Milieubeleidsplan destelbergen 2006 2010
Download
1 / 14

Milieubeleidsplan Destelbergen 2006-2010 - PowerPoint PPT Presentation


 • 131 Views
 • Uploaded on

Milieubeleidsplan Destelbergen 2006-2010. Open MINA-Raad 4 mei ’05. Waarom milieubeleidsplanning. Lokaal milieubeleid = belangrijke uitdaging voor lokaal bestuur Steeds complexer Geïntegreerde aanpak van de thema’s Context “Ad hoc”-beleid steeds minder effectief

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Milieubeleidsplan Destelbergen 2006-2010' - orenda


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Milieubeleidsplan destelbergen 2006 2010

Milieubeleidsplan Destelbergen2006-2010

Open MINA-Raad

4 mei ’05


Waarom milieubeleidsplanning
Waarom milieubeleidsplanning

 • Lokaal milieubeleid = belangrijke uitdaging voor lokaal bestuur

 • Steeds complexer

  • Geïntegreerde aanpak van de thema’s

  • Context

 • “Ad hoc”-beleid steeds minder effectief

  • Zelfs escalatie van problemen

  • Verhoging van weerstand

 • Beleidsplanning

  • Systematisch en meer doordacht

  • Participatief


Beleidskader gmbp 2006 2010
Beleidskader GMBP 2006-2010

 • Decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (5/04/1995)

  • Voorzorgsbeginsel

  • Stand-still principe

  • Brongerichte aanpak

  • “Vervuiler betaalt”

 • Samenwerkingsovereenkomst

  • Klemtoon op “duurzame ontwikeling”

  • Integratie van milieu met aanverwante beleidsdomeinen

 • Vlaams milieubeleidsplan 2003-2007 (MINA 3 )

 • Ontwerp Provinciaal milieubeleidsplan 2005-2009

 • Gemeentelijk Milieubeleidsplan 2000-2004


Verschillende planningsprocessen

Gewestelijk milieubeleidsplan

Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen

Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplannen

Provinciaal milieubeleidsplan

Provinciaal structuurplan

Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplannen

Gemeentelijk milieubeleidsplan

Gemeentelijk structuurplan

Gemeentelijk Natuurontwikkelingsplan

Gemeentelijk mobiliteitsplan

Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplannen

Verschillende planningsprocessen


Timing opmaak gmbp 2006 2010
Timing opmaak GMBP 2006-2010

Fase I: Voorbereidende fase (maart 2005)

 • Groen licht van het college van burgemeester en schepenen

  Fase II: Inventarisatie (april 2005)

 • Per cluster

 • Ontwerp-tekst

  Fase III: Visie en doelstellingen (april-mei 2005)

 • Werkgroepvergaderingen met verschillende deskundigen, geïnteresseerden, doelgroepen, etc

 • Zoeken naar knelpunten, kansen, doelstellingen en acties

  Fase IV: Knelpunten en acties (mei – juni 2005)

 • Op basis van resultaten van de werkgroepvergaderingen:

  - knelpunten

  - doelstellingen

  - acties

 • Deze informatie wordt voorgelegd aan de stuurgroep.


Timing opmaak gmbp 2006 20101
Timing opmaak GMBP 2006-2010

Fase V: Voorontwerp en ontwerp (sept-okt 2005)

 • Voorontwerp voorgesteld in een algemene vergadering (alle deelnemers van de clustervergaderingen)

 • Voorontwerp naar college van burgemeester en schepenen

 • Het voorontwerp voorgelegd aan de stuurgroep

  Fase VI: Communicatie en advies (jan-febr 2006)

 • Ontwerp aan de Vlaamse overheid uiterlijk op 31 december 2005 toegezonden voor advies

 • Informeren van MINA-Raad en Gemeenteraad

 • Openbaar onderzoek

  Fase VII: Definitief plan (maart-apr 2006)

 • Verwerking resultaten openbaar onderzoek

 • Overwegingsdocument voorgelegd aan de stuurgroep

 • Verwerking overwegingsdocument in het ontwerp MBP

 • De definitieve ontwerp-versie voorgelegd aan het College van burgemeester en schepenen

 • De definitieve ontwerp-versie voorgelegd aan de Gemeenteraad.

 • Definitief plan ten laatste op 1 mei 2006 toegezonden aan Vlaamse Gewest


Voorstel opbouw gmbp 2006 2010
Voorstel opbouw GMBP 2006-2010

 • Inleiding

 • Instrumentarium

 • Milieubeleid per cluster

  • Vaste Stoffen

   • Productgebruik

   • Afvalstoffen

  • Water

  • Natuurlijke Entiteiten

  • Hinder

  • Mobiliteit

  • Energie

  • Communicatie en sensibilisering

   (zie ook bijlage “voorstel opbouw van het MBP”)


Mogelijke structuur per onderwerp thema
Mogelijke structuur per onderwerp/thema

 • Onderwerp/thema

  • Algemeen

   • Algemene situering van het onderwerp of thema

  • Beleidskader

   • Wetgeving (eur/fed/vlaams/gemeentelijk)

   • Plandoelstellingen Vlaamse gewest

   • Samenwerkingsovereenkomst

  • Actuele toestand

   • Toestand in Destelbergen (zoveel mogelijk cijfermateriaal)

  • Knelpunten/sterke punten

  • Doelstellingen

   • Doelstellingen voor de planperiode

  • Acties

   • Algemene acties om de doelstellingen te bereiken


Participatie in het milieubeleid
Participatie in het milieubeleid

 • Geloofwaardiger beleid

  • Bevordert legitimiteit van beleidprogramma

 • Beter onderhandeld beleid

  • Gedeelde verantwoordelijkheid

  • Meer goodwill voor onvoorziene effecten

  • Ruimer draagvlak

  • Minder weerstand

 • Betere beslissingen

  • Meer en relevante kennis

  • Meer perspectieven en invalshoeken

  • Meer creative beslissingenParticipatie samenwerking

Wie?

Participatie & samenwerking

 • Stuurgroep

  De stuurgroep zorgt in de eerste plaats voor de inhoudelijke adviezen over

  de planvoorstellen naar het beleid toe. Hij adviseert over de

  voorbereidende nota’s en studies van de werkgroepen en geeft ook

  suggesties voor het verdere verloop van het planningsproces.


Participatie samenwerking1

Wie?

Participatie & samenwerking

 • Werkgroepen per thema

  • Deskundigen (intern/extern)

  • Geïnteresseerden

  • Doelgroepen

 • De werkgroepen zorgen voor de inhoudelijke input bij inventarisatie van

  • Knelpunten/sterke punten

  • Doelstellingen

  • Acties


Volgende fases
Volgende fases

Fase II: Inventarisatie (april 2005)

 • Per cluster

 • Ontwerp-tekst

  Fase III: Visie en doelstellingen (april-mei 2005)

  Fase IV: Knelpunten en acties (mei – juni 2005)


Beleidsplanning leerproces
Beleidsplanning = leerproces

 • GMBP 2006-2010 is het tweede MBP voor Destelbergen

 • Bedoeling = werkdocument

 • Overleg met verschillende doelgroepen is noodzakelijk

 • Participatie in het beleidsproces voor velen nieuw

 • In eigen beheer <-> andere gemeenten

 • Tot stand koming zal ook moeilijke momenten kennen