulaşan hastalıklar
 • Durgun su birikintilerinin ortadan kaldırılması ve suyun borularla taşınması ile önlenebilir.
bu hastal klara ait ortak zellikler
Bu hastalıklara ait ortak özellikler
 • Bulaşma genellikle fekal-oral yolla olmaktadır.
 • Yaygın epidemilere neden olurlar. Özellikle su ile yayılma olursa patlama şeklinde salgınlar görülebilir.
 • Belirli iklim koşullarını ve özellikle de kötü hijyen koşullarını severler.
 • Yaz aylarında daha sık görülürler.
 • Ekonomik ve sosyal şartların kötü olduğu yerlerde daha çok görülürler.
me sular n n dezenfekte edilmesi
İçme sularının dezenfekte edilmesi
 • Fiziksel usullerle dezenfeksiyon (kaynatmak),
 • Kimyasal maddeler yardımıyla dezenfeksiyon(klorlama),
 • Diğer usullerle dezenfeksiyon (çok düşük ve çok yüksek pH ortamı meydana getirmek gibi uygulamalar).
sonu olarak
Sonuç olarak;
 • Koruyucuhekimliğe önem verilmesi
 • Güvenli içme suyu sağlanması,
 • İnsan atıklarının güvenle ortadan kaldırılması,
 • Gıda güvenliği,
 • Ellerin sabunla yıkanması,
 • Emzirme.
besinlerle bula an hastal klar

PARAZİT

Askariazis, Teniazis, Giardiazis,

Hidatidozis, Amipli Dizanteri

VİRÜS

Hepatit A, Hepatit E, Çocuk Yaz İshali

BAKTERİ

Tifo, Basilli Dizanteri, Besin Zehirlenmesi,

Tüberküloz, Brusella

Besinlerle Bulaşan Hastalıklar
besinlerle bula an hastal klar1
Besinlerle Bulaşan Hastalıklar

Besinlerin hazırlanmasında ve saklanmasında gerekli kurallara uyulduğunda bu hastalıklardan korunulabilir.

biz de diyoruz ki
Biz de diyoruz ki:

Kendinizi su ve besinle bulaşan hastalıklardan ve de çevrenizi BÜYÜKLERİNİZDEN koruyun.!!!