17 18 19 11
Download
1 / 28

17-18-19/11 - PowerPoint PPT Presentation


 • 90 Views
 • Uploaded on

17-18-19/11. Maria Westerman Magnus Thureson Sten Skelander Håkan Åsberg Robert Hill Hälsovalskontoret. Master Samverkansdokument Målrelaterad ersättning Kontakttyper Väntetider i vården BVC/BHV Hemsjukvård Målrelaterad ersättning för BHV/Hemsjukvård SÄBO Samverkansplaner

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' 17-18-19/11' - ori-meadows


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
17 18 19 11

17-18-19/11

Maria Westerman

Magnus Thureson

Sten Skelander

Håkan Åsberg

Robert Hill

Hälsovalskontoret


M jliga samtals mnen

Master

Samverkansdokument

Målrelaterad ersättning

Kontakttyper

Väntetider i vården

BVC/BHV

Hemsjukvård

Målrelaterad ersättning för BHV/Hemsjukvård

SÄBO

Samverkansplaner

Jourerna

JIII – utveckling och framtid?

PMO, vägval?

Taxesystemet

Hemsjukvårdsbesök kontra hembesök

Hjälpmedelskostnader

Täckningsgrad – hur se specialistbesöken bättre?

Integration av Master i JIII

Integration av Master i Meddix

Meddix

Väntetider i vården

HSA/KIX

PK-provtagning

MRT rygg

Möjliga samtalsämnen….


Dagordning
Dagordning

 • Nya handboken 2011

 • Aktuellt på IT-fronten (Master, JIII, Melior, Elvis och PMO)

 • Vårdprogram, rutiner och riktlinjer

 • Reflektioner - frågerunda

 • Samverkansplaner

 • Målrelaterad ersättning för BVC och hemsjukvård

 • Besök av HVK på HC under våren

 • 2012 och framåt


Nya handboken 2011
Nya handboken 2011

 • Justeringar av nivåer

 • Ersättningar enstaka besök (otrohet)

 • Målrelaterad ersättning

 • Filial

 • Möjlighet att lösa ut avtal i förtid


Basuppdraget 1000 mkr
Basuppdraget (1000 Mkr)

 • Vårdpeng för listade patienter 517 Mkr

 • Vårdpeng för läkemedel 228 Mkr inkl. vinst/förlust delning

 • Vårdpeng för socioekonomi 38Mkr

  • Arbetslöshet

  • Lågutbildade

  • Ensamstående med barn

  • Utlandsfödda i Öst-och Sydeuropa (ej EU), Afrika, Asien eller Latinamerika


Vriga ers ttningar f r basuppdraget
Övriga ersättningar för basuppdraget

 • Geografisk ersättning - 22 Mkr

 • Momskompensation privata HC - 5Mkr

 • Tolkersättning - 3 Mkr

 • Täckningsgrad - 81 Mkr

 • Patientavgifter (frikort o barn) - 80 Mkr

 • Besök hos annan än egen HC

  t.ex. jouren, privata läk. o. sjgymn., annan HC, ej utomläns


M lrelaterad ers ttning f r basuppdraget
Målrelaterad ersättning för basuppdraget

 • Astma/Kol, Spirometri 300kr/st, 2,3 Mkr

 • Den ojämlika hälsan 1,4 Mkr, därav A. aktivitetsplan 10 000kr/st, B. aktivitetsredovisning 30 000kr/st (1 per Hc/år)

 • Läkemedelsgenomgångar, 2 000kr/st, 5,0 Mkr (1 per pat/år)

 • Hälsosamtal 40-åringar, 1 100kr/st, 5,5 Mkr

 • Tobaksbruk, 40kr/st, 3,1 Mkr (1 per pat/år)

 • Uppföljning av FYSS, 500kr/st, 2,5 Mkr

 • Tidig vårdplanering, 5 000kr/st, 4,3 Mkr (1 per pat/år)

 • Medicinsk revision, 50 000kr/st, 1,8 Mkr (1 per Hc/år)

 • Händelseanalyser, 30 000kr/st, 1,1 Mkr (1 per Hc/år)


Kraven p en medicinsk revision
Kraven på en medicinsk revision

 • Modell enligt SFAM-Q

 • De 10 vanligaste diagnoserna

 • Sök på nätet efter rapporter om genomförda revisioner!

 • Det är ok att ha revisorer som är i samma organisation!

 • Fl, dsk och ev annan yrkeskategori tittar igenom ett antal journaler sedan återkoppling till HC om hur man sköter tex sina patienter med högt blodtryck.

 • Tag kontakt med HVK och förankra upplägget. Beräkna en tidsåtgång på ca 20h för analysteamet och sedan återkoppling på en arbetsplatsträff.


H ndelseanalys
Händelseanalys

 • Krav att genomföra efter/vid lex maria ärenden och PSR-ärenden samt suicid (alla suicid ska ju lex maria anmälas)

 • 80-100 timmar får man räkna med att detta tar.

 • Ersättning 30 000 kr per år/per Hc.


Till ggsuppdrag till hc totalt 187 mkr
Tilläggsuppdrag till HCTotalt 187 Mkr

 • BVC, 3 207 kr/barn 0-5 år, 50 Mkr

 • Hemsjukvård, 3 168kr/70år-, 122 Mkr

 • SÄBO, permanent 3 000kr/plats,

 • SÄBO, korttids 10 000kr/plats, 15 Mkr


Till ggsuppdrag till div pv uppdrag f r hela l net tot 301 mkr
Tilläggsuppdrag till Div PVUppdrag för hela länet Tot. 301 Mkr

 • Familjeläkarjourer (fast ersättning)

 • Medicinjour Bollnäs

 • MVC

 • Psykosocial verksamhet 6-12år

 • Ungdomsmottagningar

 • Folkhälsoenhet

 • Nattpatruller

 • Dietistverksamhet

 • Dagrehab

 • Hemrehab

 • Logopeder

 • Närsjukvård

 • Beroendemottagning

 • El-rullstolar

 • Sjukvårdsrådgivning

 • Mm.Provtagning p patient som tillh r annan hc n den egna
Provtagning på patient som tillhör annan Hc än den egna!

 • Kontakttyperna måste vara anpassade så att vi kan skilja provtagning som vi gör själva och provtagning som vi utför åt andra d v s sjukhusen.

 • Dessutom måste vi kunna skilja ut provtagning som vi utför på patienter som tillhör annan Hc än den egna.


F retagsh lsov rd privat privata taxel kare
Företagshälsovård, Privat – privata, taxeläkare

 • Företagshälsovården har ingen rätt att begära att vi tar prover åt dem.

 • Privata läkare m m utan avtal har ingen rätt att få prover tagna av Hc

 • Taxeläkare ska betala och stå för sina egna provtagningskostnader som är vanligt förekommande!

 • Historiskt har många taxeläkare fått sina prover utförda av centrallabben på sjukhusen i praktiken utan kostnad!

 • Hälsocentralerna ska inte per automatik stå för taxeläkarnas provtagning (egentligen absolut inte!).


Provtagning p patient som ej tillh r den egna h lsocentralen
Provtagning – på patient som ej tillhör den egna hälsocentralen

 • Otrohetsersättningen har införts för att patienter som listat sig på en hälsocentral på annan ort (där de jobbar till exempel) ska kunna ta prover lokalt utan någon krånglig administrativ hantering

 • HES fångar detta via antingen kontakttyp eller åtgärdskod. Anvisningar på gång så att det inte blir fel.


Hembes k p patient som tillh r annan hc
Hembesök – på patient som tillhör annan Hc hälsocentralen

 • Denna otrohetsersättning har införts för att en patient som valt Hc på annan ort ska kunna få enstaka hembesök trots att denne inte bor inom närområdet på den Hc dom valt.

 • Patienten ska dock vända sig till sin egen Hc i första hand som sedan vänder sig till den Hc som finns lokalt om patientens Hc inte väljer att genomföra hembesök själv.

 • Automatiseringen är tänkt att förenkla den ekonomiska och administrativa hanteringen för alla parter.

 • Grundsynen inom Hälsovalet är att man ska sköta om sina egna listade patienter även när det gäller hembesök men att det i de fall där avstånden är långa ändå ska vara möjligt som patient att ha en Hc på annan ort.

 • Tanken är också att det är patienten som ska vända sig till den Hc där man är listad och att det är denne som tar kontakt med den hälsocentralen i vars närområde patienten bor om avstånden är långa eller om det är en annan kommun tex.

 • Ersättningen är ej tänkt att vara en automatisk reglering för hembesök där avstånden är korta som tex Gävle tätort.


IT hälsocentralen

 • HES (utveckling av funktion för analys av specialistbesöken)

 • Journal III, integrationen är nu i skarp drift!!!!!!

 • PMO (HC City och HC Hamrånge kör i skarp drift, Region Skåne har valt PMO)

 • Melior

 • Elvis (mätning av väntetider för nybesök till läkare finns redan i Elvis)

 • Master (enkel web-app utan inlogg finns nu för HC-koll)

 • Meddix (kommer vi att ha under 2011 också, ingen integration av Master är aktuell)

 • Cyklop ska anpassas så att även privata vårdgivare kan finnas i detta

 • Sammanhållen journalföring och åtkomst till olika JIII-databaser är på gång och fungerar redan på några orter i länet


Samverkansdokument
Samverkansdokument hälsocentralen

 • Hur ser gången ut?

 • Vad förväntar vi oss av de medicinska rådgivarna/motsvarande inom Hälsovalvet?

 • Exempel KOL, Depression och ångest

 • Nästa möte den 7/12 i både G-land och H-land!


Revidering av hemsjukv rdsrutinen
Revidering av hemsjukvårdsrutinen hälsocentralen

 • Pågår

 • Anpassning till hälsovalets införande

 • Vägar för informationsöverföring och planering finns för Hc som inte har hemsjukvård och för Hc som har hemsjukvård

 • Inskrivningskravet skärps och distriktssköterska och läkare måste alltid involveras vid inskrivning


F rankringsprocessen f r nya v rdprogram m m
Förankringsprocessen för nya vårdprogram m m hälsocentralen

 • HVK ansvarar för att nya vårdprogram annonseras på HVKs hemsida under dokument och rutiner

 • HVK ansvarar för att nya fastställda vårdprogram distribueras via e-post till samtliga vc/vec och medicinska rådgivare på alla HC inom HVG

 • Vårdprogram som är på gång för detta förfarande på kort sikt är ett som gäller KOL och ett som gäller depression och ångest


F rankringsprocessen vid framtagande av nya v rdprogram m m
Förankringsprocessen vid framtagande av nya vårdprogram m m

 • HVK distribuerar frågeställningar och underlag till samtliga medicinska rådgivare och anger under vilken tidsperiod som man tar emot synpunkter.

 • Ett par ggr per termin hålls möten där HVK bjuder in alla medicinska rådgivare för dialog

 • De medicinska rådgivarna ansvarar för att synpunkter och förankringsarbete lokalt genomförs på varje Hc

 • HVK ansvarar för processen gentemot andra berörda aktörer inom specialistvården.


Samverkansplaner
Samverkansplaner m

 • Vad har vi lärt oss?

  • ex på kniviga frågor

  • vem ska göra hembesöket?

  • Snart har vi gått i mål i Sandviken, Söderhamn, Gävle och Hudiksvall-Nordanstig


Ny m lrelaterad ers ttning f r bvc och hemsjukv rd
Ny målrelaterad ersättning för BVC och Hemsjukvård m

 • Gemensamt arbete inom HVG

  • Vilka parametrar ska vi följa och hur ska det belönas?

  • Tidplan – start 1 juli 2011

  • Tidsåtgång ca 3 timmar

  • Anmäl deltagare till Maria Westerman senast den 26/11.

  • Mötesdatum 26-27/1


Bes k ute p hc
Besök ute på HC m

 • Under våren planerar HVK att besöka alla HC en gång

 • Ca 3 timmar åt gången

 • Lista på vad som ska checkas av är under färdigställande och bygger på kraven i handboken

 • HVK återkommer om tider


2012 och fram t vad ser vi
2012 och framåt vad ser vi? m

 • Nya ideér – välkomnas varmt!

  • tex 10 000 kr i engångsersättning för patient som varit rökfri 6 månader oavsett metod


ad