slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Samoprocjena nekih objektivnih i subjektivnih elemenata zapošljavanja nezaposlenih osoba s različitim vrstama invalid

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 10

Samoprocjena nekih objektivnih i subjektivnih elemenata zapošljavanja nezaposlenih osoba s različitim vrstama invalid - PowerPoint PPT Presentation


 • 80 Views
 • Uploaded on

Samoprocjena nekih objektivnih i subjektivnih elemenata zapošljavanja nezaposlenih osoba s različitim vrstama invaliditeta. Lelia Kiš-Glavaš Aleksandra Gavrilović Ivan Sobota. kontekst.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Samoprocjena nekih objektivnih i subjektivnih elemenata zapošljavanja nezaposlenih osoba s različitim vrstama invalid' - oriel


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Samoprocjena nekih objektivnih i subjektivnih elemenata zapošljavanja nezaposlenih osoba s različitim vrstama invaliditeta

Lelia Kiš-Glavaš

Aleksandra Gavrilović

Ivan Sobota

kontekst
kontekst
 • znanstveno istraživanje: Stavovi nezaposlenih osoba s invaliditetom prema zapošljavanju i neke aktivnosti s ciljem povećanja njihove zapošljivosti; realizirano u okviru projekta Programa ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP Hrvatska) Pravo na život u zajednici: socijalno uključivanje i osobe s invaliditetom (2007.-2008.)
 • istraživanjem su se nastojale utvrditi moguće razlike u odnosu na skupine osoba s invaliditetom definirane različitim nezavisnim varijablama u odnosu na procjenu prepreka pri zapošljavanju i radu, samoprocjenu profesionalnih kompetencija, procjenu uloge i razine države i lokalne zajednice te nevladinog sektora u poticanju i osiguravanju zapošljavanja i percepciji pretpostavki za poticanje pozitivnih rezultata u njihovu zapošljavanju i radu
uvod cilj rada
Uvod/cilj rada
 • stavovi poslodavaca prema zapošljavanju i radu osoba s invaliditetom – najpoželjnija i prema očekivanju uspješna radna snagom su osobe s oštećenjima sluha, kroničnim bolestima i tjelesnom invalidnošću, dok kao nepoželjnu i percipirano neuspješnu, pa i profesionalno nekompetentnu procjenjuju skupinu osoba s oštećenjima vida i intelektualnim teškoćama
 • koliko se same osobe s invaliditetom, odnosno skupine osoba definirane kriterijem vrste oštećenja, osjećaju spremnima za zapošljavanje i profesionalno kompetentnima te kako procjenjuju važnost nekih elemenata posla i prepreka radu i zapošljavanju i koji su, prema njihovoj procjeni, socijalni aspekti zapošljavanja?
mjerni instrument
Mjerni instrument
 • Upitnik o zapošljavanju osoba s invaliditetom - 39 pitanja (6 pitanja otvorenog tipa, a ostala nude moguće odgovore, pri čemu ispitanici biraju jedan ili više ponuđenih odgovora)
 • od ukupno 39 varijabli, 18 je općih koje opisuju značajke ispitanika, 17 kojima se izražavaju njihova mišljenja odnosno stavovi o temama vezanim uz zapošljavanje te 4 koje pokrivaju područje procjene odnosno samoprocjene nekih osobnih i društvenih vrijednosti
uzorak ispitanika
Uzorak ispitanika
 • kriteriji za izbor ispitanika izrađeni temeljem statističkih podataka o nezaposlenim osobama s invaliditetom evidentiranim u HZZ-u na dan 31. prosinca 2006. godine – prigodni uzorak
 • 573 ispitanika, nezaposlenih osoba s invaliditetom različitih vrsta i osnova stjecanja invaliditeta te različite obrazovne strukture
 • najviše osoba s tjelesnim invaliditetom (32%); slijede osobe s intelektualnim teškoćama – 25%, dok je udio osoba s oštećenjem vida i oštećenjem sluha jednak (17 %); 9 % je osoba s kroničnim bolestima
metode obrade podataka
Metode obrade podataka
 • osnovne metode deskriptivne statistike - izračunavanje aritmetičkih sredina i standardnih devijacija rezultata
 • izračun korelacija (povezanosti) između pojedinih varijabli, hi-kvadrat test (utvrđivanje značajnosti razlika), analiza varijance i faktorska analiza
 • u interpretaciji rezultata biti će uzeti u obzir samo oni koji su se pokazali statistički značajnima
zaklju ak
zaključak
 • i ovim je istraživanjem dokazano da je skupina osoba s invaliditetom prilično heterogena skupina, pa se, osim što su ponekad rezultati istraživanja praktično neupotrebljivi za sve, postavlja i pitanje primjerenosti aktualnih mjera i postupaka koje primjenjujemo kako bismo unaprijedili uključivanje svih osoba s invaliditetom (s pojedinim vrstama oštećenja) u zajednicu
 • uočene razlike je potrebno uvijek imati na umu, a posebice u planiranju budućih aktivnosti
ad