Søknad
Download
1 / 12

Søknad Partnerskapsavtale for byutvikling i Levanger sentrum Levanger 2020 - Gjennomføring - PowerPoint PPT Presentation


 • 84 Views
 • Uploaded on

Søknad Partnerskapsavtale for byutvikling i Levanger sentrum Levanger 2020 - Gjennomføring. Søknad - Partnerskapsavtale - Innledning.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Søknad Partnerskapsavtale for byutvikling i Levanger sentrum Levanger 2020 - Gjennomføring' - oria


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

SøknadPartnerskapsavtale for byutvikling i Levanger sentrum Levanger 2020 - Gjennomføring

06.08.29 Innherred Vekst AS v/Randi Mona


S knad partnerskapsavtale innledning
Søknad - Partnerskapsavtale - Innledning

 • Vi ber med dette om at Nord-Trøndelag fylkeskommune inngår en partnerskapsavtale for prosjektet ”Levanger 2020-gjennomføring” med Levanger kommune og næringslivet i Levanger i henhold til vedlagte forslag til partnerskapsavtale.

06.08.29 Innherred Vekst AS v/Randi Mona


2 s knad partnerskapsavtale bakgrunn for prosjektet
2. Søknad - Partnerskapsavtale - Bakgrunn for prosjektet

 • Forprosjektet ”Levanger 2020” (L2020) ble gjennomført første halvår 2006 og dette resulterte i en rekke forslag til prosjekter med den hensikt å oppgradere Levanger sentrum, å skape entusiasme og engasjement hos befolkningen samt å skape et godt samarbeidsklima mellom Levanger kommune, næringslivet og beboere i sentrum.

 • Videre har forprosjektet gjenoppfrisket mange tanker og ideer som ble behandlet under CittaSlow-arbeidet tidligere, og vi ser at det er viktig at det nå blir satt handling bak ordene og at alle erfarer at vi sammen kan utvikle Levanger sentrum videre.

06.08.29 Innherred Vekst AS v/Randi Mona


3 s knad partnerskapsavtale rammer
3. Søknad - Partnerskapsavtale - Rammer

 • ”Levanger 2020-gjennomføring” er en oppfølging og realisering av noen prosjektforslag i L2020.

 • Dette er et 3-årig prosjekt med oppstart 1.1.2007 og som ferdigstilles 31.12.2009.

 • Totalbudsjettet er på 10 mill kr. hvor hver av partnerne påtar seg en avtalt kostnad. Som hovednøkkel for kostnadsfordeling vil Levanger kommune dekke 50 %, lokalt næringsliv dekker 30 % og Nord-Trøndelag fylkeskommune er forutsatt å dekke 20 %.

 • Den prosentvise fordelingen mellom partnerne vil kunne justeres i prosjektene etter behov.

06.08.29 Innherred Vekst AS v/Randi Mona


4 s knad partnerskapsavtale oversikt over kostnader og fordeling over perioden
4. Søknad - Partnerskapsavtale - Oversikt over kostnader og fordeling over perioden

06.08.29 Innherred Vekst AS v/Randi Mona


5 s knad partnerskapsavtale oversikt over partnernes bidrag over perioden
5. Søknad - Partnerskapsavtale - Oversikt over partnernes bidrag over perioden

06.08.29 Innherred Vekst AS v/Randi Mona


6 s knad partnerskapsavtale fire prioriterte prosjekter
6. Søknad - Partnerskapsavtale - Fire prioriterte prosjekter

 • ”Torgaksen fra Levanger­elva til Sundet” har som hensikt å reaktivere torgaksen som allmenning og forankre aksen i Levangerelva og Sundet, som to identitetspunkt i byen. Videre å bygge en ny park for å sikre allmenn tilgang og tydeliggjøre byens kontakt med sjøen.

 • ”Håkon den Godes gate”har som hensikt å revitalisere byen som handelsområde og å sikre gode gangforbindelser fra Torget og sørover i byen.

 • ”Aksen Sentrum – Sykehuset – Moan” har som langsiktig mål å knytte byen tettere sammen gjennom å skape gode forbindelser fra handelsområdet Moan til sentrum i Levanger. Som første trinn i dette arbeidet sikres kontakten mellom Torget i sentrum og Sykehuset gjennom en gang-/sykkelforbindelse mellom Grønsgate og H. Jelstrups gate (en forlengelse av Håkon den Godes gate). Videre er intensjonen å utvikle Stadion til et aktivitetsområde for barn og unge.

 • ”Levanger vertskap” har som intensjon å videreutvikle samarbeidet mellom ulike aktører i byen, å bygge identitet og stolthet over byen gjennom å bygge og formidle kunnskap. Videre å gi identitet til ulike småplasser og skape ”eierforhold” og ansvar for ulike grupper i befolkningen.

06.08.29 Innherred Vekst AS v/Randi Mona


7 s knad partnerskapsavtale organisering
7. Søknad - Partnerskapsavtale - Organisering

”Levanger 2020-gjennomføring” har følgende prosjekteiere:

 • Levanger kommune A-eier og oppdragsgiver

 • Nord-Trøndelag fylkeskommune A-eier

 • Lokalt næringsliv A-eiere

 • Andre aktører (org./private) B-eiere

 • Oppdragsgiver for ”Levanger 2020-gjennomføring” er Levanger kommune og Rådmann Ola Stene stiller derfor som prosjektansvarlig. Kommunen oppnevner en styringsgruppe med representanter fra de ulike prosjekteierne. Videre har kommunen ansvar for selve prosjektgjennomføringen (kommunal stab/andre).

06.08.29 Innherred Vekst AS v/Randi Mona


8 s knad partnerskapsavtale oppf lging
8. Søknad - Partnerskapsavtale - Oppfølging

 • Det avholdes møte i Styringsgruppen 4 ganger årlig som et minimum, og for øvrig etter behov. Partnere innkalles til møte 1 gang årlig sammen med styringsgruppen (i oktober) for å gjennomgå siste års resultat og gjennomgå/beslutte påfølgende års planer (beslutningspunkt).

06.08.29 Innherred Vekst AS v/Randi Mona

ad