slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
P ATOFIZJOLOGIA N IEDOKRWISTOŚCI I S KAZ K RWOTOCZNYCH

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

P ATOFIZJOLOGIA N IEDOKRWISTOŚCI I S KAZ K RWOTOCZNYCH - PowerPoint PPT Presentation


 • 140 Views
 • Uploaded on

P ATOFIZJOLOGIA N IEDOKRWISTOŚCI I S KAZ K RWOTOCZNYCH. dr n. med. Krzysztof Książek. Definicja niedokrwistości.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'P ATOFIZJOLOGIA N IEDOKRWISTOŚCI I S KAZ K RWOTOCZNYCH' - orde


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
definicja niedokrwisto ci
Definicja niedokrwistości

Jest to stan (nie choroba) charakteryzujący się obniżeniem stężenia hemoglobiny, liczby krwinek czerwonych i hematokrytu poniżej wartości prawidłowych dla płci i wieku osoby badanej.

Konsekwencją niedokrwistości jest niedotlenienie tkanek, czyli hipoksja.

mechanizmy wyr wnawcze hipoksji
Mechanizmy wyrównawcze hipoksji
 • CENTRALNE
 • przyspieszenie akcji serca
 • przyspieszenie czynności oddechowej
 • OBWODOWE
 • wzrost produkcji erytropoetyny (stymulacja erytropoezy w szpiku)
 • centralizacja krążenia (obniżenie ukrwienia skóry, mięśni, nerek)
 • wzrost lepkości krwi
 • obniżenie oporu naczyń
 • TKANKOWE I KOMÓRKOWE
 • nasilenie przemian beztlenowych (ryzyko zakwaszenia ustroju)
 • zwiększenie zasobów mioglobiny w mięśniach
 • zwiększenie syntezy 2-3-difosfoglicerynianu (2-3-DPG)
g wne objawy niedokrwisto ci
Główne objawy niedokrwistości
 • SERCOWO-NACZYNIOWE(wspólne dla wszystkich typów anemii)
 • bladość powłok skórnych
 • kołatanie serca (tachykardia=częstoskurcz)
 • bóle wieńcowe
 • osłabienie
 • duszność, omdlenia
 • TROFICZNE(charakterystyczne dla anemii syderopenicznych)
 • sucha, łuszcząca się skóra
 • łamliwe włosy i paznokcie, łyżeczkowate paznokcie
 • przedwczesne siwienie i wypadanie włosów
 • zapalenia błony śluzowej jamy ustnej
 • NEUROLOGICZNE(charakterystyczne dla anemii megaloblastycznych)
 • zaburzenia czucia powierzchniowego i głębokiego (na skutek demielinizacji wlókien nerwowych)
 • zaburzenia równowagi (dodatni objaw Romberga)
 • GASTRYCZNE(charakterystyczne dla anemii megaloblastycznych)
 • niedokwaśność soku żołądkowego
 • zanik nabłonka wydzielniczego żoładka
podzia przyczynowy niedokrwisto ci
Podział przyczynowy niedokrwistości
 • ZABURZENIE TWORZENIA KRWINEK W SZPIKU
 • niewydolność szpiku
 • aplazja
 • nacieczenie komórkami nowotworowymi
 • zwłóknienie
 • zaburzenie syntezy DNA
 • niedobór witaminy B12
 • niedobór kwasu foliowego
 • zaburzenie syntezy hemoglobiny
 • niedobór żelaza
 • nieprawidłowe wykorzystanie żelaza

SKRÓCONY CZAS ŻYCIA KRWINEK

 • anomalie wewnątrzkrwinkowe
 • anomalie pozakrwinkowe
podzia morfologiczny niedokrwisto ci
Podział morfologiczny niedokrwistości
 • Istotą tego podziału jest ocena wielkości MCV (średniej objętości krwinki czerwonej) lub średnicy krwinek (norma około 7 m).
 • Normocytarne
 • pokrwotoczna
 • aplastyczna
 • hemolityczna (wtórnie jest makrocytarna!!!)

Mikrocytarne

 • syderopeniczna (z niedoboru żelaza)

Makrocytarne

 • z niedoboru kwasu foliowego i witaminy B12
niedokrwisto aplastyczna
Niedokrwistość aplastyczna
 • Istotą niedokrwistości aplastycznej jest upośledzenie różnicowania się komórki macierzystej szpiku w kierunku komórek układu czerwonokrwinkowego.
 • PRZYCZYNY
 • aplazja wrodzona (zespół Fanconiego)
 • działanie leków,
 • mechanizm zależny od dawki
 • mechanizm idiosynkratyczny (nadwrażliwość)
 • promieniowania jonizującego, związków chemicznych (rozpuszczalniki organiczne)
 • choroby autoimmunologiczne (np. grasiczak)
 • choroby infekcyjne (WZW, salmonelloza)
 • aplazja samoistna (np. mutacja komórki macierzystej, niedobór czynników humoralnych pobudzających erytropoezę)
elazo
Żelazo
 • wchłanianie: dwunastnica, jelito czcze i żołądek
 • pokarmy
 • zwierzęce – żelazo dobrze przyswajalne (hemowe=Fe2+)
 • roślinne – żelazo słabo przyswajalne (niehemowe=Fe3+)
 • białko transportujące – transferyna

Jego stężenie rośnie w niedoborze żelaza.

 • białko magazynujące – ferrytyna

Jej stężenie obniża się w niedoborze żelaza.

W stanach związanych z upośledzoną dystrybucją żelaza (infekcje, choroby nowotworowe), zmiany stężeń transferyny i ferrytyny są odwrotne do tych, spotykanych w rzeczywistym niedoborze żelaza.

przyczyny niedoboru elaza
Przyczyny niedoboru żelaza
 • KRWOTOKI
 • ostre i przewlekłe
 • nadmierne krwawienia miesięczne
 • pęknięcie wrzodu żołądka lub dwunastnicy
 • pęknięcie żylaka przełyku lub odbytu
 • krwawienia utajone
 • CHOROBY PRZEWODU POKARMOEGO
 • zespoły złego wchłaniania
 • usunięcie części jelit lub żołądka
 • zmiany pH żołądka
 • ZWIĘKSZONE ZAPOTRZEBOWANIE NA ŻELAZO
 • okres ciąży i karmienia
 • okres dojrzewania
 • ZŁE WARUNKI ŻYCIA
 • bieda
 • dieta jarska
niedokrwisto ci megaloblastyczne
Niedokrwistości megaloblastyczne

Istotą niedokrwistości megaloblastycznych jest upośledzenie syntezy DNA, czego skutkiem jest dysproporcja w rozwoju jądra komórkowego i cytoplazmy. Jądro komórkowe dojrzewa znacznie wolniej niż cytoplazma, w wyniku czego powstają tzw. komórki olbrzymie (megaloblasty).

witamina b12
Witamina B12
 • występuje wyłącznie w pokarmach zwierzęcych
 • wchłanianie w jelicie krętym dzięki aktywności czynnika wewnętrznego Castle`a
 • wpływa na syntezę DNA oraz osłonki mielinowej nerwów
 • magazynowana w wątrobie i mięśniach
 • zapasy ustrojowe wystarczają na 3 lata
 • PRZYCZYNY NIEDOBORU
 • brak czynnika Castle`a
 • wrodzony
 • spododowany obecnością przeciwciał przeciw komórkom okładzinowym (niedokrwistość złośliwa Addisona-Biermera)
 • choroby jelita cienkiego (uchyłkowatość jelit, zespół ślepej pętli)
 • obecność bruzdogłowca szerokiego
 • niedobór białka nośnikowego (transkobalaminy)
 • leki (PAS, neomycyna, kolchicyna)
 • karmienie dzieci mlekiem kozim
kwas foliowy
Kwas foliowy
 • obecny w pokarmach roślinnych oraz wytwarzany przez florę jelitową
 • wchłaniany w dwunastnicy
 • magazynowany w wątrobie i skórze
 • zapasy ustrojowe wystarczają na 3 miesiące
 • działanie podobne do witaminy B12
 • PRZYCZYNY NIEDOBORU
 • nadmierne gotowanie potraw
 • choroby skóry (łuszczyca)
 • nadmierne zapotrzebowanie (ciąża)
 • leki antagoniści kwasu foliowego (metotreksat)
 • leki przyspieszające metabolizm folianów (przeciwpadaczkowe)
niedokrwisto ci hemolityczne
Niedokrwistości hemolityczne

O niedokrwistości hemolitycznej mówimy wówczas, gdy czas życia krwinek czerwonych jest krótszy niż 15 dni.

przyczyny hemolizy krwinek
Przyczyny hemolizy krwinek
 • WRODZONE (wewnątrzkrwinkowe)
 • enzymopatie (niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej) – niszczenie krwinek na skutek stresu oksydacyjnego
 • wrodzona sferocytoza
 • hemoglobinopatie i talasemie
 • nocna napadowa hemoglobinuria – niszczenie krwinek w nocy, na skutek wzrostu wrażliwości błony komórkowej na dopełniacz
 • NABYTE (pozakrwinkowe)
 • mechaniczne
 • hemoliza marszowa
 • hemoliza sercowopochodna (sztuczne zastawki)
 • hemoliza mikroangiopatyczna (miażdżyca)
 • choroby autoimmunologiczne
 • infekcje (malaria)
 • oparzenia
hemostaza
Hemostaza
 • Hemostaza to zdolność utrzymywania krwi w postaci płynnej w łożysku naczyniowym oraz zapobieganie jej wynaczynieniu i wewnątrznaczyniowemu wykrzepianiu.
 • Czynniki regulujące hemostazę:
 • naczynia
 • zdolność obkurczania
 • struktura ściany
 • czynniki produkowane przez śródbłonek (np. czynnik von Willebranda, endotelina-1, NO)
 • płytki
 • czynniki płytkowe
 • adhezja i agregacja
 • osocze
 • układ wewnątrzpochodny
 • układ zewnątrzpochodny
skazy krwotoczne
Skazy krwotoczne
 • Skazami krwotocznymi określa się zaburzenia krzepnięcia krwi, objawiające się nadmiernym lub przedłużonym krwawieniem po doznanym urazie albo samoistnym krwawieniem z błon śluzowych do tkanki podskórnej, przestrzeni stawowych i jam ciała.
 • PODZIAŁ:
 • skazy naczyniowe
 • skazy osoczowe
 • skazy płytkowe
skazy naczyniowe
Skazy naczyniowe
 • Przyczyną skaz naczyniowych są wrodzone lub nabyte, strukturalno - czynnościowe nieprawidłowości naczyń, które z powodu ułatwionej przepuszczalności, zwiększonej łamliwości oraz zaburzeń kurczliwości, prowadzą do krwawień lub zakrzepów.
 • SKAZY NACZYNIOWE WRODZONE:
 • zespół Marfana (wrodzony brak syntezy kolagenu) – ryzyko tętniaków aorty
 • zespół Rendu-Oslera
 • SKAZY NACZYNIOWE NABYTE:
 • zespół Schönleina – Henocha
 • szkorbut (niedobór witaminy C biorącej udział w syntezie kolagenu)
skazy osoczowe
Skazy osoczowe
 • SKAZY OSOCZOWE WRODZONE
 • hemofilia typu A
 • hemofilia typu B
 • hemofilia typu C
 • choroba von Willebranda
 • SKAZY OSOCZOWE NABYTE
 • niedobór osoczowych czynników krzepnięcia
 • choroby wątroby
 • niedobór witaminy K
 • leki antagoniści witaminy K (dikumarol)
 • zespół wykrzepiania wewnątrzkomórkowego (DIC)
hemofilia typu a
Hemofilia typu A
 • Przyczyną jest niedobór lub nieprawidłowe działanie podjednostki prokoagulacyjnej czynnika VIII (podjednostki VIII:C).
 • POSTAĆ CIEŻKA (0-1% prawidłowego czynnika VIII)
 • wylewy samoistne
 • krwiaki podskórne

POSTAĆ UMIARKOWANA (2-5% prawidłowego czynnika VIII)

 • krwawienia po urazach
 • rzadko wylewy samoistne

POSTAĆ ŁAGODNA (6-25% prawidłowego czynnika VIII)

 • nadmierne krwawienia po zabiegach lub ekstrakcji zęba
choroba von willebranda
Choroba von Willebranda

Przyczyną jest niedobór czynnika vW, którego zadaniem jest transport i ochrona czynnika VIII:C. Jest to najczęstsza osoczowa skaza wrodzona.

Objawami przypomina hemofilię typu A, przy czym do rzadkości należą wylewy dostawowe (tzw. artropatia hemofilowa).

zesp r dnaczyniowego wykrzepiania dic
Zespół śródnaczyniowego wykrzepiania (DIC)
 • Rozsiane uszkodzenie śródbłonka naczyń
 • posocznice
 • rozległe oparzenia
 • Wtargnięcie do krwioobiegu tromboplastyny tkankowej
 • zabiegi chirurgiczne
 • wypadki komunikacyjne
 • przedwczesne odklejenie łożyska
 • obumarcie wewnątrzmaciczne płodu
 • Wtargnięcie do krwioobiegu substancji tromboplastycznych z erytrocytów i płytek.
 • choroby autoimmunologiczne
 • Działanie enzymów proteolitycznych
 • jady
 • ostre zapalenie trzustki
skazy p ytkowe
Skazy płytkowe
 • TROMBOCYTOPENIE (małopłytkowości) – zaburzenia liczby płytek.
 • małopłytkowość samoistna – przyczyny identyczne jak niedokrwistości aplastycznej
 • zaburzenie czynności megakariocytów
 • wyparcie megakariocytów przez komórki nowotworowe
 • TROMBOCYTOPATIE – zaburzenia czynności płytek
 • trombastenia Glanzmanna (brak wiązania fibrynogenu i jonów Ca z błona płytek krwi)
ad