Badania atmosferyczne w programie globe
Download
1 / 56

Badania atmosferyczne w programie GLOBE - PowerPoint PPT Presentation


 • 149 Views
 • Uploaded on

Krajowy Koordynator Programu, Centrum Informacji o Środowisku UNEP/GRID-Warszawa. Badania atmosferyczne w programie GLOBE. Krzysztof Markowicz Instytut Geofizyki Uniwersytet Warszawski kmark@igf.fuw.edu.pl www.igf.fuw.edu.pl /meteo/stacja. Atmosfera.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Badania atmosferyczne w programie GLOBE' - oren


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Badania atmosferyczne w programie globe

Badania atmosferyczne w programie GLOBE

Krzysztof Markowicz

Instytut Geofizyki

Uniwersytet Warszawski

kmark@igf.fuw.edu.pl

www.igf.fuw.edu.pl/meteo/stacja


Badania atmosferyczne w programie globe

Atmosfera Środowisku UNEP/GRID-Warszawa


Dlaczego badamy atmosfer w programie globe
Dlaczego badamy atmosferę w programie GLOBE? Środowisku UNEP/GRID-Warszawa

 • potrzeba unowocześnienia oferty programowej z zakresu meteorologii i klimatologii

 • zainteresowanie społeczne pogodą jej zmiennością

 • coraz większe zmiany klimatyczne i anomalie pogodowe wpływające na życie milionów ludzi na Ziemi

 • potrzeba zagęszczenie sieci obserwacyjnych

 • walidacja danych satelitarnych


Zawirowania pogodowe w czasie zimy 2012 2013 r
Zawirowania pogodowe w czasie zimy 2012/2013 r. Środowisku UNEP/GRID-Warszawa


Badania atmosferyczne w programie globe
Średnie odchylenie temperatury marca od normy 1961-1990 w Polsce – 11-letnia średnia ruchoma + poszczególne miesiące


Globalne ocieplenie
Globalne ocieplenie Polsce – 11-letnia średnia ruchoma + poszczególne miesiące


Zmiany klimatu ziemi raport mi dzyrz dowego panelu do spraw zmian klimatu maj 2007
Zmiany klimatu Ziemi - Raport Międzyrządowego Panelu do spraw zmian klimatu, maj 2007

Stwierdzono, z prawdopodobieństwem 90%, że obserwowane zmiany klimatu są skutkiem działalności człowieka!


Badania atmosferyczne w programie globe

Lacis et al., 2010 spraw zmian klimatu, maj 2007


Badania atmosferyczne w programie globe

Porównanie efektów cieplarnianych na różnych planetach spraw zmian klimatu, maj 2007

Lacis et al., 2010


Zmiany klimatu w polsce
Zmiany klimatu w Polsce spraw zmian klimatu, maj 2007


Pomiary atmosferyczne w globe
Pomiary atmosferyczne w GLOBE spraw zmian klimatu, maj 2007

1) Temperatura powietrza

 • Temperatura max i min

  2) Obserwacje stopnia zachmurzenia i rodzajów chmur

  3) Wilgotność powietrza

  4) Ciśnienie atmosferyczne

  5) Opady

 • Wysokość opadu

 • PH opadu

  6 ) Pokrywa śnieżna

 • Całkowita pokrywa śnieżna

 • Śnieg nowy

 • Ekwiwalenty wodne śniegu


Okre lenie miejsca dla obserwacji atmosferycznych
Określenie miejsca dla obserwacji atmosferycznych spraw zmian klimatu, maj 2007

 • Możliwie najbardziej otwarty obszar blisko szkoły

 • Dogodny do obserwacji chmur na niebie (możliwe szeroko widoczny horyzont)

 • Odległość od przeszkód terenowych powinna być większa niż 4-krotna ich wysokość

Kiedy wykonujemy pomiary atmosferyczne?

 • Większość pomiarów wykonujemy w czasie południa lokalnego około godziny 12:30 czasu letniego oraz 11:30 czasu zimowego

 • Pomiary raportowane są w czasie uniwersalnym UTC (-2h latem, -1h zima w stosunku do czasu urzędowego)


Badania atmosferyczne w programie globe

 • Usytuowanie klatki meteorologicznej: spraw zmian klimatu, maj 2007

 • drzwiczki do klatki powinny otwierać się w kierunku północnym

 • Termometry w klatce powinny znajdować się na wysokości oczu uczniów (1.5m)


Badania atmosferyczne w programie globe

Klatka meteorologiczna i deszczomierz spraw zmian klimatu, maj 2007


Klatka meteorologiczna
Klatka meteorologiczna spraw zmian klimatu, maj 2007


Pomiary temperatury powietrza
Pomiary temperatury powietrza spraw zmian klimatu, maj 2007

Co mierzy termometr?

Temperaturę własną!!!

Temperatura aktualna

Temperatura maksymalna

Temperatura minimalna

Ustawienie termometru do pomiaru

przy pomocy magnesu (codziennie podczas pomiarów w południe)


Kalibracja termometru
Kalibracja termometru spraw zmian klimatu, maj 2007


Termometr cyfrowy
Termometr cyfrowy spraw zmian klimatu, maj 2007


Chmury
Chmury spraw zmian klimatu, maj 2007

 • Chmury są to zawiesiny mikroskopijnych cząstek cieczy (głównie wody) lub ciał stałych (lodu) w atmosferze. Powstają w wyniku kondensacji pary wodnej.

 • Są one wizualnym efektem procesów zachodzących w atmosferze

 • Podział mikrofizyczny chmur

 • Chmury lodowe

 • Chmury wodne

 • Chmury mieszane


Badania atmosferyczne w programie globe

Chmury wysokie spraw zmian klimatu, maj 2007   6000m - 13000m

 • Cirrus (Ci) - pierzaste 7km - 13km

Cirrostratus (Cs) –

pierzasto-warstwowe 7km - 13km

 • Cirrocumulus (Cc) –

 • pierzasto-kłębiaste 6km - 13km


Badania atmosferyczne w programie globe

Chmury średnie spraw zmian klimatu, maj 2007   2500m - 6000m

Altocumulus (Ac) –

średnie kłębiaste 2,5km - 6km

Altostratus (As) –

średnie warstwowe 2,5km - 5km


Badania atmosferyczne w programie globe

Chmury niskie spraw zmian klimatu, maj 2007   0m - 2500m

Stratus (St) - warstwowe niskie 50m - 2km

Stratocumulus (Sc) –

warstwowo-kłębiaste niskie 200m - 3km

Nimbostratus (Ns) - deszczowo-warstwowa 100m - 8km


Badania atmosferyczne w programie globe

Chmury o budowie pionowej spraw zmian klimatu, maj 2007

Cumulus (Cu) - kłębiaste 600m - 12km

Cumulonimbus (Cb) –

kłębiasto-deszczowa 300m - 6,5km


Badania atmosferyczne w programie globe

Smugi kondensacyjne spraw zmian klimatu, maj 2007 : niewielkie sztuczne powstające chmury kłębiasto-pierzaste, tworzące się za samolotem lecącym na wysokości 7-12 km, wskutek kondensacji pary wodnej zawartej spalinach samolotowych

Dlaczego badamy smugi kondensacyjne?

Ze względu na fakt, że ich obecność prowadzi do ocieplania klimatu Ziemi.


Obserwacje stopnia zachmurzenia
Obserwacje stopnia zachmurzenia spraw zmian klimatu, maj 2007

 • Pokrycie nieboskłonu chmurami

 • Gra symulacyjna stopnia zachmurzenia przy użyciu niebieskiej i białej karki papieru.


Badania atmosferyczne w programie globe

Zachmurzenie spraw zmian klimatu, maj 2007

0% <10% 10-25% 25-50% 50-90% >90%

Niebo niewidoczne

Zamieć śnieg deszcz mgła

Sól morska pył wulkaniczny pożary kurz piasek aerozol


Kamera nieba
Kamera nieba spraw zmian klimatu, maj 2007


Badania atmosferyczne w programie globe

Opady spraw zmian klimatu, maj 2007

-Wysokość opadu

-PH opadu

Pokrywa śnieżna

-Całkowita pokrywa śnieżna

-Śnieg nowy

-Ekwiwalenty wodne śniegu


Ph opadu pomiary ph metrem lub przy u yciu papierku lakmusowego
PH opadu spraw zmian klimatu, maj 2007 pomiary PH-metrem lub przy użyciu papierku lakmusowego


Wilgotno powietrza
Wilgotność powietrza spraw zmian klimatu, maj 2007

 • Wilgotność względna – określa stopień nasycenia powietrza para wodna. Mówimy ze powietrze jest nasycone parą wodną gdy wilgotność względna wynosi 100%.

 • Wilgotność bezwzględna – określa zawartość pary wodnej w powietrzu.

 • Temperatura punktu rosy – temperatura przy której powietrze nasyca się para wodna a ta zaczyna kondensować.


Pomiary wilgotno wzgl dnej powietrza
Pomiary wilgotność względnej powietrza spraw zmian klimatu, maj 2007

Psychrometr- zbudowany z termometru suchego oraz zwilżonego

Higrometr cyfrowy


Wyznaczenie wilgotno ci na podstawie pomiar w psychrometrem
Wyznaczenie wilgotności na podstawie pomiarów psychrometrem

 • Korzystanie z specjalnej skali na psychrometrze.

 • Tablice psychrometryczne

 • Korzystanie z programu komputerowego


Ci nienie powietrza
Ciśnienie powietrza psychrometrem

Zdefiniowane poprzez sile nacisku jednostkowego słupa powietrza. W układzie Si jednostka ciśnienia jest Pa. W meteorologii najczęściej używa się jednostek: hPa, mbr, mmHG.

1mmHG=3/4 hPa

Ciśnienie powietrza jest dobrym wskaźnikiem zmian zachodzących w atmosferzePomiary ci nienia przy u yciu aneroidu przyrz d instalujemy w klasie
Pomiary ciśnienia przy użyciu aneroidu psychrometrem przyrząd instalujemy w klasie!

Kalibracja barometru

Ciśnienie lokalne- prawdziwe ciśnienie mierzone przez barometr (barometr rtęciowy)

Ciśnienie zredukowane do poziomu morza- ciśnienie jakie panowałoby na danej stacji gdyby znajdowała się ona na poziomie morza.

ciśnienie lokalne= ciśnienie zredukowane- (wysokość /C)

C=0.0298*(273+temperatura)


Programy komputerowe
Programy komputerowe psychrometrem


Nowe techniki pomiarowe
Nowe techniki pomiarowe psychrometrem

 • Automatyczne stacje pogody:

  • AWS

  • DAVIS 500-1000$

  • RainWise 700-900 $

  • WeatherHawk 2tyś $

Automatyczne stacje meteorologiczne z rejestracją warunków atmosferycznych co 1-15 minut wyposażone w:

 • elektroniczny termometr powietrza i gruntu.

 • elektroniczny higrometr, wiatromierz, deszczomierz itd.


Kompaktowa stacja wxt520 vaisala
Kompaktowa stacja WXT520- Vaisala psychrometrem

 • Dokładność pomiaru na poziomie badań naukowych

 • Czujniki: temperatury, ciśnienia, wilgotności, opadu i prędkości i kierunku wiatru

 • Cena 1950 euro +VAT

 • W USA 2300 $


Badania atmosferyczne w programie globe

WMT52 psychrometrem

 • Cena ok. 1000$

 • Pomiar wiatru

 • Stacje meteo:

  http://www.scientificsales.com/


Cyfrowy termometr
Cyfrowy termometr psychrometrem