slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
STUDIJNÍ POVINNOSTI STUDENTŮ FF UP 2013/2014

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 10

STUDIJNÍ POVINNOSTI STUDENTŮ FF UP 2013/2014 - PowerPoint PPT Presentation


 • 117 Views
 • Uploaded on

STUDIJNÍ POVINNOSTI STUDENTŮ FF UP 2013/2014. OBSAH. 1. UPOZORNĚNÍ PRO VŠECHNY STUDENTY. 1 . Nesplnění níže uvedených studijních povinností ve stanoveném termínu je důvodem k ukončení studia podle § 56, odst. 1b, zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'STUDIJNÍ POVINNOSTI STUDENTŮ FF UP 2013/2014' - orien


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
1 upozorn n pro v echny studenty
1. UPOZORNĚNÍ PRO VŠECHNY STUDENTY

1. Nesplnění níže uvedených studijních povinností ve stanoveném termínu je důvodem k ukončení studia podle § 56, odst. 1b, zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb.

2. Zkoušky, zápočty a kolokvia složené po termínu 3. 9. 2014 nebudou pro akademický rok 2013/2014 započítány. (Databáze STAG bude pro veškeré vkládání výsledků za akademický rok 2013/2014 uzavřena dne 4. 9. 2014 v 15 hod.)

V Olomouci dne 9. 9. 2013

PhDr. Klára Seitlová, Ph.D.

Proděkanka pro studijní záležitosti FF UP

2 1 1 ro n k bakal sk ho studia

2. BAKALÁŘSKÉ STUDIUM

2.1 1. ROČNÍK BAKALÁŘSKÉHO STUDIA

K tomu, aby student řádně ukončil 1. ročník studia a mohl v roce 2014/2015 postoupit do 2. ročníku, musí:

 • Vprůběhuakademického roku 2013/2014 získat nejméně 40 kreditů z předmětů typu A, B a C. U některých oborů je postup do druhého ročníku podmíněn vykonáním souborné postupové zkoušky (SPZ).Doporučujeme však 60 kreditů (vzhledem k povinnosti získat za studium 180 kreditů).
 • Splnění povinností (zisk kreditů) prokazuje student odevzdáním vlastnoručně podepsaného „Zápisového listu A“ (z portálu) nejpozději do 5. 9. 2014 do 11:00 hodin. Pokud student nahrazuje nesplněný předmět kategorie B nebo C jiným předmětem (ten musí mít stejnou nebo vyšší kreditovou hodnotu), označí viditelně oba tyto předměty v zápisovém listě.

Požadovaný zápisový list je možné zaslat oskenovaný – řádně podepsaný – na e-mail své studijní referentce nebo vhodit do schránek na studijním oddělení i mimo úřední hodiny.

2.2 2. ROČNÍK BAKALÁŘSKÉHO STUDIA

K tomu, aby student řádně ukončil 2. ročník studia a mohl v roce 2014/2015 postoupit do 3. ročníku, musí:

Vprůběhu akademického roku 2013/2014 získat nejméně 40 kreditů z předmětů typu A, B a C nebo takový počet kreditů, aby jejich součet s počtem kreditů získaných v předchozím akademickém roce dosahoval alespoň 80.

Získat kredity za všechny podruhé zapsané předměty.

Splnění povinností (zisk kreditů) prokazuje student odevzdáním vlastnoručně podepsaného „Zápisového listu A“ (z portálu) nejpozději do 5. 9. 2014 do 11:00 hodin. Pokud student nahrazuje nesplněný předmět kategorie B nebo C jiným předmětem (ten musí mít stejnou nebo vyšší kreditovou hodnotu),označí tento předmět v zápisovém listě a připíše kód původního předmětu.

2 3 3 ro n k bakal sk ho studia
2.3 3. ROČNÍK BAKALÁŘSKÉHO STUDIA

Tímto ročníkem končí standardní doba studia. Studenti v tomto roce své studium ukončujíanebo prodlužujístudium do 4. ročníku.

Požadovaný zápisový list je možné zaslat oskenovaný – řádně podepsaný – na e-mail své studijní referentce nebo vhodit do schránek na studijním oddělení i mimo úřední hodiny.

2.3.1 UKONČENÍ BAKALÁŘSKÉHO STUDIA

Aby studenti mohli konat Státní závěrečnou (bakalářskou) zkoušku (SZZk), případně obhajovat bakalářskou práci, musí si v rámci předzápisu zapsat v zimním či v letním semestru VŠECHNY předměty SZZk.V termínech stanovených harmonogramempak doložit (odevzdat vlastnoručně podepsaný „Zápisový list A“ - je možné vhodit do schránek na studijním oddělení i mimo úřední hodiny) splnění všech studijním plánem stanovených požadavků, tj. 180 kreditů u jednooborového i dvouoborového studia:

Získat kredity za všechny povinné předměty (typu A).

Získat předepsaný kreditový limit za povinně volitelné předměty (typu B). Pokud student nahrazuje nesplněný předmět kategorie B nebo C jiným předmětem (ten musí mít stejnou nebo vyšší kreditovou hodnotu), označí tento předmět v zápisovém listě a připíše kód původního předmětu.

Získat kredity za všechny podruhé zapsané předměty.

Za předměty typu A, B a C musí získat celkem minimálně180 kreditů.

2.3.2 PRODLOUŽENÍ STUDIA

K tomu, aby student řádně ukončil 3. ročník studia a mohl prodloužit své studium o další rok musí:

Vprůběhu akademického roku 2013/2014 získat nejméně 40 kreditů z předmětů typu A, B a C nebo takový počet kreditů, aby jejich součet s počtem kreditů získaných v předchozím akademickém roce dosahoval alespoň 80.

2 4 4 ro n k bakal sk ho studia

Získat kredity za všechny podruhé zapsané předměty.

Splnění povinností (zisk kreditů) prokazuje student odevzdáním vlastnoručně podepsaného „Zápisového listu A“ (z portálu) nejpozději do 5. 9. 2014 do 11:00 hodin. Pokud student nahrazuje nesplněný předmět kategorie B nebo C jiným předmětem (ten musí mít stejnou nebo vyšší kreditovou hodnotu),označí tento předmět v zápisovém listě a připíše kód původního předmětu.Požadovaný zápisový list je možné zaslat oskenovaný – řádně podepsaný – na e-mail své studijní referentce nebo vhodit do schránek na studijním oddělení i mimo úřední hodiny.

2.4 4. ROČNÍK BAKALÁŘSKÉHO STUDIA
 • Tímto ročníkem končí standardní doba studia + 1 rok. Studenti v tomto roce:
 • ukončují studium (viz. 2.3.1)
 • prodlužují studium do 5. ročníku, jedná se o zpoplatněné studium v nadstandardní době (viz 2.3.2.)
 • Pokud studentovi do ukončení všech studijních povinností chybělo v akademickém roce 2013/2014 již jen méně než 40 kreditů, musí k tomu, aby ukončil 4. ročník studia a mohl prodloužit své studium o další rok, prokázat, že:
 • V akademickém roce 2013/2014 si řádně zapsal všechny zbývající předměty.
 • Získal kredity za všechny podruhé zapsané předměty.
 • Splnění povinností (zisk kreditů) prokazuje student odevzdáním vlastnoručně podepsaného „Zápisového listu A“ (z portálu) nejpozději do 5. 9. 2014 do 11:00 hodin. Pokud student nahrazuje nesplněný předmět kategorie B nebo C jiným předmětem (ten musí mít stejnou nebo vyšší kreditovou hodnotu), označí tento předmět v zápisovém listě a připíše kód původního předmětu.
 • Požadovaný zápisový list je možné zaslat oskenovaný – řádně podepsaný – na e-mail své studijní referentce nebo vhodit do schránek na studijním oddělení i mimo úřední hodiny.
 • 2.5 5. ROČNÍK BAKALÁŘSKÉHO STUDIA
 • (NADSTANDARDNÍ DOBA STUDIA – PLATBA POPLATKŮ!)

Studenti v tomto roce ukončují studium.

Podmínky ukončení viz. 2.3.1. Student je povinen vykonat SZZk nejpozději do konce 6. roku bakalářského studia.

3 navazuj c magistersk studium
3. NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM
 • 3.1 1. ROČNÍK NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO STUDIA

K tomu, aby student řádně ukončil 1. ročník studia a mohl v roce 2014/2015 postoupit do 2. ročníku, musí:

 • Vprůběhu akademického roku 2013/2014 získat nejméně 40 kreditů z předmětů typu A, B a C. Doporučujeme však 60 kreditů (vzhledem k povinnosti získat za studium 120 kreditů).
 • Splnění povinností (zisk kreditů) prokazuje student odevzdáním vlastnoručně podepsaného „Zápisového listu A“ (z portálu) nejpozději do 5. 9. 2014 do 11:00 hodin. Pokud student nahrazuje nesplněný předmět kategorie B nebo C jiným předmětem (ten musí mít stejnou nebo vyšší kreditovou hodnotu), označí tento předmět v zápisovém listě a připíše kód původního předmětu.

Požadovaný zápisový list je možné zaslat oskenovaný – řádně podepsaný – na e-mail své studijní referentce nebo vhodit do schránek na studijním oddělení i mimo úřední hodiny.

 • 3.2 2. ROČNÍK NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO STUDIA
 • Tímto ročníkem končí standardní doba studia. Studenti v tomto roce:
 • ukončují studium (3.2.1)
 • prodlužují studium do 3. ročníku (3.2.2)
3 2 1 ukon en navazuj c ho magistersk ho studia
3.2.1 UKONČENÍ NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO STUDIA

Aby studenti mohli konat Státní závěrečnou zkoušku (SZZk), případně obhajovat diplomovou práci, musí si v rámci předzápisu zapsat v zimním či v letním semestru VŠECHNY předměty SZZk.V termínech stanovených harmonogramemdoložit (odevzdat vlastnoručně podepsaný „Zápisový list A“) splnění všech studijním plánem stanovených požadavků, tj. 120 kreditů u jednooborového i dvouoborového studia:

Získat kredity za všechny povinné předměty (typu A).

Získat předepsaný kreditový limit za povinně volitelné předměty (typu B). Pokud student nahrazuje nesplněný předmět kategorie B nebo C jiným předmětem (ten musí mít stejnou nebo vyšší kreditovou hodnotu), označí tento předmět v zápisovém listě a připíše kód původního předmětu.

Získat kredity za všechny podruhé zapsané předměty.

Za předměty typu A, B a C musí získat celkem minimálně120 kreditů.

 • 3.2.2 PRODLOUŽENÍ STUDIA

K tomu, aby student řádně ukončil 2. ročník studia a mohl prodloužit své studium o další rok, musí:

Vprůběhu akademického roku 2013/2014 získat nejméně 40 kreditů z předmětů typu A, B a C nebo takový počet kreditů, aby jejich součet s počtem kreditů získaných v předchozím akademickém roce dosahoval alespoň 80.

Získat kredity za všechny podruhé zapsané předměty.

Splnění povinností (zisk kreditů) prokazuje student odevzdáním vlastnoručně podepsaného „Zápisového listu A“ (z portálu) nejpozději do 5. 9. 2014 do 11:00 hodin. Pokud student nahrazuje nesplněný předmět kategorie B nebo C jiným předmětem (ten musí mít stejnou nebo vyšší kreditovou hodnotu), označí tento předmět v zápisovém listě a připíše kód původního předmětu.

Požadovaný zápisový list je možné zaslat oskenovaný – řádně podepsaný – na e-mail své studijní referentce nebo vhodit do schránek na studijním oddělení i mimo úřední hodiny.

3 3 3 ro n k navazuj c ho magistersk ho studia
3.3 3. ROČNÍK NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO STUDIA
 • Tímto ročníkem končí standardní doba studia + 1 rok. Studenti v tomto roce:
 • ukončují studium (viz 3.2.1)
 • prodlužují studium do 4. ročníku, jedná se o zpoplatněné studium v nadstandardní době (viz 3.2.2.)
 • Pokud studentovi do ukončení všech studijních povinností chybělo již jen méně než 40 kreditů, musí k tomu, aby ukončil 3. ročník studia a mohl prodloužit své studium o další rok, prokázat, že:
 • V akademickém roce 2013/2014 si řádně si zapsal všechnyzbývající předměty.
 • Získal kredity za všechny podruhé zapsané předměty.
 • Splnění povinností (zisk kreditů) prokazuje student odevzdáním vlastnoručně podepsaného „Zápisového listu A“ (z portálu) nejpozději do 5. 9. 2014 do 11:00 hodin. Pokud student nahrazuje nesplněný předmět kategorie B nebo C jiným předmětem (ten musí mít stejnou nebo vyšší kreditovou hodnotu),označí tento předmět v zápisovém listě a připíše kód původního předmětu.
 • Požadovaný zápisový list je možné zaslat oskenovaný – řádně podepsaný – na e-mail své studijní referentce nebo vhodit do schránek na studijním oddělení i mimo úřední hodiny.
 • 3.4 4. ROČNÍK NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO STUDIA
 • (NADSTANDARDNÍ DOBA STUDIA – PLATBA POPLATKŮ!)

Studenti v tomto roce ukončují studium.

Podmínky viz 3.2.1.

Student je povinen vykonat SZZk nejpozději do konce 5. roku navazujícího magisterského studia.

4 magistersk studium psychologie
4. MAGISTERSKÉ STUDIUM PSYCHOLOGIE

Pro studenty souvislého pětiletého magisterského studia Psychologie platí stejné studijní povinnosti jako pro bakalářské (tj. Psychologie 1. – 3. ročník) a navazující magisterské studium (tj. Psychologie 4. – 5. ročník).

Soubornou postupovou zkoušku musí studenti vykonat nejpozději do konce 4. ročníku magisterského studia.

Student je povinen vykonat SZZk nejpozději do konce 8. roku magisterského studia.